גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כחלק מהמאבק בפשע: יופקעו מכרזים בהיקף של 7 מיליארד שקלים מהרשויות הערביות

בדוח שגיבש צוות בין משרדי ליישום תוכנית החומש בחברה הערבית, הומלץ להעביר את ניהול המכרזים הפנימיים לידי גופים ממשלתיים ● המטרה: לצמצם לחצים מצד ארגוני פשע על הרשויות המקומיות ● אלא שהמהלך הוביל לטענות שמדובר באפליה ופגיעה בעצמאותן של הרשויות הערביות

רחובות אום אל פחם / צילום: איל יצהר
רחובות אום אל פחם / צילום: איל יצהר

אין ספק שלתוכנית החומש למגזר הערבי יש חשיבות רבה לצמצום פערים חברתיים וכלכליים בישראל. לא פעם אחת נכתב עליה בגלובס, לרבות השוואתה לתוכנית החומש הקודמת. על פי נתוני משרד הפנים, מאות מיליוני שקלים מכספי התוכנית הקודמת ומתקציבי הרשויות בחברה הערבית - הגיעו לארגוני פשע בעיקר באמצעות מכרזים שעליהם השתלטו.

בתכנית החומש החדשה, שאושרה בממשלה באוקטובר 2021, נקבע שהסיוע התקציבי הניתן לרשויות המקומיות הערביות, ותוענק עדיפות לביצוע התוכנית על ידי משרד ממשלתי או גוף אחר שייבחר על ידו. במסגרת זו, מונה סגן השר לביטחון הפנים, יואב סגלוביץ', להיות אחראי על הסוגיה, והוא הקים צוות בין משרדי ליישום תוכנית החומש בחברה הערבית.

בראש הצוות עמד מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש, והשתתפו בו בין השאר ד"ר גיל לימון - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, חיים ביבס - יו"ר מרכז השלטון המקומי הלי רוטנברג - החשב הכללי, ראשי רשויות, נציגי המשטרה ובכירים נוספים. השבוע הצוות הגיש לממשלה את דוח המפרט כיצד לבצע את תוכנית החומש, אשר המלצותיו הגיעו לידי גלובס.

יאיר הירש, מנכ''ל משרד הפנים / צילום: יוסי זמיר

על פי הדוח שהוגש, בטווח הקצר ובטווח הבינוני, כלומר בשנתיים הקרובות לפחות, הצוות ממליץ על הוצאת רוב מכרזי הביצוע של תוכנית החומש ותקציבי הפיתוח של משרד הפנים מידי ראשי הרשויות והעברתם למנגנונים "על-רשותיים", כהגדרתם. בין השאר, מדובר על חברות ממשלתיות כמו "ערים" ו"נתיבי איילון" ובעיקר "החברה למשק וכלכלה" (משכ"ל) של המרכז השלטון המקומי.

מחאות ללא כיסוי, ניגודי עניינים והעברת סמכויות

בדוח נכתב שהמנגנונים העל-רשותיים יספקו את אותם שירותים או מוצרים עבור הרשויות המקומיות - שעד היום יכלו לספק אותם בעצמן - על מנת לא לפגוע בסמכויותיהן, מעורבותן בפרויקטים ובחופש הבחירה שלהן. בנוסף, צוין בדוח שיבחנו בטווח הארוך תמריצים לרשויות המקומיות. מדובר בתקציבים בהיקף של 6-7 מיליארד שקלים מתוך תכנית החומש.

כיום, אופן התשלום לקבלנים באמצעות שיקים מנוכים או תשלום ישירות במזומן. לטענת חברי הצוות הבין משרדי, תשלום באמצעים אלו מעודד את השימוש במזומן - המזינים מעגלי פשיעה. הצוות ממליץ לבחון איסור שימוש בהעברת המחאות, ולחייב תשלום באמצעות העברות בנקאיות או תשלום באמצעות מערכות סליקה למעט מקרים חריגים. אלא שכדי לממש את המלצה זו, יש לפעול לתיקון חקיקה - מהלך לא פשוט בימי קואליציה שבריריים אלה.

בנוסף, הצוות ממליץ שכדי למנוע ניגודי עניינים, תתווסף לדיני המכרזים המקומיים הוראה שלפיה חבר ועדת מכרזים שיש לו ולקרוביו זיקה אישית או מוסדית בנושא הנדון בוועדה - לא יוכל להשתתף בדיון באותו העניין, למעט חריגים שיבחנו. בנוסף, חברי ועדות המכרזים בשלטון המקומי יידרשו להצהיר שלא קיבלו הוראה או הנחיה כיצד להצביע. גם בסעיף הזה נדרש תיקון חקיקה.

