נתוני הלמ"ס מראים: רוב הישראלים חיים עם מינוס בבנק

הלמ"ס: ההכנסה נטו עמדה על 12,345 שקל בחודש - בעוד ההוצאה עמדה על 13,967 שקל ■ שני העשירונים העליונים מרוויחים כ-40% מסך ההכנסה

יום בלבד לאחר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה כי ההוצאה הממוצעת של משק-בית בישראל עמדה בשנת 2011 על 13,967 שקל בחודש, מפרסמת היום (ד') הלשכה כי ההכנסה ברוטו למשק-בית באותה שנה עמדה על 14,629 שקל בחודש, ואילו ההכנסה נטו עמדה על 12,345 שקל בחודש. מכיוון שההוצאות תמיד מתבצעות במונחי נטו, הרי שבחשבון פשוט משק-הבית הישראלי מוציא יותר ממה שהוא מכניס.

על-פי נתוני הלמ"ס, ההכנסה החודשית למשק-בית ממוצע ירדה מבחינה ריאלית ב-1.7% ביחס לשנת 2010, זאת בעוד שאתמול (ג') פורסם כי ההוצאות נותרו ללא שינוי.

הנתונים מצביעים על כך שעדיין עדיף להיות עצמאי, לאור העובדה כי משק-בית שבראשו עומד עצמאי הכניס בממוצע 19,434 שקל ברוטו בחודש. עם זאת, משקי-הבית הללו ספגו את הירידה הריאלית המשמעותית ביותר בהכנסה - 3.9%.

ההכנסה ברוטו לשכיר ב-2011 עמדה על 8,325 שקל בחודש - ירידה ריאלית של 0.6% לעומת שנת 2010.

נשים מרוויחות 66% מגברים

הפער בין גברים לנשים ניכר מאוד מהנתונים: בעוד שההכנסה הממוצעת של גבר שכיר עמדה על 9,976 שקל ברוטו בחודש, ההכנסה הממוצעת של אישה שכירה עמדה על 6,599 שקל ברוטו בחודש בלבד. במילים אחרות, ההכנסה של הנשים מהווה 66% בלבד מזו של הגברים.

הפער בין המינים מצטמצם כשבוחנים את השכר לשעה: גבר שכיר השתכר 53 שקל לשעה בממוצע, ואילו אישה שכירה הרוויחה בממוצע 44 שקל לשעה, כלומר ההכנסה לשעה בקרב נשים היוותה 88% מזו של הגברים.

מסקר הלמ"ס עולה כי הכנסתם של שני העשירונים העליונים מהווה 39.3% מסך ההכנסה נטו של כלל משקי-הבית, בעוד ששני העשירונים התחתונים מהווים רק 6.7%. גם הפעם מדד ג'יני למדידת אי-שוויון בהכנסות מצביע על פערים גדולים בין העשירונים, ועומד על 0.378 לעומת 0.31 בממוצע ב-OECD (כאשר 0 מבטא שוויון מלא).

רוב הישראלים חיים במינוס
 רוב הישראלים חיים במינוס

צרו איתנו קשר *5988