גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הרגע האחרון ממש: איך לחסוך מס לקראת סוף השנה?

סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס וחובות דיווח שונות לרשות המסים ● האם יש דרך לחסוך במס על רווחים מהשקעות בשוק ההון, ומה עם זירת הקריפטו?  מומחי מס עונים לפני ההגעה לקו הגמר של שנת 2021

לחסוך מס / צילום: Shutterstock
לחסוך מס / צילום: Shutterstock

סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס וחובות דיווח שונות לרשות המסים, וגם הרגע האחרון ממש לבצע תכנון מס לגיטימי שיכול להפחית את חבות המס במקרים רבים.

האם יש דרך לחסוך במס על רווחים מהשקעות בשוק ההון, ומה עם זירת הקריפטו וגם - אלו הטבות מס מגיעות לנו לקראת סוף השנה בקשר לקרנות הפנסיה שלנו? מומחי מס עונים על השאלות הללו בשלושה טיפים פרקטיים לפני ההגעה לקו הגמר של שנת 2021.

איך למזער את המס על רווחים בשוק ההון?

מיסוי שוק ההון, ככלל, מבוסס על עקרון המימוש שאומר שרק במועד מימוש/מכירת ניירות הערך, חל אירוע המס, וכך נוצר בהתאמה רווח הון שחייב במס או הפסד הון שניתן לקיזוז. משקיעים אשר במהלך השנה הניבו רווחים בשוק ההון ממכירת ניירות ערך ו/או קיבלו דיבידנדים וריביות מניירות ערך - יהיו חייבים במס בהתאם לשיעורים שנקבעו בדין (בין היתר: יחידים 15%-30%, חברות 0-23% וכדומה).

לדברי רו"ח ועו"ד רונית בכר, שותפה בחטיבת המס, Deloitte, "כדי למזער את תשלום המס מומלץ לבחון את ההשקעות האחרות שיש לאותם משקיעים בשוק ההון, וככל וגלום במי מהן הפסד שטרם מומש - יש להזדרז ולממש את אותה השקעה לפני תום השנה. כך, ניתן יהיה לקזז את ההפסד שנוצר במכירה זו, כנגד אותם רווחים ממכירת ניירות הערך, ובמקרים רבים גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד, ולהקטין את חבות המס לתשלום".

רו"ח ועו"ד בכר מוסיפה, כי "לאור העובדה שאין הוראה בפקודה לגבי סדר קיזוז ההפסדים, ניתן לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון (שקל רווח כנגד שקל הפסד), ללא התחשבות בשיעור המס החל על אותם ניירות ערך. לפיכך, מומלץ לקזז תחילה הפסד מניירות ערך, שאילו היה רווח היה מתחייב במס בשיעור נמוך (כדוג' 15%), כנגד רווח הון החייב בשיעור מס גבוה יותר (כדוג' 30%), וכך לשלם מס על רווחים אחרים שנותרו ואשר שיעור המס עליהם נמוך יותר (כדוג': 15%-20). לצורך כך יש כמובן להגיש דו"ח למס הכנסה".

בנוסף, מסבירה רו"ח ועו"ד בכר, כי "משקיעים שלא חייבים בהגשת דוח מס (כדוגמת שכירים שהכנסתם אינה עולה על כ-650 אלף שקל בשנה) ושנוצרו להם הפסדים השנה ו/או בשנים קודמות ממכירת ניירות ערך - צריכים לשקול הגשת דוחות על מנת ליהנות מקיזוז הפסדים אלה כנגד רווחי הון שייווצרו בשנים הבאות אחרת הפסדים אלה הולכים לאיבוד".

האם ניתן לחסוך מס על רווחי קריפטו?

בשנים האחרונות שמה רשות המיסים דגש על המיסוי בזירת הקריפטו והבהירה את עמדתה לפיה יש לסווג מטבעות דיגיטליים כ"נכס" לצורכי מס ולא כמטבע. המשמעות היא, כי מכירת מטבע דיגיטלי חייבת במס רווחי הון, ואילו היה זה מסווג כמטבע הרווח היה פטור ממס. ביהמ"ש קיבל עמדה זו, ובהתאם לכך כל מי שמימש מטבעות במהלך השנה החולפת מטבעות דיגיטליים, לרבות החלפת מטבע אחד באחר, נדרש לוודא לפני תום שנה האם נוצרו לו רווחים בפעולות אלו החייבים במס רווחי הון, ולשקול מימוש מטבעות או נכסים אחרים עם הפסדים לצורך קיזוז חבות המס.

