גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ישראל יידחק לפינה? הבנקים מתקרבים לתקרת האשראי לענף הנדל"ן

למרות אזהרות הרגולטור מפני הזינוק בסיכון האשראי לבינוי, הבנקים, ובראשם לאומי והפועלים, מגדילים את ההלוואות למיזמי בנייה ונדל"ן בטענה שהסיכונים בענף מינימליים ● בינתיים, היזמים נהנים ממימון בסכומי עתק

הנהנים העיקריים של הביקוש הגובר בשוק הדיור, לצד היזמים כמובן, הם הבנקים שנותנים להם אשראי. הלוואות העתק שקיבלו היזמים בשנה וחצי האחרונות הטרידו את בנק ישראל שהתריע בקיץ האחרון: הגידול באשראי לענף הבינוי והנדל"ן גורם לבנקים להגדיל את הסיכונים משמעותית, במקביל לתמחור נמוך יחסית של החשיפה בריביות.

בנק ישראל יצטרך לשחרר עוד חבל לנדל"ניסטים | דרור מרמור, פרשנות

למרות החשש של בנק ישראל, דוחות הבנקים שפורסמו בחודש שעבר מלמדים כי הבנקים המשיכו את המגמה של גידול החשיפה לבינוי ונדל"ן גם ברבעון השלישי.

למעשה חלק מהבנקים הגדילו את החשיפה הזו בכ-20% במהלך תשעת החודשים הראשונים של2021 והם מתקרבים לרמת המקסימום שמתיר הבנק המרכזי. מדובר על אשראי שניתן על ידי הבנקים למיזמי בינוי ונדל"ן והיא כוללת הן אשראי ליזמות, קבלנות ביצוע וכדומה, והן פעילות בנדל"ן המשקפת נכסים שבנייתם כבר הסתיימה.

שיטת חישוב הסיכונים של הבנקים, שונה ומקלה יותר מזו של בנק ישראל שמחשב את המגבלה באמצעות נוסחה השמורה מעיניי הציבור. לכן, הנתונים הידועים לציבור נראים רחוקים מהמגבלה הרגולטורית. למרות זאת, הגידול בחשיפה לאשראי לבינוי בהחלט מקרב חלק מהבנקים לתקרה שנקבעה על ידי הפיקוח, אף יותר מאשר מגלים הדוחות.

באפריל 2020, בשיאו של הגל הראשון להתפרצות הקורונה, יצאה הוראה מבנק ישראל לפיה הבנקים יוכלו בהוראת שעה לשנתיים להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) עלה משיעור של 20% ל-22% (סך המגבלה, כולל תשתיות, נקבעה ל-24%). בבנק הדגישו כי ההקלה תאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף בהיקף של 15 מיליארד שקל.

בדצמבר 2020 ההוראות התעדכנו והשתדרגו: תוקף ההקלה של הוראת השעה הוארך ל-5 שנים, עד שנת 2025. במקביל, מגבלת החשיפה לענף הנדל"ן (כולל תשתיות לאומיות) עלתה מ-24% ל-26%. באותו החודש בנק ישראל גם הוריד את מגבלת ריבית הפריים בנטילת משכנתאות, מהלך שהבנק כבר הודה שתדלק את הביקושים בשוק הנדל"ן הבוער.

לאומי והפועלים: עם החשיפה הגדולה ביותר

מנתוני הרבעון השלישי עולה כי שני הבנקים הגדולים הם גם אלו עם החשיפה הגדולה ביותר לבינוי, כאשר החשיפה של לאומי עומדת על 129 מיליארד שקל, בעוד זו של הפועלים עומדת על 133 מיליארד שקל. נציין, כי המספרים לכשעצמם אינם מלמדים על הסכומים המדויקים שהועמדו לטובת מיזמי בנייה על כל סוגיהם השונים, כיוון שחבות לנדל"ן מורכבת מרכיבי אשראי שונים שלא כולם באים לידי ביטוי במספרים, אך היא בהחלט יכולה ללמד על מגמת הגידול בחשיפה, וזו כאמור אכן קיימת.

