גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אול-יר מציגה: הסדר החוב הגדול הבא - והרביעי מקרב חברות הנדל"ן האמריקאיות

החברה שבבעלות יואל גולדמן מחזיקה בחוב הגבוה ביותר מקרב חברות הנדל"ן האמריקאיות שהנפיקו בת"א ונקלעו למשבר ● עצרה תשלומים למחזיקי האג"ח הלא מובטחות שלה, ומבקשת להסדיר חובות של 2.35 מיליארד שקל ● בתגובה צנחו האג"ח שלה עד 40%

נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה
נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה

חברת הנדל"ן הזרה אול-יר, שבבעלות חסיד סאטמר יואל גולדמן, עוצרת תשלומים למחזיקי איגרות החוב הלא מובטחות שלה מסדרות ב' ו-ד', ומבקשת לדון בהסדר חוב עם מחזיקי כלל סדרות האג"ח שלה (ב'-ה'). לדברי אול-יר, ההחלטה לעצור באופן זמני את התשלומים מיועדת לאפשר לה להמשיך ולשלם את התחייבויותיה לנושים המובטחים, שלהם משועבדים נכסי החברה.

אול-יר עוסקת בנדל"ן מניב ברובע ברוקלין שבניו יורק, ועיקר פעילותה מתרכז בתחום הדירות להשכרה. מחר (ב') הייתה אמורה החברה לפרוע תשלומי קרן וריבית של כ-124 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ב' שלה, אולם תשלום זה נעצר לפי שעה למשך 30 יום לפחות.

בסך הכול חייבת כיום אול-יר למחזיקי האג"ח שלה כ-2.35 מיליארד שקל, מתוך זה 410 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ב', 586 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ג' המובטחת, 524 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ד' ו-830 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ה' המובטחת.

את אול-יר מוביל גולדמן עצמו, שמחזיק בתפקידי היו"ר והנשיא (לחברה אין מנכ"ל). לבורסה בת"א הגיעו גולדמן ואול-יר בזכות יועצי ההנפקה רפי ליפא וגל עמית, שנחשבים לאחראים לתחילתו של גל הנפקות החוב של חברות נדל"ן אמריקאיות בבורסה בת"א.

אול-יר הופכת כעת חברת הנדל"ן הזרה הרביעית שפונה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח שלה, אולם היא הגדולה מכולן בהיקפי החוב שהנפיקה לציבור. בהודעה לבורסה האשימה היום החברה את התפרצות הקורונה במצוקה התזרימית שאליה נקלעה.

על פי ההודעה, עד כה לא השפיע משבר הקורונה באופן מהותי על שווי נכסיה של אול-יר ועל הכנסותיה, מאחר שמרבית נכסיה שייכים לשוק המגורים, שהפגיעה בו הייתה נמוכה יחסית, ולאור העובדה ששיעור התפוסה בנכסים עומד על 85%. אלא שלטענת הדירקטוריון, משבר הקורונה הביא ל"עיכוב משמעותי במימוש וביצוע של עסקאות מהותיות למכירה של נכסים של החברה וביצוע מימון מחדש של הלוואות שנטלה החברה".

עיכוב זה בפני עצמו, יחד עם ירידת שער הדולר לעומת השקל, עלול לדעת הדירקטוריון להביא את החברה לכדי אי-עמידה של אמות מידה פיננסיות מסוימות ולירידת דירוג נוספת של האג"ח שלה. בהודעה מדגיש הדירקטוריון, כי לחברה הון עצמי משמעותי ועודף נכסי כלכלי מהותי מעבר להתחייבויותיה, וכי תזרים המזומנים שלה יאפשר בסבירות טובה את פירעון החובות אם יושלמו העסקאות המדוברות.

"בשל כך, סבור הדירקטוריון כי החברה כשרת פירעון בהינתן פעולה במהלך העסקים הרגיל", נכתב בהודעה. אלא שהדירקטוריון גם סבור שקיים חשש שלפיו החברה לא תצליח להביא להשלמת מימושי הנכסים ומחזורי החובות, ולפיכך הוחלט לפנות למחזיקי האג"ח "על מנת להציג לנושים את הנמצב לאשורו ובמידת הצורך לדון בהסדר אשר יכלול תיקון אמות מידה פיננסיות ושינוי לוח סילוקין".

