גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הדוח השנתי של רשות ניירות ערך: עוד קודם לקורונה - גידול בהסדרי החוב וקיטון במספר בעלי הרישיונות

שנת 2020 עלולה להביא גידול ביחס ל-2019 בהסדרי החוב בצל משבר הקורונה ● בשנה החולפת נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול שהציבור שילם בקרנות הנאמנות

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה מגישה לשר האוצר ח"כ, ישראל כץ, את דוח פעילותה לשנת 2019 / אינפוגרפיקה: דוברות משרד האוצר, יח"צ
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה מגישה לשר האוצר ח"כ, ישראל כץ, את דוח פעילותה לשנת 2019 / אינפוגרפיקה: דוברות משרד האוצר, יח"צ

"ההחלטה להשאיר את הבורסה פתוחה ולאפשר פעילות מלאה של שוק ההון בתקופת משבר הקורונה הוכיחה את עצמה ותרמה לאמון הציבור בהשקעה בחברות שמהוות את עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית". כך מסרה היום יו"רית רשות ניירות ערך ענת גואטה, שפרסמה היום את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2019, בצל משבר הקורונה.

עוד לדברי היו"רית גואטה, כפי שנכתבו בדוח שהוגש היום לשר האוצר החדש ישראל כ"ץ, "ההיסטוריה הוכיחה כי הזעזועים השליליים בשווקים עלולים להיות חדים אך הם ברי חלוף. יחד עם זאת, לא נוכל לחזות את משך הזמן ואת עוצמת השינויים שיחולו בשוק" כאשר היא מגלה כי גם הרשות עצמה "ביצעה התאמות בתכנית העבודה לשנה הקרובה".

על פי הדוח השנתי של רשות ניירות ערך היא מפקחת על נכסים בהיקף כולל של כ-2.5 טריליון שקל, רובם במניות של תאגידים שנסחרים בבורסה (820 מיליארד שקל), באג"ח ממשלתיות (533 מיליארד שקל), אג"ח קונצרניות (370 מיליארד שקל).

עוד קודם למשבר הקורונה שצפוי להוליד שורת חדלויות פירעון, שעלולות להגיע לבורסה וכבר החלו לקרות מחוצה לה, היה גידול בסך החוב שנכנס להסדר מחדש ב-2019.

כך, מהדוח השנתי של רשות ניירות ערך עולה כי ב-2019 היו הסדרי חוב ב-5 חברות, כשסך החוב שנכנס להסדר היה גבוה מ-3.5 מיליארד שקל בערך נקוב והוא היווה כ-0.97% מהחוב הסחיר. זאת לעומת סך של כמעט 1.8 מיליארד שקל ושל כ-838 מיליון שקל בשנים 2018 ו-2017, שהיוו 0.52% ו-0.27% מסך החוב הסחיר, בהתאמה. עם זאת, הסדרי החוב שהיו ב-2019 היו פחותים ממה שהיה ב-2016, אז נכנסו להסדר אג"חים בערך נקוב של 5.1 מיליארד שקל שהיוו 1.75% מהחוב הסחיר כולו. עם זאת, נראה כי 2020 עלולה להביא גידול ביחס ל-2019.

עוד מגלה רשות ניירות ערך כי ב-2019 נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול שהציבור שילם בקרנות הנאמנות. על פי נתוני הרשות שיעור דמי הניהול הממוצעים בקרנות הנאמנות עמד ב-2019 על 0.72% מהנכסים בשוק, וזאת לעומת 0.82% ו-0.83% ב-2018 ו-2017 בהתאמה, ו-1.71% ב-2008. מגמת הקיטון בעלות ניהול קרנות הנאמנות הינה עקבית ומתמדת, כאשר ברשות מסבירים כי "המשך מגמת הירידה בדמי הניהול נובע הן מהתחרותיות הגוברת בענף והן מהגידול בשווי הנכסים המנוהלים במוצרים פסיביים (קרנות מחקות), שממוצע דמי הניהול הנגבים בגינם נמוך יותר (מודל הפצתן אינו כולל תשלום דמי הפצה על ידי מנהל הקרן, אלא תשלום נפרד של עמלות קנייה ומכירה של ני"ע, המשולמות על ידי המשקיע)".

