גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ישראל מודה: משבר הקורונה חמור יותר מתרחישי הקיצון שאליהם נערכנו

בדוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של השנה מזהיר הבנק כי רמת הסיכון ליציבות המשק כתוצאה ממשבר הקורונה בינונית עד גבוהה. הפעילות הכלכלית, שוק האשראי ומחירי הנכסים חשופים במיוחד לפגיעה ובשוק ההון היקף החוב הקונצרני שעשוי לעמוד בסיכון מגיע ל-50 מיליארד שקל

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ

יומיים לאחר פרסום הודעה מפתיעה, ובו הזהיר מפני ההשלכות הכלכליות של בחירות נוספות, מטיל נגיד בנק ישראל פרופ’ אמיר ירון פצצה נוספת: דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2020 מצייר תמונה מבהילה של חומרת משבר הקורונה. הדוח כלל גם קביעות שהרתיחו את הממשלה, והובילו את בכירי האוצר להתקפה פרועה על בנק ישראל. בשלב זה השאלה האם הדוח נועד לשרת את הקו המתריע מפני בחירות נותרה פתוחה.

הדוח שפרסם בנק ישראל, המשתרע על כ-100 עמודים, נועד להציג את ההחרפה בסיכונים למשק בעקבות משבר הקורונה. למרות שבדוח לא נמתחת ביקורת ישירה על מדיניות הממשלה, קשה להתעלם מהטון הקודר של הכותבים ומאמירות כמו זו שהשפעות המשבר חריפות אף מאלה שהופיעו בתרחישי הקיצון שתורגלו על-ידי המערכת הבנקאית בשנים האחרונות. מה שהפריע במיוחד למשרד האוצר הייתה גרף שפורסם בעמוד 18 לדוח, המציגה את הצעדים הפיסקליים שנקטו ממשלות שונות בעולם.

כך עלתה רמת הפגיעות של הערוצים השונים בעקבות הקורונה

המצב יותר קיצוני ממה שנחזה

בדוח עצמו שפרסם בנק ישראל נקבע שמשבר הקורונה מציב סיכון ברמה בינונית עד גבוהה ליציבות המשק. הבנק מתריע בו על רמת פגיעות גבוהה בתחומי המקרו-כלכלה, שוק האשראי ומחירי הנכסים. "מגפת הקורונה ותוצאותיה מציבים אתגרים ללא תקדים באספקטים של התמיכה בפעילות המשקית (הכלכלה הריאלית) ושמירת היציבות של המערכת הפיננסית", נכתב.

למעשה מודים בבנק המרכזי כי מגפת הקורונה, "אתגרה את המערכת הפיננסית באופן אשר נראה מחמיר אף יותר מתרחישי הקיצון שנבחנו במשך שנים במערכת הבנקאית". בין היתר מזהירים בבנק ישראל מפגיעה ניכרת ברווחיות הבנקים כתוצאה מהפסדי אשראי ומציינים כי 50 מיליארד שקל של חוב פיננסי שייכים לחברות שצפויות להתקל בקשיי נזילות בתרחיש של החמרה נוספת במגפה ובכלכלה.

המשק נכנס למשבר הקורונה במצב טוב יחסית, שהתבטא בשיעורי אבטלה נמוכים היסטורית ושיעורי צמיחה גבוהים יחסית, אולם הפגיעה בפעילות הכלכלית במשק ניכרת וצפויה להביא להתכווצות התוצר בכ-6.8% ב-2020 ובשיעורי אבטלה דו-ספרתיים שעשויים לנוע בין 10% ל-15%.

בהיבט התקציבי מדובר על ירידה של 24 מיליארד שקל בהכנסות המדינה ממסים במחצית הראשונה של השנה. ובגירעון צפוי להגיע, להערכת הבנק לכ-13% תוצר בסוף השנה. בבנק מגלים כי כדי לממן את העלייה החריגה של ההוצאות בחודשים מרץ-יולי גייסה הממשלה עד כה כ-42 מיליארדי שקל בישראל וכ-46 מיליארדי שקל בחו"ל. בבנק מציינים כי בינתיים גיוסי החוב האלה עברו בשלום: השוק המקומי "סופג היטב את העלייה בגיוס הממשלתי" ולגבי חברות דירוג האשראי כותבים בבנק ישראל, כי "מאחר שמדובר במשבר עולמי, העלייה החדה של חוב הממשלה ביחס לתוצר אינה ייחודית לישראל, ולכן נראה כי עלייה זו מתקבלת בסלחנות יחסית על ידי חברות הדירוג והשווקים".