לדברי עו"ד ורו"ח שחר שטראוס, שותף במשרד בנימיני ושות', "מאחר ופסק הדין שאימץ את עמדת רשות המסים (פס"ד קופל) ניתן בביהמ"ש המחוזי הוא אינו מהווה הלכה מחייבת ואף צוין כי קביעותיו לעניין זה הן נכונות בהתאם למציאות הכלכלית במועד פסק הדין. לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות בעולם המטבעות הדיגיטליים, כאשר יותר מדינות מכירות בביטקוין כאמצעי תשלום, ויותר חברות מאפשרות לקבל תשלומים באמצעותו, יכולים יחידים לבחון מחדש האם ניתן להגדיר את המטבעות הדיגיטליים שברשותם כמטבע לצרכי מס, ובמקרה כזה הרווחים ממנו פטורים ממס".

לדברי עו"ד ורו"ח שטראוס, יתכן ואפשר לעקוף את חובת המס בדרכים יצירתיות. "רצוי להיות יצירתיים. פקודת מס הכנסה באופן כללי, והפסיקה, אינן נותנות תמיד פתרונות של שחור ולבן לכל סיטואציה. זה נכון לחשוב ולראות אם ניתן לאתגר מוסכמות, בייחוד כאשר המס אינו מתיישב עם הגיון כלכלי בסיסי, וזאת גם כאשר ישנה עמדת מס הכנסה שפורסמה וקובעת אחרת".

לדברי שטראוס, בעלי חברות צריכים לשים לזה לב במיוחד. "לדוגמה, חברות רבות נאלצות לשלם קנסות או עיצומים כספיים, אשר נובעים מסיכונים טבעיים של אותו עסק. עמדת רשות המסים היא כי לא ניתן להכיר בתשלומים אלו כהוצאה, לאור פגיעה 'בתקנות הציבור', אולם אין לקבל גישה זו כעובדה מוגמרת ויש לבחון כל מקרה לגופו, כאשר כנגד החשיבות לשמור על 'תקנות הציבור' עומד עקרון חשוב לא פחות שהינו תשלום מס אמת. דוגמה נוספת היא בחברת החזקות שרכשה מניות של חברה אחרת כאשר חלק מעלות המניות מומן באמצעות הלוואות צמודות למט"ח. בשנים הראשונות לחברה היו הוצאות מימון אשר התווספו לעלות ההשקעה במניות, אולם בחלק מהשנים לאחר מכן - שינוי בשע"ח יצר לחברה הכנסות מימון. היות וזה לא סביר בשנים שלחברה ישנן הוצאות הן מהוונות לעלות המניות ובשנים שיש לה הכנסות מימון היא תידרש לשלם עליהן מס, ניתן לבחון להוסיף את ההכנסות בסכום שלילי לעלות המניות".

האם אני זכאי להטבות מס לקראת סוף השנה, במסגרת החסכונות הפנסיונים שלי?

לדברי עו"ד קשת סירוטה, מנהלת מחלקת המיסים במשרד נשיץ ברנדס אמיר, התשובה לכך חיובית. "שכירים ועצמאים אשר מבקשים לחסוך לקראת גיל פרישה או לשמור על רצף הזכויות שלהם, רשאים להפקיד באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני ולקרנות השתלמות. הפקדות אלו יכולות לזכות בהטבות במס הכנסה, שמפחיתות את גובה המס שאותו אדם יצטרך לשלם באותה שנה (בהתאם לתנאים מסוימים). הסכום המוכר לצורך ניכוי - מופחת מגובה ההכנסה החייבת במס, כך שמס ההכנסה שבו יחויב העובד יחושב מתוך שכר נמוך יותר משהרוויח בפועל. את ההפקדות המלאות יש לבצע עד לתום שנת המס".