מסיבה זו החליט לעצור באופן זמני (בשלב זה למשך 30 יום) את התשלומים למחזיקי איגרות החוב (כולל התשלום למחזיקי אג"ח ב') וזאת למרות שלחברה קיימים לפי שעה המקורות הכספיים לביצוע התשלום האמור. כמו כן פנתה אול-יר לנאמן ארבע סדרות האג"ח שלה בקשה לזמן אסיפת מחזיקים לצורך דיון ועדכון על מצב החברה.

אותם מהלכים עסקיים כוללים כאמור עסקת מכירה של חלק מפורטפוליו הנכסים המניבים ועסקה אחרת למחזור מחדש של חובות על נכסים מניבים אחרים. את שתי העסקאות ניסתה החברה להביא במשך חודשים ארוכים לידי השלמה, בינתיים ללא הצלחה.

העסקה הראשונה כוללת מכירה של 74 מבני נדל"ן מניב למגורים ברובע ברוקלין בתמורה לסכום של 344 מיליון דולר. העסקה, שהייתה אמורה להותיר תזרים נטו של 40 מיליון דולר עד סוף 2020 ועוד 48 מיליון דולר ב-2021, סוכמה לראשונה טרם התפרצותה של מגפת הקורונה בארה"ב, אולם מאז טרם הושלמה. לדברי הדירקטוריון, התמשכות המשבר הובילה להתארכות המגעים להשלמת מכירת פורטפוליו הנכסים.

העסקה השנייה כללה מימון מחדש של פרויקט דניזן-בושוויק ועשרה נכסים נוספים בהיקף של 675 מיליון דולר, אשר היה אמור להניב לחברה תזרים נטו משמעותי של 275 מיליון דולר עד סוף 2020 ועוד 14 מיליון דולר ב-2021.

לדברי הדירקטוריון, התמשכות המשבר הובילה להתארכות המגעים למימון מחדש ולהקשחת תנאי ההלוואה. בפרט דרשו המלווים פיקדונות לתקופת המשבר אשר היו מצמצמים את התזרים הפנוי מההלוואה.

כספי הלוואה זו היו אמורים להביא בין השאר לפירעון מלא של סדרת אג"ח ה', שלה משועבד כיום חלק מפרויקט דניזן-בושוויק. אולם התחזקות השקל לעומת הדולר בחודשים האחרונים הובילה למצב שבו התזרים הפנוי שהיה נשאר מהעסקה (לאחר פירעון מלא של אג"ח ה') היה נמוך מהצפוי.

לדברי החברה, השלמת המימון מחדש בנסיבות אלו, מבלי שתבוצענה עסקאות משמעותיות למכירת נכסים, הייתה צפויה להשפיע לרעה על עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות. בשל כך בחנה החברה בימים האחרונים עסקאות-בזק למכירות פרויקט דניזן-בושוויק ושישה נכסים נוספים, שהיו אמורים להניב לה מקדמות משמעותיות, ולמנוע את הצורך בביצוע המימון מחדש.

אלא שעסקאות-בזק אלו טרם נחתמו. בדירקטוריון גם חששו כי אי-השלמת מימוש הנכסים והמימון מחדש יביאו להורדה נוספת בדירוג החוב של החברה, שיגרור אחריו עילה להעמדת מלוא חוב האג"ח לפירעון מיידי.

עוד עולה מעדכוני החברה, כי חברות בנות של אול-יר הפסיקו בחודשים האחרונים לשלם תשלומי ריבית בגין הלוואות והשקעת הון מועדף שנטלו, בהיקף כולל של 155 מיליון דולר. לדברי הדירקטוריון, ציין גולדמן כי ההנהלה פועלת לקבל הסכמות בכתב מאת המלווים השונים לדחיית מועדי תשלומי הריביות ולשינוי מבנה ההון המועדף, אולם נכון להיום טרם הוצגו ראיות לוויתורים אלו.

