15. יאיר סרוסי, יו"ר בנק הפועלים
נימוקים לבחירה: הפך השנה לאחד האנשים החזקים במערכת הבנקאות בארץ כנציג החדש של בעלת השליטה בבנק הפועלים, שרי אריסון. מביא לתפקיד החדש מומחיות פיננסית, ידע בבנקאות גלובלית והבנה בניהול סיכונים. נבחר השנה לכהן כנשיא איגוד הבנקים
יאיר סרוסי, המינוי שלך נעשה בעין סערה כלכלית-פוליטית. איך הרגשת כשהתיישבת על כס המנכ"ל?

"עצם ההחלטה להיענות להצעה להתמנות לתפקיד היו"ר לא הייתה קלה: היא חייבה אותי לעזוב את רוב עיסוקיי האחרים, ובהם פעילות בחברות שבניתי במשך תקופה ארוכה. עם זאת, האתגר העצום, תחושת האחריות, ואני מרשה לעצמי לומר השליחות, גרמו לי להיענות להצעה של שרי אריסון, שנעשתה על דעת בנק ישראל.

"נכנסתי לתפקידי בתקופה לא קלה של משבר עם הרשויות הרגולטוריות, חילופי תפקידים ברמות הבכירות ביותר ותחושת אי ודאות. השקעתי מאמצים רבים בהרגעת האווירה, הן בבנק פנימה והן כלפי חוץ, בשיפור שיתוף הפעולה בין הדירקטוריון וההנהלה ובשיפור מערכת היחסים עם הרגולטורים והפיכתה לנכס אסטרטגי, ודומני שמאמציי הניבו פרי".

מה המהלך החשוב ביותר שעשית השנה?

"גיוס הון בהיקף 4.6 מילארד שקל עבור בנק הפועלים. הגיוס המוצלח, שהושלם בזמן קצר יחסית, בסיוע בנק ישראל והרשות לניירות ערך, היווה הבעת אמון בולטת של שוק ההון בחוסנו של הבנק, ואפשר לנו להסיר מסדר היום את צורכי ההון של הבנק ולהתפנות לפיתוח הפעילות העסקית".

מהו בעיניך האירוע החשוב של השנה בכלכלה הישראלית?

"מעבר ישראל לאנרגיה מבוססת גז, התגליות לאורך חופי המדינה והחזרה של ישראל לתחום האנרגיה הסולארית".

ובכלכלה העולמית?

"החלטת מדינות ה-G20 למנוע קריסה של בנקים משמעותיים, ובאופן זה להביא במהירות לחידוש הצמיחה. ייתכן מאוד שבעתיד יקבעו ההיסטוריונים הכלכליים שהחלטה זו מנעה שפל כלל עולמי לשנים ארוכות, כפי שהיה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. המשבר חידד את חשיבותו הקריטית של הבנק המסחרי כגורם החשוב ביותר להבטחת האמון הבסיסי בכל הרמות במערכת הכלכלית העולמית. התייצבות הבנקאות המסחרית סימנה את תחילת המפנה".

איפה תפס אותך המשבר?

"באוגוסט ובספטמבר 2008 הייתי בדיוק לפני סיום גיוס ההון לקרן השקעות המזנין שהקמתי (מכשיר השקעה המשלב בין הון לחוב, לחיזוק מבנה ההון של החברות. עם מינויו ליו"ר הפועלים הפסיק סרוסי את פעילותו בקרן). המשבר אמנם חולל הרס פיננסי רב, אך גם יצר הזדמנויות חדשות להשקעה, הן בתחומי המזנין והן בתחומים מסורתיים יותר. כך, למשל, קרנות הפנסיה הוותיקות, שהייתי יו"ר ועדת ההשקעות שלהן, גילו יציבות מרשימה בתקופת המשבר, ואף ידעו לנצל הזדמנויות שנוצרו אז בשוק".

מה התחזית הכלכלית שלך לשנה הקרובה?

"אני צופה יציאה מהמיתון וחזרה לתוואי של צמיחה כבר ב-2010. גם בנושא האבטלה אני צופה התייצבות, ואף ירידה בשיעור האבטלה במהלך השנה הקרובה".

מי איש השנה שלך?

"לא מעוניין להגיד".נושאים: יאיר סרוסי