Ggroup מקבוצת בלושינסקי אחזקות – מגזין הנדל"ן
לוגו ג'גרופ לוגו גלובס
לכתבה הקודמתעיריית אילת לבג"ץ: לא לפנות את שדה דב ללא חלופות מתאימות

הפסד לעיריית הרצליה: ביהמ"ש ביטל היטלי סלילת כבישים

העירייה ביצעה עבודות להקמת תשתית ביוב בעיר, שבמסגרתן נפתח הכביש ונסלל מחדש - והתושבים נדרשו לשלם על כך פעמיים
שלומית צור - 10.01.2016, 07:55
סלילת
סלילת כביש ומדרכה / צילום: רון פז

הפסד לעיריית הרצליה: לאחר סכסוך ממושך עם תושבים על רקע חיובם בהיטלי סלילת רחובות ישנים בעיר, קיבל לאחרונה בית המשפט המחוזי בתל-אביב עתירה שהגישו 49 בעלי נכסים במתחם נורדאו בעיר, וביטל את ההיטלים.

מדובר בעבודות שביצעה העירייה ברחובות מורדות ים ופישמן בהרצליה. לטענתה, מדובר בעבודות סלילת כביש מחדש המאפשרות הטלת היטל סלילה על בעלי הנכסים.

מנגד, בעלי הנכסים טענו בעתירה, שהגישה עו"ד מלכה אנגלסמן, כי סלילת הכבישים בוצעה במסגרת עבודות התקנה של מערכת ביוב, שעליהן כבר חויבו התושבים בהיטל ביוב, ולכן העירייה למעשה חייבה אותם פעמיים בגין סלילת הכביש מחדש - פעם אחת במסגרת היטל ביוב, ופעם שנייה במסגרת היטל סלילה.

בהליך המשפטי הודתה עיריית הרצליה כי גבתה מבעלי הנכסים לפחות 70% מהוצאות סלילת הכבישים במסגרת היטלי הביוב. גם מומחה מטעמה של העירייה קבע כי כדי להתקין תשתית ביוב בשטח סלול יש לפתוח בדרך-כלל 70% מהכבישים הסלולים, ואילו במתחם נורדאו היה צורך לפתוח 100% מהכבישים.

"גם אם ניקח את הממוצע ונניח כי רק 70% מהוצאות הסלילה נגבו במסגרת היטל הביוב, מדוע גובה העירייה פעמיים בגין סלילה?", שאלה השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן, "הרי זו הייתה בדיוק טענת העותרים".

לגבי טענת עיריית הרצליה כי ביצעה את העבודות לטובת התושבים, אגמון-גונן קבעה כי "אין ספק כי העירייה בביצוע העבודות חפצה בטובת התושבים. עם זאת, 'טובת התושבים' אינו מקור חוקי להטלת היטלי סלילה. תושבי העיר נושאים בתשלום ארנונה בדיוק למטרות אלה - כדי שהעירייה תדאג לרווחתם. היטל סלילה, כמו כל תשלום חובה אחר, יש להטיל בהתאם לחוק - במקרה זה על-פי חוק העזר. העירייה לא התמודדה עם הטענות שלפיהן כלל לא בוצעו עבודות סלילה כהגדרתן בחוק העזר, וכי מרבית עלות עבודות הסלילה נכללה בהיטל הביוב שהוטל על התושבים".

אגמון-גונן קבעה כי אסור היה לעירייה לחייב את בעלי הנכסים חיוב כפול בגין עבודות הסלילה. בנוסף, ככל שהיו עבודות נוספות שלא נכללו בהיטל הביוב, את השיפוץ יש לממן מקציבה השוטף של העירייה.

"יש להצר על התנהלות העירייה במקרה זה", הוסיפה אגמון-גונן. "העירייה החליטה על ביצוע פרויקט נרחב במתחם נורדאו, שבמרכזו חיבור התושבים לתשתית ביוב חדשה. בנוסף החליטה העירייה על עבודות שדרוג ושיקום הכבישים והמדרכות. אולם, במקום להטיל על התושבים במסגרת היטל הביוב את עבודות הסלילה הרלבנטיות ולממן את היתרה מתשלומי הארנונה - העירייה מחד הגישה חוות-דעת מומחה מטעמה שלפיה יש לחייב במסגרת היטל הביוב בכל עבודות הסלילה במתחם, ובאותה שעה טענה כי מדובר בסלילה מחדש שיש להטיל בגינה היטל סלילה".

בנוסף לביטול היטלי הסלילה, הטילה אגמון-גונן על העירייה הוצאות משפט בסך 60 אלף שקל.

עו"ד אנגלסמן, שייצגה את העותרים, מסרה כי "דרישות תשלום היטלים בגין החלפתם של תשתיות כבישים, מדרכות, ביוב וכן הטלת היטלי סלילה בגין החלפת תשתיות, נהוגות אך ורק בתחומי עיריית הרצליה ואינן מוכרות לי בתחומי רשויות מקומיות אחרות. משרדי הגיש עתירות רבות כנגד התנהלות דומה של עיריית הרצליה, ובמרביתן קיבל בית המשפט את עמדת התושבים וביטל או הפחית באופן משמעותי את החיובים שהוטלו.

"בדעתנו לגבש קבוצת תושבים שנאלצו לשלם לעירייה את היטל הכבישים והמדרכות, ולתבוע השבה של כספים ששילמו אותם תושבים על חשבון היטלי סלילה - כספים שנגבו מהם אגב ביצוע עבודות תשתית אחרות; וכן במקרים שבהם בוצעו עבודות תחזוקה של כבישים קיימים שבגינן הטילה העירייה היטלי סלילה". 

בגובה העיניים לטורי דעה נוספים

המובחרים

NEXT-URBAN -לוגו / צילום: יח"צ
מול ים - לוגו / צילום: יח"צ