גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחיר הסגר: רשות שדות התעופה הפסידה מעל 2 מיליארד שקל בשנה וחצי

דירוג חברת מידרוג חושף את עומק הבור אליו נקלעה רש"ת בעקבות משבר הקורונה ● כעת הרשות פועלת לגיוס אג"ח בהיקף של מיליארדי שקלים ● במידרוג מעריכים: "אירוע כשל פירעון עלול להסב נזק משמעותי לפרופיל האשראי של ישראל. הסבירות לתמיכה יוצאת דופן מטעם המדינה גבוהה ביותר"

נמל התעופה בן גוריון / צילום: מיכל רז-חיימוביץ'
נמל התעופה בן גוריון / צילום: מיכל רז-חיימוביץ'

לקראת גיוס אג"ח של מיליארדי שקלים בבורסה שמעוניינת לבצע בקרוב רשות שדות התעופה (רש"ת) בישראל, דירוג חוב ברמת Aaa ובאופק יציב שהעניקה לה חברת מידרוג חושף את עומק הבור אליו נקלעה בעקבות משבר הקורונה. בור זה בא לידי ביטוי בהפסד תפעולי ענקי, המגיע לכ-2 מיליארד שקל בשנה וחצי - מתחילת 2020 ועד סוף המחצית הראשונה של השנה, וזאת אחרי כמה שנות צמיחה שנתמכו בפריחת ענף התיירות בישראל.

רש"ת, שהוקמה בשנת 1977, היא הגוף "האמון, מכוח החוק, על החזקתם, הפעלתם, ניהולם ופיתוחם של כלל שדות התעופה הבינלאומיים והפנים-ארציים בישראל (למעט שדות תעופה צבאיים ומנחתים), יחידות הבקרה האווירית ומסופי הגבול היבשתיים". פעילות החברה מחולקת לשלושה תחומים עיקריים - פעילות תעופתית, פעילות מסחרית והפעלת מסופי הגבול היבשתיים בין ישראל לבין מצרים וירדן.

מנתוני מידרוג עולה כי טרם משבר הקורונה הרווח התפעולי המתואם שהציגה רש"ת (בניכוי תגמולים ששולמו למדינה) עמד על סביב 900 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2017-2019. בזכות "רמת הרווחיות הגבוהה", כפי שמציינים במידרוג, באותן שלוש שנים שילמה רש"ת למדינה תמלוגים בסכום כולל של כ-3.3 מיליארד שקל (1-1.2 מיליארד שקל בכל שנה).

בשורת ההכנסות נרשמה באותן שנים צמיחה, מ-3.6 מיליארד שקל ב-2017 ועד ל-4.1 מיליארד שקל ב-2019, בזכות עליית "כמות הנוסעים בנמלי התעופה בישראל בכלל, ובנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) בפרט " - מ-23.1 מיליון נוסעים ב-2017 ועד ל-26.5 מיליון נוסעים ב-2019, בטיסות בינלאומיות. אחרי אותה תקופה של פריחה, הגיע כאמור משבר הקורונה, שהוביל לצניחת מספר הנוסעים בנתב"ג עקב הסגרים וההגבלות (בטיסות בינלאומיות) לכ-4.5 מיליון בלבד בשנת 2020, ובמחצית הראשונה של השנה הנוכחית המספר צנח לכ-1.4 מיליון נוסעים.

הצלילה במספר הנוסעים באה לידי ביטוי בצניחה בהכנסות רש"ת, שהסתכמו בכ-1 מיליארד שקל בשנה שעברה ובכ-372 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה - מה שגרר אותה להפסדים התפעוליים הענקיים - שעמדו על 1.4 מיליארד שקל ב-2020 ועל כ-660 מיליון שקל במחצית השנה הנוכחית.

במבט קדימה, ברש"ת צופים עליה במספר הנוסעים בסיכום 2021 ביחס לשנה שעברה, לכ-6 מיליון, ובשנים הבאות - 2022-2024 - "צפויות כמויות הנוסעים לגדול בהדרגה על לכ-24 מיליון, ועימן גם הכנסות הרשות מאגרות תעופה".

משבר הקורונה סגר לרש"ת את ברז ההכנסות השוטפות כמעט לגמרי

מבחינת מספר עובדיה, ברש"ת היו טרם המשבר, בשנת 2019, כ-4,400 משרות לעובדים, ואילו כיום מספר זה עומד על כ-3,000 וזאת בין היתר בשל הצורך שלה להמשיך ולתחזק את התשתיות שבאחריותה באופן מלא, גם בזמן שהיקפי הפעילות מינימליים. יחד עם זאת, כחלק מהתמודדותה עם המשבר, רש"ת ביצעה צמצומים בהוצאות תפעול והחזקה, קיצוצי שכר ותוכניות חל"ת, וכן הקפיאה קידום פרויקטים חיוניים בסכום של כ-4 מיליארד שקל, ומבצעת כיום פרויקטים מסוג זה בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל.

