אלה המנהלים המובילים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

ברבעון השני רשמו קרנות ההשתלמות וקופות הגמל תשואות ממוצעות של 1%-1.1%, שהובילו אותן להציג תשואות של קצת פחות מ-0.5% מתחילת השנה ■ ב-12 החודשים האחרונים רשמו שווקים אלה תשואות אפסיות

יאיר לפידות (מימין) ודב ילין. עיקר ההכנסה מהדיבידנדים / צילום: קובי קלמנוביץ'
יאיר לפידות (מימין) ודב ילין. עיקר ההכנסה מהדיבידנדים / צילום: קובי קלמנוביץ'

לאחר שהציגו ברבעון הראשון השנה תשואות שליליות של כ-0.6%, קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות רשמו ברבעון השני של השנה תשואות חיוביות, שהפכו את התמונה על פיה, והציבו אותן עם תשואות ממוצעות בטריטוריות חיוביות.

מבחינת נתוני אתר הגמל-נט שמפעיל משרד האוצר עולה כי ב-12 החודשים האחרונים, שתמו בסוף חודש יוני, רשמו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות תשואות ממוצעות של 0.17% ומינוס 0.01% סמלי, בהתאמה. זאת, בשקלול מחצית שנה שנייה שלילית וקשה שנרשמה ב-2015, ולאחר רבעון ראשון חלש ב-2016, שקוזזו עם רבעון שני טוב בהרבה - הגם שעדיין רחוק מרבעוני שיא.

מניתוח שערכנו לנתוני הגמל-נט עולה, כי שוק הגמל לתגמולים ושוק קרנות ההשתלמות הציגו במחצית הראשונה של 2016, בשקלול רבעון שלילי ורבעון חיובי כאמור, תשואות חיוביות של קצת פחות מ-0.5%. זאת, הודות לתשואות חיוביות ונאות למדי של כ-1.04% ו-1.1%, בהתאמה, שהשיגו המנהלים בשווקים אלה במהלך הרבעון השני השנה, שהחזיר את הצבע ללחיים של החוסכים ושל מנהלי ההשקעות.

ואולם, בעוד שכלל הגופים הנבחנים השיגו ברבעון תשואות חיוביות, שהנמוכה בהן הייתה בסביבות 0.6%, הרי שבבחינת השונות בתשואות הענפיות במחצית הראשונה השנה בכללותה, וב-12 החודשים האחרונים, מתקבלת תמונה מורכבת המצביעה על כאלה - ובראשם ילין לפידות ואנליסט - שבלטו לחיוב מצד אחד, בעוד שרבים אחרים היו בצד השלילי של התשואות.

נכון לסוף המחצית הראשונה של 2016 מנוהלים בשוק קופות הגמל לתגמולים נכסים בהיקף כולל של כ-194 מיליארד שקל, בעוד שבשוק קרנות ההשתלמות מנוהלים נכסים בהיקף מצרפי של כ-174 מיליארד שקל. זאת, לעומת סך של כ-193 מיליארד שקל ושל כ-169 מיליארד שקל בסוף 2015, בהתאמה.

ילין לפידות מובילים בתשואות מבדיקת נתוני הגמל-נט לחודש יוני השנה עולה, כי בית ההשקעות ילין לפידות, המנוהל על-ידי מייסדיו - יאיר לפידות ודב ילין - מוביל את דירוג התשואות של קופות הגמל לתגמולים הגדולות בשוק. קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות, לשעבר גמל כללי, רשמה ברבעון השני תשואה של 2.09% - הגבוהה מכל הגדולות והשנייה בקרב השוק כולו, מה שהוביל אותה לסכם את המחצית הראשונה של השנה עם תשואה נומינלית ברוטו מצטברת של כ-3% (שוב, הטובה מבין הגדולות והשנייה בענף כולו).

בשקלול התשואות ל-12 החודשים האחרונים הקופה מובילה את דירוג הקופות הגדולות, עם תשואה של 2.95%. אגב, לילין לפידות יש עוד קופה - ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60, שבה מנוהלים כ-3.3 מיליארד שקל, שאיננו יודעים מהי התשואה שאותה רשמה בתקופות אלה, משום שתשואות אלה לא מופיעות בגמל-נט.

לצד הקופה האג"חית עד 25% מניות של ילין לפידות בולטת מעל היתר קופת אנליסט גמל ישראל, לשעבר קופת גמל ב', שהציגה את התשואות הגבוהות בענף בשלוש תקופות הזמן שבחנו. הקופה של אנליסט, שמנוהל על-ידי איציק שנידובסקי, רשמה ברבעון השני השנה תשואה של 2.7%, כך שמתחילת השנה היא עם תשואה של 3.3%, מה שהוביל אותה להציג ב-12 החודשים האחרונים תשואה מצטברת של 3.2%.

מהצד השני נציין שורה של קופות שבולטות עם תשואות שליליות בשקלול התשואות של 12 החודשים האחרונים: מיטב דש גמל לבני 50-60, הלמן אלדובי בר יציב ישראל, מגדל לתגמולים כללי, מיטב דש גמל כללי, כלל תמר כללי וקופת בר של כלל ביטוח גם כן, שסוגרת את הרשימה עם תשואה שלילית של מינוס 1.6% בשנה האחרונה.

