תאריך: 29.07.2021    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות מדד תא-35      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

222,751
5
3
165
4.99

1
-0.26%
   דיסקונט א
1

הוסף

112,279
  4
1
56
4.05

1
-0.14%
   נייס
2

הוסף

106,077
  1
5
165
2.50

2
-0.50%
   פועלים
3

הוסף

105,193
6
4
19
5.05

1
-0.88%
   טבע
4

הוסף

103,608
  2
2
165
1.88

1
-0.88%
   לאומי
5

הוסף

62,145
  3
8
66
4.82

1
-0.87%
   מזרחי טפחות
6

הוסף

57,436
  7
7
13
6.38

1
+0.94%
   איי.סי.אל
7

הוסף

49,578
  ---
  ---
1
8.00

1
+0.59%
   פריגו
8

הוסף

40,386
  8
  10
3
8.67

1
+2.05%
   עזריאלי קבוצה
9

הוסף

39,985
  ---
  ---
2
10.00

2
-1.46%
   אורמת טכנו
10

    נכנסו היום לטבלה: פריגו

    יצאו היום מהטבלה: אלביט מערכות

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.