גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הרגע האחרון ממש: איך לחסוך מס לקראת סוף השנה?

סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס וחובות דיווח שונות לרשות המסים ● האם יש דרך לחסוך במס על רווחים מהשקעות בשוק ההון, ומה עם זירת הקריפטו?  מומחי מס עונים לפני ההגעה לקו הגמר של שנת 2021

לחסוך מס / צילום: Shutterstock
לחסוך מס / צילום: Shutterstock

סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס וחובות דיווח שונות לרשות המסים, וגם הרגע האחרון ממש לבצע תכנון מס לגיטימי שיכול להפחית את חבות המס במקרים רבים.

האם יש דרך לחסוך במס על רווחים מהשקעות בשוק ההון, ומה עם זירת הקריפטו וגם - אלו הטבות מס מגיעות לנו לקראת סוף השנה בקשר לקרנות הפנסיה שלנו? מומחי מס עונים על השאלות הללו בשלושה טיפים פרקטיים לפני ההגעה לקו הגמר של שנת 2021.

איך למזער את המס על רווחים בשוק ההון?

מיסוי שוק ההון, ככלל, מבוסס על עקרון המימוש שאומר שרק במועד מימוש/מכירת ניירות הערך, חל אירוע המס, וכך נוצר בהתאמה רווח הון שחייב במס או הפסד הון שניתן לקיזוז. משקיעים אשר במהלך השנה הניבו רווחים בשוק ההון ממכירת ניירות ערך ו/או קיבלו דיבידנדים וריביות מניירות ערך - יהיו חייבים במס בהתאם לשיעורים שנקבעו בדין (בין היתר: יחידים 15%-30%, חברות 0-23% וכדומה).

לדברי רו"ח ועו"ד רונית בכר, שותפה בחטיבת המס, Deloitte, "כדי למזער את תשלום המס מומלץ לבחון את ההשקעות האחרות שיש לאותם משקיעים בשוק ההון, וככל וגלום במי מהן הפסד שטרם מומש - יש להזדרז ולממש את אותה השקעה לפני תום השנה. כך, ניתן יהיה לקזז את ההפסד שנוצר במכירה זו, כנגד אותם רווחים ממכירת ניירות הערך, ובמקרים רבים גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד, ולהקטין את חבות המס לתשלום".

רו"ח ועו"ד בכר מוסיפה, כי "לאור העובדה שאין הוראה בפקודה לגבי סדר קיזוז ההפסדים, ניתן לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון (שקל רווח כנגד שקל הפסד), ללא התחשבות בשיעור המס החל על אותם ניירות ערך. לפיכך, מומלץ לקזז תחילה הפסד מניירות ערך, שאילו היה רווח היה מתחייב במס בשיעור נמוך (כדוג' 15%), כנגד רווח הון החייב בשיעור מס גבוה יותר (כדוג' 30%), וכך לשלם מס על רווחים אחרים שנותרו ואשר שיעור המס עליהם נמוך יותר (כדוג': 15%-20). לצורך כך יש כמובן להגיש דו"ח למס הכנסה".

בנוסף, מסבירה רו"ח ועו"ד בכר, כי "משקיעים שלא חייבים בהגשת דוח מס (כדוגמת שכירים שהכנסתם אינה עולה על כ-650 אלף שקל בשנה) ושנוצרו להם הפסדים השנה ו/או בשנים קודמות ממכירת ניירות ערך - צריכים לשקול הגשת דוחות על מנת ליהנות מקיזוז הפסדים אלה כנגד רווחי הון שייווצרו בשנים הבאות אחרת הפסדים אלה הולכים לאיבוד".

האם ניתן לחסוך מס על רווחי קריפטו?

בשנים האחרונות שמה רשות המיסים דגש על המיסוי בזירת הקריפטו והבהירה את עמדתה לפיה יש לסווג מטבעות דיגיטליים כ"נכס" לצורכי מס ולא כמטבע. המשמעות היא, כי מכירת מטבע דיגיטלי חייבת במס רווחי הון, ואילו היה זה מסווג כמטבע הרווח היה פטור ממס. ביהמ"ש קיבל עמדה זו, ובהתאם לכך כל מי שמימש מטבעות במהלך השנה החולפת מטבעות דיגיטליים, לרבות החלפת מטבע אחד באחר, נדרש לוודא לפני תום שנה האם נוצרו לו רווחים בפעולות אלו החייבים במס רווחי הון, ולשקול מימוש מטבעות או נכסים אחרים עם הפסדים לצורך קיזוז חבות המס.

