גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחיר הסגר: רשות שדות התעופה הפסידה מעל 2 מיליארד שקל בשנה וחצי

דירוג חברת מידרוג חושף את עומק הבור אליו נקלעה רש"ת בעקבות משבר הקורונה ● כעת הרשות פועלת לגיוס אג"ח בהיקף של מיליארדי שקלים ● במידרוג מעריכים: "אירוע כשל פירעון עלול להסב נזק משמעותי לפרופיל האשראי של ישראל. הסבירות לתמיכה יוצאת דופן מטעם המדינה גבוהה ביותר"

נמל התעופה בן גוריון / צילום: מיכל רז-חיימוביץ'
נמל התעופה בן גוריון / צילום: מיכל רז-חיימוביץ'

לקראת גיוס אג"ח של מיליארדי שקלים בבורסה שמעוניינת לבצע בקרוב רשות שדות התעופה (רש"ת) בישראל, דירוג חוב ברמת Aaa ובאופק יציב שהעניקה לה חברת מידרוג חושף את עומק הבור אליו נקלעה בעקבות משבר הקורונה. בור זה בא לידי ביטוי בהפסד תפעולי ענקי, המגיע לכ-2 מיליארד שקל בשנה וחצי - מתחילת 2020 ועד סוף המחצית הראשונה של השנה, וזאת אחרי כמה שנות צמיחה שנתמכו בפריחת ענף התיירות בישראל.

רש"ת, שהוקמה בשנת 1977, היא הגוף "האמון, מכוח החוק, על החזקתם, הפעלתם, ניהולם ופיתוחם של כלל שדות התעופה הבינלאומיים והפנים-ארציים בישראל (למעט שדות תעופה צבאיים ומנחתים), יחידות הבקרה האווירית ומסופי הגבול היבשתיים". פעילות החברה מחולקת לשלושה תחומים עיקריים - פעילות תעופתית, פעילות מסחרית והפעלת מסופי הגבול היבשתיים בין ישראל לבין מצרים וירדן.

מנתוני מידרוג עולה כי טרם משבר הקורונה הרווח התפעולי המתואם שהציגה רש"ת (בניכוי תגמולים ששולמו למדינה) עמד על סביב 900 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2017-2019. בזכות "רמת הרווחיות הגבוהה", כפי שמציינים במידרוג, באותן שלוש שנים שילמה רש"ת למדינה תמלוגים בסכום כולל של כ-3.3 מיליארד שקל (1-1.2 מיליארד שקל בכל שנה).

בשורת ההכנסות נרשמה באותן שנים צמיחה, מ-3.6 מיליארד שקל ב-2017 ועד ל-4.1 מיליארד שקל ב-2019, בזכות עליית "כמות הנוסעים בנמלי התעופה בישראל בכלל, ובנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) בפרט " - מ-23.1 מיליון נוסעים ב-2017 ועד ל-26.5 מיליון נוסעים ב-2019, בטיסות בינלאומיות. אחרי אותה תקופה של פריחה, הגיע כאמור משבר הקורונה, שהוביל לצניחת מספר הנוסעים בנתב"ג עקב הסגרים וההגבלות (בטיסות בינלאומיות) לכ-4.5 מיליון בלבד בשנת 2020, ובמחצית הראשונה של השנה הנוכחית המספר צנח לכ-1.4 מיליון נוסעים.

הצלילה במספר הנוסעים באה לידי ביטוי בצניחה בהכנסות רש"ת, שהסתכמו בכ-1 מיליארד שקל בשנה שעברה ובכ-372 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה - מה שגרר אותה להפסדים התפעוליים הענקיים - שעמדו על 1.4 מיליארד שקל ב-2020 ועל כ-660 מיליון שקל במחצית השנה הנוכחית.

במבט קדימה, ברש"ת צופים עליה במספר הנוסעים בסיכום 2021 ביחס לשנה שעברה, לכ-6 מיליון, ובשנים הבאות - 2022-2024 - "צפויות כמויות הנוסעים לגדול בהדרגה על לכ-24 מיליון, ועימן גם הכנסות הרשות מאגרות תעופה".

