גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית הדין לעבודה נגד טייסי ארקיע שסירבו להטיס בדיקות אנטיגן מדרום קוריאה

ביה"ד לעבודה הוציא צו מניעה המורה לוועד טייסי ארקיע להשתבץ ל-6 טיסות מטען שאמורות להמריא לסיאול כדי להביא לארץ ערכות של בדיקות קורונה ● העובדים טענו כי אינם נוקטים עיצומים, אך ביה"ד קבע כי מדובר בפעולה קיבוצית מתואמת ● הטייסים פנו לרת"א שתתערב בהחלטה

מטוס ארקיע / צילום: מיכל רז חיימוביץ
מטוס ארקיע / צילום: מיכל רז חיימוביץ

שופטת בית הדין לעבודה בתל אביב, דפנה חסון-זכריה, החליטה להוציא צו מניעה המורה לוועד הטייסים של עובדי ארקיע להשתבץ ל-6 טיסות מטען שאמורות להמריא לסיאול שבדרום קוריאה, החל מהיום בשעה 17:00 ועד ליום שבת 22.1.22, על-מנת להביא לארץ ערכות של בדיקות קורונה (אנטיגן).

לטענת ארקיע, טייסיה נוקטים עיצומים, חרף קיומו של סעיף של שקט תעשייתי, ובהיעדר הכרזה על סכסוך עבודה. לטענת ארקיע, מבצע זה תואם עם משרד הבריאות, תוך שארקיע התחייבה לעמוד בלוחות זמנים שסוכמו עם המשרד. הטייסים סירבו להשתבץ לטיסות אלה, ויו"ר הוועד התנה את הסכמת הטייסים להשתבץ לטיסות בשיפור תנאיהם של הטייסים. 

הטייסים: לא מדובר בעיצומים

לטענת הטייסים, הם אינם נוקטים עיצומים, אלא דרישת ארקיע להשתבץ לטיסות חורגת מחובתם על-פי ההסכמים הקיבוציים, ועל כן אין מקום למתן צווי המניעה.

ועד הטייסים וועד עובדי ארקיע טענו בבית הדין כי הטייסים לא נוקטים עיצומים, וכי ככל שהדבר היה תלוי בטייסים, זמני הבלוק התקצרו. עוד נטען כי הטייסים גילו נכונות להשתבץ בטיסות לא מתוכננות ואף הסכימו להשתבץ בשבת האחרונה לטיסות מטען להבאת בדיקות אנטיגן, אלא שאלה בוטלו בסופו של דבר על-ידי החברה.

בנוסף, טענו הוועדים, סירוב הטייסים שלא להשתבץ לטיסות המטען אינו מהווה עיצומים, שכן הדרישה להשתבץ לטיסות אלה חורגת מחובת הטייסים על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים.

הטייסים הדגישו כי ככלל, ארקיע אינה מקיימת טיסות מטען, ובדרך-כלל לא נדרשות שעות טיסה רבות כל-כך ושהייה כה ארוכה מחוץ לבית, כפי שנדרש לשם עמידה במבצע הבאת בדיקות האנטיגן.

עוד הם שבו והדגישו כי בהתאם להסכם ה-FTL, הטייסים רשאים לסרב להשתבץ לטיסות מבלי לנמק את סירובם. מכל מקום, נטען, סירוב הטייסים להשתבץ בטיסות אינה פעולה קיבוצית מתאומת אלא בסירוב ברמת הפרט. כך למשל, ישנו טייס עם ילד עם מחלה קשה שאינו יכול להשאירו לבדו לזמן ממושך; טייס אחר הוא אב לילדים בבידוד; טייס נוסף קבע חיסון לתור לילדים וביקש מראש שלא לטוס במועדים הרלוונטיים; לטייס אחר יש ילדים חולים בקורונה; ישנו טייס ללא רישיון על הסימולטור; וטייס נוסף חייב לשהות בביתו ביום חמישי עקב נסיבות אישיות.