לדברי עו"ד ורו"ח שחר שטראוס, שותף במשרד בנימיני ושות', "מאחר ופסק הדין שאימץ את עמדת רשות המסים (פס"ד קופל) ניתן בביהמ"ש המחוזי הוא אינו מהווה הלכה מחייבת ואף צוין כי קביעותיו לעניין זה הן נכונות בהתאם למציאות הכלכלית במועד פסק הדין. לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות בעולם המטבעות הדיגיטליים, כאשר יותר מדינות מכירות בביטקוין כאמצעי תשלום, ויותר חברות מאפשרות לקבל תשלומים באמצעותו, יכולים יחידים לבחון מחדש האם ניתן להגדיר את המטבעות הדיגיטליים שברשותם כמטבע לצרכי מס, ובמקרה כזה הרווחים ממנו פטורים ממס".

לדברי עו"ד ורו"ח שטראוס, יתכן ואפשר לעקוף את חובת המס בדרכים יצירתיות. "רצוי להיות יצירתיים. פקודת מס הכנסה באופן כללי, והפסיקה, אינן נותנות תמיד פתרונות של שחור ולבן לכל סיטואציה. זה נכון לחשוב ולראות אם ניתן לאתגר מוסכמות, בייחוד כאשר המס אינו מתיישב עם הגיון כלכלי בסיסי, וזאת גם כאשר ישנה עמדת מס הכנסה שפורסמה וקובעת אחרת".

לדברי שטראוס, בעלי חברות צריכים לשים לזה לב במיוחד. "לדוגמה, חברות רבות נאלצות לשלם קנסות או עיצומים כספיים, אשר נובעים מסיכונים טבעיים של אותו עסק. עמדת רשות המסים היא כי לא ניתן להכיר בתשלומים אלו כהוצאה, לאור פגיעה 'בתקנות הציבור', אולם אין לקבל גישה זו כעובדה מוגמרת ויש לבחון כל מקרה לגופו, כאשר כנגד החשיבות לשמור על 'תקנות הציבור' עומד עקרון חשוב לא פחות שהינו תשלום מס אמת. דוגמה נוספת היא בחברת החזקות שרכשה מניות של חברה אחרת כאשר חלק מעלות המניות מומן באמצעות הלוואות צמודות למט"ח. בשנים הראשונות לחברה היו הוצאות מימון אשר התווספו לעלות ההשקעה במניות, אולם בחלק מהשנים לאחר מכן - שינוי בשע"ח יצר לחברה הכנסות מימון. היות וזה לא סביר בשנים שלחברה ישנן הוצאות הן מהוונות לעלות המניות ובשנים שיש לה הכנסות מימון היא תידרש לשלם עליהן מס, ניתן לבחון להוסיף את ההכנסות בסכום שלילי לעלות המניות".

האם אני זכאי להטבות מס לקראת סוף השנה, במסגרת החסכונות הפנסיונים שלי?

לדברי עו"ד קשת סירוטה, מנהלת מחלקת המיסים במשרד נשיץ ברנדס אמיר, התשובה לכך חיובית. "שכירים ועצמאים אשר מבקשים לחסוך לקראת גיל פרישה או לשמור על רצף הזכויות שלהם, רשאים להפקיד באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני ולקרנות השתלמות. הפקדות אלו יכולות לזכות בהטבות במס הכנסה, שמפחיתות את גובה המס שאותו אדם יצטרך לשלם באותה שנה (בהתאם לתנאים מסוימים). הסכום המוכר לצורך ניכוי - מופחת מגובה ההכנסה החייבת במס, כך שמס ההכנסה שבו יחויב העובד יחושב מתוך שכר נמוך יותר משהרוויח בפועל. את ההפקדות המלאות יש לבצע עד לתום שנת המס".

