גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

צנועה יותר בניסיון השני: מימון ישיר תונפק לפי שווי של פחות ממיליארד שקל

חברת האשראי הצרכני מקבוצת צור שמיר של משפחת שנידמן פרסמה תשקיף לקראת גיוס הון ראשוני של 143.5 מיליון שקל, בהנפקת מניות ואופציות, לפי שווי הנמוך בשליש מזה שתכננה טרם פרוץ משבר הקורונה

מימין: ערן וולף ומוקי שנידמן  / צילום: תמר מצפי, יח"צ
מימין: ערן וולף ומוקי שנידמן / צילום: תמר מצפי, יח"צ

חברת האשראי הצרכני מימון ישיר יוצאת לניסיון הנפקה שני בשוק ההון. החברה שבשליטת משפחת שנידמן פרסמה השבוע תשקיף שלפיו תנסה לגייס סכום של 143.5 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות, שתיעשה לפי שווי של 985 מיליון שקל "לפני הכסף", ו-1.13 מיליארד שקל אחריו.

זאת לעומת שווי של מעל 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף שלפיו ביקשה החברה להנפיק טרם פרוץ משבר הקורונה, בפברואר השנה. החיתוך של כשליש מהשווי בהנפקה מוסבר בפגיעה בעסקיה של מימון ישיר כתוצאה ממשבר הקורונה, שבאה לידי ביטוי כבר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון.

מימון-ישיר-תוצאות-כספיות

ההנפקה המתוכננת - שדבר קיומה נחשף ב"גלובס" בחודש שעבר - תתבצע בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, ובמסגרתה יוצעו למשקיעים 76,331 חבילות במחיר של 1,880 שקל. כל חבילה תכלול ארבע מניות במחיר של 470 שקל למניה, ולצדן עוד שלוש אופציות מחוץ לכסף, הניתנות למימוש למניות לפי מחיר של 520 שקל למניה.

לדברי החברה, המחיר האפקטיבי למניה אחת עומד על 367.38 שקל, וזאת בהתבסס על מחיר החבילות שיוצעו למשקיעים ושווי האופציות הנכללות בהן. בנוסף, תרשום החברה למסחר בבורסה גם אג"ח מסדרה ב' בהיקף של 375 מיליון שקל ערך נקוב, שהנפיקה אשתקד לגופים מוסדיים בישראל ושזוכות לדירוג A2 מקומי של מידרוג.

משפחת שנידמן שולטת במימון ישיר דרך חברת ההחזקות הבורסאית צור שמיר  שבשליטתה. טרם ההנפקה המתוכננת, מחזיקה צור שמיר בשרשור (דרך החזקתה בחברה הבת ביטוח ישיר) ב-75% ממניות מימון ישיר. לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה החזקה ישירה ב-19% ממניות מימון ישיר, ואילו לאומי פרטנרס מחזיקה בשרשור (דרך החזקתה בביטוח ישיר) ב-6% ממניות מימון ישיר. בכוונת מימון ישיר להתקשר עם לאומי פרטנרס חתמים בהסכם חיתום, במסגרתו ייקבע בין היתר כי ההנפקה תובטח בחיתום ביחס ל-25% מניירות הערך המוצעים.

מהתשקיף עולה כי מנהלים במימון ישיר מחזיקים בכ-145 אלף אופציות לרכישת כ-6% ממניותיה, כאשר מתוכן מחזיק המנכ"ל ערן וולף ב-60 אלף אופציות לרכישת כ-2.7% ממניות החברה. וולף גם זכה ב-2019 לשכר ומענקים עבור תפקידו בעלות של כ-3.8 מיליון שקל.

השהתה הלוואות סולו, קיצצה 11% מהעובדים

למימון ישיר שני תחומי פעילות מרכזיים: העמדת הלוואות לרכישת כלי רכב וכן העמדה ושיווק של הלוואות "סולו". בתחום הרכב מעמידה החברה הלוואות לאנשים פרטיים לשם רכישת כלי רכב, וזאת תוך שעבוד הרכבים כבטוחה לפירעון.

תחום ה"סולו" כולל הלוואות לכל מטרה והעמדת הלוואות לרכישת מוצרים ושירותים בבתי עסק ייעודיים. הלוואות אלו אינן מגובות בבטוחה מסוג רכב או דירה, אולם חלקן מובטחות בשטרי חוב.

עקב משבר הקורונה והשפעותיו על הכלכלה הישראלית, השהתה מימון ישיר את ההעמדה והשיווק של הלוואות הסולו, כך שעיקר האשראי החדש שמעמידה החברה כיום הוא למימון רכישת רכבים.

