תשתיות בעדיפות לאומית
קידום תשתיות לאומיות באמצעות BOT
הפרויקטים הגדולים - תמונת מצב

ישראל כ"ץ, שר התחבורה והמודיעין
בשיחה עם אלי ציפורי, עורך חדשות וסגן עורך ראשי, גלובס

 

דיון:

אודי אדירי, סגן הממונה על התקציבים, לתחומי תחבורה אנרגיה מים וחקלאות, משרד האוצר
יהודה בר-און, מנכ"ל נת"ע
שאול בן שימול, שותף, מנהל מח' מימון פרוייקטים וייעוץ חוב BDOזיו האפט
רו"ח חוסאם בשארה, יו"ר דירקטריון רכבת ישראל
יונה יהב, ראש עיריית חיפה
מנחם לייבה, מנכ"ל עיריית תל-אביב-יפו
עמי לנדאו, מנכ"ל חטיבת הזכיינות, שיכון ובינוי
יריב נחמה, סגן בכיר לחשכ"לית, משרד האוצר
ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל

מנחים: אלי ציפורי, עורך חדשות וסגן עורך ראשי, גלובס; הדי כהן, כתבת תשתיות, גלובס

 
ההרשמה הסתימה