כאשר משווים את החשיפה לבינוי ונדל"ן בין סוף הרבעון השלישי לבין סוף שנת 2020, אפשר לראות כי בנק דיסקונט הוא זה שהגדיל את החשיפה בשיעור הגבוה ביותר מבין הבנקים הגדולים, וזו עמדה על גידול של 22%. עם זאת, חלקו של סיכון האשראי לבינוי ונדל"ן מתוך סיכון האשראי הכולל עדיין נמוך אצל דיסקונט ביחס ללאומי והפועלים. נציין, כי סך סיכון האשראי הכולל מתייחס לכל הפעילות של הבנקים, כולל בחו"ל, וכשמנטרלים פעילות במדינות אחרות, שיעור החשיפה לבינוי אף גדלה.

הפועלים  הוא הבנק השני שהגדיל את החשיפה באשראי לבינוי, וזו הסתכמה ב-19%, לעומת גידול של 11% בחשיפת האשראי הכוללת. גם לאומי  הגדיל חשיפה בשיעור גבוה לבינוי, וזו עמדה על יותר מ-17.5%.

הבנקים שנתנו מימון כמעט מלא ליזמים

מלבד העלייה בתאבון לסיכון, התריעו באוגוסט האחרון בפיקוח על הבנקים כי העלייה בסיכון האשראי מתבטאת בהיקף חריגות גבוה ממדיניות האשראי, כמו הון עצמי בשיעור מופחת, כושר ספיגה נמוך מבעבר, ועוד. "התמשכות המגמה עלולה להוביל לנטילת סיכונים עודפים שלא יעלו בקנה אחד עם הסטנדרטים המצופים מתאגידים בנקאיים ולהרעה באיכות תיק האשראי הבנקאי", הזהירו בפיקוח במכתב שנשלח לבנקים.

החשש הזה לא הועלה יש מאין. הערכות בשוק דיברו על כך שבמהלך השנה העניקו הבנקים, בעיקר הגדולים שבהם, מימון כמעט מלא לפרויקטים מסוימים, כך שהיזמים כמעט ולא העמידו מימון מעצמם לפרויקטים שהם עצמם בונים.

בלאומי התייחסו בדוחות הכספיים האחרונים לטענות אלה, וציינו כי "בשל תנאי התחרות המתגברת, בוצעו בתקופה האחרונה חלק מהעסקאות בפרמטרים מקלים יחסית לעסקאות דומות שבוצעו בעבר. עסקאות הנדל"ן מאושרות בתהליך חיתום מוקפד ותוך הגדרת הגנות מתאימות".

נשענים על רמת הסיכון המופחתת בנדל"ן

עוד הוסיפו בלאומי כי הבנק בחר בשנת 2021 להרחיב את האשראי לבנייה תוך מיקוד בסגמנט המגורים ובלקוחות נבחרים בעלי חוסן פיננסי גבוה. "הנדל"ן מוגדר על ידי הבנק כתחום ברמת סיכון מופחתת יחסית לענפי משק אחרים", הסבירו בלאומי.
גם בבנקים האחרים רואים בענף הבינוי כאשראי בטוח יחסית, לאור הצמיחה המשמעותית בביקושי למשכנתאות, וגם לאור הגידול בביקושים לנדל"ן לתעשייה, הקמת מרכזים לוגיסטיים ושימושים נוספים.

 

"מרבית סיכון האשראי בענף בינוי ונדל"ן מגובה בביטחון נדל"ן המשועבד במלואו לטובת הבטחת החזר האשראי. יצוין כי לחלק האשראי שאינו בביטחון נדל"ן קיימים ביטחונות אחרים כגון פיקדונות, ניירות ערך ועוד", הסבירו בבנק מזרחי טפחות.