בכל הנוגע למכרזי איסוף פסולת והסעות - בהם ניכרת חדירה ממשית של ארגוני הפשיעה, והם מבוססים על תקציבים שוטפים של הרשויות - הצוות הבין משרדי ממליץ להעביר אותם לגורמים ממשלתיים, או למשכ"ל. אולם, מדובר במהלך וולונטרי שיצטרכו להחליט לגביו ראשי הרשויות, ולא בקביעה מגורם ממשלתי. בדוח נכתב שעד 31 באוגוסט תקבע רשימה של כל האפשרויות למכרזים על-רשותיים במסגרת הזו.

קביעת תנאי סף להשתתפות קבלנים

בטווח הארוך, הצוות ממליץ להקים מאגר של קבלנים רשומים שיוכלו להשתתף במכרזים, וזאת לאחר שיקבלו חוות דעת משטרתית פרטנית אודותיהם כתנאי סף, דוגמת רשימת הספקים והקבלנים של מערכת הביטחון. טרם נקבע איזה רשות ממשלתית תהיה ממונה על כך, ולמהלך נדרש תיקון חקיקה - בין השאר כדי לאפשר גישה למידע מהמרשם הפלילי.

עוד הומלץ בדוח לפרסם אמות מידה מומלצות לעריכת מכרז ברשויות המקומיות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. בין היתר, יפורסמו אמות מידה מומלצות לחילוט ערבות, אופן העסקת קבלני משנה, בחינת תיאום מחירים, מספר מציעים למכרז ועוד. במסגרת זו, חוזה ייחתם מול כל קבלן וכן קבלני המשנה שיועסקו על ידו, שיצהירו בפני הרשות המקומית על אי ביצוע עבירה פלילית בדגש על עבירות מסוג איומים, סחיטה, תאום מכרזים וכן התנהגות שלא בתום לב.

אחד מהסעיף המעניינים במדד הוא הגדרה מדויקת של הכללים ואופן העסקתם של קבלני משנה מטעם הקבלן הראשי. הסעיף נקבע בעקבות מכרזים שאליהם ניגשים קבלני דמה המעבירים את העבודות ואת הכסף לקבלנים מטעמם של ארגוני הפשע.
סעיף חשוב בהמלצות הוא שינוי הרכבי ועדות המכרזים ברשויות, שיכללו גורמי מקצוע רלוונטיים: מנכ"ל הרשות, מקבילו או נציגו, גזבר הרשות או נציגו והיועץ המשפטי לרשות או נציגו. וזאת במקום חברי מועצת הרשות, הנמצאים בוועדה כיום ונתונים ללחצים רבים. לטובת מימוש ההמלצה יוגש תזכיר חוק על ידי משרד הפנים בתיאום עם משרד המשפטים בתוך חודשיים.

ההמלצות לא זוכות לתמיכה גורפת

ועד ראשי הרשויות הערביות התנגד להוצאת המכרזים מהרשויות, והביע עמדתו זו בדיונים פנימיים, אך היא לא התקבלה. לטענת ראשי הרשויות, שחיתויות במכרזים קיימות גם ברשויות שאינן ערביות, והמהלך הזה מפלה אותם ומגביל את פעילותם.

במהלך חודש ינואר, הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות ומרכז אינג’אז ועדאלה - המרכז המשפטי לזכויות הציבור הערבי בישראל, העבירו אל ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, ושרי הפנים וביטחון הפנים, את דרישתם לבטל את היחס המיוחד למכרזים ברשויות הערביות. בין השאר, בנייר עמדה שהגישו, נטען שהעברת המכרזים לידי הממשלה תפגע במעמדן, בעצמאותן, בחופש בחירתן ובשיקול דעתן של הרשויות המקומיות הערביות, וכן ביעילות ובניצול המשאבים שיופנו לתושביהם.

כמו כן, בוועד הארצי ובמרכז אינג’אז ועדאלה טוענים שהמכרזים שינוהלו במסגרות על-רשותיות יפגעו בעסקים הקטנים של היישובים, ובכך גם יביאו לפגיעה עקיפה באיתנות היישוב כולו. בנייר העמדה מודגש ששלילת ניהול מכרזים על בסיס שיוך אתני של תושבי הרשויות המקומיות מייצרת הלכה למעשה שתי מערכות שלטון מקומי הנבדלות בסמכויות ובשיקול הדעת המוקנים להן על בסיס לאום.