ירידה בבעלי רישיונות ייעוץ וניהול תיקים

הדוח השנתי של הרשות מגלה כי בשנה החולפת חלה ירידה ניכרת במספר הרישיונות לניהול תיקים, לייעוץ השקעות ולשיווק השקעות, מ-3,788 איש בסוף 2018 ל-3,532 אנשים יחידים עתה - קיטון של 6.8%, כאשר ב-2019 ניתנו פחות רישיונות חדשים ליועצי השקעות ומנהלי תיקים ביחס לשנים שקדמו. כמו כן הרשות מגלה כי היא תשנה את עמדתה הידועה הקודמת ביחס להצעתה לתיקון חוק הייעוץ וזאת ב"עקבות חשיבה מחודשת, שנלוותה לדיון בהערות הציבור", כאשר "הרשות מתכוונת לפרסם הצעה מעודכנת להערות הציבור בתחילת 2020".

לצד אלה מגלה רשות ניירות ערך כי בצל הרצון להגביר את האכיפה הפנימית של החברות המפוקחות על ידה, בהמשך לכללי הליכי האכיפה המנהלית, היא בוחנת "האם הקריטריונים לאכיפה פנימית שפרסמה בשנת 2011 מסייעים לחברות ורלוונטיים גם כיום".

לצד זאת היא גם מגלה כי "לאורך השנה האחרונה פתחה מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר במספר שיא של תיקים - 21 תיקי חקירה ובירור מנהלי (12 תיקים פליליים ו-9 מנהליים). עוד מגלה הרשות כי "במהלך השנה סיימה מחלקת החקירות את הטיפול ב-9 תיקים פליליים שהועברו לטיפול הפרקליטות וב-9 תיקים מנהליים שהועברו למחלקת אכיפה מנהלית. בנוסף פתחה המחלקה 8 חיקורי דין של רשויות זרות באמצעות מתן סיוע לרשויות אלה". בין התיקים שהרשות מציינת ישנם אלה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל חיים כץ. לצד זאת מפרטת הרשות כי בשנה שעברה טופלו 15 תיקי אכיפה מנהלית, שמהם נפתחו 10 תיקים בשנה החולפת, כאשר במקביל הוטלו ב-2019 עיצומים כספיים פשוטים על גופים מפוקחים ב-38 מקרים.

אפרופו זאת, חלק מחקירות הרשות יזום על ידה בין היתר הודות למערכות מיכוניות שפיתחה. בהקשר זה היא מגלה בדוח השנתי כי "ב-2020 מתוכננות פעולות לשדרוג כל המערכות הטכנולוגיות לניתוח, עיבוד ותחקור חומרי חקירה לרבות הטמעת מערכת מרכזית לניהול חקירה, סקירה וחיפוש מתקדם".

הדוח השנתי מגלה בנוסף כיצד פעלה הרשות ב-2019 בעניין "מימון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות" כשהיא מפרטת כי "במהלך 2019 קיבלה הרשות החלטה לסייע במימון עקרוני בשני הליכים חדשים וכן לסייע במימון ספציפי בשלושה הליכים שאושר להם מימון עקרוני זה מכבר. הסיוע מתבטא, בדרך כלל, במימון חוות דעת של מומחים, שעלותן גבוהה".

ומה הרשות מתכננת להמשך השנה?

ומה הלאה מבחינת הרשות כרגולטור? ב-2020 היא מתכוונת לפרסם קוד התנהגות לחברי ועדת ביקורת וחברי ועדה לבחינת דוחות כספיים בחברות מדווחות, "כחלק ממעגלי שומרי הסף של הכסף הציבורי", כשהיא גם מתכוונת לקדם "פרויקט שנועד להביא לקיומו של שומר סף בתשקיפים. במסגרת הפרויקט מקודמים נושאים נוספים הקשורים לשומר הסף

בהנפקות - קביעת חובות מהימנות אצל חתמים ומפיצים, עדכונים בכללי ניגודי העניינים של חתמים ומפיצים ועוד", כדברי הרשות. לצד אלה בכוונת הרשות להמשיך "לקדם את גיבוש מאפייני קרן גידור בנאמנות אגד קרנות גידור" במהלך 2020", ועוד.