משבר הקורונה סגר לרש"ת את ברז ההכנסות השוטפות כמעט לגמרי

מבחינת מספר עובדיה, ברש"ת היו טרם המשבר, בשנת 2019, כ-4,400 משרות לעובדים, ואילו כיום מספר זה עומד על כ-3,000 וזאת בין היתר בשל הצורך שלה להמשיך ולתחזק את התשתיות שבאחריותה באופן מלא, גם בזמן שהיקפי הפעילות מינימליים. יחד עם זאת, כחלק מהתמודדותה עם המשבר, רש"ת ביצעה צמצומים בהוצאות תפעול והחזקה, קיצוצי שכר ותוכניות חל"ת, וכן הקפיאה קידום פרויקטים חיוניים בסכום של כ-4 מיליארד שקל, ומבצעת כיום פרויקטים מסוג זה בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל.

לפי הדוח של מידרוג, רש"ת תוכל לגייס אג"ח בסכום מקסימום של 3.1 מיליארד שקל בהתאם לתיקון לחוק הרלוונטי ובהתאם לתחזית רש"ת לגירעון התזרימי המצטבר שלה. סכום זה כולל גם "השלמה אקטוארית חזויה לצורך הקמת קופה מרכזית לקצבה". ככל הידוע את ההנפקה תוביל חברת החיתום של לידר שוקי הון, במהלך המתוכנן לצאת לפועל תוך חודשים ספורים, ואשר כפוף להחלטת ממשלה.

עיקר הפעילות התעופתית של הרש"ת היא מתן שירותים לנוסעים ולמטוסים, ומקור עיקר הכנסותיה הוא באגרות ושירותים למטוסים ולנוסעים, והיא פועלת תחת אסדרה של רשות תעופה אזרחית ותחת פיקוח משרד התחבורה, שקובע את תעריפי האגרות שהיא גובה.

בימים שבשגרה, רש"ת נחשבת לגוף רווחי המספק תמלוגים שמנים למדינה באמצעות האגרות ויתר השירותים שהיא מספקת בשדות התעופה, כפי שהנתונים הכספיים שנחשפים כעת מעידים.

אולם משבר הקורונה, שהקפיא לחלוטין בחלקים לא קטנים של השנה שעברה את פעילות ענף התעופה, ובחלקים אחרים ממנה צמצם את הפעילות בצורה חדה, ופגע בצורה אקוטית בפעילות הענף גם במהלך השנה הנוכחית, סגר לרש"ת את ברז ההכנסות השוטפות כמעט לגמרי .

כפי העולה מהדוח של מידרוג, נוכח ההרעה במצבה, בדוחותיה הכספיים של הרש"ת מפנים רואי החשבון שלה את תשומת-הלב לעובדה ש"ככל שתנועת הנוסעים לא תתאושש, קיימים ספקות משמעותיים ליכולתה של הרשות לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסים במהלך העסקים הרגיל".

בהתאם לכך, לפי רואי החשבון, "מימוש תוכניות ההנהלה לצורך התמודדות עם השלכות המשבר תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת הרשות".

למרות המשבר העמוק בו נמצאת רש"ת, במידרוג מציינים כי "פעילות הרשות שזורה בפעילות המדינה ואינה ניתנת לניתוק, כאשר טרם משבר הקורונה היוותה הרשות מקור הכנסות לקופת המדינה, באמצעות הכנסותיה. יש לציין כי באופן פורמלי רשות שדות התעופה היא גוף המתוקצב על-ידי מדינת ישראל, אולם עד כה לא נדרשה המדינה להוצאה תקציבית בפועל לצורך מימון פעילות הרשות".

עוד לפי מידרוג, "עד כה פעלה רשות שדות התעופה בסביבת מינוף נמוכה ביותר, כאשר בשנים 2017-2020 היה יחס החוב ל-CAP של הרשות נמוך מ-5%".

