גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הבורסה דווקא נהנית ממשבר הקורונה: הרווח זינק ברבעון השני פי 4 לכ-12 מיליון שקל

בצל הגידול במסחר, הכנסות הבורסה תפחו בשיעור חד הן ברבעון השני השנה והן במחצית ● המנכ"ל איתי בן זאב מדבר על "כניסה משמעותית של הציבור הרחב", והחברה נסחרת ברמות שיא של כ-.1.7 מיליארד שקל

איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א  / צילום: תמר מצפי
איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א / צילום: תמר מצפי

הבורסה בתל אביב ממשיכה ליהנות ממשבר הקורונה שלצד התהפוכות בשווקים ממריץ את המסחר בשוק ההון המקומי. הבורסה לניע בתא  שנסחרת בימים אלה לפי שווי שיא של כ-1.7 מיליארד שקל בצל משבר הקורונה שמגביר את המסחר באמצעותה ואת מהירות מחזור המסחר וזאת לצד תנודות במספר ההנפקות והגיוסים, סיכמה את המחצית הראשונה של 2020 עם גידול חד של 156% ברווח הנקי.

הרווח של החברה הסתכם במחצית הראשונה של 2020 בכ-20.3 מיליון שקל - יותר מהרווח הנקי השנתי שרשמה הבורסה בכל שנת 2019 ושעמד על 17.6 מיליון שקל. ברבעון השני בלבד רשמה הבורסה זינוק של כ-300% ברווח, שתפח מכ-2.5 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד לסך של כ-10 מיליון שקל ברבעון השני ב-2020.

לדברי המנכ"ל איתי בן זאב, "הבורסה ממשיכה, במיוחד בעת הזו, להוות גורם מרכזי לגיוסים הממשלתיים למימון פעילותה ולחזרת החברות לגיוס הון וחוב בבורסה". עוד הוסיף, כי "מתחילת השנה הגידול במחזורי המסחר ובנזילות הביאה לכניסה משמעותית של הציבור הרחב ואנו מקווים שיישארו כפעילים קבועים בשוק ההון הישראלי".

כאמור, השיפור בתוצאות הבורסה נובע במידה משמעותית ממשבר הקורונה שמשפיע על החברה כבר בשורה העליונה. הוא בא אגב שינוי אופי החברה והפיכתה לנמרצת וממוקדת הרבה יותר מבעבר, וזאת בין היתר בצל הפיכתה לחברה ציבורית שנסחרת בבורסה לפני כשנה - בקיץ הקודם.

בדוחותיה מפרטת הבורסה כי במחצית הראשונה של השנה חלה עלייה במספר ההנפקות והגיוסים בבורסה למול ירידה לא מהותית במספרן ברבעון השני. במונחי היקפים כספיים עולה כי היקף ההנפקות והגיוסים ברבעון השני היה נמוך משמעותי מאשר ברבעון המקביל ב-2019 כשבשקלול כל המחצית הראשונה של השנה דווקא חלה עלייה. עוד מפרטת הבורסה בהקשר זה כי "הגיוסים בשוק האג"ח התחדשו בחודש אפריל 2020 בעקבות חזרת המשק לפעילות ואילו הגיוסים בשוק המניות התחדשו בחודש יוני 2020 חרף החזרת המגבלות".

כל זאת, לצד המסחר הער בניירות הערך בצל התנודות בשווקים, הובילו לגידול ניכר בעמלות מסחר וסליקה בבורסה הן ברבעון השני (גידול של יותר מ-24% ביחס לרבעון המקביל) והן במחצית הראשונה של השנה כולה (גידול של כ-37%). במקביל נהנתה הבורסה מגידול מתון יותר בהכנסות מ"דמי רישום, בדיקה ואגרות שנתיות", מ"שירותי מסלקה" ומ"הפצת נתוני מסחר ומידע וקישוריות".

בסך הכל הכנסות הבורסה ברבעון השני הסתכמו בכ-73.5 מיליון שקל, גידול של כ-17% ביחס לרבעון השני ב-2019. במחצית הראשונה כולה מדובר על גידול של כ-21% לסך של כמעט 155 מיליון שקל. כאמור, עיקר הגידול הגיע כאמור מהכנסות מעמלות מסחר וסליקה, שבאו לידי ביטוי גם בהגדלת חלקם של חברי הבורסה הבנקאיים הגדולים ביותר בבורסה מתוך סך עוגת ההכנסות של החברה.