גם בין ראשי הרשויות קיימים חילוקי דעות - חלקם מעדיפים להעביר את רוב המכרזים מידיהם כדי להפחית את הלחצים מצד ארגונים ומשפחות פשע. לדבריי גורם במשרד לביטחון פנים, חלק מראשי הרשויות הערביות נוטים לתמוך במהלך שמסיר מעליהם עול ולחצים מצד גורמי פשע, בהם חמולות אליהן הם משתייכים. מנגד, ברשויות אחרות טוענים שהמכרזים מנוהלים באופן תקין, והכללה על בסיס אתני היא אפליה, ולכן יש למקד את המהלכים הללו ברשויות שבהן הוכח קשר לארגוני הפשע.

ברע"ם מקווים ליישם את ההמלצות במהרה

בשלב זה, הקמתו של אגף בקרה ייעודי במשרד הפנים, שנועד להגביר את הפיקוח על פעולות הרשויות המקומיות ותהליכי העבודה שנעשים על ידיהם בהתאם לכללי מנהל תקין, נדחתה לשנה הבאה. עוד נקבע שהנושא יעלה במסגרת דיוני התקציב לשנה הבאה עם משרד האוצר ואגף התקציבים. חלק מראשי הרשויות התנגדו לכך שאגף הבקרה הייעודי יפעל רק מולם ולא מול רשויות שאינן ערביות, ולכן הוא הוגדר כאגף בקרה כללי לכלל הרשויות והעיריות.

בשורה התחתונה, משרד הפנים, המשרד לביטחון הפנים והממשלה יצטרכו לקבוע אם לאשר את ההמלצות, ובכך אולי לעכב את יישומה של תכנית החומש. יש לציין שמדובר במהלך חשוב במיוחד למפלגת רע"ם, המבקשת להציג הישגים בחברה הערבית - בוודאי אם יוקדמו הבחירות.

עוד כתבות

זיו פופלבסקי ואבי רומנו, חברת ray tlv / צילום: איל יצהר

זכויות בנייה ל־250 אלף מ"ר: היזמים שמייצרים קרקעות לבנייה בתל אביב

אבי רומנו וזיו פופלבסקי, בעלי RAY TLV, מוצאים קרקעות בתל אביב עם פוטנציאל השבחה גבוה, ומכינים אותן לייזום פרויקטים, לאחר שהם רוכשים את חלקם של בעלי הנכסים • קשיים בהייטק? הם בטוחים שהביקוש למשרדים בתל אביב לא ייעלם

בניין הנאסד''ק בניו יורק / צילום: תמר מצפי

בורסות וול סטריט ננעלו בעליות; הנאסד"ק קפץ ב-3.3%

המהלכים של הבנקים המרכזיים לעצירת האינפלציה הובילו לעליות בבורסות אירופה ● בורסות אסיה ננעלו בעליות ● הנפט עלה בכ-3%

בחירות / צילום: מארק ישראל סלם - הארץ

איזו מדינה מחזיקה בשיא פרק הזמן הקצר בעולם בין מערכות בחירות?

עם מי מתחרה נפתלי בנט על תואר ראש הממשלה עם זמן הכהונה הקצר ביותר, וכמה עלה בקבוק וודקה בהופעה של אייל גולן בבלומפילד? ● הטריוויה השבועית

מטבעות דיגיטליים. כללים לדיווח נכון של רווחים והפסדים / אילוסטרציה: Shutterstock

איך מחשבים את המס על הביטקוין, איך משלמים אותו, ומה עושים כשיש הפסדים - מדריך מיסוי קריפטו

האם ניתן לקזז הפסדים מהשנה עם הרווחים מ-2021? כיצד מוודאים העברה מסודרת של כספים לחשבון בנק ישראלי ואיך פועל מיסוי הקריפטו ● גלובס יחד עם רו"ח  גיא רשטיק עושים סדר

בורסת הנאסד''ק בניו יורק / צילום: Shutterstock

נעילה ירוקה בוול סטריט; מניות הטק הישראליות זינקו, פאגאיה צנחה 15%

לאחר יום תנודתי, נאסד"ק קפץ ב-1.6%, S&P500 הוסיף כ-1% לערכו ודאו ג'ונס התקדם ב-0.6% ● נעילה שלילית באירופה; דויטשה בנק הגרמני צנח ב-12% ● התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים נפלה ל-3.08% ● הנפט נסוג ב-2%, שוק הקריפטו יציב