הסתדרות העובדים טענה אף היא אין מדובר בעיצומים, שכן הדרישה להשתבץ בטיסות אלה, הכרוכה בשהייה ממושכת מחוץ לבית, חורגת מחובת הטייסים מכוח ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים. בהסכם הקיבוצי אין תגמול נוסף בגין העבודה הנוספת הנדרשת מהם לשם ביצוע הטיסות הנוספות. מכל מקום, נטען, על ההנהלה חלה חובה להידבר עם העובדים, ולא להורות להם להשתבץ לטיסות בהודעות SMS חד-צדדית. 

בית הדין: פעולה קיבוצית מתואמת

בית הדין לעבודה קבע כי אין מדובר בסירוב של יחידים במישור האינדיבידואלי, כי אם בפעולה קיבוצית מתואמת, על רקע דרישתם הארגונית של המשיבים לעבור לתקופה השנייה ולחתום על הסכם הטייסים.

לדברי בית הדין, "פעולה קיבוצית מתואמת זו ננקטת שלא כדין, מאחר שהיא נעשית בתקופת התחייבות לשקט תעשייתי ומיצוי תביעות, ומאחר שלא אושרה כדין על-ידי ארגון העובדים היציג, שהוא בלבד מוסמך להכריז על סכסוך עבודה ושביתה".

בית הדין התייחס לכך שדרישת ארקיע להשתבץ לטיסות מטען חורגת מהרגיל, ועובדה זו אף לא הוכחשה על-ידי ארקיע. "בנוסף, מקובלת עלינו טענת ההסתדרות כי מן הראוי היה שבנסיבות אלה היה על המבקשת לבוא בדברים עם המשיבים ולהציע להם תגמול הולם", אלא שלאחר מכן קבע בית הדין כי "בשים לב לצו השעה, שעה שטייסי ארקיע נדרשים לשתף פעולה עם החברה לשם הבאת בדיקות אנטיגן הדרושות לשם שמירה על בריאות הציבור ולהמשך פעילות תקינה של המשק, בשיאו של גל הקורונה הנוכחי בו מצויה כעת מדינת ישראל, מצופה היה מהמשיבים לשתף פעולה עם החברה, ולא לנצל שעה זו לשם השגת הישגים כלכליים במישור הקיבוצי".

השופטת חסון-זכריה כתבה כי "בנסיבות שכאלה, החלטה לעבוד 'לפי הספר' מהווה עיצומים". עוד נכתב כי "בנסיבות העניין, גם סירוב סתמי להשתבץ לטיסות, שלא על רקע דרישות כלכליות כאלה ואחרות, רק 'כי לא בא לטייסים', חורג אף הוא מחובת תום-הלב המוטלת על הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים, שכן אין מדובר בצעד מידתי לאור הנזק העלול להיגרם מהסירוב להשתבץ לטיסות".

הטייסים פנו לרת"א שתתערב בהחלטה

בעקבות החלטת בית הדין לעבודה, ועד טייסי ארקיע פנה לרת"א (רשות התעופה האזרחית) בתקווה שתתערב בהחלטה. יצוין כי מדובר בהליך חריג שבו מחלוקת בין עובדי החברה להנהלה מגיעה לפתחה של רת"א ולעומד בראשה, יואל פלדשו.

הטייסים מלינים על מכתב ששיגר להם המשנה למנכ"ל בארקיע, עוז ברלוביץ, בו הוא דורש מהם לקיים את צו בית הדין. ברלוביץ' ציין כי "אי-היענות ואי-זמינות מצד הטייסים מהווה הפרה של הצווים". 

בעקבות זאת פנו הטייסים כאמור לרת"א: "אנו, טייסי ארקיע, כולנו אזרחים שומרי חוק, וחלה עלינו החובה למלא אחר הוראות החוק. כך היה וכך יהיה. עם זאת, באמירה זו שאינה מצוטטת מתוך לשון החלטת בית הדין (ועל כן היא מהווה את פרשנותו שלו להחלטת בית הדין), יש משום איום ממשי על כל טייס וטייס על כך שעליו להיות זמין ולהיענות לדרישות החברה, שאם לא כן, ייחשב כמפר צו בית המשפט.