עוד מסבירה עו"ד סירוטה, כי "עצמאי שמפקיד כספים לחיסכון פנסיוני (החל מ- 2017 זו חובה), יהנה מהטבות המס הבאות: הפקדה בשיעור של עד 11% מההכנסה השנתית (עד לתקרה), המאפשר לכם להכיר בחלק זה של ההפקדה לפנסיה כהוצאה מוכרת המפחיתה את ההכנסה החייבת במס. והפקדה בשיעור של 5.5% מההכנסה השנתית החייבת במס (עד התקרה) המעניקה הטבה של זיכוי במס בשיעור של 35% מההפקדה".

לדברי סירוטה, "קרן ההשתלמות הינה מכשיר חסכון, אליו מפקיד היחיד (שכיר או עצמאי) סכומים, אותם ניתן למשוך בפטור ממס עד לתקרה המותרת, לאחר 6 שנים. במרבית אפיקי החיסכון האחרים לטווח קצר ובינוני, שיעור המס החל על הרווחים הינו 15-25%, ואילו המשיכה של כספים מקרן ההשתלמות פטורה בעת המשיכה, כל עוד סכום ההפקדה לא יעלה על תקרת ההפקדה השנתית המוטבת של 18,480 שקל בשנת 2021".

עוד כתבות

נעמה לזימי, מפלגת העבודה / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

השרים של מפלגת העבודה נדחקו הצידה: כך תיראה הרשימה לכנסת

מרב מיכאלי נבחרה לראשות העבודה, וחמשת המקומות הראשונים במפלגה הם: נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, רם שפע ואמילי מואטי ● אחוזי ההצבעה היו יחסית נמוכים ועמדו על 57% מקרב המתפקדים

פרנקפורט, גרמניה / צילום: Shutterstock

ירידות קלות באירופה; החוזים בניו יורק יציבים לקראת נתוני האינפלציה

קצב האינפלציה השנתי בסין עלה ל-2.7%, העלייה של מדד המחירים ליצרן התמתנה ● הביטקוין מאבד כ-4%, גם האת'ריום צונח ● בורסת הקריפטו קוינבייס דיווחה אמש על הפסד עצום; הלילה דיסני תפרסם דוחות

תחום האגריטק מניע את החקלאות העולמית קדימה והופך אותה לחכמה ואוטומטית יותר / צילום: Shutterstock

אגריטק בצמיחה: החקלאות החכמה תניב פירות גם בבורסה

תהליכים דמוגרפיים ובראשם התארכות תוחלת החיים, בשילוב עם המלחמה באירופה שמאיימת על הביטחון התזונתי בחלקים נרחבים בעולם, מביאים לייעול מואץ בייצור המזון ● כל אלה מניחים יסודות שוק חזקים להמשך צמיחת סקטור האגריטק, שצפוי לצמוח ב-11% בשנה ולהגיע ל-36 מיליארד דולר ב-2030

סטארט-אפ המשלוחים Deliverider / צילום: Deliverider

השלב הבא באונליין: להזמין מוצרים ב-10 שקלים בלי לשלם על משלוח

הסטארט-אפ דליבריידר מציע לעסקים קטנים לשתף פעולה עם אתרי האיקומרס החזקים, ולצרף את מוצריהם למשלוחים קיימים ללא עלות נוספת ● לדברי המייסד עידו רז, "מצאנו שמוצרים במחיר נמוך מציגים את יחס ההמרה הגבוה ביותר" ● החברה נמצאת במגעים עם שופרסל

ניר זוהר, נשיא וויקס / צילום: שלומי יוסף

וויקס הפתיעה עם הפסד מצומצם; הכריזה רשמית על תוכנית התייעלות

ענקית ההייטק הישראלית, שאתמול נודע שתפטר 100 עובדים, פרסמה את דוחותיה לרבעון השני והציגה תוכנית לצמצום הוצאות שתחסוך לה 150 מיליון דולר בשנה ● נשיא החברה ניר זוהר: "כשהחברה צומחת והכלכלה מאפשרת, פחות זהירים או מחושבים. בתקופות של משבר הדבר היותר אחראי זה להסתכל על הדברים האלה"

הבורסה בת''א / צילום: שלומי יוסף

יציבות בת"א; דלתא מותגים צונחת ב-5% אחרי הדוחות, ברן מזנקת

ירידות באסיה ובאירופה, החוזים בוול סטריט יציבים; המשקיעים דרוכים לקראת נתוני האינפלציה בארה"ב היום ● בזק פרסמה דוחות, בארה"ב דיסני תדווח הלילה ● ירידות בשוק הקריפטו

