גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אושרה בקשה לניהול תובענה ייצוגית נגד נוחי דנקנר ואיתי שטרום בפרשת IDB

שופטת בית המשפט הכלכלי בתל אביב קיבלה חלקית בקשת אישור לניהול תובענה ייצוגית נגד נוחי דנקנר ואיתי שטרום, שהורשעו בפרשת הרצת המניות בחברת איי.די.בי ● בקשת אישור התובענה התייחסה לנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה, כתוצאה מעבירות ניירות ערך בהן הורשעו השניים

נוחי דנקנר / צלם: תמר מצפי
נוחי דנקנר / צלם: תמר מצפי

שופטת בית המשפט הכלכלי בתל אביב, רות רונן, קיבלה חלקית בקשת אישור לניהול תובענה ייצוגית נגד נוחי דנקנר ואיתי שטרום שהורשעו בפרשת הרצת המניות בחברת איי.די.בי.

השניים הורשעו בעבירות ניירות ערך, ודנקנר הורשע גם בעבירת הדיווח - זאת מאחר שהוא לא דיווח בתשקיף כי הוא היה שותף לתוכנית ההשפעה על שער המניה בתקופת ההנפקה, וכן משום שלא דיווח על תוכנית ההשפעה בדיווח מיידי.

בקשת אישור התובענה התייחסה לנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה, תוך חלוקה בין שלוש תת קבוצות שונות - מי שרכשו את המניות בהנפקה; מי שרכשו את המניות בבורסה בתקופת ההרצה; ונזק נטען נוסף למי שרכשו מניות החל מיום 21.2.2012 ולא מכרו אותן עד יום 27.11.2012.

בקשת האישור מסתמכת במידה רבה על פסקי הדין הפליליים שניתנו בהליך הפלילי שהתנהל נגד דנקנר ושטרום, כאשר בסופו של ההליך הורשעו השניים וערעורם לבית המשפט העליון נדחה.

דנקנר ושטרום טענו בהקשר זה בין היתר כי הרכיבים של נזק, קשר סיבתי, והסתמכות, אינם חלק מיסודות העבירות מכוח חוק ניירות ערך ולכן בתי המשפט בהליכים הפליליים לא נזקקו להם.

לטענתם, אף אם יש אמירות בפסקי הדין הפליליים בקשר ליסודות אלה, הן אינן קבילות משום שהן לא נדרשו להרשעה ולכן לא ניתן להסתמך עליהן במסגרת בקשת האישור.

השופטת רונן דחתה את הטענה וכתבה כי "ספק אם המבקש נדרש להסתמך על אמרות בפסקי הדין הפליליים שלא ביססו את ההכרעה בהם כדי לעמוד בנטל שהוטל עליו. על כל פנים, כאשר המדובר בשלב בקשת האישור, ניתן להסתמך על כל הקביעות של בתי המשפט בהליך הפלילי, גם בהנחה שחלקן לא היו הכרחיות לצורך הכרעת הדין וההרשעה. בקשת האישור היא בקשת ביניים שהדיון בה איננו מסיים את ההליך".

לדברי רונן, "המבקש עמד בנטל שהוטל עליו והוכיח כי לו ולחברי הקבוצה נגרם נזק בשיעור כלשהו כתוצאה מהרצת המניות בשלה הורשעו המשיבים בהליך הפלילי".

רונן הוסיפה וכתבה כי היא סבורה שהמבקש "ביסס כנדרש לשלב זה את דרישת הקשר הסיבתי ביחס לשתי תת הקבוצות של בעלי מניות שרכשו מניות בהנפקה או בבורסה בתקופת ההרצה".

עוד נכתב בהחלטה כי "די בכך שחברי הקבוצה הסתמכו על מחיר השוק ככזה שנקבע בדרך הוגנת - ולא בדרך של הרצת מניות תרמיתית, כדי לקבוע שהמבקש עמד בנטל והוכיח את רכיב ההסתמכות גם בעילות שמחוץ לחוק ניירות ערך".

האם ירידת הערך היא בת פיצוי?

לגבי תת הקבוצה השלישית, דהיינו רוכשי המניות מיום 21.2.2012 ועד לדיווח אודות חקירת דנקנר, כתבה רונן כי בנסיבות העניין "השאלה היחידה שיש לבררה בהקשר זה היא האם ירידת ערך מניות החברה כתוצאה מהחקירה ומהגילוי של בעלי המניות אודות החשדות המיוחסים לבעל השליטה, דנקנר, היא בת פיצוי במסגרת התביעה הייצוגית דנן".

לדבריה, "אני סבורה כי התשובה לשאלה זו היא שלילית. התביעה דנן הוגשה כתביעה ייצוגית בקשר עם הרשעת המשיבים בעבירות ההשפעה בתרמית וההנעה בניירות ערך. עבירות אלה מיועדות כאמור להגן על בעלי מניות מפני מניפולציות המשנות את מחיר המניות באופן החורג מכללי השוק.

