מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
10,026.04
2
9,523.97
3
6,551.49
4
3,199.75

אופציות בולטות