תוכן מקודם

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

הורדת דירוג? לא תמיד מדובר בחדשות רעות לאיגרות החוב

חברה אשר כלולה במדדי התל בונד הגדולים ודירוגה יורד מרמה של A פלוס לרמה של A, תיכנס גם למדד התל בונד תשואות, מה שיביא לביקושים פאסיביים מצד מחזיקי התעודה

שי לוי / צילום: יח"צ
שי לוי / צילום: יח"צ

*** הכתבה בשיתוף מנורה מבטחים

בתקופה האחרונה קיים חשש מהורדות דירוג של מספר חברות, כל אחת מסיבותיה. הורדות דירוג, אם יתרחשו, אמורות להביא לכך שהתשואה הנדרשת על החוב של אותן חברות יהיה גבוה יותר, וזאת עקב גידול בפרמיית הסיכון אשר מתבטא, כאמור, גם בדירוג החברה.

על פי רוב, מקדים שוק ההון את עדכוני חברות הדירוג, כך שהתשואות של החברות אשר לגביהן קיים חשש כזה, כבר עברו התאמה למצבן הנוכחי, והן אמורות לשקף תרחיש של הורדת הדירוג. במצב זה, סביר שלהורדת הדירוג בפועל תהיה השפעה פחותה.

מנגד, עולם ההשקעות מורכב כיום ממכשירים עוקבי מדדים, דוגמת תעודות סל וקרנות מחקות. בהיבט זה, חשוב לציין כי כניסה ויציאה של חברה ממדדים מושפעת, בין היתר, מדירוג החברה אשר מהווה תנאי סף לכניסה אליהם. עדכון המדדים מתבצע פעמיים בשנה, בחודשים אפריל ואוקטובר.

כך, למשל, מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 הצמודים, כמו גם מדד התל בונד השקלי, כוללים דירוג מינימאלי של A מינוס. במידה ומעלות ומידרוג, שתי חברות הדירוג הפועלות בארץ, מדרגות את האג"ח, הרי שהדירוג הנמוך יותר הוא הקובע להיכללות במדדים אלו.

דוגמה נוספת היא מדד התל בונד תשואות הצמוד, אשר היכללות בו מצריכה דירוג של בין A ל- BBB מינוס. במצב זה, חברה אשר כלולה במדדי התל בונד הגדולים, ודירוגה יורד מרמה של A פלוס לרמה של A, תיכנס גם למדד התל בונד תשואות, מה שיביא לביקושים פאסיביים מצד מחזיקי התעודה. החברה תיגרע ממדדי התל בונד הגדולים רק במידה ודירוגה יירד בצורה חדה יותר אל מתחת לרמה של A מינוס. מעניין לבחון מספר חברות שנמצאות כעת במוקד בשל החשש מהורדת דירוג.

שיכון ובינוי

חברת הנדל"ן והתשתיות מדורגת A פלוס על ידי שתי חברות הדירוג. החשש הוא מהאטה בפעילות התשתיות של החברה הבת SBI בניגריה, אשר מהווה חלק גדול מהרווחיות של האחרונה. ניגריה ביקשה לאחרונה סיוע מהבנק העולמי עקב הירידות במחירי הנפט. בנוסף, קיים חשש (נמוך יותר) מהפרויקט הסולארי הענק שאמור להיות מוקם סמוך לאשלים בנגב, כאשר שותפתה הספרדית של שיכון ובינוי ביקשה הקפאת הליכים.

שתי חברות הדירוג הכניסו את החברה לרשימת המעקב עם תחזית שלילית, כך שבמידה ואחת מהחברות אכן תוריד את הדירוג בנוטש אחד עד שני נוטשים, המשמעות היא כניסה של הסדרות 5,6,8 למדד התל בונד תשואות. במצב זה, ובאופן פרדוקסאלי, צפויים ביקושים בעדכון המדדים הקרוב שיבוא לאחר הורדת דירוג, אשר מוערכים בכ-200 מיליון שקל לשלוש הסדרות ביחד.

נורסטאר

חברת האם של גזית גלוב מדורגת אף היא A פלוס על ידי שתי חברות הדירוג, לאחר שדירוגה הועלה על ידי חברת מעלות בחודש אוגוסט שעבר. החשש הוא מהעלייה ברמת המינוף עקב ירידה בשווי ההחזקה הסחירה בגזית גלוב. גם במקרה זה, ירידת דירוג משמעותה כניסה למדד התל בונד תשואות של הסדרות 9,10 וביקושים צפויים של כ-90 מיליון שקלים לשתי הסדרות.

קבוצת דלק

חברת ההחזקות אשר פועלת בעיקר בחשיפה למאגרי הגז דרך דלק אנרגיה מדורגת A פלוס על ידי מידרוג, כאשר מספר סדרות ותיקות יותר, דוגמת הסדרות 13 ו-22 מדורגות גם על ידי חברת מעלות בדירוג של A ולכן סדרות אלו כבר מצויות במדד התל בונד תשואות. החשש הוא מעלייה ברמת המינוף עקב ירידות בשווי ההחזקות הסחירות בעיקר בחברות הגז, וכן מקשיים במימוש ההחזקה בפניקס. במידה וחברת מידרוג תחליט להוריד את הדירוג הנוכחי מרמה של A פלוס, הרי שגם הסדרות 18 ו-19 יצורפו למדד התל בונד תשואות. הביקושים הצפויים הם כ-160 מיליון שקל לשתי הסדרות.

היערכות מראש

בטווח הקצר, הורדת דירוג צפויה לפגוע בשווי האג"ח, בעיקר אם היא לא מתומחרת במלואה על ידי המשקיעים בשוק. עם זאת, להערכתנו, יש לקחת בחשבון ביקושים צפויים ממדדי התל בונד השונים, שעשויים מנגד לתת תמיכה חיובית. אמנם עדכון המדדים מתבצע אחת לחצי שנה, אך משקיעים רבים נערכים לכך מבעוד מועד.

*** שי לוי מכהן כמנהל השקעות במנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ והוא ו/או מנורה קרנות נאמנות או חברות אחרות בקבוצת מנורה עשויים להיות בעלי ענין אישי בנושאי הסקירה. שיווק ההשקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

צרו איתנו קשר *5988