לפי הדוח של מידרוג, רש"ת תוכל לגייס אג"ח בסכום מקסימום של 3.1 מיליארד שקל בהתאם לתיקון לחוק הרלוונטי ובהתאם לתחזית רש"ת לגירעון התזרימי המצטבר שלה. סכום זה כולל גם "השלמה אקטוארית חזויה לצורך הקמת קופה מרכזית לקצבה". ככל הידוע את ההנפקה תוביל חברת החיתום של לידר שוקי הון, במהלך המתוכנן לצאת לפועל תוך חודשים ספורים, ואשר כפוף להחלטת ממשלה.

עיקר הפעילות התעופתית של הרש"ת היא מתן שירותים לנוסעים ולמטוסים, ומקור עיקר הכנסותיה הוא באגרות ושירותים למטוסים ולנוסעים, והיא פועלת תחת אסדרה של רשות תעופה אזרחית ותחת פיקוח משרד התחבורה, שקובע את תעריפי האגרות שהיא גובה.

בימים שבשגרה, רש"ת נחשבת לגוף רווחי המספק תמלוגים שמנים למדינה באמצעות האגרות ויתר השירותים שהיא מספקת בשדות התעופה, כפי שהנתונים הכספיים שנחשפים כעת מעידים.

אולם משבר הקורונה, שהקפיא לחלוטין בחלקים לא קטנים של השנה שעברה את פעילות ענף התעופה, ובחלקים אחרים ממנה צמצם את הפעילות בצורה חדה, ופגע בצורה אקוטית בפעילות הענף גם במהלך השנה הנוכחית, סגר לרש"ת את ברז ההכנסות השוטפות כמעט לגמרי .

כפי העולה מהדוח של מידרוג, נוכח ההרעה במצבה, בדוחותיה הכספיים של הרש"ת מפנים רואי החשבון שלה את תשומת-הלב לעובדה ש"ככל שתנועת הנוסעים לא תתאושש, קיימים ספקות משמעותיים ליכולתה של הרשות לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסים במהלך העסקים הרגיל".

בהתאם לכך, לפי רואי החשבון, "מימוש תוכניות ההנהלה לצורך התמודדות עם השלכות המשבר תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת הרשות".

למרות המשבר העמוק בו נמצאת רש"ת, במידרוג מציינים כי "פעילות הרשות שזורה בפעילות המדינה ואינה ניתנת לניתוק, כאשר טרם משבר הקורונה היוותה הרשות מקור הכנסות לקופת המדינה, באמצעות הכנסותיה. יש לציין כי באופן פורמלי רשות שדות התעופה היא גוף המתוקצב על-ידי מדינת ישראל, אולם עד כה לא נדרשה המדינה להוצאה תקציבית בפועל לצורך מימון פעילות הרשות".

עוד לפי מידרוג, "עד כה פעלה רשות שדות התעופה בסביבת מינוף נמוכה ביותר, כאשר בשנים 2017-2020 היה יחס החוב ל-CAP של הרשות נמוך מ-5%".

עם זאת, מוסיפים במידרוג, "בעקבות גיוס החוב הצפוי של הרשות, הן באמצעות מסגרות בנקאיות והן באמצעות הנפקות אג"ח לציבור, בשנים 2021-2023 צפוי יחס זה לעלות באופן משמעותי".

במידרוג מעריכים כי "אירוע כשל פירעון של רשות שדות התעופה עלול להסב נזק משמעותי לפרופיל האשראי של מדינת ישראל, ואילו הסבירות לתמיכה יוצאת דופן מטעם המדינה היא גבוהה ביותר". בהתאם לכך, דירוג החוב הגבוה שמקבלת החברה, למרות ההרעה הניכרת במצבה הפיננסי. הערכת מידרוג לסיכון האשראי של רש"ת, "מתבססת על הערכת מידת הסבירות לתמיכת המדינה ברשות במידת הצורך".