חששות לדירוג של מדינת ישראל

בבנק מעירים עם זאת כי חברת הדירוג מודי’ס הורידה באפריל את אופק הדירוג מ"חיובי" ל"נייטרלי". "מה שהטריד במיוחד את חברת הדירוג הוא, כנראה, ביצועי התקציב של הממשלה, ובתוכם הגירעון, שהגיע ל-4%.

בהודעתה ציינה החברה כי מדיניות התקציב של ישראל אינה מאופיינת בעמידות הנדרשת ממדינות בדירוג דומה". גם פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא משתקפת בחוזי הביטוח מפני חדלות פירעון (CDS) ל-5 שנים, עלתה בעקבות משבר הקורונה, אך עלייה בפרמיה נרשמה בכל המדינות שבקבוצת הייחוס של ישראל מבחינת דירוג האשראי.

התרחיש הפסימי שאליו מתכוון הבנק הוא של התמשכות תקופת השיבוש (disruption) בפעילות של השווקים. להערכת הבנק, תרחיש כזה עלול "לגרום מצוקה במוסדות הפיננסיים, להגביר את הסיכוי למשבר אשראי, ובכך לפעול להחרפה של הירידות בשווקים ובפעילות הריאלית ולעיכוב משמעותי של ההתאוששות. תרחיש הסיכון העיקרי והממשי הוא התגברות התחלואה, מגבלות תנועה וסגר ועמם החמרה נוספת של הפגיעה בפעילות הכלכלית. עם תוצאותיו של תרחיש זה נמנות פגיעה ביכולת ההחזר של הלווים, ובפרט של הלוואות שהחזריהן נדחו, צורך בגל תמריצים נוסף מצד הממשלה, שיישומו יוביל להחמרת התמונה הפיסקלית, עלייה נוספת באי הוודאות וגל חדש של ירידות במחירי הנכסים".

לגבי המערכת הבנקאית מציינים בבנק ישראל כי "משבר הקורונה מגדיל את ההסתברות להתממשות סיכון השוק וסיכון האשראי, שמשמעותו פגיעה ניכרת ברווחיות הבנקים ועלייה של ההוצאות להפסדי אשראי. עם זאת, רמת הנזילות של הבנקים הישראליים גבוהה, ונשענת על פיקדונות קמעוניים יציבים ומבוזרים".

לגבי הפגיעה עד כה במערכת מציינים בבנק כי "בשל הירידה החדה בפעילות העסקית ובתעסוקה בגלל משבר הקורונה עלה הסיכון באשראי העסקי הלא פיננסי ובאשראי של משקי הבית. העלייה של הסיכון באשראי העסקי עיקרה במגזרים החשופים יותר למשבר, ובתוכם חברות בתחום הנדל"ן, שחלקן באשראי העסקי גבוה. בבנק מציינים כי בדוחות הרבעון הראשון הגדילו הבנקים את ההפרשה להפסדי אשראי לשיעורים של עד 1.42% מתיקי האשראי.

הפקת לקחים בבנקים המסחריים

בהמשך הדוח מציינים בבנק כי "הרגולטורים על מערכת הבנקאות אמנם הפיקו לקחים מהמשבר הפיננסי, והצעדים שננקטו אחריו הביאו למערכת בטוחה יותר, שעזרה לה לעבור את המשבר הנוכחי למרות הלחצים הכבדים בשווקים; אולם הפסדי האשראי החזויים שיפגעו בהון של המערכת הבנקאית, וסביבת הריבית, שצפויה להישאר נמוכה מאוד גם בשנים הקרובות ובכך לשחוק את שולי הרווח של הבנקים המסחריים, צפויים להביא לרווחיות נמוכה של הבנקים ולקשיים בגיוס ההון. כל זה עלול לפגוע בכריות ההון של הבנקים ולהשית סיכון על המערכת הבנקאית בטווח הבינוני".