עם זאת, מוסיפים במידרוג, "בעקבות גיוס החוב הצפוי של הרשות, הן באמצעות מסגרות בנקאיות והן באמצעות הנפקות אג"ח לציבור, בשנים 2021-2023 צפוי יחס זה לעלות באופן משמעותי".

במידרוג מעריכים כי "אירוע כשל פירעון של רשות שדות התעופה עלול להסב נזק משמעותי לפרופיל האשראי של מדינת ישראל, ואילו הסבירות לתמיכה יוצאת דופן מטעם המדינה היא גבוהה ביותר". בהתאם לכך, דירוג החוב הגבוה שמקבלת החברה, למרות ההרעה הניכרת במצבה הפיננסי. הערכת מידרוג לסיכון האשראי של רש"ת, "מתבססת על הערכת מידת הסבירות לתמיכת המדינה ברשות במידת הצורך".

עוד כתבות

השייח' יוסף אלבאז / צילום: פאנט

הורשע השייח' המסית מלוד: "השקר נחשף במלוא מערומיו"

השייח יוסף אלבאז הורשע בעבירת איומים ותקיפה בנשק קר ● נגדו קיים כתב אישום נוסף בשל הסתה לאלימות נגד שוטרים

עדי צים / צילום: יח''צ

עדי צים רכש 25 דונם בבת ים ב-400 מיליון שקל; יקים מאות אלפי מ"ר מגורים ומסחר

הפרויקט, המכונה ALL IN BAT YAM, עתיד לשלב 6 מגדלי יוקרה, מאות דירות בגדלים שונים, בהן דירות להשכרה, מלונאות, קניון, מסחר חנויות, בתי קפה, מסעדות ומשרדים

אנטנה סלולרית / צילום: Shutterstock

החברות הסלולריות לא מימשו את ההקלה בהיתר נדידה פנים ארצית

שנה חלפה מאז התיר משרד התקשורת לחברות הסלולריות לרכוש שירותי נדידה זו מזו בפריפריה ב-120 אתרי סלולר, אך החברות לא ניצלו זאת ● בנתיים, החברות משלימות הגשת בקשה לאישור שיתוף פעולה בהקמת אתרים סלולריים חדשים

העגלה החכמה של A2Z / צילום: יח''צ

חברת A2Z הישראלית תפרוס עגלות חכמות ברשת המרכולים אוורגרין בארה"ב

במסגרת הפיילוט ישולבו עשרות עגלות חכמות בסניפי הרשת הכשרה, שסניפיה ממוקמים בניו יורק ובניו ג'רזי ● לאחרונה חתמה A2Z על הסכם דומה עם הרשת מורטון וויליאמס בניו יורק ● בישראל נמצאות העגלות החכמות של A2Z בשלב פריסה ברשת יוחננוף שמחזיקה בכ-6% ממניות החברה

דידי גורפינקל, אייל כהן, עודד הר-טל, מייסדי datarails / צילום: שני צידקיו

הסטארט-אפ המבטיח של 2021: החברה שמשדרגת את האקסל

הסטארט-אפ של דידי גורפינקל, אייל כהן ועודד הר-טל נחלץ לעזרת מיליוני עובדים במחלקות פיננסיות בארגונים ברחבי העולם ● המוצר של דאטה ריילס קורא מידע לא מובנה מתוך אקסל וממזג אותו עם מידע ממערכות אחרות בארגון ומאפשר ניתוח בזמן אמת של הנתונים וגם תצוגה ויזואלית ברורה

שר הביטון בני גנץ / צילום: דוברות הכנסת עדינה ולמן

מחדל אבטחת גנץ: שני מנהלים בשב"כ קיבלו הערה פיקודית

בתום שורה של תחקירים שערך השב"כ, התגלו כשלים מקצועיים בהליך האבחון הביטחוני של אחראי הניקיון בביתו של גנץ, עומרי גורן, זאת בשל מה שהוגדר "פערים מקצועיים ופערים בתהליכי העבודה" ● בשל הכשלים שנמצאו בוצעה בדיקת רוחב מול כלל האישים המאובטחים - נהלי הבדיקה והאבחון הוחמרו ● "למרות הצלחה בסיכול, כשלנו במניעה", אמר ראש השירות, רונן בר