עוד כתבות

שקל מול דולר / צילום: Shutterstock, Lord King

הדיווחים על וריאנט חדש מפילים את המדדים והמטבע המקומי נחלש על רגע גידורי המוסדיים

השקל נחלש בחדות מול המטבעות המובילים בעולם וזאת על רקע הירידות בשווקים הפיננסים נוכח הבהלה עם הדיווחים על ווריאנט חדש של מגיפת הקורונה

שיאני השבוע במדיות המובילות / עיצוב: גלובס

הסרט מתחילת העשור שמככב בנטפליקס וההרצאה שתציל את העולם: על מה כולם דיברו השבוע

איזה להיט שבר שיא צפיות דווקא בגלל דמיון ללהיט אחר, למה כולם רוצים לשמוע את הבת של יורם יובל ומה חיפשו אלפי גולשים באותו הלילה בגוגל ● על מה דיברו השבוע

אריק קייזר / צילום: סטודיו לזרף

בגט או פוקאצ'ה? הבעלים של רשת מייזון קייזר העולמית מנסה להתאים את עצמו לטעם הישראלי

ענף המאפיות הישראלי כולל למעלה מ-1,100 סניפים ולתוך השוק הצפוף הזה נכנס אריק קייזר, מהבולונז'רים המובילים בעולם ● היום, עם שלושה סניפים וביסטרו בתל אביב, הוא מסביר בראיון לגלובס איך השפיעה הקורונה על עסקיו, מה ההבדל בין הישראלים לצרפתים, ולמה הוא חושב שיצליח במקום שבו רשתות מזון בינ"ל אחרות נכשלו

חצי שעה של השראה. מה משותף למניית טסלה, הביטקוין והחשש מאינפלציה? / צילום: מנחם רייס

מה משותף למניית טסלה, הביטקוין והחשש מאינפלציה? זה כל הסיפור

איך כלכלת הנרטיב משתלטת על שוק ההון ומשפיעה על הכיס של כולנו: אנחנו חיים בעידן שבו הנרטיב הוא זה שמוביל את הכלכלה ● סיפורים תמיד השפיעו, אבל בשנים האחרונות משהו השתנה ● חצי שעה של השראה

קו הרקיע של דוחא / צילום: Shutterstock

חשיפת גלובס: הסכם יהלומים חשאי מקרב את ישראל וקטאר לכינון יחסים רשמיים

בקטאר מתכוונים להקים אזור סחר חופשי ליהלומים וזהב, ונזקקו להסכמת ישראל כדי להיכנס לרשימת המדינות הזכאיות לסחור ביהלומים ● הקטארים, שבעבר התנגדו להסכמי אברהם, הסכימו לפתיחת משרדים של סוחרים ישראלים ● בממשלה מקווים כי מדובר בפתח להסכמים כלכליים עתידיים

דניאל קידר, החשוד ברצח אלדד פרי / צילום: יוסי כהן

"ירי אכזרי ללא רחם": הוגש כתב אישום נגד דניאל קידר בגין רצח אלדד פרי

לפי כתב האישום, קידר ירה למוות באיש הנדל"ן אלדד פרי על רקע אכזבתו מפרויקט בו השקיע ● כתב בקבוצת הוואטסאפ של קבוצת הרכישה לפרויקט: "When you have to shoot, shoot, don't talk" ● הפרקליטות: "קידר ביצע את המעשים בקור-רוח, בשיטתיות וביסודיות, באופן מושכל ומתוכנן"

טים קוק, מנכ''ל אפל / צילום: Associated Press, Jordan Strauss

דיווח: אפל תשיק משקפי מציאות רבודה ברבעון הרביעי של 2022 עם מעבד ברמת כוח של מאק

האנליסט מינג צ' קואו מצביע על פרטים חדשים לגבי משקפי מציאות הרבודה של אפל כמו טווח תאריך של ההשקה וגם פרט טכני על המכשיר

מתחם סולארי / צילום: איל יצהר

מזרח תיכון חדש: ישראל ורשת האנרגיה החדשה

הסכמי אברהם משנים אסטרטגית את המצב במזרח התיכון ואת מצבה של ישראל ● הסכם האנרגיה והמים המשולש בין ישראל, ירדן ואיחוד האמירויות ממחיש זאת

צלבי קרס בגוש דן-רפרדוקציה / צילום: אבי מועלם

תוכנית "פגוש יהודי" תנסה להתמודד עם העלייה באנטישמיות בגרמניה

תוכנית חדשה רוצה להילחם בסטראוטיפים ע"י הזמנת גרמנים להיפגש עם יהודים

אנשים מחכים בתור כדי להתחסן בווינה, אוסטריה / צילום: Associated Press, Vadim Ghirda

שינוי באיחוד: תוקף החיסונים לטובת כניסה צפוי לעמוד על תשעה חודשים

באיחוד האירופי צפויים להכריז היום כי יגבילו את תוקף החיסון שמאפשר כניסה לשטח האיחוד ● שורת מדינות באירופה כבר הודיעו בשבועות האחרונים כי קבעו תוקף מוגבל לחיסונים

מתקפות סייבר / צילום: Shutterstock

גם אם NSO תיפול - ענף הסייבר ההתקפי כאן כדי להישאר

גם אם הממשל האמריקאי, אפל או אפילו משרד הבטחון הישראלי יצרו את צעדיה של NSO ויפילו אותה - יש לה יורשות רבות ● וכיצד תראה NSO ביום שבו לא תצליח להחלץ מהרשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי?