חצי שעה של השראה. עם עו''ד דני גבע / צילום: איל יצהר, מנחם רייס

עורך הדין שמנהל 150 שותפים: ״מגדירים עקרונות ברזל - וביתר מתגמשים״

עו"ד דני גבע הוא השותף הבכיר במיתר, משרד עורכי הדין הגדול בישראל, עם 700 עובדים, מתוכם 150 שותפים ● איך מקבלים החלטות עם כל כך הרבה פרטנרים, איך מטפלים בהתנגדויות מבפנים ואיך מנהלים משא ומתן בסביבה מלאת אגו

מזרח ירושלים / צילום: Shutterstock

במקום "נוהל מוכתר": המהפך בתנאים להוכחת בעלות על קרקע במזרח ירושלים

משרד המשפטים מבטל את הנוהל שקבע כי תצהיר של שני מוכתרים מספיק כדי להוכיח בעלות על קרקע באזור ● השינוי מגיע ברקע ויכוח פוליטי על הנוהל הישן: בימין טענו כי הוא פותח פתח לשחיתות ובשמאל גרסו שזו הדרך היחידה של פלסטינים להוכיח בעלות על קרקע

מנכל אנרג'יאן, מתיוס ריגאס / צילום: איל יצהר

מנכ"ל אנרג'יאן מכר מניות בכ-230 מיליון שקל

מתיוס ריגאס מכר 2.8% ממניות החברה למוסדיים באמצעות ברק קפיטל ובנק אוף אמריקה בהנחה של 5.6% על מחיר השוק ● בשנה האחרונה הניבה המנייה תשואה של כ-50%

הפגנות מחוץ לבית המשפט העליון בוושינגטון בעקבות ההחלטה לבטל את רו נגד ווייד / צילום: Associated Press, Gemunu Amarasinghe

״פצצה גרעינית״: בית המשפט העליון של ארה״ב מבטל את הזכות החוקתית להפלות מלאכותיות

רוב ימני של בית המשפט מוחק תקדים בן 49 שנה ● הפלות מלאכותיות הופכות היום ללא-חוקיות ב-13 מדינות של ארה״ב, ורבות נוספות עומדות להצטרף ● התרת ההפלות התחילה תגובת נגד רחבת-ממדים של הימין; האם איסור ההפלות יביא התארגנות דומה של השמאל?

יו''ר רע''ם, ח''כ מנסור עבאס / צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ

ברע"ם צריכים לחשוש? מפלגה חדשה בחברה הבדואית

בסקרים רע"ם נמצאת סביב אחוז החסימה, וכעת יש לה עוד כאב ראש: רשימה חדשה של אנשי ציבור בכירים מהחברה הבדואית הנגב ● אם אחוז החסימה לא יירד, אומרים במפלגה החדשה, פניהם לאיחוד עם מפלגה קיימת ולאו דווקא במגזר הערבי

איימן עודה וחברי הרשימה המשותפת / צילום: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת

בבחירות הקודמות זו הייתה רע"ם, כעת המפלגה הזו תהיה לשון המאזניים

חרף ההצהרות, לפי הסקרים אין לאף גוש את הרוב הנכסף של 61 מנדטים ● בינתיים, נתניהו ולפיד ימשיכו להוביל לבחירות עד שיפול לאחד מהם האסימון: ההכרעה היא בידי חברי הכנסת מהרשימה המשותפת ● וגם: מאחורי הקלעים סביב ההחלטה לפזר את הכנסת, ומעורבות ח"כ רינאוי זועבי בה

מטבעות קריפטו / צילום: Shutterstock, 1maksim1

האש שבוערת מתחת להתמוטטות הקריפטו

הקריסה של מטבעות קריפטו קרתה לאחר יצירה פרועה של כסף דיגיטלי חדש, משהו שאף פעם לא הסתיים בטוב בעולם המסורתי

מי באמת משלם על העלאת שכר המינימום / צילום: Shutterstock

טוב או רע לכלכלה? מה באמת קורה כשמעלים את שכר המינימום

זינוק דרמטי באבטלה? פיטורים המוניים? זה דווקא לא מה שקורה כשמעלים את שכר המינימום ● הכלכלן פרופ' אטילה לינדנר יצא לבדוק איך העלאת שכר המינימום באמת משפיעה על הכלכלה, וחזר עם מסקנות חשובות ומפתיעות ● ראיון בלעדי על שורת מחקרים רותחים מהשטח

