גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

למשרד הבריאות עדיין אין כלי לניהול יעיל של מערך החקירות האפידמיולוגיות

שמונה חודשים לאחר תחילת התפשטות הקורונה מצביע מבקר המדינה על שורה של כשלים בהקמת המערכת לקטיעת שרשראות ההדבקה ● בין הכשלים: מספר חוקרים נמוך ביחס לאוכלוסייה, שיטות עבודה מיושנות ומערכת ממוחשבת מסורבלת

הרמטכ"ל אביב כוכבי בביקור במפקדת "אלון" של פיקוד העורף / צילום: דובר צה"ל
הרמטכ"ל אביב כוכבי בביקור במפקדת "אלון" של פיקוד העורף / צילום: דובר צה"ל

בסוף הגל הראשון של הקורונה אותרו מדי יום בישראל חולים בודדים בלבד. הטפטוף הדק של חולים נוספים יצר אשליית שגרה, רגע לפני הקפיצה הגדולה במספר המקרים, שסימנה את תחילתו של הגל השני. ההידרדרות הפכה חסרת שליטה, כאשר בישראל לא הייתה מערכת אפידמיולוגית יעילה לקטיעת שרשראות ההדבקה ועצירת התפשטות המגפה.

שמונה חודשים לאחר תחילת התפשטות הקורונה מצביע מבקר המדינה על שורה של כשלים בהקמת המערכת לקטיעת שרשראות ההדבקה, ובניהול בסיס הנתונים על ידי משרד הבריאות. רק בספטמבר, לאחר הקמת מערך החקירות במפקדת אלון, החלה הטמעת מערכת מעודכנת לניהול חקירות, ורק בנובמבר המערכת תופעל במלואה.

כוח האדם במערך החקירות עודנו לוקה בחסר: גם לאחר תגבור מספר החוקרים האפידמיולוגים מ-27 בפברואר ל-300 בסוף אוגוסט, בספטמבר עדיין היה מספרם ביחס לאוכלוסייה קטן ביחס למספרם במדינות אחרות. מספר החוקרים משפיע על פרקי הזמן להשלמת החקירות, על איתור מגעים פוטנציאליים ועל יעילות קיצור שרשראות ההדבקה.

שיפור קל עם מפקדת אלון

מערך החקירות האפידמיולוגיות חשוב לשם קטיעת שרשראות ההדבקה והתחקות אחר התפרצויות. אך יש לו חשיבות נוספת ומהותית, נוכח העובדה שהמידע המצטבר מהחקירות מאפשר לגבש תמונת מצב על אודות פיזור התחלואה, זיהוי מוקדי ההתפרצות וההיקף שלהם. זהו מידע חיוני לקבלת החלטות על אופן ההתמודדות עם הצורך בצמצום התחלואה, מהנחיות בידוד ועד החלטה על סגר.

אך לפי מבקר המדינה, חצי שנה לאחר פרוץ המגפה, למשרד הבריאות עדיין לא הייתה מערכת חקירה מעודכנת לניהול יעיל של מערך החקירות האפידמיולוגיות, כשבחלק מהזמן התבסס המשרד על תוכנת ניהול ישנה שיועדה בעיקר לניהול התפרצות החצבת. המערכת לא אפשרה מעקב יעיל אחר מגעים, והחקירה הוגבלה ביכולותיה. ובכך, לא הייתה בנמצא מערכת המתבססת על מתודולוגיה סדורה לביצוע החקירות, ומסייעת בביצוע חקירה שיטתית באופן שיאפשר מעקב ובקרה.

דוח הביקורת התבצע לאורך מאי-אוגוסט (אך כולל עדכונים שנעשו במהלך החודשיים האחרונים), ומפורסם כעת במטרה להקנות לגופים המבוקרים כלים לשיפור המערכים הקיימים. לאורך הביקורת שב המבקר ומתריע כי בסיס הנתונים והשליטה עליהם הם נקודת תורפה הפוגמת ביכולת לקבל החלטות אופטימליות ומבוססות. עם הקמת מפקדת אלון חל שיפור, אך עדיין ישנם כשלים הנדרשים לפתרון.

בספטמבר 2020, לאחר החבירה למפקדת אלון, הוחל בהטמעת מערכת מעודכנת לניהול חקירות, שתוכל לסייע בביצוע איכותי של חקירות ובניהול מבוקר שלהן, באופן שייצר מאגר מידע איכותי על מגעים עם הסביבה של מי שאומת כחולה. בתחילת נובמבר צפויה המערכת להתחיל לפעול בצורה מלאה לאחר שינויים שבוצעו בה.