בבנק הפועלים הוסיפו כי "עד כה לא ניכרת פגיעה בענפי הבינוי והנדל"ן בעקבות משבר הקורונה. במהלך שנת 2021 נסגרו מכרזי רשות מקרקעי ישראל במחירי שיא באזורים שונים בארץ, המגלמים ציפייה לעליית מחירים נוספת. על רקע הגידול בפעילות הענף, חל גידול בביקושים לאשראי עסקי בענף הבינוי והנדל"ן. על רקע הצמיחה והגידול בביקושים לענף הנדל"ן ומדיניות הממשלה להרחבת היצע הקרקעות והיצע הדירות בשנים הקרובות, הבנק הגדיל את פעילות המימון לענפי הנדל"ן, תוך התאמות והקלות מסוימות".

השאלה המתבקשת כעת היא מה יעשו הבנקים אם אכן יגיעו לתקרה שהציב בנק ישראל. קשה לראות אותם מוותרים על מקור ההכנסה שהם רואים בו "הלוואות בטוחות" בלי מאבק. אם בנק ישראל ייכנע ללחץ וישתכנע שאכן ענף הבינוי והנדל"ן הוא תחום עם סיכון מינימלי, יכול להיות שהוא ישקול לאפשר להם להגדיל את האשראי, שוב.

עוד כתבות

מתקן של יצואנית הגז הרוסית גזפרום / צילום: Shutterstock, Merkushev Vasiliy

ההסתמכות הגרמנית על גז רוסי מגבילה את האפשרויות של אירופה במשבר באוקראינה

ברלין תהיה פגיעה אם המערב יטיל סנקציות על רוסיה לגבי אוקראינה ומוסקבה תגיב בהפסקת ייצוא הגז

נתן חץ, מנכ''ל ובעל השליטה באלוני חץ / צילום: איל יצהר

אצל נתן חץ העסקים כרגיל: אלוני חץ מציפה רווחי שערוך של 1.3 מיליארד שקל

יותר ממחצית הרווחים מיוחסים לחברה הבת אמות, שנהנית מעליית ערך בקרקעות לפיתוח וזכויות בנייה, לצד ירידה בשיעורי ההיוון בחלק מנכסיה ● יתרת רווחי השערוך - מפעילותה של אלוני חץ בבריטניה

בניין הפדרל ריזרב בוושינגטון / צילום: Shutterstock, Orhan Cam

סכנת האינפלציה: האם הפדרל ריזרב יעלה ריבית באופן חד יותר ופחות צפוי?

לבנק המרכזי נהיה קשה יותר לספק הבטחות או רמזים על תוכניות הריבית בעתיד ● כשייפגשו נגידי הפד בימים שלישי ורביעי השבוע, יעמדו מול שיעור אבטלה שצנח כמו אבן אבל גם מול עלייה של 5.7% במחירים לצרכנים

הבורסה בתל אביב / אילוסטרציה: שלומי יוסף

מגמה חיובית בפתיחת המסחר בת"א; אורמת, פריון ונייס מובילות את העליות

מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3% ● התנודתיות הגבוהה צפויה להימשך היום, לאחר מהפך בוול סטריט אמש ● במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.8%

פינוי כפר שלם / צילום: נת''ע

נת"ע הודיעה על השלמת פינוי כפר שלם: "מטלה לא משמחת אך הכרחית"

נת"ע הודיעה כי בסיוע משטרת ישראל הושלם הבוקר פינוי ששת המבנים האחרונים שנותרו על שטח התוואי הסגול של הרכבת הקלה בכפר שלם ● "הסדר נשמר במהלך הפינוי, ולא נרשמו אירועים חריגים" ● האם כעת מעטפות המכרז לשלב השני בפרויקט ייפתחו?