לדברי החברה, בשנים 2017-2019 סיפק תחום הלוואות הרכב יותר מ-90% מרווחיה, ולכן היא לא צופה שלהפסקת פעילותה בתקופה הקרובה בתחום ה"סולו" תהיה השפעה ניכרת על רווחיה.

עם זאת, החל ממחצית חודש מרץ ועד סוף אפריל נפגע משמעותית היקף מכירת כלי הרכב בישראל, בעקבות צעדי הסגר שננקטו בישראל, ובהתאם ירד משמעותית היקף ההלוואות לרכישת כלי רכב שהעמידה החברה. החל מחודש מאי כבר נרשמת התאוששות בתחום זה.

עוד עולה מהתשקיף כי במחצית 2020 צומצם מספרם של עובדי החברה ב-11% ל-481 עובדים נכון לסוף יוני. עיקר הקיצוצים נרשמו בתחומי המכירות, השיווק ומשאבי האנוש.

לאחר תקופה ממושכת של צמיחה ברווחיה, הוביל משבר הקורונה את מימון ישיר להציג הפסד של 28.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, וזאת בהשוואה לרווח נקי של 34.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה מסבירה את המעבר מרווח להפסד ברבעון הראשון בירידה בשווי תיק ההלוואות המיועדות למימוש, עקב עלייה בתשואות איגרות החוב בבורסה בת"א, וכן מעלייה משמעותית בשיעור הפסדי האשראי החזויים של החברה בשל משבר הקורונה. כן ניכרה השפעה של הירידה במדד המחירים לצרכן.

לדברי החברה, בנטרול הירידה בשווי ההוגן של תיק ההלוואות, אשר הינה חד פעמית, היא הייתה רושמת ברבעון הראשון רווח כולל של כ-20 מיליון שקל. "לאור כך שמדובר בהשפעה אשר לאחר הרבעון הראשון קוזזה באופן משמעותי, החברה צופה כי תחזור לרשום רווח נקי החל מהרבעון השני", כותבת מימון ישיר.

יתרת תיק ההלוואות: כ-9 מיליארד שקל

מדוחות החברה עולה עוד כי הכנסותיה (נטו) צנחו ברבעון הראשון ב-59% ל-58.5 מיליון שקל, בעוד שההוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים זינקו ב-93% ל-33.8 מיליון שקל. בהנהלת מימון ישיר מעריכים כי בהמשך השנה, עם הגדלת זמינות מקורות המימון וכן גידול בהיקף ביצוע המחאת תיקי ההלוואות, לצד תוכנית התייעלות וחיסכון בהוצאות, היקף העמדת ההלוואות על ידי החברה ישוב לגדול, ובהתאם יירשם שיפור בתוצאותיה.

נכון לסוף מרץ, הסתכם תיק ההלוואות שהעמידה החברה או שיווקה ושעדיין מנוהל על ידה (באופן מלא או חלקי) ב-9.126 מיליארד שקל. יתרה זו משקפת גידול של 17.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

יש לציין כי רק 17% מתיק ההלוואות עתידים להיפרע בתוך 36 חודשים, בעוד ש-50% מהתיק בתוך 37-60 חודשים, ואילו היתרה (33%) עתידה להיפרע בתקופה של 61-100 חודשים. במקביל, פועלת החברה גם בתחום של מכירת תיקי הלוואות לבנקים ולחברות ביטוח ופנסיה, ולדבריה מכרה ב-2018 תיקי הלוואות בהיקף כולל של 3.4 מיליארד שקל. 

במקביל, פרסמה החברה דוחות לא סקורים לרבעון השני של 2020, מהם עולה כי היא רשמה בתקופה זו רווח נקי של 26.3 מיליון שקל, המשקף ירידה של 32% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות נטו ירדו ברבעון השני ב-24% ל-113.5 מיליון שקל ואילו ההוצאות בגין חובות אבודים ומסופקים גדלו ברבעון השני ב-33% ל-25.7 מיליון שקל.