ילין לפידות גם בהשתלמות

גם בבחינת התשואות של שוק קרנות ההשתלמות עולה כי בית ההשקעות ילין לפידות, שמחצית ממניותיו בידי לידר שוקי הון ומחצית בידי מייסדיו, בולט בראש. על פי נתוני הגמל-נט ב-12 החודשים האחרונים רשמו שתי הקרנות שלו: ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (לשעבר השתלמות ב') וילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות (לשעבר השתלמות), תשואות של כ-2.9% ושל כ-2.8%, בהתאמה, ורק קופת אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות נכנסה ביניהן, עם תשואה זהה לזו של הקרן המובילה של ילין לפידות.

אגב, שתי הקרנות של ילין לפידות מובילות את דירוג התשואות בשוק קרנות ההשתלמות למחצית השנה הראשונה של 2016, עם תשואות של 3.3% ו-2.85%, בהתאמה, וגם מובילות את דירוג התשואות ברבעון השני - עם תשואות של קצת פחות מ-2.2% ושל כ-2%, בהתאמה.

עוד נציין את קרנות ההשתלמות שרשמו ב-12 החודשים האחרונים תשואות שליליות של מעל למחצית האחוז: איילון השתלמות כללי, הלמן אלדובי השתלמות כללי, מגדל השתלמות כללי, אי.בי.אי השתלמות כללי, כלל השתלמות כללי ומיטב דש כללי - שהציגה בתקופה זו תשואה מצטברת שלילית של מינוס 1.3%.

מחושך לאפלה בחסות האוצר

לכאורה אנו משווים בטבלאות התשואות הרצ"ב בין תפוחים לבין אגסים. זה נכון במידה לא מבוטלת. אבל, עד לא מזמן - עד השנה שעברה, כל המסלולים שאותם אנו משווים בטבלאות הרצ"ב, היו תפוחים - מסלולים כלליים שבהם נוהלו, ועדיין מנוהלים, כספי ציבור בהיקף אדיר. אבל, החל מהשנה חלק מקרנות ההשתלמות שינו את שמן ואת אופיין, וכך יש לנו קרנות השתלמות במסלולים אג"חיים עם עד 10% מניות, לצד מסלולים כלליים עם רכיב מנייתי גבוה בהרבה. ואולם, אלה ואלה הם מסלולים שונים, שנולדו מתוך מסלולים כלליים בעבר, ושמהווים אמצעי דומה, הגם שקצת שונה, להשגת אותה מטרה: השאת תשואה גבוהה ככל הניתן לאורך זמן.

אגב, אם בקרנות ההשתלמות השינויים הללו עוד מינוריים יחסית, ומתבטאים בהפיכתם של כמה תפוחים כלליים לאגסים אג"חיים, הרי שבשוק קופות הגמל לתגמולים התמונה בעייתית בהרבה, ולמעשה קשה עד בלתי אפשרי לבצע השוואה מאירת עיניים בין הגופים הפעילים בשוק. מדוע? בשל הוראות האוצר, שבצעד הגיוני וראוי כשלעצמו הורה לשנות את אופן ניהול החיסכון הפנסיוני למסלולים תלויי גיל. כלומר, "גיור" של המודל הצ'יליאני, שלפיו הסיכון בתיקי ההשקעות פוחת עם התבגרות החוסך, וזאת במקום המסלולים הכלליים שאפיינו את השוק הזה לאורך שנים.

כך, במסגרת זו הורה האוצר לכלל הגופים הפועלים בחיסכון הפנסיוני לנהל בגמל כמה קבוצות שנבדלות ביניהן לפי גילאי החוסכים, וזאת בניגוד למצב הקודם שבו הרוב המכריע של הכסף נוהל במסלולים כלליים, שהיו משותפים לבני 20 ולחוסכים שנמצאים ערב פרישתם לגמלאות. הוראות אלה נכנסו לתוקף השנה, ויצרו בלגן בשוק, שנובע מאופן הטמעת הוראות האוצר ללא מפת דרכים לתקופת הביניים - עד אשר יהיה לכלל הקופות טרק רקורד (תשואות עבר) מינימלי שיאפשר לראות ולהשוות את הביצועים שלהן (וזאת מבלי לגרוע מהצידוק שבעצם הרעיון בביצוע השינוי ושל מטרות האוצר).

כלומר, הבלגן הנוכחי, שניתן היה לצפות שיקרה - שכולל היעלמות התשואות של קופות גדולות רבות, והיווצרות קופות חדשות ללא טרק רקורד (היסטוריית ביצועים) להשוואה, הוביל לכך שנכון לסוף המחצית הראשונה של 2016 חסרות לנו במדגם הקופות הפרטיות הפתוחות לכלל הציבור התשואות של 11 קופות אשר מנהלות נכסים בהיקף מצטבר של כ-54 מיליארד שקל, כולל כאלה שמנוהלות על-ידי הגופים המרכזיים בשוק. כדי לסבר את העין - ולהבהיר עד כמה מדובר בנתח נכבד מדי מהשוק שיצא מחושך לאפלה עמוקה אף יותר - נסביר כי המדגם שאותו בחנו מנהל נכסים בהיקף מצרפי של כ-57 מיליארד שקל, כך שכמחצית מהמדגם, וכרבע מהשוק כולו אינו ניתן להשוואה ובחינה בהיבט התשואות.

 

תשואות קרנות ההשתלמות
 תשואות קרנות ההשתלמות

תשואות קופות הגמל לתגמולים
 תשואות קופות הגמל לתגמולים

צרו איתנו קשר *5988