תאריך: 28.10.2020    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות בבורסת תל אביב      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

83,912
  3
  3
18
4.56

1
-3.39%
   דיסקונט א
1

הוסף

65,561
  1
  2
18
2.39

1
-3.78%
   לאומי
2

הוסף

62,472
  2
  1
18
2.67

1
-3.38%
   פועלים
3

הוסף

49,761
  5
  4
8
5.62

1
+1.96%
   אלביט מערכות
4

הוסף

44,142
  8
  5
6
5.33

2
-3.71%
   מזרחי טפחות
5

הוסף

37,304
  7
  7
2
8.00

1
-3.49%
   טבע
6

הוסף

36,625
  4
  6
3
5.33

1
-2.38%
   נייס
7

הוסף

27,228
  ---
  ---
1
8.00

1
-2.57%
   נטו מלינדה
8

הוסף

26,141
  ---
  ---
1
9.00

1
-4.68%
   איי.אפ.אפ
9

הוסף

26,013
  10
  8
2
9.50

1
-1.98%
   בזק
10

    נכנסו היום לטבלה: נטו מלינדה, איי.אפ.אפ

    יצאו היום מהטבלה: אודיוקודס, אורמת טכנו

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.