חנות של גולף קידס / צילום: יח''צ

כישלון עדיקה הקטין את הרווח הנקי של גולף ברבעון השלישי

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-6 מיליון שקל לעומת רווח של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

וויליאם צ'ו, מנכ''ל LG החדש / צילום: LG

סמאטרפונים אאוט, טרנספורמציה דיגיטלית אין: LG העולמית ממנה מנכ"ל חדש

חברת LG Electronics העולמית הודיעה כי סמנכ"ל האסטרטגיה וויליאם צ'ו ימונה למנכ"ל החברה; יחליף בתפקיד את קוון בונג-סוק ● בתוך כך, החברה שמה דגש על האצת הטרנספורמציה הדיגיטלית בחוויית הלקוח, והיא משדרגת את מחלקת ה-AI Big Data לרמת חטיבה

חייל  צה''ל.  לראשונה יש רוב בציבור הישראלי לרעיון של צבא מקצועי / צילום: Shutterstock, Stavchansky Yakov

גם בלי לבטל את גיוס החובה, צה"ל צריך להתעדכן

גם אם לא נעבור מחר למודל של צבא מקצועי, יש שלל רפורמות שיוכלו לפתור חלק מהבעיות של גיוס חובה: החל מהורדת גיל הפטור לחרדים ועד למודל שירות דיפרנציאלי

רה''מ נפתלי בנט / צילום: יוסי זמיר

קבינט הקורונה יתכנס במוצ״ש לדון בזן החדש; בנט: ״לפעולות שלנו יהיה מחיר כלכלי״

על רקע הזן החדש מדרום אפריקה שהתגלה גם בישראל, מסרו ראש הממשלה ושר הבריאות הצהרות לציבור ● בנט על האפשרות של סגירת השמיים וביטול מופעי חנוכה: ״שוקלים הכול. סגר לא על הפרק״ ● קבינט הקורונה יתכנס במוצ״ש לדון בצעדים הבאים

מרכז לוגיסטי בארה''ב / צילום: Shutterstock

הקמעונאיות הגדולות קונות מחסנים, והופכות לבעלות נכסים

החברות רוצות לחסוך עלויות בטווח הארוך ומהמרות על המגזר החם ביותר בנדל"ן המסחרי

מטוס A380 של אמירייטס / צילום: Shutterstock, Davide Calabresi

מטוס הנוסעים הגדול והמפואר בעולם בדרך לישראל

חברת התעופה הגדולה באיחוד האמירויות אמירייטס צפויה להשיק ב-6 בדצמבר את קו הישיר שלה בין תל אביב ודובאי, והטיסה הראשונה תתבצע במטוס ה-A380 ● מדובר במטוס רחב-גוף הבנוי משתי קומות של מושבי נוסעים, וזו תהיה הפעם הראשונה שהדגם נוחת בנתב"ג

מימין: סמדר חזן, אלי נבו, קארין ליכטרמן / צילום: כדיה לוי

"יש אצלנו אינטריגות בדיוק כמו בסדרות הטלוויזיה המשפטיות": ביקור באחד ממשרדי עוה"ד הגדולים

הפנטזיה על בריכה במשרדים, הדמות הכריזמטית של הקומה והכלל המאוד יסודי: סניקרס זה מחוץ לתחום ● ביקור במשרד עורכי הדין עמית, פולק, מטלון ושות' ● הברזייה

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

וול סטריט נצבעה אדום על רקע החששות מהווריאנט החדש

הירידות נרשמו לאחר גילוי זן חדש של הקורונה והמידע שמראה שהווירוס עלול להיות מדבק יותר, גם מחוסנים ● בארה"ב מדובר ביום המסחר הגרוע השנה ● אירופה ננעלה בירידות חדות ביום הגרוע ביותר מאז יוני 2020 ● הניקיי נסגר בירידת שערים של 2.5% ● היום בורסות וול סטריט יפעלו רק חצי יום בשל חג ההודיה

זהבה ויצמן באולם התצוגה של המותג / צילום: ענבל מרמרי

מלכת הפאות של בני ברק: הכירו את זהבה ויצמן, שהפכה מפעל קטן לאימפריה

עם תג מחיר של עד 25 אלף שקל לפאה, עיצוב בהתאמה אישית, שליטה במגמות האופנה החזקות בעולם ועמוד אינסטגרם מתוחזק הפכה זהבה ויצמן את מותג הפאות שלה למעצמה ● "הבנתי שנשים חרדיות רוצות להשקיע במותג שמכבד את עצמו, הן נפתחו לעולם חדש"