במצב כזה, לא צפויה אול-יר להשלים את עריכת דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולפרסמם עד מחר. בנוסף, לנוכח ההתפתחויות מציין הדירקטוריון כי לא ניתן היה לשלול את העובדה כי בדוחות לרבעון השלישי תיכלל לראשונה הערת "עסק חי", שעלולה כשלעצמה להוות טריגר להורדת דירוג נוספת ולפגיעה ביכולות החברה לעמוד בתוכניותיה.

איגרות החוב של אול-יר נסחרות בבורסה מתחילת 2016, אז השלימה החברה הנפקה ראשונה של סדרת אג"ח (א') למשקיעים בבורסה בת"א. מאז הספיקה החברה להשלים כמה גיוסים נוספים, שבמסגרתם הונפקו עוד ארבע סדרות (סדרה א' עצמה כבר נפרעה).

בתגובה להודעה היום צנחו איגרות החוב של החברה מסדרות ב' ו-ד' בשיעורים של 40% ו-39% בהתאמה, לרמות מחיר המשקפות תשואות שנתיות לפדיון של 84% לאג"ח ב' ו-51% לאג"ח ד'. מבין הסדרות המובטחות, נפלה סדרה ג' ב-16% למחיר המשקף תשואה לפדיון של 21%, ואילו אג"ח ה' ירדה ב-8% למחיר של 92 אגורות המשקף תשואה של 7%.

ירידות שערים של 2%-3% נרשמו גם באג"ח של חברת ספנסר, ששותפה עם אול-יר בחלק מהפרויקטים. ספנסר נשלטת בידי ג'ואל גלק, גם הוא חסיד סאטמר. גם ספנסר הגיע לת"א בסיועם של היועצים ליפא וגל, והיא אף השלימה באחרונה גיוס נוסף של כ-250 מיליון שקל ממשקיעים בבורסה, שהתבצע בדרך של הקצאה פרטית של אג"ח מסדרה ב'. 

עוד כתבות

בריונות רשת / אילוסטרציה: שאטרסטוק

סקר: 82% מהציבור מעוניין בגוף שיחליש את עוצמת השיח האלים ברשתות

סקר חדש של איגוד האינטרנט מגלה כי חלק גדול מהציבור בישראל מוטרד מסגנון השיח ברשתות החברתיות ● 53% נמנעים מתגובות ברשת מחשש לתגובות אלימות ● 60% חשים שאין להם למי לפנות אם חוו פגיעה רגשית ברשת

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

המסחר בתל אביב ננעל בעליות: מדד ת"א 35 עלה ב-0.6%

מדד ת"א 90 התחזק ב-0.2% ומדד ת"א 125 הוסיף 0.5% ● בונוס ביוגרופ הודיעה על תחילת ניסוי קליני בחולי קורונה ● ביג רוכשת את השליטה באפי נכסים ● סלקום תמחק את מניותיה מהמסחר בניו יורק

אלי וורטמן / צילום: יח"צ  קרן פיקו

מרכבים משומשים לשוק ההלוואות: היזם אלי וורטמן חוזר עם סטארט-אפ חדש

אלי וורטמן ייסד והשקיע באפליקציית הרכבים המשומשים Vroom, שנסחרת כיום בשווי של 4.8 מיליארד דולר ● הסטארט-אפ החדש שלו פיוז, שמנסה לתקן את עולם הלוואות הרכב בארה"ב, עדיין קטן, אבל הוא בטוח שהפוטנציאל עצום ● הפעם הוא מקווה שהחברה תישאר בארץ

השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

השופט חאלד כבוב דחה את בקשת ההתפטרות של סנגורי אמיר ברמלי

עורכי הדין לירן זילברמן ועמית זיו ביקשו להתפטר מייצוגו של ברמלי עקב משבר אמון שנוצר ביניהם, על רקע החקירה החדשה שנפתחה נגד ברמלי בחשד לסחיטה באיומים במטרה להשפיע על המשפט ולהביא לפסילתו של השופט כבוב מלגזור את עונשו

