מילון מונחים

למילון מונחים
טֹפֶס 5

תעודת גמר בנייה, או טופס 5 כפי שהיא מכונה בחלק מהמקומות, מאשרת שהבנייה הושלמה כחוק בהתאם לתנאי היתר הבנייה ובהתאם לכללי הבטיחות. בחלק מהרשויות יש להגיש בקשה לקבלת טופס 5 רק לאחר קבלת טופס 4 – המאפשר חיבור של המבנה לתשתיות כגון חשמל, מים וטלפון. בחלקן האחר מגישים את הבקשה באמצעות שני הטפסים יחד בו בזמן. קבלת טופס 5 מותנית בהגשת בקשה חתומה בידי גורמי המקצוע והבטיחות, המאשרת כי העבודות נעשו בהתאם לתנאי היתר הבנייה, השלד נבנה בהתאם לתוכנית שאושרה וכן כי כל דרישות הבטיחות והמיגון מולאו. הוועדה המקומית תוציא את תעודת הגמר לאחר השלמת הבדיקות מטעמה.