מגוון מטבעות קריפטוגרפיים / צילום: Shutterstock, eamesBot

משבר טייסים באל על וכאב הראש של משקיעי הקריפטו: הכתבות שאהבתם השבוע

גלובס מלקט 5 כתבות (אולי קצת יותר) שאהבתם מהשבוע האחרון וכדאי להקדיש להן עוד קריאה ● השבוע: החוק שיוזיל את המשכנתה באלפי שקלים, חברת ההייטק הישראלית שהסתבכה עם גוגל ו-6 טיפים להשקעות מגילעד אלטשולר

ח''כ משה ארבל / צילום: איל יצהר

ח"כ משה ארבל דורש מהיועמ"שית לעצור מינוי יו"רים לוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה

ח"כ מש"ס טוען כי "מדובר במינויים חשובים ומרכזיים ביותר שנועדו לשקף את מדיניותה של הממשלה והשר המכהן ולקדמה ומובאים לאחר שהצביעה הכנסת על התפזרותה בקריאה טרומית" ● לשכת שקד: "מדובר במינויים תקינים, חשובים ונחוצים שבוצעו בהליך ארוך שכלל ועדת איתור, ראיונות של המועמדים ובחינה של הלשכה המשפטית"

כל לקוח קובע דדליין ובוחר את היקף ההשגחה. טופס הרשמה יומי בבית הקפה / צילום: Reuters, Kim Kyung-Hoon

בטוקיו נפתח בית קפה שמטיל קנסות על הלקוחות. למה הם ממשיכים לבוא?

אל בית הקפה הטרנדי בטוקיו זורמים יוצרי תוכן, סופרים וסטודנטים - אבל לא רק בשביל לשתות תה מול הלפטופ ● בזמן מוגבל, תחת השגחתו הצמודה של בעל המקום, חותרים הלקוחות לעבר היעד הנשגב שהציבו לעצמם, ומי שלא עומד בו - נאלץ לשלם קנס של עשרות דולרים ● "אולי זו האווירה, אולי בגלל שאני משלם, אבל אני מתיישב ומיד מתחיל להקליד"

מלון ליר סנס בגדרה / צילום: סימפלקס 360

הכניסה למושבה לא מסגירה שבמרכזה מסתתרות כמה פנינים של ממש

מסע דילוגים בין בילויים לביל"ויים: בראנץ' נפלא ומלון בוטיק בטעם טוב ומדויק, שלל עיסויים ופינוקים, מבנים היסטוריים וגן פסלים

שלומציון 13, ת''א. האם לתאגיד המים יש זכות לדרוש זיקת הנאה? / צילום: איל יצהר

תאגיד המים של ת"א דורש זכות בקרקע כתנאי לאישור פרויקט תמ"א 38

כתנאי להיתר בנייה לפרויקט ברחוב שלומציון בתל אביב, הודיע תאגיד מי אביבים כי הוא דורש להשאיר רצועה של 3 מטר לאורך צינור תיעול שעובר בחצר ● עו"ד מיטל טויסטר רוזנטל: "זה לא חוקי לדרוש זכות קניינית בקרקע פרטית, לצמיתות"

אוסטין.  הבתים רחבי ידיים, אבל התחבורה הציבורית  לא טובה / צילום: Shutterstock

עליה של 15% במחיר בית ממוצע בארה"ב: מכירות בתים קיימים הגיעו במאי לשיא של 407,600 דולר

מכירות הבתים יורדות ב-3.4% משום שהריבית על המשכנתה מטפסת

ראש הממשלה בנט מחשב מסלול מחדש / צילום: יוסי זמיר

זמן לסיכומים: המרוץ של בנט לעיצוב המורשת שלו, והדילמה של איילת שקד

במשך שנה נפתלי בנט ניסה לשכנע את בוחריו, ואת עצמו בעיקר, שהקמת הממשלה הייתה ההחלטה הנכונה ● אך התלות במשותפת לא נתנה סיכוי, הקשרים עם שקד עלו על שרטון וכשבנט הבין השבוע שהסיפור נגמר, הוא העדיף להודיע בעצמו על מסיבת הסיום ● כעת הוא מחשב מסלול מחדש, בוחן אפשרות לפרוש זמנית, ואף מנסה לעצב את המורשת שלו כראש הממשלה