ראש פינה. עקפה את עכו / צילום: Shutterstock

לשמור לאחרי הקורונה: אלו הערים המובילות בהכנסת אורחים

וגם: פייבר מארחת את יוצרת הסדרה "חזרות" נועה קולר, מינויים חדשים וקצת חדשות טובות בלב המגפה

העיתונאי בן כספית. לא מתחרט / צילום: רמי זרנגר

גרסטל הוקלטה ללא ידיעתה: בן כספית כמשל ליחסי עיתונאים ומשטרה

חשיפת גלובס על הפיכתו של העיתונאי בן כספית למקור סדרתי של המשטרה מעלה שאלות בנוגע לחיסיון העיתונאי, ליחסי עיתונות ומשטרה ולהשפעה העתידית של המידע שנחשף על ההכרעה בכתבי האישום נגד ראש הממשלה

אחיות מחסנות בבית אבות בבלגיה בחיסון של פייזר / צילום: Associated Press, Francisco Seco

בינתיים באירופה: פייזר מפחיתה משלוחי חיסוני קורונה בגלל "מחסור זמני"

שותפות "ביונטק-פייזר"נימקה את הצעד בכך שהוא יסייע לה להגביר את יכולת הייצור בחודשים הקרובים ● "ביונטק" נמצאת גם כך תחת לחץ של הרשויות הגרמניות להגביר משמעותית את הייצור, בין השאר לאור העובדה שהממשלה הגרמנית השקיעה כ-200 מיליון אירו בפיתוח החיסון לקורונה

גרמניה - ברלין / צילום: שרון בק

במקום לצאת מהסגר כמתוכנן: באירופה מחמירים את ההגבלות

ברוב מדינות היבשת, הסגרים ההדוקים יחסית שהוטלו בחודשים האחרונים לא הצליחו להפחית את התחלואה כמו סגרי האביב בתחילת המגפה ● כעת, מול האיום במוטציות חדשות, ממשלות היבשת בוחנות צעדים נוספים

מי בעלי העניין שמימשו מניות ב-2.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019? / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

לא עצרו בקורונה: אלה הם בעלי העניין בת"א שמכרו אשתקד מניות בכ-5 מיליארד שקל

המימושים הגדולים ביותר - של דסק"ש במניות שופרסל ● מכרו במאות מיליוני שקלים: המשפחות השולטות בשפיר הנדסה, בפרשמרקט ובפוקס, והקיבוצים דליה ויזרעאל ● מסע הקניות הבולט של 2020 - אהרון פרנקל במניות גב ים

הבורסה בוול סטריט  / צילום : Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

בורסות וול סטריט ננעלו בעליות, נאסד"ק קפץ 1.5%

מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.4% ומדד S&P 500 התקדם ב-0.8% ● נפט ברנט קפץ ב-2.1% ● סרגון טסה 32%, גילת המריאה 26% ● גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה עקפו את התחזיות ברבעון הרביעי ב-2020 ● באירופה: מדד דאקס נחלש ב-0.2%, פוטסי 100 נסוג 0.1% וקאק 40 ירד ב-0.3%

איתי בן זאב / צילום: תמר מצפי

התוכנית של בורסת ת"א להגברת התחרות בבנקים באמצעות בתי ההשקעות

הבורסה תאפשר לחבריה שאינם בנקים להעמיד הלוואות ללקוחות, לא רק למטרות מסחר, וגם להנפיק כרטיסי אשראי ● רוצה לצרף כחברים גם חברות ביטוח וכרטיסי אשראי

נתב"ג בימי קורונה / צילום: מיכל רז-חיימוביץ, גלובס

סגירת השמיים: הממשלה צפויה לאשר היום בדיקות קורונה לפני המראה לישראל והגבלת טיסות

שני המהלכים צפויים להיכנס לתוקף בימים הקרובים, ויש להניח כי הם גם יובילו לביטולי טיסות ע"י החברות שיעדיפו להפסיק להטיס מטוסים ריקים בקווים לישראל וממנה