גם שיטת העבודה המקורית של מערך החקירות התבססה על יסודות מיושנים ומסורבלים. עד לחודשים יוני-יולי, החוקרים במחוזות ירושלים, דרום, צפון, חיפה, תל אביב ובחלק מהנפות במחוז מרכז, תיעדו את פרטי החקירה בכתב יד, לאחר מכן הם הוזנו למחשב בידי גורם אדמיניסטרטיבי אחר. מהלך כזה עלול להיות מקור לטעויות ולגרום לשיבוש של החקירה ועיכוב בהשלמתה, בשל הצורך בטיוב הנתונים.

גם המערכת הממוחשבת עצמה מסורבלת, ועלולה להוביל לטעויות אנוש בקלות יתרה. יתר על כן, המערכת המקורית והמערכת המעודכנת לא מתממשקות באופן ישיר לקובץ מרשם האוכלוסין, באופן שיאשר השלמת מידע אותו הנחקר לא יכול לספק באשר לבני משפחתו.

המערכות גם לא מקושרות למערכות משרד החינוך, ולפיכך לא ניתן לאחזר נתונים על תלמידים שיש פוטנציאל שנחשפו לתלמיד חולה במוסד שבו הם לומדים. לצורך קבלת המידע, נדרש החוקר לפנות למוסד החינוכי, ולקבל ממנו את רשימת התלמידים. זהו תהליך בלתי יעיל ולא מפוקח, בייחוד כאשר מדובר באירוע הדבקה המוני. באוקטובר אושר מתווה מסוכם להעברה של הנתונים במתכונת מסוימת מאובטחת, עד לפיתוח ממשק בנושא.

כשל נוסף במערך החקירות עולה בחוסר היכולת של המערכת להצליב מידע. כך, למשל, כך למשל מחוז ירושלים מסר לצוות הביקורת בתחילת אוגוסט 2020 כי במקרים שבהם אותרו חולים שנדבקו באותו מקום ובאותו מועד, הם נחקרו על ידי מחוזות שונים שבהם הם גרים, בלי שנתוני החקירות הוצלבו. במקרים כאלו קיימת אפשרות שחקירות של חולים שכולם נדבקו באותו המקום, או באותו האירוע, ייחקרו על ידי חוקרים ממחוזות שונים בהתאם למקום מגורי החולים, בלי שהחוקרים יגלו שמדובר למעשה בגורם הדבקה אחד.

במקום לנהל, למשל, חקירה לצבר חולים שנכח באירוע מסוים על ידי חוקר אחד, כל אחד מהם נחקר בעירו, הנתונים לא מוצלבים, ושרשרת ההדבקה לא מתחברת. תגובת משרד הבריאות לנושא הייתה שהמערכת המעודכנת לניהול החקירות מאפשרת תיעוד וניתוח של מקומות ההדבקה באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמיים (Big Data) לניטור שרשראות ההדבקה.

קושי באיתור מגעים

למרות שבבדיקות עבר שביצע מבקר המדינה באשר למחלות מתפרצות נמצא כי חוקרים לא ביקשו מהנחקרים פרטים על כל מי שבאו עמם במגע, אלא על בני המשפחה הקרובים בלבד, גם הפעם שיש חקירות עם תיעוד חלקי כזה. בנוסף עלה שיש חולים שאינם משתפים פעולה עם החוקרים, וכי יש חולים שהחוקרים לא מצליחים לאתרם.

במדגם שבדקה הביקורת עלה כי מתוך 76 חקירות שנבדקו במחוז ירושלים, 22 תיעדו רק את מגעי הנחקר עם בני משפחתו או שלא תועדו מגעים כלל, וב-4 מהחקירות נרשם שהנחקר לא שיתף פעולה; מחוז תל אביב העריך שכ-10% מהחולים אינם משתפים פעולה, ועוד כ-20% משתפים פעולה באופן חלקי. בכנס של רופאי מחוזות משרד הבריאות, שהתקיים ביוני 2020, ציין הרופא המחוזי בלשכת בריאות מחוז דרום כי חלק מהנחקרים אינם מוסרים מידע אמין, וזאת כדי למנוע הכנסת מי שבא איתם במגע לבידוד.