אך לא רק זאת, הבורסה מפרטת, כי "במהלך הרבעון השני של 2020 חלה התאוששות בשערי איגרות החוב הממשלתיות, אשר הובילה לרישום רווח מתיקי ניירות הערך של החברה בסך של כ-3.8 מיליון שקל", אשר "קיזזו את מרבית ההפסד בתיקים אלה בסך של כ-4.4 מיליון שקל, שנרשם ברבעון הראשון של 2020".

לפני כשבועיים הגיעה הנהלת הבורסה להבנות עם ועד העובדים בארגון, שהורידו מעל סדר היום את סכסוך העבודה הארוך ביניהם בדבר הבונוסים בגין שנים עברו. בהקשר זה מגלה הבורסה כי "בשים לב להפרשות שבוצעו בדוחותיה הכספיים הקודמים של החברה, להסכם המיוחד לא צפויה להיות השפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה... עם זאת, ברבעון השלישי של שנת 2020 צפוי תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בעקבות תשלומים לעובדים בהתאם להסכם המיוחד". עתה נותר לצדדים לסכם ביניהם את ההסכם הקיבוצי לשנים הבאות, כחברה ציבורית הפועלת למטרות רווח.

אגב זאת נציין כי ההבנות עם הוועד הגיעו לאחר שהושג הסכם פרישה עם חבר ועד מיליטנטי שבינו ובין ההנהלה היו יחסים עכורים במיוחד. בהקשר זה נספר כי בדוחות הבורסה מפורט כי "חל ברבעון השני גידול בהוצאות בגין הטבות לעובדים אשר "נובע בעיקר מעליית שכר בסך של כ-1.2 מיליון שקל ומגידול בעלויות בגין תגמול משתנה ועלויות בגין פרישת עובדים".

אפרופו זאת נציין כי ביוני החולף אישרה האסיפה הכללית של הבורסה "את הרכיב האיכותי של המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון (אמנון נויבך, ר"ש) בגין שנת 2019 ,בסך של 154 אלף שקל (ששולם בנוסף לתשלום הרכיב הכמותי של המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2019, בסכום של 117 אלף שקל)".

ולסיום: הדוחות של הבורסה כוללים בין היתר התייחסות לעימות בין הבורסה לבין משרד האוצר, ובעיקר אגף החשכ"ל, בדבר מאגר ההשאלות באג"ח. הנושא כבר הגיע לכתלי ביהמ"ש, לאחר שהבורסה תבעה את המדינה לתשלום של יותר מ-20 מיליון שקל. עתה מפרטת הבורסה כי "ביולי 2020 הודיעה מסלקת הבורסה למשרד האוצר על אי רצונה בחידוש ההסכם לתפעול מאגר ההשאלות של משרד האוצר מעבר לשנת הסכם נוספת, ובהיעדר הסכמה אחרת הוא צפוי להסתיים ביום 3 בספטמבר 2021". עוד הוסיפה הבורסה כי להערכתה "בשים לב לתמורה המשולמת מכוחו של הסכם זה, סיומו של הסכם זה, כשלעצמו, אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה העסקיות".

עוד כתבות

עסק שקרס תחת המשבר הכלכלי. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

בנק ישראל: 510 אלף ממפוטרי הסגר הראשון טרם מצאו עבודה מחדש

מהמחקר של בנק ישראל עולה כי לאחר הסגר הראשון, 460 אלף שכירים הצליחו לחזור לשוק העבודה ● נכון לאמצע יוני, 10% מהמעסיקים בישראל הפחיתו שכר לעובדיהם ● האוכלוסיות החלשות נפגעו קשה יותר במשבר

יעקב ליצמן / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

מסתמן: ליצמן יחזור למשרד השיכון כסגן שר

ליצמן התפטר לפני כשבועיים בשל הטלת הסגר בתקופת החגים ●בימים הקרובים הוא צפוי לדון בנושא יחד עם ראש הממשלה כאשר הכיוון הוא מינוי של שר קיים למשרד השיכון בנוסף לתפקיד קיים ולאחר החגים חזרתו של ליצמן למשרד כסגן שר ● ההחלטה תתקבל עד סוף השבוע

ד"ר יעקב שיינין / צילום: איל יצהר, גלובס

לא מודל להצלחה: שיינין סוגר קרנות נאמנות ולקוחות ההוסטינג עוזבים

מודלים שוקי הון שבניהול הכלכלן ד"ר יעקב שיינין תנהל לאחר הפירוק הצפוי קרנות נאמנות בהיקף של 54 מיליון שקל בלבד

פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ, גלובס

בפעם השלישית מאז פרוץ הקורונה: בנק ישראל והבנקים מאפשרים דחיית החזרי הלוואות ומשכנתאות עד סוף השנה

במסגרת המתווה החדש מוארכת התקופה שבה ניתן לבקש מהבנקים דחייה בהחזרי ההלוואות מסוף אוקטובר לסוף דצמבר השנה ● חברות האשראי, שגם מעניקות הלוואות, לא הסכימו להצטרף למתווה

אלפרד אקירוב/ צילום: איל יצהר

האפסייד של אקירוב מתרחק: נדחתה הנפקת החברה הבת של אלרוב בשווייץ

אפיק סוויס (Epic Suisse) הודיעה על דחיית מועד ההנפקה של מניותיה לראשונה בבורסה בשווייץ, וזאת עקב תנאי השוק, "אך תמשיך לבחון הזדמנויות להנפקה בעתיד"

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי

רשות ני"ע לבנקים: גלו ללקוחות את התשואות שמניבים שירותי יעוץ ההשקעות

הרשות פרסמה חוזר שבו קוראים לבנקים להציג "תשואה ללקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות", וזאת משום ש"תשואה ללקוח היא מידע בסיסי וחשוב לגבי כל תיק ניירות ערך"

מפגינים עולים אל הכנסת / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

"הפנימו והבינו, זה קרב על חיינו": אדלשטיין ואוחנה בנסיון להבהיר את ההנחיות

שר הבריאות, יולי אדלשטיין, השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה וממלא מקום המפכ"ל, מוטי כהן, ערכו מסיבת עיתונאים חריגה במרכז תל אביב ● בהצהרות עצמן לא נמסר מידע חדש, אך השלושה נאלצו להתמודד עם הפגנה קולנית במחאה על הזכות להפגין

אבי גבאי / צילום: כדיה לוי

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בכ-50 מ' ש' נגד סלקום: שידלה דיירים להדליף פרטי התקשרות של כל הבניין שלהם

לפי הבקשה, הדייר אותו משדלת סלקום להדליף את פרטי ההתקשרות מקבל בתמורה הטבה בסכום של כ-1,000 שקלים ● בשיחה שהוקלטה וצורפה כתמליל אמרה מנהלת המכירות כי "זה משהו שאנחנו עושים בכל הארץ"

בניין Beirut Terraces, ביירות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

האייקון של ביירות: כמה עולה דירה במגדל החדש של בירת לבנון

כמו בתל אביב, גם בבירת לבנון אדריכלי-על בינלאומיים מתכננים מגדלים לעשירים ● מחיר של דירה בבניין Beirut Terraces עומד על 2.1 מיליון דולר ● מדור אדריכלות חדש 

הנשיא טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן ביום בו פורסם התחקיר  / צילום: Carolyn Kaster, Associated Press

עסק ביש: התחקיר של ה"ניו יורק טיימס" גנב לטראמפ את ההצגה

11 שנה הנשיא לא שילם פרוטה ● במשך שנתיים הוא שילם 750 דולר, 10% מן המס של מורה בבית ספר יסודי ● 24 שעות לאחר שחגג את מועמדות השופטת השמרנית איימי קוני בארט כמחליפתה של רות ביידר גינסבורג, שומות המס גנבו לו את ההצגה ● 35 ימים לבחירות, הנשיא בצרות

שרונה מרקט / צילום: אלירן אביטל

ביהמ"ש הטיל צו עיקול זמני על נכסי גינדי החזקות בחניון שרונה מרקט

הדיירים במגדלי שרונה מתנגדים לניסיון של גינדי החזקות למכור את החניון הצמוד לבניינים ● בית המשפט הטיל צו עיקול זמני עד לסך 59 מיליון שקל, שיבטיח טיפול בבעיות תברואתיות והסדרת השימוש בחניון

מדד דופק התעסוקה של "גלובס"

מאז ראש השנה: מעל ל-110 אלף איש יצאו לחל"ת

המספרים של שוק התעסוקה בישראל מבלבלים, שלושה גופים רשמיים מפרסמים נתונים שונים, הפערים גדולים ובלתי מוסברים • "גלובס" מנסה לפזר את הערפל באמצעות מדד יומי חדש לבחינת "הדופק של שוק התעסוקה