מנכ''ל חברת המשכנתאות Better.com, וישאל גארג / צילום: צילום מסך

הבוס האמריקאי שפיטר 900 עובדים בשיחת זום

"אם אתם בשיחה הזאת - אתם חסרי מזל", כך הודיע מנכ"ל חברת משכנתאות בארצות הברית ל-900 עובדים על פיטוריהם, בשיחת זום ● הביקורות ברשתות החברתיות לא איחרו לבוא

שלב א' בפרויקט דניזן-בושוויק / צילום: מצגת החברה

לאחר קריסתה של חברת הנדל"ן הזרה: מחזיקי האג"ח המובטחות של אול-יר ייפגשו עם רוב הכסף

מימוש נכסים של החברה צפוי להניב לנושים המובטים יותר ממיליארד שקל - 85%-94% מקרן החוב ● סכום דומה חייבת החברה לנושיה הבלתי מובטחים, הנמצאים במצב גרוע בהרבה

שי מישל,  מנהל קרן Merlin Ventures TLV / צילום: איל יצהר

"הממשל בארה"ב הקשיח עמדות בנושא הסייבר וזו הזדמנות לחברות הישראליות"

שי מישל, מנהל קרן Merlin Ventures TLV, שתשקיע 50 מיליון דולר בסטארט-אפים ישראליים בתחום הסייבר, מסביר בכנס הסטארט-טפים המבטיחים של גלובס כי חברה ששואפת לעבוד מול וושינגטון צריכה לבנות את עצמה ככזו כבר בהתחלה ● "יזמים ותיקים מעידים שהממשל בארה"ב רעב לעבוד עם סטארט-אפים ישראליים"

אמנון שעשוע פרופ' חברת מובילאיי / צילום: רפי קוץ

המסלול של מובילאיי חזרה לבורסה והסיכוי שתהפוך ליצרנית רכב אוטונומי

אינטל הודיעה כי מובילאיי בדרך לוול סטריט ● על פי הודעת החברה, אינטל תיוותר בעלת מניות הרוב במובילאיי, ושתי החברות ימשיכו לפעול כשותפות אסטרטגיות ● השווי הפוטנציאלי עדיין בגדר תעלומה, אבל ההערכות מגיעות ל-50 מיליארד דולר, פי 10 מהסכום שלפיו הונפקה בגלגול הציבורי הקודם

שרת הפנים איילת שקד / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את מתווה תמ"א 38 החדש

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה שתמ"א 38 תסתיים בתחילת אוקטובר 2022, והמתווה שקודם על ידי שרת הפנים איילת שקד הוא גרסה מתוקנת של התוכנית הישנה

ניסוי במכונית אוטונומית של מובילאיי בירושלים, 2020 / צילום: מובילאיי

רגע לפני וול סטריט: מובילאיי תסיים את 2021 עם הכנסות של יותר ממיליארד דולר

ב-2014 היא הייתה ההנפקה הישראלית הגדולה ביותר בבורסה בארה"ב ולאחר מכן קטפה את תואר המכירה הגדולה ביותר ● כעת, מובילאיי דוהרת לקראת שיא נוסף עם שווי פוטנציאלי של 50 מיליארד דולר בסיבוב השני בבורסה ותחזיות צמיחה מרשימות

מנהלים בכירים בלמונייד, ג׳ייפרוג, ורביט ג׳יי.פי מורגן וקרן ורטקס בכנס הסטארט אפים המבטיחים / צילום: איל יצהר

״החוזה עם הסטארט-אפ המפורסם כבר היה חתום אבל אז גילינו שהמוצר לא עומד באיומי סייבר״