את הממצאים הללו אוששו גם במפקדת אלון. מפקד המפקדה מסר לצוות הביקורת ב-14.9.20 כי מספר המגעים הממוצע שעליו מדווחים הנחקרים בחקירות נמוך מאוד, ועומד על 4.9 מגעים בחקירות שביצעו חוקרי מפקדת אלון, ו-3.4 מגעים בחקירות שביצעו חוקרי משרד הבריאות. הוא ציין שמספר המגעים הממוצע הסביר הוא כ-40, ועם היכולות הקיימות כ-20; לדעתו אחת הסיבות למספר הנמוך של המגעים המדווחים היא הימנעות מהצורך שאלו שזוהו כמגעים, ייכנסו לבידוד.

בעניין הזה המליץ מבקר המדינה למשרד הבריאות ומפקדת אלון להכשיר את החוקרים להתמודד באופן מקצועי עם קושי בקבלת שיתוף פעולה מלא מהנחקרים, לקיים בקרה ומעקב אחר תפוקות החקירות, ולפעול להסרת חסמים המונעים השגת תפוקות רצויות.

החקירות מתחילות מאוחר מדי

קיצור פרק הזמן להשלמת איתור המגעים בחקירה אפידמיולוגי הוא קריטי לקטיעת שרשרת ההדבקה. חוזרים שונים של המשרד וגורמים מייעצים קבעו כי פרק הזמן היעיל לתהליך כולו הוא 24 עד 48 שעות ממועד קבלת התוצאה החיובית, ועד לסיום החקירה והוראה על בידוד המגעים. ואולם, צוות הביקורת בדק אקראית 76 מהחקירות שבוצעו בחודשים יוני ויולי 2020 בלשכת הבריאות המחוזית בירושלים; בבדיקה נמצא כי כ-64% מהחקירות החלו לאחר יותר מ-4 ימים ממועד קבלת תוצאה חיובית של בדיקת מעבדה. רק כ-4% מהחקירות האפידמיולוגיות שנבדקו התחילו בתוך יום אחד ממועד קבלת תוצאה חיובית של בדיקת מעבדה; ובסך הכול מעט יותר מ-5% מהחקירות החלו בתוך יומיים.

לפי נתונים שמסר משרד הבריאות ונוגעים למדגם גדול יותר (18,672 חקירות בתאריכים 10.6-10.7 ו-47,815 חקירות בתאריכים 16.7-15.8), עולה כי בתקופה שמסתיימת בחודש אוגוסט התקצר פרק הזמן עד לביצוע החקירות, ואולם עדיין כמחצית מהן החלו לאחר יותר מ-48 שעות ממועד קבלת תוצאה חיובית לבדיקת המעבדה.

כמו כן, בעוד שבתקופה הראשונה רק 18% מהחקירות החלו תוך 48 שעות, בתקופה השנייה 49% מהחקירות החלו בפרק זמן זה. בנוסף, בעוד שבתקופה הראשונה 44% מהחקירות לא הושלמו או שלא נרשם מועד סיומן, בתקופה השנייה רק 17% מהחקירות היו כאלו - מה שמצביע על שיפור בניהול מערך החקירות. 

עוד כתבות

אלון מאסק / צילום: John Raoux, AP

האיש השני העשיר בעולם מתכוון לעבור דירה, ולהרוויח בשל כך הון

לפי דיווח של "CNBC", אלון מאסק מתכוון לעזוב את קליפורניה ולעבור לטקסס, שבה אין מסי הכנסה

טל שניידר וטוויטר / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

טוויטר: יומן מסע של טל שניידר בתעלת ביוב עם השפעה

כבר 12 שנים שאני מצייצת בטוויטר והפכתי לאחת העיתונאיות הישראליות המוכפשות והשנואות ביותר ברשת הזו • אבל אם טוויטר היא מקום כה רעיל ומדכא, למה אני נשארת שם? • עיתונאית גלובס טל שניידר על יחסי האהבה-שנאה עם הרשת הכי אלימה

בני גנץ ובנימין נתניהו מתעלמים אחד מהשני בהצבעה לפיזור הכנסת / צילום: דני שם טוב- דוברות הכנסת

בחירות 2021: המשרוקית של גלובס מציגה – הכללים שיסייעו לנו לפקפק

ימי הבחירות שבפתח צפויים לספק לנו בפעם הרביעית בשנתיים האחרונות שלל פרטי מידע ואמירות, חלקם יהיו מדויקים וחלקם פחות ● לאיזה הבטחות להאמין ועל מה לחשוב כשצופים בסרטונים?