"כאשר מדובר בעבירות המשפיעות על מחירי הרכישה של המניות - ניתן להגיש בגינן תביעות ייצוגיות של בעלי המניות שנפגעו כאשר רכשו מניות במחיר שאינו משקף את ערכן הכלכלי הריאלי. ואכן הנזק הנטען בבקשת האישור לגבי שתי תת הקבוצות הראשונות (ומועד ה"גילוי" לפיו) הוא נזק שהוא קורלטיבי לעבירות הללו ולערך המוגן מכוחן".

רונן הבהירה כי "ככל שמדובר בתת הקבוצה השלישית שנטען כי נפגעה מהפרסום אודות החקירה הפלילית של דנקנר, פני הדברים הם שונים. ראשית, יש להבחין בין ההטעיה הנטענת בכך שהמשיבים לא דיווחו אודות עצם ביצוע פעולות ההרצה על ידיהם לבין ההטעיה הנוגעת לחקירה בקשר עם ביצוע העבירות הללו.

"ככל שמדובר בחקירה, מובן כי המשיבים והחברה לא היו יכולים לדווח אודותיה לבעלי המניות עד שהחקירה החלה בפועל (ובמועד זה הם אכן דיווחו על כך, ואז ירד מחיר המניה). לכן לא ניתן לייחס למי מהמשיבים אחריות בקשר עם הדיווח אודות החקירה עצמה".

לאור זאת קבעה רונן כי "אין בהקשר זה הבדל בין מצב בו בעל השליטה היה נחקר בקשר עם עבירה פלילית שאינה קשורה לניהול החברה (תקיפה, חבלה, הטרדה וכד'); לבין חקירה הנוגעת לעבירה מכוח חוק ניירות ערך. בכל המצבים היה נדרש בעל השליטה לעסוק בהגנתו תוך הסטת תשומת-לבו כולה או חלקה מניהול החברה".

לדברי רונן, "הנזק שנגרם כתוצאה מהחשיפה אודות החקירה נגד דנקנר איננו נזק לבעלי המניות אלא, אם בכלל, נזק לחברה. זהו נזק הנובע מהערכת השוק את ההשלכה של קיום החקירה על האופן בו יוכל דנקנר לנהל את החברה, הערכה שהביא לתמחור של החברה (ושל כל מניותיה) במחיר נמוך יותר.

"כלומר, קיומה של החקירה פגע בשווי החברה וגרם לה נזק. הנזק שנגרם לבעלי המניות שהחזיקו במניות החברה במועד זה (שהוא אותו נזק עצמו לכל בעלי המניות), הוא לכן נזק משני, שאינו מזכה אותם בהגשת תביעה ייצוגית בגינו. משכך, אני סבורה כי יש לדחות את טענות המבקש ביחס לנזק לתת הקבוצה השלישית".

עוד קבעה רונן כי יש לדחות חלק מעילות בקשת האישור בשל התיישנות.

בסופו של דבר קבעה השופטת רונן כי הקבוצה תכלול את כל מי שרכש ניירות ערך של חברת אי.די.בי חברה להחזקות בע"מ החל מיום 21 לינואר 2012 ועד ליום 23 לפברואר 2012. "לצורך חישוב הנזק יוגדרו שתי תת קבוצות - תת הקבוצה הראשונה תכלול את כל מי שרכש ניירות ערך כאמור במסגרת ההנפקה; תת הקבוצה השנייה תכלול את כל מי שרכש ניירות ערך כאמור במסגרת המסחר בבורסה".

התובע המייצג הוא אריה רהב, ובאי כוחו יהיו סיני אליאס ושות' וכן איתן חיימוביץ ושות'.

דנקנר ושטרום יצטרכו להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום.

עוד כתבות

נתב"ג היום / צילום: מיכל רז חיימוביץ

מספר המדינות האדומות מצטמצם: מי יצאה מהרשימה?

טורקיה, אוקראינה ואתיופיה יוסרו מרשימת המדינות האדומות החל מיום שני הקרוב ● המשמעות היא שלא יהיה צורך באישור ועדת חריגים כדי לטוס למדינות אלה, ולא יידרש בידוד מהמחוסנים/מחלימים ששבים מהן

הדירה של עדי. עיצוב: הילה דביר ממן / צילום: דנה סטמפל עשהאל

כך הפכה ישראל למכרה זהב להחלפת בתים: "העשור של airbnb נגמר"