ארדואן, פוטין וביידן / צילום: Associated Press

מכירת F-16 לטורקיה יכולה לתקן את היחסים עם ארה"ב, אך המתיחות עם רוסיה מפריעה

חברי קונגרס משתי המפלגות מתנגדים למכירה אפשרית של מטוסי הקרב האמריקאים לטורקיה בשל היחסים החמים בין ארדואן לבין פוטין

עו''ד חיים ויסמונסקי, העומד בראש מחלקת הסייבר בפרקליטות / צילום: איל יצהר

ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות: אין סמכות בחוק לחדור לטלפון מרחוק ולשאוב נתונים

בוועדה לביטחון הפנים בכנסת דנו היום בטענות לשימוש של המשטרה בתוכנת פגסוס של NSO ● במהלך הדיון, עו"ד חיים ויסמונסקי, ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות, התייחס לראשונה לפרסומים: "אם הייתה חדירה מרחוק לשאיבת נתונים, להבדיל מניטור קדימה, היא לא חוקית" ● במקביל השר לביטחון הפנים עמר בר-לב הודיע כי הנחה את הגורמים המשפטיים במשרדו לבחון את ההסדרים בכל הנוגע להאזנות סתר

הפגנה נגד שחיתות שלטונית / צילום: אמיר מאירי

מדד השחיתות העולמי: קטאר לפני ישראל שירדה למקום ה-36

ישראל דורגה במקום ה-36 מתוך 180 מדינות בדירוג של ארגון "שקיפות בינלאומית" ● בתחתית הרשימה: דרום סודאן וסוריה ● נילי ארד, יו"ר עמותת שקיפות בינלאומית ישראל: "מיקומה הנמוך של ישראל במדד הוא תמרור אזהרה מפני תופעות של שחיתות"

לייסוורק / צילום: Shutterstock

חברת אבטחת הענן מארה"ב שעברה מהפכה ומאיימת לבלוע את חדי הקרן הישראליים בתחום

לייסוורק, סטארט־אפ מעמק הסיליקון שנוסד ב־2015, החל כחברה לא יציבה עם תחלופה גבוהה של מנכ"לים ● תוך שנה אחת בלבד, חברת הענן גייסה סכום אסטרונומי של 1.8 מיליארד דולר ועקפה את השווי של וויז, אורקה ואקווה ● "הטכנולוגיה של לייסוורק אמנם לא הכי מתקדמת", טוען משקיע ישראלי בכיר, "אולם יש לה 1.8 מיליארד דולר בבנק כדי להתמודד עם המתחרות”

בניגוד לחששות, בשנת 2021 נרשמה ירידה בשיעור המיואשים מחיפוש עבודה בגלל אי התאמה למקצוע / צילום: Shutterstock, tsyhun

שיעור המיואשים מחיפוש עבודה מסיבות הקשורות לשכר קפץ ב-2021

לפי נתוני סקר כוח-האדם של הלמ"ס, שיעור המיואשים מסיבות הקשורות לשכר עלה ל-28% בשנת 2021, לעומת 16.5% ב-2020 ● לעומתם, בניגוד להערכות, שיעור המיואשים מחיפוש עבודה בגלל "אי התאמה למקצוע" ירד

ביטקוין / צילום: Shutterstock

סופרים הפסדים בקריפטו: 130 מיליארד דולר נמחקו מהשוק ב-24 שעות

הירידות החדות בשוק הקריפטו נמשכות גם היום: הביטקוין צונח לכ-33,400 דולר, האת'ר נופל ל-2,186 דולר ● מטבעות קריפטו אחרים, ביניהם קרדנו, XRP וסולנה, צונחים ב-10%-20%

עופר בלוך, מנכ''ל חברת החשמל / צילום: שלומי יוסף

משרד התקשורת רוצה לבטל את בלעדיות השימוש בתשתיות חברת החשמל

חברת החשמל מעניקה בלעדיות ל-IBC בשימוש בתשתיותיה העיליות ובכך מעניקה לה יתרון במקומות שבהם אין תשתיות חלופיות ● ההערכה היא שחח"י תסכים בתנאי שהיא תהיה הקבלן המבצע של העבודות – מה שעשוי לפגוע בכדאיות הכלכלית למתחרים

בנימין נתניהו / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

סרטון של דקה לא יספיק: בליכוד כבר הפעילו את נוהל "היום שאחרי נתניהו"