עוד מסבירה עו"ד סירוטה, כי "עצמאי שמפקיד כספים לחיסכון פנסיוני (החל מ- 2017 זו חובה), יהנה מהטבות המס הבאות: הפקדה בשיעור של עד 11% מההכנסה השנתית (עד לתקרה), המאפשר לכם להכיר בחלק זה של ההפקדה לפנסיה כהוצאה מוכרת המפחיתה את ההכנסה החייבת במס. והפקדה בשיעור של 5.5% מההכנסה השנתית החייבת במס (עד התקרה) המעניקה הטבה של זיכוי במס בשיעור של 35% מההפקדה".

לדברי סירוטה, "קרן ההשתלמות הינה מכשיר חסכון, אליו מפקיד היחיד (שכיר או עצמאי) סכומים, אותם ניתן למשוך בפטור ממס עד לתקרה המותרת, לאחר 6 שנים. במרבית אפיקי החיסכון האחרים לטווח קצר ובינוני, שיעור המס החל על הרווחים הינו 15-25%, ואילו המשיכה של כספים מקרן ההשתלמות פטורה בעת המשיכה, כל עוד סכום ההפקדה לא יעלה על תקרת ההפקדה השנתית המוטבת של 18,480 שקל בשנת 2021".

עוד כתבות

קנצלר אוסטריה, קרל ניהאמר / צילום: Associated Press, Michael Gruber

אוסטריה הציגה חוק לחובת חיסון נגד קורונה; קנס של 3,600 אירו למסרבים

לפי הצעת החוק, כל מי שמבוגר מגיל 18 יהיה מחויב להתחסן, כאשר נשים בהריון ומי שאינם יכולים להתחסן מסיבות רפואיות יוחרגו מהחובה ● אוסטריה היא המדינה הראשונה באירופה הנוקטת צעד זה, על רקע מיעוט גדול יחסית של מתנגדי חיסונים במדינה

ניר שוורץ מעיד בבית המשפט / צילום: יוסי זמיר

משפט נתניהו: "אי-אפשר ללטף אדם בחדר החקירה על-מנת שייתן גרסה"

ברקע המגעים להסדר טיעון, התחדש היום משפטו של רה"מ לשעבר בנימין נתניהו, ועוה"ד בעז בן-צור וז'ק חן המשיכו בחקירתו של ניר שוורץ, חוקר המשטרה של עד המדינה ניר חפץ ● בין היתר אמר שוורץ בעדותו: "חקירה היא לא דבר נעים. אי אפשר לעשות את זה באמצעות ליטופים וחיבוקים" ● בהמשך עלה להעיד חוקר המשטרה יניב פלג, שחקר גם הוא את חפץ בזמנו

דב סלע חברת ראדא / צילום: שלומי יוסף

אחרי שאיבדה 35% מאז השיא שלה: ראדא פירסמה תחזית צמיחה חיובית

חברת המכ"מים הטקטיים ראדא, שנסחרת בת"א ובנאסד"ק, סיפקה פרטים על אסטרטגיית הצמיחה שלה בכנס משקיעים וירטואלי שערכה השבוע ● מצפה להכנסות של 140 מיליון דולר השנה – גידול של כ-20% ביחס להכנסות שהיא צפויה להציג בדוחות 2021

אביר קארה, ימינה / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

האם החוב הנוכחי של המדינה גדול יותר מזה שהיה לה ב-2008?

איך נדע אם הקורונה פגעה בכלכלת ישראל יותר ממשבר האשראי? נשווה לשנים הנכונות ● המשרוקית של גלובס

סניף של בנק לאומי בתל אביב / צילום: איל יצהר

כך הפכה מניית בנק לאומי לבעלת השווי הגבוה ביותר בבורסה של תל אביב

הדומיננטיות של הבנקים בולטת במדד הדגל של הבורסה – ת"א 35, עם 4 נציגות בין עשר החברות הגדולות בבורסה המקומית ● מ-26 בדצמבר נייס איבדה 15% ובמקביל לאומי עלתה ב-9%

רון תומר , נשיא התאחדות התעשיינים / צילום: איל יצהר

מחיר האומיקרון לשוק העבודה: 5 מיליון ימי מחלה אבודים בחודש אחד

בהתאחדות התעשיינים מעריכים כי גם אחרי קיצור הבידוד ל-5 ימים, המעסיקים ישלמו בגל האומיקרון כ-2 מיליארד שקל בחודש על ימי מחלה לעובדים שנדבקו ● כעת הם עתרו לבג"ץ בדרישה שהמדינה תשתתף בתשלום למאומתים ללא תסמינים, אבל באוצר צפויים להתנגד