לגבי שווקי ההון מציינים בבנק כי "בשיא המשבר שיקפו מחירי האג"ח הערכה פסימית, שלפיה כרבע מכלל החברות לא יוכלו להחזיר את חובותיהן בהתאם לתנאי האיגרת וייקלעו לכשל. ואולם לאחר הודעת בנק ישראל ב-6 ליולי כי ירכוש אג"ח קונצרניות בשוק המשני בסכום של 15 מיליארדי שקל - הגיב השוק הקונצרני בעליות חדות".

למרות זאת מזהירים בבנק כי לחברות שצפויות להיתקל בקשיי נזילות או בפגיעה משמעותית בהונן בתרחיש המחמיר יש חוב פיננסי בסכום של כ-50 מיליארד שקל, אך יחד עם זאת להערכת הבנק, כ-70% מתוך 286 ההחברות הציבוריות שנותחו, לא צפויות להיתקל בקושי בתזרים ו/או פגיעה משמעותית בהונן בשנת 2020 גם בתרחיש של חזרה לרמת המגבלות המחמירות ששררו במשק בתחילת המגפה". 

עוד כתבות

ספר לסגר - עיון / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

למה מנכ״ל נטפליקס חושב שהיא גרועה ועוד 20 ספרי עיון שינעימו לכם את הסגר

אנשי ונשות מפתח במשק, בפוליטיקה, בחברה, בתקשורת ובתרבות בוחרים את ספרי העיון שכדאי להישאר איתם בבית בחודש הקרוב ● פרויקט מיוחד

עמית סגל. צולם: במלון וילה בראון, הנביאים 54, ירושלים / צילום: יוסי זמיר

עמית סגל מודה שיש לו גישה ספקנית לגבי תיקי נתניהו. והוא לא מתכוון להתנצל על זה

הטענות שהוא שופר של נתניהו, האלימות של הימין מול זו של השמאל, האג'נדה של העליון והחסימות בטוויטר • וגם, למה בעצם כל כך קל להוציא אותו מהכלים כשמזכירים לו את אבא שלו • הפרשן הפוליטי של חדשות 12 מסכם שנה סוערת במיוחד ולא חוסך ביקורת גם מחבריו לתקשורת ● "אוף דה רקורד"

הנקראות של תש"פ - המשבר האקולוגי / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

8 כתבות המשבר האקולוגי הנצפות ביותר של השנה

מה המשמעות של עוד כמה מעלות חום ● המחיר האקולוגי של ההתמכרות לבגדים ●  הקורקינט הוא יותר מזהם ממה שחושבים ● איך עדיין אפשר לבלום את משבר האקלים ● ועוד ארבע כתבות שהכי אהבתם השנה

סניף דיסקונט מרכנתיל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הקשר האוסטרלי: פרשת העלמות מס חדשה קמה לתחייה ומגיעה עד לפתחו של בנק דיסקונט

העסקים של משפחת בינטר מסידני קרסו והובילו לפרשה שצריכה להטריד גם את בנק דיסקונט • "גלובס" בעקבות החקירות, ההלשנות, המסמכים, השמות הבדויים, והשאלה: איך מערכת הבנקאות הישראלית מסתבכת שוב בפרשות חובקות עולם של העלמות מסים ● תחקיר גלובס

מכשיר לבדיקת קורונה של חברת Visby Medical  / צילום: יח"צ

ה-FDA אישר בדיקת קורונה ביתית ומיידית שפיתח יזם ישראלי

חברת Visby Medical שהקים בארה"ב הישראלי אדם דה לה זרטה פיתחה מכשיר קטן כגודל כך היד, מתכלה, שמחזיר תוצאות מבדיקת קורונה תוך חצי שעה ● האישור שקיבלה מה-FDA לא מפרט את רמה הדיוק שלה

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הירידות בבורסה התמתנו בסיום; פוקס קפצה בעוד 6.6%

