תמונת מצב ומגמות בשוק ההון
מנועי צמיחה ואתגרים של מערכות פיננסיות - בין שווקים בגאות לריבית בשפל

ברכות:
איתן מדמון, מנכ"ל גלובס
דני מרגלית, יו"ר BDO זיו האפט

שיחות בשניים:
דוד ברודט, יו"ר דירקטוריון לאומי עם חגי גולן, עורך ראשי גלובס
חגי בדש, מנכ"ל פסגות עם רו"ח ארז סופר, שותף מנהל, BDO זיו האפט
מוטי רוזן, מנכ"ל מנורה מבטחים עם חגי גולן, עורך ראשי גלובס

חה"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים המיועד

 
ההרשמה הסתימה