עוד כתבות

הנקראות של תש״פ - מנויי גלובס / אילוסטרציה: אפרת לוי, גלובס

עדי קייזמן ואדם נוימן, המסלול לאקזיט והמלחמה בקורונה: 10 הכתבות שהכי אהבתם השנה

לאן נסעו העשירים כשהשמיים היו סגורים ● איך נראים החיים החדשים של אדם נוימן ● איך יראו החיים ביום שאחרי הקורונה ● איך הופכים פרויקט גמר במכללה לאקזיט שך 450 מיליון דולר ● ועוד שש כתבות שהכי אהבתם השנה

דוכן ירקות בשוק מחנה יהודה בירושלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

באיחור אופנתי? שר האוצר חתם צו ליבוא ירקות טריים בפטור ממכס

בין הירקות הנכללים בצו: עגבניות, מלפפונים, פלפלים ותפוחי אדמה ● לפי מדד המחירים לצרכן של אוגוסט, ירקות טריים התייקרו ב-1.2%

כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע. נמל חיפה / צילום: איל יצהר, גלובס

על קו דובאי חיפה, ו"שיטת" אלדד פרי. כותרות הנדל"ן

שלומי פוגל ממספנות ישראל חובר לחברה מדובאי ● "גלובס" בעקבות גיוסי החובות של פרי נדל"ן כל הדרך לקריסה ● המספרים העגומים של מחיר למשתכן נחשפים ● ומדוע קשיי הרישוי מטרידים את אנשי הנדל"ן לא פחות מהקורונה

הבוזגלוס בקמפיין החדש של בזק / צילום: יח"צ

עניין של תקשורת: זוכרים את גל גדות ואוהבים את הבוזגלוס

הפרסומת של הוט בכיכובה של גל גדות מזנקת לראש טבלת הפרסומות הזכורות כבר בשבוע הראשון לכניסתה למדד ● בראש טבלת הפרסומות האהובות, מדורגת השבוע הפרסומת של בזק אינטרנט

ד”ר טל אלוביץ’ / צילום: איל יצהר, גלובס

האם אולטרסאונד יהיה הדור הבא של טיפול בסרטן

ד"ר טל אלוביץ' משתמשת באנרגיה של אולטרסאונד כדי לפוצץ תאים סרטניים • הגישה הזאת, שבינתיים נוסתה רק בעכברים עם סרטן שד, עשויה להביא לפריצת דרך גם בטיפול בסוגי סרטן נוספים ובגרורות

וואן ונדרבילט. שוק של שוכרים  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מגדל המשרדים מעל גרנד סנטרל במנהטן נחנך בעיתוי גרוע

בניין One Vanderbilt של חברת SL Green נבנה בעלות של 3 מיליארד דולר וכעת יצטרך להתמודד עם אתגרים קשים באכלוס

פרופ’ יורם לס / צילום: איל יצהר, גלובס

"טענה כוזבת בדבר אונס ילדות": אלן דרשוביץ תובע את פרופ' יורם לס ואת רדיו 103FM

לס אמר במסגרת תוכניתו כי דרשוביץ "הודה במו פיו שהוא אנס קטינות" ● דרשוביץ תובע את התחנה ואת לס בסכום של 4 מיליון שקל  ●  "פרופ' דרשוביץ מעולם לא אנס אף אחת. לא ילדה ולא אישה. לא הקשורה לאפשטיין ולא בכלל" ●  103FM: "דרשוביץ לא פנה אלינו לפני שהגיש את תביעת ההשתקה"

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הירידות בבורסה התמתנו בסיום; פוקס קפצה בעוד 6.6%

המדדים המובילים ננעלו בירידות של 0.4%-0.6% בסיום ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל ● אל על צנחה בכ-9% בהמשך לגיוס אמש של 505 מיליון דולר ● עליות חדות נרשמו במניות בזק, סלקום ומיטרוניקס

אבי ניסנקורן / צילום: יוסי זמיר

"שוקל פרקליט מדינה מחוץ למערכת, אנחנו לא עלה נידף": אבי ניסנקורן בראיון

הוא מסתייג מההרכב של הוועדה לבחירת שופטים ומתעקש שהוא המגן של מערכת המשפט ושל התקשורת ● שר המשפטים ואחד האנשים הדומיננטיים של כחול לבן מודה שהממשלה לא זיהתה את התגברות המגפה בזמן ובטוח שגם למפלגה שלו מגיע קרדיט על הסכמי השלום

השף רן שמואלי, מסעדת קלארו / צילום: אביב חופי

"שילמתי 2,000 שקל וארוחת החג לא הגיעה": הכשל הלוגיסטי של הקייטרינג של השף רן שמואלי

עשרות הזמנות של ארוחות חג מחברת הקייטרינג של הבעלים של מסעדת קלארו לא הגיעו ליעדן גם לאחר יממה של המתנה, הזמנות אחרות סופקו אחרי חצות בלילה ● זהר שמואלי: "אני לא מסתתרת, היה כאן כשל לוגיסטי. אני מתחייבת שכולם יקבלו פיצוי"