שבתאי קמחי, מייסד טרק מרקט, בסניף כפר סבא החדש / צילום: פז פטל

רשת הטיולים טרק מרקט מתרחבת בהשקעה של 16 מיליון שקל

עד סוף השנה תכלול רשת הטיולים, שהוקמה ב-2020, 10 סניפים, מתוכם שמונה הוקמו ויוקמו השנה בהשקעה של 16 מיליון שקל ● טרק מרקט מוכרת מותגים בינלאומיים של תיקים, אוהלים, ציוד לקמפינג וביגוד לנשים ולגברים

טסלה קרוסאובר מודל Y / צילום: יח''צ

טסלה נאלצת להתמודד עם תחרות קשה בסין מצד שוק המכוניות הפורח

מכירות של מכוניות חשמליות והיברידיות בשוק הרכב הגדול ביותר בעולם צפויות להגיע השנה לשיא של 6 מיליון

הדולר, האירו והשקל / צילום: Shutterstock

הדולר כבר היה בשיא של 20 שנה, מה גרם לו לשנות כיוון?

העלאת הריבית האגרסיבית של הפד והירידות בשווקים דחפו את הדולר מתחילת השנה כלפי מעלה מול כל המטבעות העיקריים כמעט ● בטווח הארוך יותר, כל הסימנים מראים על התחזקות משמעותית של האירו מול המטבע האמריקאי ● ובינתיים השקל, שעד יולי היה אחד המטבעות החלשים בעולם, התחזק בחודש שעבר מול כל המטבעות העיקריים

מהארנונה ועד הפנסיה התקציבית: המחירים הסמויים של האינפלציה / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

מקבלי הפנסיה התקציבית יזכו לתוספת נדיבה, הדלק יתייקר: המרוויחים והמפסידים מהאינפלציה

סעיף ההצמדה למדד המחירים לצרכן היה בעשור האחרון עוד כוכבית שולית בחוזים ובתשלומים רבים, אך אינפלציה של 4.4% הפכה אותו לסעיף ששווה 11 מיליארד שקל ● בקצבאות ביטוח לאומי, בארנונה, בבלו, בפנסיות התקציביות וגם במשכנתאות ובשכר במגזר הציבורי: כמה מהמשק הישראלי צמוד למדד?

ברק וסדצקי מהמרים על החברה שרוצה להנדס חצי מסוגי החיידקים בעולם / צילום: איל יצהר

אהוד ברק וסיגל סדצקי מהמרים על חברה שרוצה להנדס חיידקים

חברת גאיה ביו, שהוקמה לפני כשנה, מפתחת מערכת בינה מלאכותית לזיהוי ומיון חיידקים להינדוס ● החברה הצעירה, שגייסה עד כה רק גיוס סיד מקרן ונצ'ר ישראל וממשקיעים פרטיים מאירופה, כבר הצליחה לגייס לשורותיה יועצים בכירים כמו רה"מ לשעבר אהוד ברק ופרופ' סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי רפואת הציבור במשרד הבריאות

בניין בורסת ת''א / צילום: איל יצהר

הירידות בבורסה טובות לעסקי הבורסה: הגדילה הכנסות ורווחים בשיעור דו-ספרתי

עלייה חדה של 33% במחזור היומי בשוק המניות של ת"א, בעקבות התנודתיות הגוברת, הקפיצה את הכנסות הבורסה מעמלות והובילה אותה להציג רווח של 29 מיליון שקל במחצית ● גיוסי ההון והחוב נמשכו במרץ, בהובלת הבנקים וחברות הנדל"ן, וחיפו על עצירת שוק ההנפקות הראשוניות

לוי הלוי, מנכ''ל כאל / צילום: רמי זרנגר

דוחות כאל: מחזורי העסקאות זינקו במחצית הראשונה - וכך גם הרווחים

חברת כרטיסי האשראי דיווחה על רווח נקי של 161 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022, לאחר שמחזור העסקאות זינק ב-19% ● תיק האשראי צמח ב-24% בהשוואה לסוף הרבעון השני של השנה שעברה

בועז לוי מנכ''ל תע''א, בצלאל מכליס מנכ''ל אלביט, יואב הר אבן מנכ''ל רפאל / צילום: תע''א, אסף שילה/ישראל סאן, רפאל

אלה החברות הביטחוניות המכניסות בעולם. היכן הישראליות ברשימה?

