44,342 יחידות דיור החלו להיבנות ברחבי הארץ ב-2013

הלמ"ס: ברבעון הרביעי החלו להיבנות 10,157 דירות, ירידה של כ-13% ביחס לרבעון הקודם ■ זינוק של כ-124% בהתחלות הבנייה באזור יהודה ושומרון ■ אורי אריאל: "התחלות הבנייה בשיא של 16 שנה. המחירים יירדו ב-2015"

בשנת 2013 החלו להיבנות 44,342 יחידות דיור ברחבי הארץ, עלייה של כ-3.4% ממספר הדירות שבנייתן החלה במהלך שנת 2012 שעמד על 42,875 דירות. עם זאת, בהשוואה בין רבעונים, ניכרת ירידה בהתחלות הבנייה הן בהשוואה לרבעון הקודם (רבעון שלישי 2013) והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (רבעון רביעי 2012). כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שפורסמו היום ומתייחסים להתחלות וגמר בנייה בישראל ברבעון הרביעי של 2013.

כאמור, בהשוואה בין הרבעונים ניתן לראות ירידה במספר התחלות הבנייה בשטח. כך, בעוד ברבעון הרביעי של 2013 עומד הנתון על 10,157 דירות שבנייתן החלה, ברבעון הקודם עומד הנתון על 11,728 יחידות דיור. מדובר בירידה בשיעור של כ-13%. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אז החלו להיבנות 11,974 דירות ברחבי הארץ, מדובר בירידה משמעותית יותר בהיקף של כ-15.1%.

בחלוקה על פי מחוזות, המחוז בו נרשם המספר הגדול ביותר של התחלות בנייה בשנת 2013 הוא מחוז המרכז (12,525 יח"ד), אחריו, ובהפרש ניכר, מחוז הצפון עם 8,729 התחלות בנייה. במקום השלישי מחוז תל אביב בו החלו להיבנות ב-2013 5,644 דירות.

מעניין לראות שעל פי נתוני הלמ"ס, בכל אחד מהמחוזות נרשמה עלייה במספר יחידות הדיור שהחלו להיבנות ב-2013 לעומת 2012 מלבד מחוז תל אביב, שם נרשמה ירידה מרמה של 7,000 התחלות בנייה ב-2012 ל-5,644 התחלות בנייה ב-2013. מדובר בירידה של כמעט 20%.

עוד נתון מעניין שעולה מהסקירה הנוכחית, הוא הזינוק המשמעותי בהתחלות הבנייה באזור יהודה ושומרון - מרמה של 1,133 יחידות דיור בשנת 2012 כולה ל-2,534 יחידות דיור ב-2013 כולה. מדובר בזינוק של לא פחות מכ-124% בשנה, שיעור הגבוה בצורה משמעותית מכל מחוז אחר בארץ.

עם זאת, יש לציין שנתוני 2013 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל הקשור להתחלות בנייה מוגדרים כנתונים ארעיים שאינם סופיים. המשמעות היא שבחודשים הקרובים נתוני 2013 עוד עלולים להשתנות. בדיקה בהודעות ששלחה הלמ"ס בשנים עברו המתייחסים להתחלות הבנייה בסוף השנה מעידה כי גם ב-2012 וגם ב-2011 השתנו הנתונים המקוריים כלפי מעלה כאשר הוזנו הנתונים הסופיים.

כך, בנתוני הלמ"ס המתייחסים לסוף 2013 ומסכמים את שנת 2012 נכתב בסקירה הראשונית כי החלה בנייתן של כ-39,790, אולם עיון בנתונים המעודכנים בסקירה הנוכחית מעלה כי המספר זינק כלפי מעלה ועומד כעת על 42,875 יחידות דיור. תמונה דומה עולה מהנתונים המתייחסים לשנת 2011. גם אז פרסמה הלמ"ס נתונים ארעיים בתחילת שנת 2012 שעמדו על 43,650 התחלות בנייה אולם בסקירה הנוכחית עומד המספר על 46,763.

בשני המקרים עודכנו המספרים כלפי מעלה והוסיפו למניין התחלות הבנייה עוד כ-3,000 יחידות דיור. אם המצב יהיה נכון גם לגבי נתוני 2013 שפורסמו היום יגיע מניין התחלות הבנייה לרמה של כ-47 אלף יחידות דיור. במשרד השיכון מאמצים הנחה זו וקובעים כי על סמך נתונים אלו יעמדו הנתונים הסופיים של התחלות הבנייה בשנת 2013 על שיא של 16 שנה.

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל אמר היום בתגובה לנתוני התחלות הבנייה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: "אני שמח כי נתוני התחלות הבנייה עולים על התחזיות וההתבטאויות המוטעות בתקשורת של גורמים שונים. התחלות הבנייה, כמו גם מספר הדירות הנמצאות בבנייה פעילה, בשיא של 16 שנים (מאז שנת 1997 = שנות העלייה הגדולות).

"אנחנו רואים שיפור ניכר בכל הפרמטרים המשמעותיים של ענף הבנייה - גידול באחוז דו ספרתי בשיווקים לכ-38 אלף יחידות דיור בשנת 2013, גידול צפוי של כ-10% בהתחלות הבנייה, גידול של עשרות אחוזים בתכנון ועוד. בשנת 2014 מגמה זו תמשך, כאשר השיווקים והתחלות הבנייה יגדלו בשיעור לא מבוטל, עם דגש על אזורי הביקוש, והמחירים יבלמו במהלך השנה וירדו ב-2015".

התחלות בניה
 התחלות בניה

צרו איתנו קשר *5988