איך גדלים מצוות מייסד לחברה של אלף עובדים ועל מה מסתכלים בנקאי ההשקעות כשחברה מחפשת השקעה ורוצה לגדול עוד ● מנהלים בכירים בלמונייד, ג׳ייפרוג, ורביט ג׳יי.פי מורגן וקרן ורטקס משתפים את נוסחת הקסם שלהם

דניאל לישינסקי עם המכשיר שפיתח / צילום: שי וזדיאס הדס

בלי מרשם רופא: המכשיר שיתחרה בוויאגרה

טכנולוגיה שנולדה בתחום האסתטיקה הרפואית הוסבה לטיפול באין אונות עם הבטחה: לא רק זקפה על פי דרישה, אלא ממש "הצערת" הפין

ביטקוין / צילום: Shutterstock, Wit Olszewski

חבר המושבעים בתביעת סאטושי נקמוטו לא מצא עדויות לשותפות ביצירת הביטקוין

בתביעה האזרחית בפלורידה לא נפתרה השאלה המסתורית לגבי זהות האדם או האנשים שהמציאו את המטבע הקריפטוגרפי הראשון ורב הערך מכולם

מייקל שין / צילום: Associated Press, Andy Kropa/Invision

מייקל שין הכריז על עצמו כעל מיזם חברתי: שחקן ללא מטרות רווח

השחקן מתכוון להשקיע את ההכנסות שלו בקידום פרויקטים חברתיים בוויילס, שבה נולד ● בין הפרויקטים שכבר השקיע בהם: מימון מלגות לסטודנטים וטורניר כדורגל למחוסרי בית

מתמודדות התחרות בשיעור יוגה באילת. מאות מיליוני אנשים נחשפים לעיר לראשונה / צילום: גיא יחיאלי

בהשקעה של 30 מיליון שקל: מה מרוויחה ישראל מתחרות מיס יוניברס?

תחרות היופי שתתקיים באילת בשבוע הבא מצטרפת לאירועים בינלאומיים שהמדינה אירחה בשנים האחרונות, במטרה לשפר את התדמית ולהגדיל את התיירות הנכנסת ● מארגני התחרות מעריכים כי שווי החשיפה של ישראל ברשתות החברתיות מגיע ל-90 מיליון דולר ● אלא שבעידן הקורונה, יקח זמן לגזור את הקופון הכלכלי

שליח וולט / צילום: Shutterstock, Karolis Kavolelis

חברת שליחויות או טכנולוגיה? הקרב הגדול על מודל ההעסקה של וולט הגיע לאולם בית המשפט

החל שלב ההוכחות בתביעה נגד הענקית הפינית, על סך 24 מיליון שקל ● התובע טוען ליחסי עובד-מעביד בין החברה ל-10,000 שליחיה, ולכן מגיעות להם זכויות סוציאליות ● וולט מצידה מציגה עצמה כפלטפורמה טכנולוגית וטוענת: "נדרשת גמישות מחשבתית"

התובע הכללי של ארה''ב, מריק גרלנד, ווניטה גופטה, עוזרת לתובע הכללי / צילום: Reuters, Mandel Ngan/Pool

משרד המשפטים האמריקאי תובע את טקסס על אפליית מיעוטים במפת מחוזי הבחירה

הממשלה הפדרלית אומרת שהחלוקה מחדש למחוזות במדינה הדרומית מפלה נגד מצביעים ממוצא לטיני

איתן סטיבה / צילום: אוריה תדמור

"הטעה וניצל את האמון": הסכסוך בין איתן סטיבה לשותפיו לשעבר עולה שלב

שותפיו לשעבר של סטיבה, עמיחז לוסטיג ורועי בן ימי, טוענים כי הציג בפניהם מצגי שווא שהובילו אותם למכור בזול את חלקתם באחת מהחברות המשותפות ● לטענתם, סטיבה חייב להם מעל למיליארד שקל ● מטעמו של סטיבה נמסר: "הטענות של לוסטיג ובן ימי מופרכות"