המאבק על הנהגת הליכוד מכשיר את כל האמצעים, וכך, באמצע משבר האזנות הסתר של המשטרה, קיבל השר לבט"פ פנייה מאנשי הליכוד להטיל את האשמה על אמיר אוחנה וגלעד ארדן ● נתניהו מנסה להרגיע את השטח, אבל הוא לא יצליח להחזיר את שד ההתמודדות לבקבוק כל כך מהר

עזיבה של מנכ”לים / צילום: Shutterstock

משופרסל ועד מגדל: מה עושה עזיבה של בכירים לארגון ואיך מונעים משבר

עזיבה של מנכ"לים, במיוחד כשהיא נעשית במפתיע, עשויה להגביר את חוסר הוודאות בקרב העובדים ולהוביל לגל של עזיבות נוספות ● משקיפות ועד סימון טאלנטים שצריך לשים לב אליהם - הצעדים הראשונים שארגונים צריכים לעשות כדי למנוע משבר

חדווה בגן, מקימת ובעלת ''חדווה בגן'' / צילום: אביטל ציצק

"בסגרים המקום שגשג ופרח, אנחנו מדברים על ריאה ירוקה ששמרה על כל ההנחיות"

חדווה בגן, מקימת ובעלת "חדווה בגן" - משתלה ומשק חקלאי אורגני ● אמא ל-3, מתגוררת בכרכור ● "הגינון חשוב לי כתרבות, אני לא מנהלת עסק של מכר ורכישה בלבד" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

בדיקה מול רשות החדשנות העלתה שרק 8% ממקבלי מענק הרשות הן נשים / צילום: Shutterstock

לתקן את העיוות: תחרות יזמות בהייטק פונה לנשים ובני 45 ומעלה בלבד

את התחרות מממן פול מיראז', פילנתרופ יהודי מארה"ב ומייסד מכון מיראז' לתמיכה ביזמות ישראלית ● וגם: מיליון דולר לחדשנות בטיפול בסרטן ● ומיזוג הישראלי-אמריקאי שישפר שירותי מזון ● אירועים ומינויים

רם בלינקוב, מנכ''ל משרד האוצר / צילום: דוברות משרד האוצר

רגע לפני הדיון: הממשלה הסירה חסם משמעותי בדרך לכניסת גופים חוץ בנקאיים לעולם המשכנתאות

בעקבות הפרסום בגלובס, על כך שגופים חוץ בנקאיים לא יוכלו לגייס אג"ח אם אינם מחזיקים בנכסים בשווי של 5 מיליארד שקל, החליט משרד האוצר להסיר את המגבלה • הצעת החוק הממשלתית שתעלה לדיון בוועדת הכספים נועדה לאפשר הוזלת ריבית וכן לסייע לגופים קטנים להיכנס לעולם האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

אדלר ראובן - פרסומאי / צילום: אייל פישר

הפרסומאי והיועץ האסטרטגי ראובן אדלר הלך לעולמו בגיל 78

אדלר, ממייסדי משרד הפרסום אדלר-חומסקי, נחשב לפרסומאי מחונן, ושמו גם הפך עם השנים לשם נרדף לפרסומאי-אסטרטג מהסוג המושך בחוטים בזירה הפוליטית ● לדימוי זה הוא זכה בעיקר הודות לקשר האישי האמיץ שהיה לו עם אריאל שרון ולייעוץ שנתן לו

ירידות בשווקים / צילום: Shutterstock, charnsitr

ירידות חדות באסיה; הביטקוין מתייצב, הנפט בעלייה קלה

מדד הניקיי בטוקיו צונח ביותר מ-2% ומדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.6% ● במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.5%

מסכים אדומים בבורסה / צילום: Shutterstock

נעילה אדומה בת"א: המדדים המובילים איבדו כ-4%

ת"א 35 ות"א 125 נפלו ב-3.7% ות"א 90 צנח ב-4% ● ת"א ביומד התרסק ב-5.6% ומדד הבנקים איבד 4.1% ● ירידות חדות בבורסות אירופה וארה"ב ● הדולר והאירו התחזקו מול השקל