תוכן מקודם

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

כיצד שותפים יכולים להבטיח את יציבותו של העסק?

ביסוס מעמד השותפים הוא אחד המפתחות החשובים בהצלחת חברות ■ ביטוח שותפים עשוי לסייע בכך

איציק משה/פוקסי מדיה
איציק משה/פוקסי מדיה

***הכתבה בשיתוף פוקסי מדיה

פטירתו של שותף מזעזעת את יסודות העסק
אחד המפתחות להצלחתן של עסקים וחברות בעולם העסקי הוא ביסוס מעמד השותפים. במקרים רבים, שותפים רצים יחד במשך שנים ארוכות ובונים יחס הדדי של אמון וכבוד. אך מקרה פטירתו חלילה של אחד מהשותפים מזעזע את היסודות עליהן נבנה העסק, ופתאום האחרים נאלצים להתמודד עם מלחמות ירושה, תשלומי פיצויים ואף להכניס שותף חדש לעסק. 

 

ביטוח שותפים המוסדר כחלק מהסכם השותפות
ביטוח מגן עלינו מפני התממשות סיכונים והגיע הזמן לבטח את אחד הנכסים החשובים בחברה - השותפים. מדובר בביטוח חיים ובעל הפוליסה יכול להיות כל שותף או המחזיקים במבנה השותפות. הסכם זה מציע אלטרנטיבות בעת פירוק השותפות עקב פטירתו של אחד מהשותפים וגובה סכום הביטוח משקף את שוויו. ההסכם יכול לקבוע כי לאחר תשלום החובות ימכרו נכסי השותפות, כניסת יורשי הנפטר לשותפות או שהשותף או השותפים הנותרים בחיים ירכשו את חלקו. האלטרנטיבה האחרונה היא המועדפת.

ביטוח שותפים מקנה שקט רב לחברה ומבטיח את יציבותה
להסכם אותו תחתמו עם השותפים יש יתרונות אישיים ועסקיים רבים. לאחר פטירתו של השותף ישולם לבני משפחתו סכום הביטוח הנקבע בפוליסה, והשותפות תמשיך להתקיים מבלי שייווצר מצב בו יאלצו השותפים הנותרים בחיים לשלם את חלקו בשותפות או "לקבל" את יורשי הנפטר כשותפים לניהול העסק. רכישת העסק ע"י השותפים האחרים תמנע מכירה בהפסד ותבטיח את המשך פעילותו התקינה של העסק ושמירה על התדמית והקשרים העסקיים.

להתייעצות עם מומחה לחץ כאן >>

צרו איתנו קשר *5988