מכשיר לבדיקת קורונה של חברת Visby Medical  / צילום: יח"צ

ה-FDA אישר בדיקת קורונה ביתית ומיידית שפיתח יזם ישראלי

חברת Visby Medical שהקים בארה"ב הישראלי אדם דה לה זרטה פיתחה מכשיר קטן כגודל כך היד, מתכלה, שמחזיר תוצאות מבדיקת קורונה תוך חצי שעה ● האישור שקיבלה מה-FDA לא מפרט את רמה הדיוק שלה

ניהול מקום עבודה שמח / איור: חן ליבמן

מתנות ופינוקים זה לא מספיק: 7 עצות לניהול מקום עבודה שמח

לא מספיק לארגן הרמת כוסית בראש השנה או לחלק מארז מפנק לעובדים ● תיאוריות ניהוליות עדכניות לא רואות בעובדים בריאים ומאושרים נטל, אלא נכס, וגם המחקר תומך בטענה ● ככה עושים את זה נכון

אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו

עוד מכה לאלשטיין: גם מחזיקי אג"ח יד' של אידיבי דורשים פירעון מיידי

לטובת מחזיקי סדרה י"ד משועבדות 70% ממניות דסק"ש ● החלטה זו מצטרפת להחלטה על העמדה לפירעון מיידי שקיבלו בתחילת השבוע מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי מסדרה ט'

דירה ברחוב ציפורי, בין שכונות שערי חסד ונחלאות / צילום: אנגלו סכסון ירושלים

הקונה מניו יורק, הסיור הווירטואלי והמחיר שקפץ ב-20% בחמש שנים

דופלקס בן 5.5 חדרים בירושלים נמכר ב-6 מיליון שקל בתוך כשלושה שבועות

בנימין נתניהו / צילום: אורן בן חקון, פול

נתניהו: "ייתכן שלא תהיה ברירה אלא להחמיר את ההנחיות"

ראש הממשלה נתניהו מסר הצהרה לתקשורת פחות מ-24 שעות לפני הסגר: "אני לא אטיל סגר סתם. כל דבר נשקל בכובד ראש. חובתי לשמור על הבריאות והחיים שלכם" ● מוקדם יותר דן ראש הממשלה בשיחה טלפונית עם שר הבריאות ופרויקטור הקורונה בהחמרת הסגר, לרבות סגירת שווקים, בשל העלייה הגדולה בתחלואה

צילום: יונתן בלום

כל מי שעיניו בראשו רואה לאן אנחנו הולכים: מדינת פל-קל בחוסר תפקוד

הזקנים חשים נבגדים, הצעירים חשים שקופים, החרדים חשים מותקפים, הערבים חשים מודרים, הילדים לא לומדים, משלמי המסים חשים מרומים, וכולם צודקים ● אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל כולנו יודעים שזה לא הולך להיות טוב ● דרור פויר בטור לא אופטימי לשנה החדשה (אבל בסופו יש נחמה) ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

ערן זהבי / צילום: רויטרס / Ronen Zvulun

האקזיט של ערן זהבי: ימכור בניין ברחובות לקופת חולים מכבי

לדברי שותפו של זהבי, אבי ארביב, שווי העסקה שנחתמה אתמול עומד על כ-180 מיליון שקל ● בקופת החולים אישרו את קיום העסקה ומסרו כי בכוונתם להפעיל במקום מעבדות

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

הירידות בוול סטריט התמתנו בסיום; טסלה צנחה ב-4.1%

השווקים הגיבו להודעת הפד שצופה כי הריבית תיוותר ברמה האפסית בשלוש השנים הקרובות ● למונייד קפצה ב-6.7%, פייסבוק ירדה ב-3.3% ● התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב היו מעל לצפי

ד"ר טל בן שחר / צילום: Laura Pedrick

ד"ר טל בן שחר: "לא נולדתי מאושר - אבל אני עובד על זה"

ד"ר טל בן שחר, מייסד האקדמיה ללימודי אושר, אומר שאושר הוא כמו יופי: "אי אפשר להגדיר אותו, אבל יודעים כשהוא שם"

הנקראות של תש״פ - המשרוקית / צילום: אפרת לוי, גלובס

מהשכר של נתניהו ועד תמלוגי הגז: בדיקות המשרוקית הכי נצפות השנה

כמה מובטלים באמת יש בישראל ולמי כדאי להאמין? ● השכר הפנטסטי של נתניהו, או: איך יוצרים אחיזת עיניים ● כמה מכספי הגז באמת הגיעו עד היום לציבור ● האם מתנהלת נגד גנץ חקירה על קבלת 50 מיליון שקל בלי מכרז? ● ועוד שש כתבות שהכי אהבתם השנה