בוריס ג'ונסון / צילום: Reuters, EyePress News

"הסוף ל-BBC כפי שאנחנו מכירים אותו": אגרת הטלוויזיה בבריטניה תבוטל

ג'ונסון מנסה לצבור פופולריות? לפי ממשלת בריטניה, רשת השידור הציבורית BBC תבטל את אגרת הטלוויזיה עד 2027 ותיאלץ למצוא מקורות מימון אחרים שככל הנראה יהיו כרוכים ברפורמות כואבות מבחינתה ● התוכנית הממשלתית שהוכרזה כוללת הקפאה של האגרה בשנתיים הקרובות, מה שמהווה קיצוץ ריאלי בהוצאות בשל השפעות האינפלציה הגבוהה במדינה

יהונתן כהן ויוסי לוי / צילום: יח''צ אינפין קפיטל

בחצי שנה: החתם יונתן כהן יצר לעצמו תשואה של 100% על רכישת השליטה בגיבוי אחזקות

כהן חולש על מניות חברת המימון החוץ-בנקאי, שאותן רכש מהאחים פרדו בדיסקאונט של כ-30% על מחיר השוק, בשווי נוכחי של כ-110 מיליון שקל ● והוא לא החתם היחיד שהרחיב בתקופה האחרונה את עסקיו בשוק ההון

אלי בז'רנו, מנכ''ל ומייסד בורסת הקריפטו Bit2C / צילום: ביטוסי בעמ

"כולם מסביב אמרו לי 'הביטקוין מת, אתה מבזבז את הזמן שלך'. אבל מי שצחק עלינו בעבר, היום רוצה להצטרף"

אלי בז'רנו, מנכ"ל ומייסד בורסת הקריפטו Bit2C, ראשון לציון ● בן 42, נשוי ואב לשלושה, מתגורר בחולון ● החברה מעסיקה 15 עובדים ● "כשהתחלנו הצעתי לעורך הדין שלנו לקחת שכר-טרחה בביטקוין. היום הוא אומר שאם היה מסכים, היום הוא לא היה צריך לעבוד יותר" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז  

נשיא טורקיה ארדואן / צילום: Shutterstock, Mr. Claret Red

הלירה הטורקית בצלילה חופשית. איך הישראלים מרוויחים מזה?

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן מוביל במדינה ניסוי כלכלי מסוכן: במקום להעלות ריבית כדי לעצור את האינפלציה הגואה, הוא דווקא מוריד אותה עוד ועוד ● בשנה החולפת, הלירה הטורקית איבדה 44% מערכה לעומת הדולר ומיליוני טורקים ירדו אל מתחת לקו העוני ● עוד תופעה שצוברת תאוצה היא המרת המשכורת לביטקוין ולזהב ● והישראלים? הם דווקא נהנים מכל המצב ● האזינו 

שליח של וולט / צילום: Shutterstock, Karolis Kavolelis

השילוש הקדוש של האונליין: הישראלים רוכשים הכי הרבה בעלי אקספרס, וולט ושופרסל

סיום עונת המבצעים הגדולים הוביל לצניחה במכירות דצמבר ולירידה של עשרות אחוזים במספר ההזמנות ברוב אתרי המסחר המקוון ● איזה גיפט קארד הכי פופולרי, ואיזו רשת גדולה מוכרת גם מוצרי סקס באתר שלה? ● הדירוג החודשי של אתרי האונליין המצליחים ביותר בישראל

 

קרן אופק / צילום: רמי זרנגר

ועד העובדים של פרטנר דורש מינוי נציג בדירקטוריון

בנוסף לבונוס, העובדים מעוניינים שבדומה לסלקום ולבזק, אבי גבאי יאפשר נציג שלהם בדירקטוריון פרטנר ■ בנוסף דורשים העובדים להיכנס עימם למו"מ מיידי עוד לפני השלמת העסקה להעברת השליטה בחברה

ענת אטלס, מנהלת חטיבת אסטרטגיה ופיתוח עסקי במגדל / צילום: ניקי וסטפהל

מינוי ראשון לשגיא יוגב במגדל: ענת אטלס תנהל את חטיבת האסטרטגיה והדיגיטל

אטלס תגיע למגדל אחרי יותר מ-16 שנים בהראל ותהיה אחראית גם על עולם הדאטה והפיתוח העסקי • היא עבדה יחד עם יוגב בהראל בעת שהיה מנהל חטיבת הביטוח הכללי ו תחליף את ערן צימרמן שביקש לאחרונה לסיים את תפקידו

תקרת הפטור על שכר הדירה עולה / צילום: Shutterstock

המס על שכר הדירה מתעדכן. מי ייהנה ומה המשמעות לשוכרים?