ישראל, שחגגה השבוע את מסיבת הסיום של הקורונה, הפכה ליעד הכי אטרקטיבי לחופשת הקיץ של ישראלים לשעבר ● המרוויחים הגדולים הם בעלי דירות, שמציעים את בתיהם להחלפה: "משפחה מפריז מציעה לנו את הדירה שלה, ארבעה חדרי שינה, צופה על האייפל - תמורת הבית שלנו ברמת גן"

האיש העשיר בעולם משקיע בחד הקרן המהיר בישראל

ברנרד ארנו, מייסד תאגיד מוצרי היוקרה LVMH, השקיע בחברת אבטחת הענן במסגרת סבב של 120 מיליון דולר שפורסם לראשונה בסוף מאי ● ההשקעה של ארנו בוצעה דרך קרן ההשקעות שלו Aglaé Ventures

הסטודיו של רוי דיין / צילום: אורלי גנוסר

שביל האשפה: סיורים בעקבות חפצים שנולדו מחדש

רהיטים מעוצבים מאופנועים ישנים, אמנית שעושה יצירות מספרים שננטשו ברחוב וסטודיו לתיקים שעשויים ממצנחים ● טיול בעקבות אשפה שזכתה לחיים חדשים

אביב כוכבי / צילום: Associated Press, Oded Bality

לקראת השבעת ממשלה חדשה, יש מלחמה אחת שצה"ל הולך לנצח בה. בוודאות

השבוע נתן הרמטכ"ל אביב כוכבי נאום הכנה נגד קיצוץ אפשרי בתקציבו • המפה הפוליטית הנוכחית מבטיחה סביבה תקציבית נוחה לצבא, אבל מישהו בכל זאת יצטרך לשלם את מחיר הקיצוצים: משרדי הממשלה האחרים

ביטקוין / צילום: Shutterstock

יגיע לשווי של חצי מיליון דולר? בכירי עולם ההשקעות עם 10 תחזיות לוהטות לעתיד הביטקוין

מנכ"ל גולדמן זקס צופה התפתחות גדולה ברגולציה על מטבעות הקריפטו, ריי דליו מעדיף ביטקוין על פני אג"ח וקאת'י ווד משוכנעת ששווי המטבע יאמיר ל-500 אלף דולר ● 10 בכירים מעולם ההשקעות צופים מהו עתיד הביטקוין?

נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, לאחר הנחיתה בבריטניה ביום רביע / צילום: Associated Press, Phil Noble

פסגת G7 יוצאת לדרך: האם ביידן "יאחה את הקרעים" ואיך תסתיים פגישתו עם "הרוצח"

הנשיא האמריקאי ינסה "לתקן" את שעשה קודמו טראמפ ולעלות כמה סוגיות קריטיות לארה"ב ובהן, היחס "הראוי" לסין; הרפורמה במיסוי העולמי; וההסכם מול איראן ● לאחר מכן הוא יקיים שני מפגשים מורכבים: אחד עם פוטין, אותו כינה "רוצח", ושני עם ארדואן, זמן קצר אחרי שהכיר ברצח העם הארמני

לרגל יום הרוזה הבינלאומי: 5 המלצות ורודות / צילום: יח"צ

רוזה אהוב שלי, הרנסנס של היינות הוורודים

לא סתם חווים יקבי הרוזה בפרובאנס לאחרונה גל קניות של יקבים בידי מיליארדרים ותאגידי יוקרה ● לאחרונה הגיעו לארץ כמה יינות רוזה פרובנסליים מצטיינים

חממה לגידול קנאביס / צילום: Shutterstock

לגליזציה של קנאביס ולא רק. ממשלת השינוי – זה הזמן לצעדים דרסטיים

אחרי 12 שנים של בנימין נתניהו, המפלגות שמגיעות לממשלה החדשה מביאות איתן אידיאולוגיות שונות ואינטרסים שונים • זוהי הזדמנות לקחת החלטות דרסטיות שעשויות לשנות את מצב הכלכלה הישראלית מקצה לקצה, ולא, לא מדובר רק בלגליזציה של קנאביס

ולדימיר פוטין / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

רוסיה לוחצת על הרשתות החברתיות כדי לשלוט בביקורת של מתנגדי הממשלה

הקרמלין השתמש בטוויטר ובפלטפורמות אחרות לקידום מטרותיו בחו"ל, אבל כעת מנסה למנוע ממתנגדי המשטר במדינה להשתמש באותם כלים בתוך רוסיה

גאווה ברחובות. בעקבות המורשת הלהטב"ית / צילום: אברהם טורס

חודש הגאווה: אם תרצי שאראה לך, את העיר בוורוד

לרגל חודש הגאווה: סיפורים על אהבה וחושך, מפגשים סמויים בגנים ציבוריים, מאבקים של זהות ● היסטוריה להטב"ית וסיפורים אישיים בהובלת מורי דרך גאים