רשימת מאה החברות הביטחוניות השנתית של אתר "דיפנס ניוז" מגלה כי אלביט, רפאל ותע"א נכנסו לדירוג בעשיריות השלישית והרביעי עם היקף הכנסות של 11.7 מיליארד דולר יחדיו ● אלביט היא הבכירה ברשימה, במקום ה-31 ● את מי עקפו הישראליות ומי החברות ששולטות בפסגת הרשימה?

בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock

נאסד"ק ירד 1.2%; למונייד זינקה12%, איירון סורס נפלה 11%

מדד דאו ג'ונס נסוג 0.2% ומדד S&P 500 נחלש 0.4% ● בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד 1.1%, פוטסי 100 התקדם 0.1% וקאק 40 נסוג 0.5% ● הנפט נחלש והזהב התקדם ● לייבפרסון קרסה 24%

אלעד שרון, מנכ''ל קוגנייט / צילום: אתר החברה

"להוטים לסייע לכם": גם חברת הטכנולוגיה הביטחונית קוגנייט תחת מתקפה אקטיביסטית

חברת ההשקעות נויברגר ברמן מעריכה כי גיוס הון ושינויים בדירקטוריון החברה הישראלית יאפשרו תפנית בעסקיה: "מאמינים שאנו יכולים לסייע לקוגנייט לחזור לרווחיות, לצמוח בעקביות ולהחזיר את הערך המהותי שאבד לבעלי המניות"

מלאכי אלפר / צילום: יח''צ בזן

בזן מסכמת רבעון עם זינוק חד בהכנסות, לצד ירידה ברווח הנקי

הכנסות קבוצת בתי הזיקוק כמעט הוכפלו ברווח, אך הרווח הנקי ירד ב-12% בשל הפסדי שיערוך שנרשמו בגין עסקאות עתידיות להגנה על מרווחי הזיקוק ● המנכ"ל מלאכי אלפר: "יש התנרמלות בתחום. רואים את זה בהתנהלות מחירי הנפט ובמבנה השוק שמתחיל לחזור לנתונים שראינו בעבר"

נגיד הבנק המרכזי  של אנגליה, אנדרו ביילי / צילום: Associated Press, Dan Kitwood

מקרה המבחן הבריטי: שש העלאות ריבית לא עזרו למתן את האינפלציה

בריטניה מספקת הצצה לאפשרות שהעלאות הריבית לא יצליחו להוריד במהירות אינפלציה: שש עליות ריבית מצד הבנק המרכזי של אנגליה לא בלמו את האינפלציה שצפויה לזנק לפי התחזיות מ־9.4% ל־13% עד סוף השנה ● ובעוד שבוריס ג'ונסון אורז את חפציו, הדלפות מכיוונה של ליז טראס, המועמדת המובילה להחליפו, רומזות שיש תכנון לשנות את יעדי האינפלציה כדי לעודד צמיחה

בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

חשד לפרשת שוחד חדשה: ראש עיר מכהן ומנכ"ל עירייה נעצרו

לפי החשד, במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018, בעלי עניין העבירו כספים בסך מאות אלפי שקלים לקמפיין הבחירות של המועמד דאז לראשות העיר, ובתמורה לכך הוא הבטיח להם כי יפעל לקידום ענייניהם הכלכליים לאחר היבחרו

שי דוד, הבעלים של ''כרכום עיצוב נוף'' / צילום: אלון גרגו

בעל העסק שמתכנן ומעצב גינות יוקרה: "חברות בנייה משקיעות את המינימום הנדרש, ובסוף הציבור נפגע"

שי דוד, תושב יהוד בן 53 ● נשוי + 3 ● הבעלים של "כרכום עיצוב נוף" ● "העבודה מול הרשויות, ההיתרים שתקועים בוועדות, הסחבת והבירוקרטיה האפורה מקשות על התפקוד היומיומי" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז