כך תשלם דלק נדל"ן לבעלי האג"ח שלה: מתכוונת לממש נכסים בסכום משוער של 1.09 מיליארד שקל

אם תממש את הנכסים בסכום זה, תקבל תמורה הגבוהה ב-105.22 מיליון שקל מהשווי הרשום בספרים שאינו כולל את RoadChef ; החוב היחסי של החברה בגין הנכסים - 191 מיליון שקל ; ערכן הנקוב של אגרות החוב של דלק נדל"ן מסתכם ב-2.37 מיליארד שקל, אך הן נסחרות לפי שווי של 30% מערכן - ומגיבות לדיווח בעליות שערים של עד 16.7%

דלק נדל"ן , ש-79.9% ממנה מוחזקים על-ידי קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, מפרטת את הנכסים אותה היא מתכוונת לממש, בהמשך לאסיפת בעלי האג"ח שלה שהתקיימה אתמול (ג').

מדיווח של החברה שבניהולו של איליק רוז'נסקי עולה, כי סכומם עומד על כ-1.09 מיליארד שקל. אם תממש את הנכסים בסכום הנ"ל, תקבל תמורה הגבוהה ב-105.22 מיליון שקל מהשווי הרשום בספרים (אם זאת, נסייג ונאמר כי השווי בספרים לא כולל את רשת RoadChef). נציין, כי נגד הנכסים הללו עומד חוב שחלקה היחסי של דלק נדל"ן בו מסתכם ב-191 מיליון שקל.

מהם הנכסים אותם מתכוונת דלק נדל"ן למכור?

שווי הנכסים הכולל בספרים החוב היחסי החוב הכולל חלקה היחסי של דלק נדל"ן סכום המכירה הכולל הנכסים מיקום
מיליון דולר קנדי 82.2 מיליון דולר קנדי 39 מיליון דולר קנדי 46 מיליון דולר קנדי 70 מיליון דולר קנדי 82.2 בנייני מגורים 2 קנדה
מיליון כתר שוודי 217 מיליון כתר שוודי 93.1 מיליון כתר שוודי 146.1 מיליון כתר שוודי 138 מיליון כתר שוודי 217 בניין משרדים שטוקהולם, שוודיה
מיליון שקל 42 0 0 מיליון שקל 33.6 מיליון שקל 42 בית הרצל ת"א
מיליון שקל 12 מיליון שקל 4 מיליון שקל 4 מיליון שקל 25 מיליון שקל 25 מגרש ירושלים
מיליון ליש"ט 12 מיליון ליש"ט 3.5 מיליון ליש"ט 7 מיליון ליש"ט 15 מיליון ליש"ט 30 נכס לונדון, בריטניה
- - - מיליון ליש"ט 112.5 מיליון ליש"ט 150 RoadChef בריטניה

הערות:

; החברה עדכנה את הנתונים המספריים לאחר הדיווח הראשוני. כל המספרים המופיעים בידיעה (לרבות החישובים הנגזרים מהם) מעודכנים. הסכומים הנקובים במטבעות שונים הומרו לשקלים לפי השערים היציגים של בנק ישראל שהיו בתוקף בעת הדיווח הראשוני לבורסה.

; שווי הנכסים נכון ל-30 בספטמבר האחרון.

; הנכסים בקנדה מוחזקים באמצעות חברות בנות זרות.

; "בית הרצל" מוחזק באמצעות חברה בת.

; האחזקות ב-RoadChef, רשת של 29 תחנות דלק וחנויות נוחות בצידי הדרך בבריטניה, מוחזקות באמצעות M.S.A ו-דלק Motorway Services ("שירותי כבישים מהירים" בתרגום חופשי). הליכי המכירה מצויים בשלבים מקדמיים ביותר של קבלת הצעות - 85 גורמים רכשו עד כה את טפסי המכרז.

החברה, כאמור, כינסה את האסיפה על רקע חשש המשקיעים מיכולת החזר החוב שלה למחזיקי האג"ח. רוז'נסקי הודה במהלכה כי "חלק מהחששות מוצדקים", אך טען כי "הקשר בין תשואות האג"ח למציאות - חסר פרופורציה". לשאלת "גלובס", ענה מנכ"ל החברה כי "הטעויות שלי הן חשיפה גדולה מדי לתקשורת, ילמולי, ההלוואה הקצרה ממריל לינץ' ואכזבת המשקיעים מהנפקת DGRE " - החברה הנכדה הנסחרת בבורסה המשנית (ה-AIM) בלונדון.

ערכן הנקוב של אגרות החוב של דלק נדל"ן מסתכם ב-2.37 מיליארד שקל (לא כולל הפרשי הצמדה וריבית), אך הן נסחרות לפי שווי של 30% מערכן - 705.8 מיליון שקל. מדובר בארבע סדרות - ג' (להמרה), ד' , ה' (צמודות למדד המחירים לצרכן) וכ"ה (לא-צמודה), בדירוג כושר פירעון "-A" מ-S&P מעלות.

הסדרות נושאות ריביות שנתיות הנעות בין 4.8% ל-7.3% אולם נסחרות בתשואה שנתית לפדיון נטו של 33%-68.9%. המח"מ (משך חיים ממוצע עד להחזר ההשקעה במלואה מפרעונות קרן וריבית, א"ו) נע בין 1.12-4.37 שנים נטו. האגרות מגיבות לדיווח בעליות שערים של 11%-16.7%. המניה הגיבה בעליות אף היא, שהמירבית מביניהן בשיעור 3.9%.

מניות דלק נדל"ן נמנות עם מדד ת"א-100 ממנו הן עלולות להיפלט בעדכון המדדים הקרוב של הבורסה. החברה נסחרת לפי שווי-שוק כולל של 655.44 מיליון שקל, מאחר והמניה איבדה 73.5% מערכה מתחילת 2008.

דלק נדלןדלק נדלן

צרו איתנו קשר *5988