פארק הירקון. שטחי טבע, מים וצמחייה, נמפיאה בבריכה, בעלי חיים והרבה פינות נחמדות לפיקניק / צילום: אורלי גנוסר

טיול בגוש דן: תנו לירקון להפתיע אתכם

גם בגוש דן יש טבע, ואפילו תושבי האזור הצפוף בארץ יכולים לצאת למיני ספארי עם פינות חן, בעלי חיים ומסלולי טיול לא רחוק מהבית

נתניהו וכ"ץ בימים שלפני עידן הקורונה. היחסים הטובים יישמרו? / צילום: דוברות הכנסת

למרות היעדר התקציב והשיתוק הפוליטי: מודי'ס חושפים את הנימוקים לאשרור דירוג האשראי של ישראל

חברת דירוג האשראי פרסמה את הנימוקים והפרמטרים שהובילו אותה להשאיר ללא שינוי את דירוג האשראי הנוכחי של מדינת ישראל (A1) ● ומה בכל זאת השתנה לרעה

בויאבס של מנטה ריי / צילום: אבי גנור

בויאבז, מלך המרקים, מצטרף למשלוחים ויש גם קיט להכנה ביתית

עונת המרקים נפתחה בקול תרועה, ואל שלל המרקים הביתיים מצטרף גם בויאבז ממיטב המסעדות, שהרי רק מעטים יאתגרו את עצמם בהכנה של מרק הדגים הצרפתי המהולל ● אבל השנה יש גם חידוש: ערכת בויאבז להכנה ביתית, כמעט כמו במסעדה

שובו של הטלפון / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כמה שעות ביום אפשר להיות בזום? קבלו את הקאמבק המפתיע של הקורונה: שיחות הטלפון

שובו של הטלפון: מגפת הקורונה החזירה את הדרך הישנה לשוחח, זו שבני דור המילניאלז אולי כמעט שכחו ● דרך המלך בין שיחות זום להודעות טקסט

2020 הסיפורים הגדולים - כתבי הבריאות / צילום: איל יצהר, יח״צ חדשות 12

בקו האש: כתבי הבריאות הפכו ללוחמים בחזית, והם לא מתביישים לספר גם על פצעי הקרב

האולפנים הפתוחים בישראל מוקדשים לרוב לאירועים ביטחוניים ומככבים בהם כתבים צבאיים • אלא שמאז מרץ עומדים בחזית כתבי הבריאות • עבורם מדובר בחוויה דו קוטבית, מאתגרת אך מתישה • את הכאוס של ההתחלה מחליף כעת זעם מצד הציבור: "אנשים כותבים לי 'תתביישי על מסע ההפחדה'"

הודעת הסחיטה של האקרים לשירביט בטלגרם / צילום: צילום מסך - טלגרם

צוות המשא ומתן של שירביט להאקרים: "אחי, תהיה מענטש"

ההאקרים פרסמו גל נוסף של מסמכים של לקוחות, בהם: מסמכים רפואיים, רישיונות נהיגה, תעודות זהות, צילומי המחאות ● בהודעתם האחרונה הבטיחו ההאקרים: "יש לנו עוד טרה בייטים של מידע" ● הבוקר פרסמה שירביט הודעה לפיה החליטה לא לשלם את דמי הכופר

ציפיות מרקיעות שחקים / איור: חן ליבמן

את תוכניות המגירה תשאירו בבית. 5 טעויות קלאסיות בכניסה לתפקיד

איך קורה שמנהל חדש, שהציפיות ממנו הרקיעו שחקים, מסומן תוך שלושה חודשים כבעיה? ● חמש טעויות קלאסיות שעושים מנהלים חדשים בלהט המוטיבציה להוביל, לעשות, להוכיח ולהצליח

החיסון של חברת "ביונטק" ופייזר / צילום: אתר החברה

עניין של טיימינג: מה עומד מאחורי הדיווח שהפיל את מניית פייזר?

בדיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" נטען אמש כי תקלה בשרשרת האספקה של פייזר וביונטק תחתוך בחצי את מספר החיסונים שיסופקו השנה ● אלא שאז התברר כי מדובר בחדשות ישנות ● ההבהרה שהגיעה בהמשך כבר לא הועילה למניה או מנעה מכלי תקשורת ברחבי העולם לצטט את הדיווח

פריים מתוך "שעת נעילה" / צילום: ורד אדיר

באיחור של 4 שנים: התאגיד מתחיל לפרוע את הצ'ק

עם סדרות מצליחות ומוערכות, השנה החולפת הייתה זאת שבה "התאגיד" עשה עוד צעד חשוב בדרכו ל"כאן", והתחיל סוף סוף למלא את ייעודו ● אז למה ההצלחה לא זולגת לחטיבת החדשות ומה יהיה עם הרייטינג