לרשות גם יעדים טכנולוגיים, שגואטה מדגישה בדבריה. בהקשר זה נכתב בדוח השנתי של רשות ניירות ערך כי "בימים אלה העולם עושה צעדים ראשונים לעבר מיסודם של שווקים דיגיטליים. רשות ניירות ערך רואה במיסודם של שווקים אלו חשיבות רבה לפתיחת השוק הישראלי ולהצבתו בחזית שוקי ההון המובילים והמפותחים בעולם, בפרט נוכח העובדה שלתחום ההיי-טק הישראלי משקל רב בהובלת מגמות אלה בעולם". לצד זאת, ב-2020 יבחרו החברות שישתתפו בפרויקט "תוכנית הדאטה סנדבוקס לחברות ולסטארט-אפים ישראליים", שמשותפת לרשות ניירות ערך, לרשות החדשנות ולבורסה.

ולסיום, לאחר שב-2018 התקבלו ברשות כ-1,200 פניות ציבור, בדומה למה שהיה ב-2017, הרי שב-2019 התקבלו ברשות רק כ-750 פניות ציבור.

עוד כתבות

מכונית חשמלית של ג'נרל מוטורוס / צילום: רויטרס

קליפורניה תאסור מכירות של מכוניות מונעות דלק החל משנת 2035

מושל המדינה אומר כי אימוץ נרחב של כלי רכב ללא פליטה יפחית את פליטת גזי החממה ויסייע במאבק בשינויי האקלים

נוריאל רוביני/ / צילום: רויטרס Lucy Nicholson

נביא הזעם של 2008 בטוח: "הולך להיות כמו המשבר הקודם, רק יותר גרוע"

הוא חזה את המשבר ב-2008 והפך לאחד מהכלכלנים הנודעים בעולם; כעת חוזר פרופ' נוריאל רוביני ומזהיר בריאיון בלעדי ל"גלובס" כי הדרך להתאוששות מהקורונה תהיה ארוכה וכואבת • ויש לו גם אמירה מפתיעה לקראת הבחירות בארה"ב: "טראמפ רק מעמיד פנים שהוא פופוליסט" ● האזינו

ב.מ.וו פלאג-אין X1 / צילום: יח"צ

כוח ירוק: ב.מ.וו פלאג-אין החדשה מרגיעה את המצפון ומשמחת את הלב

גרסת הפלאג-אין החדשה של ה-X1 יכולה להרגיע את המצפון הסביבתי של מחבקי העצים, אך גם לספק הרבה הנעה והנאה למי ששילם כדי לקבל ב.מ.וו אמיתית

קידוח נפט במדינת דקוטה הצפונית. למרות קריאות השבר בנושא האקלים, תעשיית הנפט והגז בארה"ב רק הולכת וגדלה / צילום: AP - Eric Gay

הסוד של אמריקה: למה איש לא מטפל בפסולת הרדיואקטיבית של תעשיית הנפט והגז

מאות ראיונות עם מדענים, רגולטורים ועובדים הולידו תחקיר מטלטל שחשף כי בארות הנפט והגז בארה"ב מייצרות כ־3.5 טריליון ליטר של פסולת רעילה בשנה ● תביעות הפיצויים עשויות לשמוט את הבסיס הכלכלי של התעשייה הזו ● "גלובס" מגיש: הכתבות הטובות של השנה ממיטב עיתוני העולם

ניסוי הטילים  / צילום: צילום מסך

צה"ל הודיע על ניסוי מוצלח במערכת טילי ים-ים

הניסויים הכשירו את המערכת לשימוש מבצעי בזרוע הים, כאשר הטילים ישולבו בספינות הטילים "סער 5" ו"סער 6" העתידות להיקלט בחיל הים בחודשים הקרובים ● מדובר בטיל שפותח על ידי התעשייה האווירית

שר האוצר, ישראל כ"ץ / צילום: אוהד צויגנברג-ידיעות אחרונות

השר כ"ץ משנה את הכללים לפקידי האוצר, וקורא לזה "מסורת"

שר האוצר טען שהפגישות של ראש אגף התקציבים עם יו"ר האופוזיציה היו הדלפות בלתי מקובלות • לפיד גרס שתדרוכים של בכירי אוצר לח"כים הם פרקטיקה דמוקרטית שגרתית • האם השר הטרי ממציא כללי משחק חדשים?

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

בגלל הסגר השני: מתווה נוסף לדחיית החזרי הלוואות לבנקים

בנק ישראל והבנקים סיכמו כי המועד הסופי להגשת בקשות לדחיית החזרי הלוואות יוארך עד לסוף דצמבר ● משקי בית יוכלו לדחות החזרים להלוואות של 100 אלף שקל לעד 9 חודשים

שרת התחבורה מירי רגב / צילום: מיכל רז-חיימוביץ, גלובס

המתווה לסגר: יוכלו לצאת מהארץ מי שרכשו כרטיסים עד היום

המתווה שסוכם מאפשר יציאה מהארץ לכל מי שרכשו כרטיסי טיסה עד למועד כניסת הסגר לתוקף, קרי היום ה-25 לחודש, עד שעה 14:00 ● לפי המתווה תותר כניסת ישראלים ארצה ללא הגבלה ● מדובר במתווה שיוביל לבריחת חברות תעופה זרות מכאן ולקושי גדול לחברות הישראליות

תיירות בים המלח / צילום: Shutterstock

"ככל שישראל תהיה מדינה פתוחה וירוקה נצליח להחזיר את מספרי התיירים"

אביטל קוצר-אדרי ונירה פישר ייצגו עד לאחרונה את ישראל כמנהלות לשכות התיירות באיטליה ובשבדיה בהתאמה ● כעת, לאחר שגויסו למטה השיווק במשרד התיירות, השתיים מתמודדות עם אחד האתגרים המורכבים בקריירה המקצועית שלהן: החזרת האירופאים ארצה, ועדיף בכמויות שלפני המשבר

Wedding Part in Plotnitsa, 1931 ed   / צילום: תמונה פרטית

הימים הנוראים של פלוטניצה: השואה שלפני השואה

השבוע לפני מאה שנה שלח גנרל רוסי-פולני מסר חד משמעי ליהודי מזרח אירופה: כאן אין לכם עתיד ● מלחמת השמד נגד היהודים התחוללה בכל מערב רוסיה המתמוטטת ● היא כמעט נשכחה מן הזיכרון, אבל שיטותיה, האידיאולוגיה שלה ומספר קורבנותיה הקדימו את השואה ב-20 שנה ורמזו על הבאות

סניף של ג'מבו באלקסדרופוליס, יוון / צילום: שאטרסטוק

האם הסכם הזיכיון של פוקס עם ג׳מבו היוונית נמצא בסכנה?

הדיווח - בעקבות פניית רשות ני"ע ● הסימן המסחרי ג׳מבו שבאמצעותו פוקס מתעדת להקים רשת חנויות כלבו מוזלות בישראל עדיין לא שייך לה, והוא פתוח להתנגדויות ברשם החברות עד סוף החודש ● המתחרה המקומית שנקראת ג'מבו סטוק ומפעילה 10 חנויות בתחום הגישה גם היא בקשה לרישום הסימן המסחרי לשם

מחסום משטרתי בתל אביב. המשטרה פרסה מחסומים ברחבי הכבישים בערים כדי לפקח על הגבלות התנועה של הממשלה בצל הקורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

ההייטק, התעשיות הביטחוניות וחלק מהפיננסים יוחרגו מהסגר. אלו עוד הקלות ניתנו ברגע האחרון?

ההקלות סוכמו לאחר שבישיבת הממשלה אושר מתווה מחמיר לסגר שאינו מאפשר לעסקים שאינם מוגדרים חיוניים לפעול בתכונת מצומצמת ● כ"ץ: "אני גאה בכך שאחרי מאבק קשה הצלחתי היום לשנות את מתווה סגירת המגזר הפרטי ובניגוד לכוונה שהסתמנה אתמול"

"תוכנות לזיהוי פנים סופגות ביקורת כי חלקן שוגות בזיהוי אנשים שאינם לבנים" / צילומים: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

מחברות קוסמטיקה ועד אתרי שידוכים, כולם רוצים לזהות את הפנים שלנו, לפי הגזע

חברות קוסמטיקה, אתרי שידוכים, חנויות רהיטים ופרסומאים מגבירים את השימוש בתוכנות לזיהוי פנים לפי גזע ● האם החקיקה תוכל להילחם בטכנולוגיה החדשה השנויה במחלוקת, וה"מדויקת באופן מבהיל", כדברי המדענים?

רח’ הורוביץ 21, ראשון לציון / הדמיה: י.ב. ניר יזמות והשקעות בע”מ, גיל חלמיש

הריסה ובנייה בראשל"צ: 12 דירות במקום 4

הבניין מ-1956 ברחוב הורוביץ 21 נהרס, ובמקומו ייבנה בניין בן חמש קומות ● אילן תמיר, בעל הדירה: "בגרמניה אחי בגר בבניין בן 300 שנה, אבל כאן כנראה בונים אחרת"

פרויקט "המארג" בסינגפור / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

עיר בתוך עיר: האם מתחמי הדיור שמספקים לנו הכל הם התשובה לאושר?

למקום המגורים חשיבות גדולה לתחושת האושר והרווחה, וגם האדריכלים נרתמים ליצירת סוגים חדשים של בנייה עירונית: קומפלקסים שיודעים לספק את כל הצרכים, ממגורים ועבודה ועד ספורט וטבע ● היתרונות של עיר קטנה בלי לוותר על העיר הגדולה ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

השופטת האמריקאית איימי קוני בארט / צילום: Matt Cashore/Notre Dame University, רויטרס

טראמפ צפוי לבחור בשופטת השמרנית איימי קוני בארט לעליון

ב"רויטרס" ציינו כי טראמפ יודיע היום על מועמדותה של השופטת, שמכהנת בבית המשפט הפדרלי לערעורים ● אם הסנאט האמריקאי יאשר את המינוי, לשופטים השמרנים יהיה רוב של שישה לעומת שלושה בעליון

המוזיאון הלאומי של קטאר / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

השושנה של קטאר: המוזיאון הלאומי של האמירות הוא לא רק מבנה מעניין, אלא חוד החנית של הטכנולוגיה

במפרץ הפרסי יש גל של מבני פאר מתוחכמים שתוכננו בידי אדריכלי-על

הפגנה בעזה נגד השלום בין ישראל לאמירויות / צילום: Mohammed Salem, רויטרס

הדילמה הפלסטינית: התנגדות לשלום בין האמירויות לישראל או הצלת הכלכלה

המנהיגים הפלסטיניים מתקשים להתרגל ליחסים החמים בין ישראל לאבו דאבי ודובאי, אבל יש כבר קולות שקוראים להם לרכך את עמדתם ● דוח חדש של ארגון זכויות האדם "גישה" מלמד כי הקורונה והשלכותיה הביאו את העזתים למצב קריטי, ולשיאי אבטלה ועוני

מנדלבליט מודיע על הגשת כתב אישום נגד נתניהו/ צילום: רפי קוץ

מלחמת מנדלבליט בשמיעת עמדה מתחרה

בין כפל תפקידיו של אביחי מנדלבליט, כיועץ משפטי וכפרקליט מדינה, להתנגדותו להשמעת עמדה משפטית אלטרנטיבית בקבינט הקורונה עובר קו ישר אחד: צמצום טווח העמדות המשפטיות בקרב הממשלה • זו כבר לא בעיה של ניגוד עניינים מובנה, זו דוגמטיות משפטית

עליבאבא. חינכה את השוק מחדש / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

כיצד Nike סגרה 5,000 חנויות והמשיכה להרוויח? הכירו את הדרוויניזם הדיגיטלי

הקורונה חילקה באופן אכזרי את העולם העסקי: ארגונים ללא נכסים דיגיטליים לעומת כאלו שציידו את עצמם מבעוד מועד ● לרגל השנה החדשה, שווה ללמוד מ-NIKE ,easy עלי באבא ואחרים אשר ניווטו את הארגון למקום הנכון ● אורחים מנתחים מהלכים שיווקיים מעבר לים