מנכל בזק דודו מזרחי / צלם: רונן טופלברג

בזק בחרה בנוקיה כספק המרכזי לפרויקט הסיבים האופטיים

נוקיה תספק לבזק את הפתרון הטכנולוגי להפעלת רשת ה-GPON החדשה שהיא מקימה בימים אלה

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) / צילום: לומי ברנטל

ועדת החוקה אישרה את החוק הקורונה לקריאות שנייה ושלישית

השלב הבא הוא אישר החוק במליאת הכנסת, שם צפוי להתקיים הדיו בחוק אל תוך הלילה ● ח"כ שקד: "ממשלת ניסנקורן-נתניהו קושרת בין הגבלת ההפגנות לסגר כללי וכך למעשה דוחפת עשרות אלפים לאבטלה ללא צורך"

עידו סוסן, מנכ"ל חברת דרייבנטס / צילום: דורון לצטר

AT&T הודיעה: ליבת הרשת שלנו תהיה מבוססת על דרייבנטס הישראלית

דרייבנטס פיתחה פתרון תוכנה שיחליף את רשתות התקשורת הקיימות ● המנכ"ל עידו סוסן: "העסקה מוכיחה גם למי שפקפקו במודל הרשת המבוזרת, כי הענן שלנו משתלם יותר ומציע אפשרויות מגוונות יותר"

עובדי הייטק. למצולמים אין קשר לכתבה / צילום: איל יצהר, גלובס

רשות החדשנות מחפשת מנכ"ל חדש. ולא בטוח שהוא חייב לבוא מההייטק

בתעשיית ההייטק מרוצים מתפקוד רשות החדשנות בשנים האחרונות, אך לקראת עזיבתו של המנכ"ל אהרון אהרון נחלקים בנוגע לשאלת מחליפו, שייכנס לתפקיד בזמן משבר • האם יותר חשוב שיכיר את עבודת הממשלה, שיגיע מחברת הייטק או שיהיה בעל ניסיון בעולם ההשקעות

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס  / צילום: דימה טליאנסקי

ג'מבו נגד ג'מבו: הדיווח של פוקס גרר התערבות של רשות ני"ע

על פי הבהרה שפרסמה קבוצת האופנה, ההסכם עם ג'מבו היוונית תלוי בכך שפוקס תוכל להשתמש בסימן המסחרי של המותג, אבל עשויה להיות לה מחלוקת על כך עם מתחרה בעלת שם דומה ● מבדיקת "גלובס" עולה כי ישנן לפחות עוד שתי מתחרות תחת השם ג'מבו

עו"ד ליאת בן ארי / צילום: רפי קוץ

הנציב רוזן על עו"ד ליאת בן-ארי: "לא בסמכותי לברר את התלונה נגדה"

הנציב רוזן על פרשיית עו"ד ליאת בן-ארי: "על משרתי ציבור לנהוג וללכת בזהירות, פן יראו כמי שנאה דורשים ולא נאה מקיימים, ובכך יסייעו לדורשים לכרסם בכוחה של מערכת המשפט" ● בן ארי: "התלונות נגדי הן חלק מהתארגנות ענפה וארוכת טווח, שמטרתן לרפות את ידיי בכל הקשור לתפקידי כפרקליטה"

יו"ר שלמה החזקות אסי שמלצר / צילום: אוראל כהן

שלמה החזקות במגעים לרכישת מחצית מתלמה תיירות

קבוצת שלמה דיווחה לבורסה כי היא מנהלת מו"מ ובדיקות נאותות לרכישת עד 50% מחברת תלמה נסיעות ותיירות ● משבר הקורונה בלם את הנפקתה הצפויה של תלמה, שבשוק העריכו את השווי שלה ב-500 עד 600 מיליון שקל

לינוי בר גפן / צילום: יח"צ

התביעה של לינוי בר גפן היא רק הסדק הראשון: כך מופקר הגולש הישראלי מול הרשתות החברתיות הגדולות

בישראל 2020 עוד לא התקבל אפילו פסק דין סופי אחד המטיל אחריות בלשון הרע ופיצוי על פייסבוק או טוויטר בשל פרסום פוגעני של גולשים ● לינוי בר גפן תבעה את טוויטר ויצרה סדק בחומת ההגנה של הרשתות החברתיות ● מומחים אומרים שהדרך להטיל עליהן אחריות מורכבת, אבל אפשרית