פיטר מרטנס ואסף צין / צילום: יח"צ

הסטארט-אפ הישראלי VHOLA גייס כמשקיע את מנהל המו"פ לשעבר של אאודי

פיטר מרטנס יהיה גם חבר במועצת המנהלים של VHOLA ● החברה פיתחה פתרונות לניטור והפחתה של הקרינה האלקטרומגנטית שנוצרת בכלי רכב חשמליים והיברידיים

אפליקציית ביט / צילום: Shutterstock

בהמשך לפרסום בגלובס: עיכוב בהשקת כרטיס האשראי של אפליקציית ביט

רגולטורים לשעבר וארגונים חברתיים התריעו נגד כוונת בנק הפועלים להשיק כרטיס אשראי חוץ-בנקאי למשתמשי אפליקציית ביט • השקת הביטכארד תעוכב בינתיים עד לבדיקת רשות התחרות • הפועלים: "ההכנות להשקת ארנק ביט ומועדון ביט קארד נמשכות"

השופטת דפנה ברק-ארז / צילום: תמר מצפי

השופטת דפנה ברק-ארז: "אנחנו כאן כדי להבטיח שכל אסיר שמעוניין יקבל חיסון"

שופטי בג"ץ דנו היום בעתירה נגד החלטת השר לביטחון הפנים אוחנה שלא לחסן אסירים נגד קורונה בשלב הראשון ● שב"ס החל אתמול לחסן אסירים, כך שהסעד האופרטיבי שהתבקש בעתירה התייתר, אך היועמ"ש מנדלבליט ביקש לקבל החלטה עקרונית כי אוחנה פעל בהיעדר סמכות

תל אביב / צילום: שאטרסטוק

מחירי השכירות ברעננה ירדו, בתל אביב עוד יותר: סיכום שנה בנדל"ן המניב

בדיקה שערכה חברת ניהול הנכסים הבינלאומית CBRE מצאה כי תל אביב ספגה את הפגיעה המשמעותית ביותר במחירים ● "עיקר הנטישה היה במשרדים קטנים"

פרופ' איתן פרידמן, יו"ר "ועדת הלסינקי העליונה" / צילום: צילום מסך

והרי חדשות האמת: החיסון לקורונה הוא לא ניסוי בבני אדם

בניגוד לכותרות, ועדת הלסינקי – הוועדה שאחראית על אישור ניסויים בבני אדם – לא העלתה בשום שלב טענה שהחיסונים הם ניסוי בבני אדם ● מה באמת דרשו חברי הוועדה והאם הם בכלל מוסמכים לפסול את החיסון? ● המשרוקית של גלובס

פרטיות הלקוח / אילוסטרציה: Reuters, Monster Ztudio

מפעילי התקשורת נגד דרישת המשרד למידע פולשני על לקוחותיהם

"פגיעה קשה בפרטיות הלקוחות. מדוע המדינה צריכה לדעת איזו חבילת אינטרנט הלקוח צורך ומדוע היא צריכה את כתובתו?"

אבו דאבי, עיר הבירה של איחוד האמירויות הערביות / צילום: שאטרסטוק

משרד ההשקעות באבו דאבי יקים משרד חדש בתל אביב

במסגרת הידוק היחסים הכלכליים בין ישראל לאיחוד האמירויות, משרד ההשקעות באבו דאבי (ADIO) מקים שמונה משרדים חדשים בעולם ובהם אחד בתל אביב ● המשרדים הנוספים יוקמו בניו יורק, סן פרנסיסקו, פרנקפורט, לונדון, פריז, בייג'ינג וסיאול

ניידת משטרה / צילום: יוסי כהן

מח"ש: להחמיר בעונשו של קצין משטרה שלקח שוחד מבתי בושת בתמורה לפרוטקשן

הפרקליטות ומח"ש הגישו לביהמ"ש העליון ערעור על קולת העונש שהוטל על גרי רבינוביץ', רכז מודיעין במשטרה, שהורשע כי לקח שוחד מבעלי בתי בושת בתמורה ל"הגנה משטרתית" שהעניק להם מפני פשיטות, ונידון ל-18 חודשי מאסר בלבד