נאיב בוקלה, נשיא אל סלבדור / צילום: Associated Press, Salvador Melendez

הוא קורא לעצמו הנשיא הכי מגניב בעולם: מי אתה נאיב בוקלה נשיא אל סלבדור

נאיב ארמנדו בוקלה אורטס בן ה-39, הנשיא הצעיר ביותר בהיסטוריה של אל סלבדור, זכה השבוע לתהילה עולמית לאחר שאימץ את הביטקוין כמטבע רשמי במדינתו ● הוא נבחר כי הבטיח לחסל את השחיתות אבל נחשד בה בעצמו ● מה ידוע באמת על "הנשיא המילניאל"

פרס פוליצר / צילום: Shutterstock, robin.ph

רויטרס, ניו יורק טיימס ובאזפיד: אלה הזוכים בפרס פוליצר לשנת 2021

העיתון "סטאר טריביון" שיוצא לאור במיניאפוליס הוא בין הזוכים בפרס היוקרתי, בעקבות סיקור רצח ג'ורג' פלויד בידי המשטרה ● שלושה עיתונאים מבאזפיד זכו בפרס בזכות  תחקיר שחשף את דיכוי האויגורים בסין

ישיבה של קבינט הקורונה, מאי 2020 / צילום: קובי גדעון-לע"מ

אם תמלילי קבינט הקורונה לא ייחשפו, הציבור לא יוכל למנוע את המחדל הבא

ביהמ"ש העליון ידון בשבוע הבא בעתירת התנועה לחופש המידע, גלובס וכלי תקשורת נוספים, לחשוף את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה בקורונה ● אחרי שאזרחי ישראל חיכו 50 שנה כדי לראות את התמלילים שחשפו את מחדל יום כיפור, אסור להשאיר אותם שוב באפלה

שמעון אלקבץ / צילום: אלעד גוטמן

לא מעסיק יס-מנים ולא מאמין באקדמיה: הכירו את המנכ"ל הכי משפיע שלא הכרתם

מנכ"ל חברת ייעוץ מהגדולות בעולם: "מנהלים ישראלים לא יודעים לקבל ייעוץ, הם יודעים הכול בעצמם" ● "האתגר הגדול של מנהלים כיום הוא להוביל שינוי מהיר" ● שיחה עם שמעון אלקבץ, מנכ"ל אקסנצ'ר ישראלמתוך הפודקאסט "חצי שעה של השראה" 

 

יד שנייה ומחיר גבוה ממחיר השוק: דירה בכפר סבא נמכרה בתוך 3 שעות

ברחוב שיינפיין בכפר סבא הירוקה נמכרה דירת 4 חדרים עם מרפסת תוך שעות ספורות ● ואילו עוד עסקאות נחתמו השבוע?

יעל שכנאי, מו"לית ועורכת ראשית - הוצאת רימונים / צילום: רמי זרנגר

"בזכות הקורונה הייתה עלייה בקריאה. לא כולם יכולים רק לראות נטפליקס כל הזמן"

לכבוד שבוע הספר: יעל שכנאי, מול"ית של הוצאת רימונים, מתארת איך מתמודדת הוצאת ספרים קטנה עם שנה של קורונה וטילים, ומצליחה אפילו למנף את הפעילות

מה אפשר ללמוד מאריה על ניהול / צילום: Shutterstock

תובנות הניהול שמסתתרות בטבע: מה אפשר ללמוד מאריה על ניהול

ממלך החיות ועד הציפורים, הדגים והצמחייה העבותה בג'ונגלים: 4 תובנות ניהוליות שאפשר ללמוד מהטבע על הובלה והסתגלות לסביבה משתנה ● שלב ראשון בלמידה: צאו מהמשרד לחיק הטבע

חדר שרתים למחשוב ענן / אילוסטרציה: Shutterstock, Gorodenkoff

אמזון AWS תפתח את הדאטה סנטר האזורי בישראל ב-2023

אמזון, שזכתה לאחרונה לצד גוגל במכרז המחשוב הממשלתי-צה"לי נימבוס, הודיעה רשמית על הקמת דאטה סנטר אזורי בישראל שישרת את כלל המשק הישראלי במחצית הראשונה של 2023 ● אלא שדווקא החברות שהפסידו במכרז ישיקו את העננים שלהן בישראל מוקדם יותר

יהונתן כהן ויוסי לוי / צילום: יח"צ אינפין קפיטל

החתם יונתן כהן משתלט על חברת המימון הבורסאית גיבוי

יהונתן כהן ויוסי לוי מאינפין קפיטל (InFin Capital) רוכשים את חברת האשראי והמימון החוץ בנקאי "גיבוי החזקות" שבשליטת משפחת פרדו ● השניים רוכשים 55% ממניות "גיבוי איתן" בהיקף השקעה של 41.5 מיליון שקל, כאשר שאר המניות יישארו בידי הציבור