בתחילת חודש ינואר עלתה תקרת הפטור ממס למשכירי דירה ל-5,196 שקלים ● ההעלאה מאפשרת למשכירי הדירות להעלות את שכר הדירה בקלות יחסית בלי להסתבך בתשלום מס 

שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים בחדר עסקאות דיסקונט / צילום: עזרא לוי

אל תבנו על עוד שנה של עליות: התחזית של הכלכלן הבכיר בדיסקונט

ב-2021 נהנו שוקי המניות מ"קוקטייל משכר" של התאוששות חזקה מהצפוי מהקורונה והמשך הזרמות כסף וריביות נמוכות של הבנקים המרכזיים ● אבל השנה צפויים המדדים להציג יציבות ואף ירידות, כי העלאות ריבית ומדיניות מצמצמת צפויות גם אם האינפלציה והצמיחה יורידו הילוך

אייל מליס, מנכ''ל קבוצת תנובה / צילום: רפי קוץ

תנובה שוכרת את שירותי חברת הלובינג של פורשות פוליסי

חברת תנובה (בשר) הצטרפה בסוף השבוע האחרון כלקוחה לחברת "נהלה ייעוץ ואסטרטגיה", שהקימו פורשות פוליסי עידית שבתאי סידיס, עדן קנובסקי ודפנה פביאן. תנובה הייתה מיוצגת על ידי פוליסי עד שהחברה נסגרה בדצמבר האחרון ● חברת שמיר אופטיקה חתמה על מיזם משותף עם מעבדת האופטיקה השבדית אופטילקס (Optileks) ● אירועים ומינויים

חווה סולארית / צילום: Shutterstock, abriendomundo

מגדל תיכנס כשותפה בפרויקטים של טראלייט בהשקעה של 460 מיליון ש'

טראלייט חתמה על מזכר הבנות עם מגדל ביטוח לשם כניסתה כשותפה בשני פרויקטים: תשקיע עד 270 מיליון שקל בפרויקט הסולארי "התענך1" בצפון הארץ ועד 190 מיליון שקל בפרויקט Dunmore בקנדה

רות רונן / צילום: ענבל מרמרי

חברים הקימו בתיכון סטארט-אפ בלי הסכם והסתכסכו. מה פסק בית המשפט?

שני צעירים ייסדו חברה בתיכון, לא חתמו על הסכם שותפות ואחרי שנתיים הסתכסכו ● השופטת רות רונן קבעה כי הסכם שותפות בסטארט-אפ תקף גם אם לא נחתם בכתב: "סביר שהסכימו לפעול באופן לא פורמלי"

שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי

בדרך לרעידת אדמה במגדל: שופט העליון לשעבר מלצר יחליף את שלמה אליהו בתפקיד היו"ר

בעל השליטה בחברת הביטוח פורש מהתפקיד אך ימשיך לכהן כדירקטור בחברה ● דירקטוריון מגדל אחזקות יתכנס מחר לאשר את המהלך ● אליהו רשם לאחרונה רווחים מההשקעה במגדל, אחרי שנים ארוכות שבהן היה מופסד על ההשקעה

המגפה גררה שינויים, המדדים לקחו בחשבון / צילום: כדיה לוי

למרות הביקורות והתחושה הציבורית - מדד המחירים לצרכן משקף את המציאות

על רקע הטענות כי שיטת חישוב האינפלציה אינה מספקת תמונה מהימנה של עליית המחירים, בכיר בבנק ישראל מסביר: "בלמ"ס לקחו בחשבון את שינויי הצריכה בקורונה, הנתונים מייצגים את המחירים" ● לטענתו, הציבור מרגיש אחרת בעיקר כי התרגל לאינפלציה יציבה