בעקבות ייצוגית: יובנק יחיל רטרואקטיבית הוראה המגבילה גביית עמלות על פעולות בני"ע

בתביעה נטען כי במקרה של ביצוע חלקי של הוראת קנייה או מכירה של ניירות ערך, שאין בו כדי לעבור את רף העמלה המינימלית - מחייב הבנק את הלקוח בעמלת מינימום, שלא כדין

בעקבות בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד יובנק, הסכים הבנק להחיל רטרואקטיבית על לקוחותיו (למעט לקוחות עימם ערך הבנק הסדר עמלות פרטני) הוראות של בנק ישראל לתקופה של 18 חודשים לפני כניסתן לתוקף, לפיהן תוגבל זכותו לגבות עמלת מינימום אחת בלבד ליום בגין קנייה, מכירה ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביבלו לכמה ביצועים חלקיים באותו יום.

בתביעה נטען כי הבנק גובה עמלות בגין קנייה ומכירה של ניירות ערך כאחוז מסוים מערך הפעולה אך לא פחות מעמלת מינימום, ובמקרה של הוראת קנייה/מכירה של ניירות ערך שבוצעה במספר ביצועים חלקיים, הבנק מחשב את עמלת המינימום תוך התייחסות לכל פעולה שבוצעה בפועל (ביצועים חלקיים). זאת, במקום להתייחס לכל הביצועים כאל פעולה אחת. התובעת, אמירה בהט, טענה כי הבנק לא זכאי לגבות עמלת מינימום בגין הביצועים החלקיים.

בתגובה טען הבנק, כי כל רכישה או מכירה של ניירות ערך מהווה עסקה בפני עצמה המחויבת בעמלה. זאת, עד להחלת הכללים החדשים שפירסם נגיד בנק ישראל ושנכנסו לתוקף ביולי 2008. בכללים אלה נקבע כי לגבי קנייה מכירה ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, שפוצלו לכמה ביצועים חלקיים באותו יום, תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה.

בנימוקי הבקשה לדחיית התביעה בהסכמה נאמר כי מתוך מחווה מסחרית ללקוחותיו ומבלי לגרוע מטענותיו, מסכים הבנק להחיל באופן רטרואקטיבי על לקוחותיו את ההוראה לעיל בעניין הגבלת מספר עמלות המינימום בהתייחס לתקופה של 18 חודשים לפני כניסתה לתוקף.

הבנק ציין כי הוא הסכים לביצוע ההסדר מתוך ראייה עסקית כדי לחסוך הליך ארוך ומיותר שיגרום להוצאות מיותרות לצדדים. עוד הוסכם כי הבנק ישלם לבא-כוח התובעת, עו"ד דורון לוי ממשרד עמית פולק מטלון ושות', שכר-טרחה בסך 75 אלף שקל; וכן ישלם גמול לתובעת בסך 50 אלף שקל. (ת.א. 2710/07).

צרו איתנו קשר *5988