המדדים המובילים ננעלו בירידות של 0.4%-0.6% בסיום ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל ● אל על צנחה בכ-9% בהמשך לגיוס אמש של 505 מיליון דולר ● עליות חדות נרשמו במניות בזק, סלקום ומיטרוניקס

הנקראות של תש״פ - מנויי גלובס / אילוסטרציה: אפרת לוי, גלובס

עדי קייזמן ואדם נוימן, המסלול לאקזיט והמלחמה בקורונה: 10 הכתבות שהכי אהבתם השנה

לאן נסעו העשירים כשהשמיים היו סגורים ● איך נראים החיים החדשים של אדם נוימן ● איך יראו החיים ביום שאחרי הקורונה ● איך הופכים פרויקט גמר במכללה לאקזיט שך 450 מיליון דולר ● ועוד שש כתבות שהכי אהבתם השנה

השף רן שמואלי, מסעדת קלארו / צילום: אביב חופי

"שילמתי 2,000 שקל וארוחת החג לא הגיעה": הכשל הלוגיסטי של הקייטרינג של השף רן שמואלי

עשרות הזמנות של ארוחות חג מחברת הקייטרינג של הבעלים של מסעדת קלארו לא הגיעו ליעדן גם לאחר יממה של המתנה, הזמנות אחרות סופקו אחרי חצות בלילה ● זהר שמואלי: "אני לא מסתתרת, היה כאן כשל לוגיסטי. אני מתחייבת שכולם יקבלו פיצוי"

רמי לוי / צילום: יונתן בלום, גלובס

הערכות: רמי לוי עשוי לסגת מעסקת רכישת דלק ישראל

בשבוע הבא צפויה העסקה שתקבע את עתידה של חברת הדלק וחנויות הנוחות כשהקבוצות המתחרות הן רמי לוי עם להב אל.אר מול קרן ארבל ● גורמים בשוק מציינים כי בקבוצה של רמי לוי ולהב אל.אר נוצרו פערים מסחריים, יתכן שגם בנוגע להפעלת הרשת בשבת

 

 

תיירים על חופי אבו דבי, איחוד האמירויות / צילום: Kamran Jebreili, AP

בקרוב: גוף ממשלתי לאיתור שת"פים והשקעות מהאמירויות יפתח סניף בת"א

מדובר במשרד בינלאומי ראשון של משרד ההשקעות באבו דאבי (ADIO), גוף ממשלתי של הנסיכות העוסק בחיפוש שיתופי פעולה והשקעות ● על פתיחת המשרד הוחלט בעקבות מגעים עם Invest in Israel במשרד הכלכלה והתעשייה ועם עוד גופים ישראליים תוך מיקוד בתחומי חדשנות וטכנולוגיה

כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע. נמל חיפה / צילום: איל יצהר, גלובס

על קו דובאי חיפה, ו"שיטת" אלדד פרי. כותרות הנדל"ן

שלומי פוגל ממספנות ישראל חובר לחברה מדובאי ● "גלובס" בעקבות גיוסי החובות של פרי נדל"ן כל הדרך לקריסה ● המספרים העגומים של מחיר למשתכן נחשפים ● ומדוע קשיי הרישוי מטרידים את אנשי הנדל"ן לא פחות מהקורונה

איור עטיפת הספר

שופטת העליון שהפכה לסמל פמיניסטי וגיבורת תרבות ברשת

איך הפכה שופטת ביהמ"ש העליון האמריקאי רות ביידר גינסבורג לאייקון הפמיניסטי המשמעותי של ימינו ומה הקשר לראפר שנרצח בגיל 24 ● ראיון עם יוצרות הסרט התיעודי המדובר RBG ● כתבה זו פורסמה לראשונה באוקטובר 2018, אנחנו מפרסמים אותה כלשונה בשנית בעקבות פטירתה של רות ביידר גינסבורג

ניהול מקום עבודה שמח / איור: חן ליבמן

מתנות ופינוקים זה לא מספיק: 7 עצות לניהול מקום עבודה שמח

לא מספיק לארגן הרמת כוסית בראש השנה או לחלק מארז מפנק לעובדים ● תיאוריות ניהוליות עדכניות לא רואות בעובדים בריאים ומאושרים נטל, אלא נכס, וגם המחקר תומך בטענה ● ככה עושים את זה נכון

מייסדי Next Insurance אלון חורי, גיא גולדשטיין ונסים טפירו/ צילום:יחצ

בלומברג: נקסט אינשורנס במגעים לגייס הון לפי שווי של 2.25 מיליארד ד'

חברת האינשורטק הישראלית גייסה לפני כשנה השווח הנמוך בכמחצית ● מי שמנהלת מגעים להוביל את סבב הגיוס היא קרן ההשקעות של חברת גוגל ● בנקסט אינשורנס ובגוגל סירבו להגיב

דוכן ירקות בשוק מחנה יהודה בירושלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

באיחור אופנתי? שר האוצר חתם צו ליבוא ירקות טריים בפטור ממכס

בין הירקות הנכללים בצו: עגבניות, מלפפונים, פלפלים ותפוחי אדמה ● לפי מדד המחירים לצרכן של אוגוסט, ירקות טריים התייקרו ב-1.2%

האסטרונאוט האמריקאי סקוט קלי במתיחה של סודהסטרים לכבוד ה-1 באפריל / צילום: יח"צ

זיו מאירי ממקאן ת"א מונה למנהל התקשורת המותגית בסודהסטרים

עינת בן חורין, ששימשה כממנהלת אסטרטגיה במקאן, תנהל את מחלקת "Consumer insights" בסודהסטרים

בדיקה לגילוי הדבקה בנגיף הקורונה בארה"ב / צילום: Ted S. Warren, AP

ה-CDC הופך את ההנחיות: אנשים ללא סימפטומים ייאלצו להיבדק

לפי ההנחיה החדשה, גם אנשים שאין להם כלל תסמינים, אולם היו בקשר הדוק עם חולה קורונה - יזדקקו לבדיקה ● מומחים הדגישו בעבר שוב ושוב את חשיבותה של הבדיקה, גם לאנשים שלא מדווחים על סימפטומים

עמק יזרעאל. יישובים בפריפריה זכו פחות בקרקעות   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

צדק חלוקתי בגבולות המוניציפליים? המחקר שמגלה שזה קורה בעיקר במרכז הארץ, ובעיקר ליהודים

מחקר חדש בדק יותר מ-90 החלטות של ועדות הגבולות בין השנים 2003 ל-2016 • אף שמטרתן הייתה להעביר שטחים לרשויות חלשות - רוב המרוויחות הן רשויות יהודיות במרכז, שהיו מקורבות לשר הפנים באותה עת

בנימין נתניהו / צילום: אורן בן חקון, פול

נתניהו: "ייתכן שלא תהיה ברירה אלא להחמיר את ההנחיות"

ראש הממשלה נתניהו מסר הצהרה לתקשורת פחות מ-24 שעות לפני הסגר: "אני לא אטיל סגר סתם. כל דבר נשקל בכובד ראש. חובתי לשמור על הבריאות והחיים שלכם" ● מוקדם יותר דן ראש הממשלה בשיחה טלפונית עם שר הבריאות ופרויקטור הקורונה בהחמרת הסגר, לרבות סגירת שווקים, בשל העלייה הגדולה בתחלואה

הצוות הרפואי במחלקת קורונה בבית חולים רמב"ם מתרגל טיפול בחולה קורונה עם מכונת הנשמה. הכניסה לגל השני הצריכה כוננות גבוהה מצד מחלקות הקורונה בישראל / צילום: Oded Balilty, Associated Press

דוח קודר: מערכת הבריאות תגיע לסף ספיקה בימים הקרובים, מספר הנפטרים יזנק

דוח חדש של צוות חוקרים מהאוניברסיטה העברית והדסה, צופה עליה ניכרת בקצב החולים הקשים בימים הקרובים, בייחוד לאור סכנה של הדבקה בין דורית מואצת בחגים ● התמותה הצפויה בתרחישי סגר ראליים הינה של 1,000 עד 2,500 מתים נוספים עד סוף נובמבר