מילון מונחים

למילון מונחים
עַרְבוּת רִשּׁוּם

נהוג לדרוש מהיזם ערבות רישום בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ״א 38/2 במסלול הריסה ובנייה, כדי להבטיח שיעמוד בחובותיו לבצע רישום של הזכויות החדשות של בעלי הדירות ורישום הבית המשותף בטאבו. ערבות זו תהיה בדרך כלל בסכום קטן יחסית, אשר נועד לממן את עבודת עורך הדין מטעם היזם. בדרך כלל עורך הדין מבצע את הרישום.