אלפי מפגינים בכיכר פריז הערב / צילום: בן כהן

חצי שנה של הפגנות: ארגוני המחאה מחזירים את הפוקוס לבלפור

ההפגנות המשיכו היום בצמתים, בגשרים, בכיכרות ובסמוך למעון הרשמי בירושלים ● ההפגנה בכיכר פריז הערב היא הגדולה ביותר מזה שבועות רבים

סצנה מ"שעת נעילה". הפרקים הראשונים נראו מבטיחים / צילום: ורד אדיר

"שעת נעילה": כשהמציאות מכה בקונספציה

הרצון ב"שעת נעילה" ("כאן") להעביר מסר "אנטי מלחמתי" כללי, הפך את מלחמת יום כיפור המשתקפת בסדרה ל"סתם עוד מלחמה" ● בניסיון להגיע לצמרת, יוצרי הסדרה חתכו לעצמם את השורשים

תלמידים בדרך לבית הספר בניירובי, קניה בחודש אוקטובר / צילום: Reuters, THOMAS MUKOYA

מדינות עניות עלולות להישאר בלי חיסון לקורונה וזה לא רק עניין מוסרי

המדינות העשירות כבר חתמו על חוזים לאספקת מיליארדי חיסונים מול חברות התרופות - עד 10 מנות לאדם - בעוד שהמדינות העניות נותרו מחוץ לתחרות וללא מזור לאזרחיהן ● לא מדובר רק בעניין מוסרי אלא גם פרקטי: הקורונה לא תיעלם ממערב כל עוד החצר האחורית שלו חולה

מנכ"ל פארמוקן גיל חובש (מימין), היו"ר דני גילרמן וצוות החברה. מגדלת ומשווקת פטריות המכילות פסילוסיבין למטרות טיפול / צילום: תמונה פרטית

מה פטריות ההזייה עושות למוח שלנו והאם הן הפתרון לאלצהיימר

מה הפטריות עושות למוח שלנו, איך זה שהקסם שלהן הוא גם הפוטנציאל לנזק, והאם הן התרופה המיוחלת לאלצהיימר? ● פרופ' דליה לוינסון, שמפתחת זן שישמש לטיפול: "אם חומר הוא סם, במינון נמוך הוא יהיה תרופה"

קניון איילון לאחר שפתיחתו במסגרת הפיילוט / צילום: כדיה לוי

עמיר פרץ: נמליץ לפתוח 40 קניונים מיום שני; יולי אדלשטיין: נתנגד

קבינט הקורונה צפוי לדון מחר בהרחבת הפיילוט לקניונים נוספים ● שר הכלכלה עמיר פרץ יציג מחר את ממצאי הביניים לגבי הפיילוט, שהוגדר כ"הצלחה" ● משרד הבריאות צפוי להמליץ שלא לפתח קניונים נוספים

חממות הגידול של קנטק / צילום: רפאל קדישזון

חווה, מפעל ושני בתי מרקחת: הכירו את ה"סופר-גרופ" של עולם הקנאביס

מייסדי גרין סמוק ועלה ירוק חושפים את הקנטק, שמיזגה לתוכה חברות קנאביס פעילות כדי לפעול לאורך כל השרשרת בענף: חווה, מפעל, בתי מרקחת, חברת הפצה בגרמניה וחברת ייעוץ רפואי ומועדון למטופלים ● עכשיו היא מתחילה גם לשווק את המוצרים של אורורה הקנדית באופן בלעדי בישראל

מנכ"לית טחינת אל ארז, ג'וליה זהר / צילום: יח"צ

המורה למתמטיקה שהפכה מפעל טחינה קטן לאימפריה: ג'וליה זהר מדברת על הדרך, הסערה והצלקת

"בבבנק הסתכלו עליי כאילו אני אישה שלא יודעת כלום ועושה את עצמה 'אבו עלי' כשהיא באה לנהל מפעל של גברים", מספרת מנכ"לית טחינה אל-ארז, שאחרי מותו של בעלה לקחה על עצמה את המפעל המשפחתי - והפכה אותו לאימפריה ● מתוך הפודקאסט "חצי שעה של השראה עם ערן גפן"

ניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

התקווה לתמריצים והגעת החיסון לשוק דחפו את המדדים המובילים בוול סטריט לשיא כל הזמנים

הנאסד"ק, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עלו ב-0.9%-0.7 לשיא כל הזמנים ● תוספת המשרות בארה"ב בנובמבר הגיעה מתחת לתחזיות; שיעור האבטלה הגיע ל-6.7% ● התשואות על האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים מטפסות ● בית הנבחרים בארה"ב הסיר את צמח הקנאביס מרשימת החומרים המסוכנים