"איום כזה מייצר לחץ בלתי סביר על טייסים למלא את תפקידם כאנשי צוות טסים, גם כאשר אינם מרגישים שהם כשירים לביצוע משימתם, וזאת כפי שדורש מהם החוק. על כך נוסיף את דרישת החוק לחתימת הצהרת בריאות 'Fit to fly' אליה מחויב כל טייס טרם יציאתו לטיסה, ואשר הנחייתו של המשנה למנכ"ל כאמור עלולה לגרום לטייסים חתימה על הצהרה כוזבת".

הטייסים ציינו כי מכתבו של ברלוביץ' נשלח כשעה לפני טיסה שתוכננה בלו"ז, ועל כן עשוי להיווצר מצב שבו יפרו הטייסים את זמן המנוחה הקבוע בתקנות הטיס לפני טיסות.

"נבקשך לבדוק ולפעול מול הנהלת חברת ארקיע על-מנת להסיר איום בלתי סביר זה מעל ראשי הטייסים, וזאת כמובן מבלי לגרוע מכך שאנו נפעל למלא אחר החלטת בית הדין כלשונה ובתום-לב".

את ארקיע ייצגו עורכי הדין אורלי אבירם וברק גבעוני ממשרד נ. פינברג ושות'. 

עוד כתבות

מה אפשר לקנות ב-2.6 מיליון באזור יהודה ושומרון / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מה אפשר לקנות ב-2.6 מיליון שקל באזור יהודה ושומרון

דירות גן בנות 4 חדרים במעלה אדומים או בגבעת זאב, קוטג' בן 6 חדרים בניל"י או בבית אריה ● בעסקה אחרת בגבעת זאב נמכר בית ב-3.7 מיליון שקל

ג'ף בזוס / צילום: Associated Press, Jordan Strauss

בעקבות ציוץ בטוויטר: מייסד אמזון ג'ף בזוס יוצא נגד נשיא ארה"ב ג'ו ביידן

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן קרא "לוודא שהתאגידים העשירים ביותר ישלמו את חלקם ההוגן", על מנת להילחם באינפלציה ● ג'ף בזוס צייץ בתגובה: "מועצת הדיסאינפורמציה החדשה צריכה לבחון את הציוץ הזה" ● חילופי הדברים בטוויטר מגיעים לאחר שהאינפלציה בארצות הברית זינקה לרמות שלא נראו מזה עשרות שנים

תחנת דלק.  המחירים עולים חודש שביעי ברציפות / צילום: תמר מצפי

לקראת פרסום מדד אפריל: קצב עליית המחירים בישראל קרוב לשיא של 11 שנה

נתוני האינפלציה של הלמ"ס יצביעו על עלייה של 0.8% ברמת המחירים באפריל, כך לפי הערכות הכלכלנים ● בנק ישראל עשוי להמשיך בקו העלאות הריבית בשבוע הבא ● פסגות: "את הזעזוע שהעולם חווה בימים אלו אנו עוד צפויים להרגיש בכיס במהלך החודשים הבאים"

עסקאות נדל''ן / צילום: Shutterstock

האם הריביות העולות יחזקו דווקא את כוחם של רוכשי הדירות בישראל?

מצד אחד, האינפלציה והריבית העולות בישראל עלולות לגרור התייקרות במחירי הדירות ובעיקר במשכנתאות. מצד שני, גם יזמי הנדל"ן הממונפים עלולים להיקלע בתקופה הקרובה לקשיי תזרים, וירצו להיפטר ממלאי הדירות ● האם מצוקת היזמים תגדיל סוף סוף את כוח המיקוח של הרוכשים? ● האזינו 

ראשת ממשלת שבדיה, מגדלנה אנדשון / צילום: Shutterstock

אחרי פינלנד: גם שבדיה הודיעה על כוונתה להצטרף לנאט"ו

ראשת הממשלה מגדלנה אנדשון אמרה הערב כי אם שבדיה תהיה המדינה היחידה באזור הנורדי והסקנדינבי שאינה חברה בנאט"ו, הדבר יציב אותה בעמדה מסוכנת ● מחר ידונו הפרלמנטים של שתי המדינות בהצטרפות לברית הצבאית, נושא שהיה שנוי במחלוקת במשך עשורים רבים בהן

אייפון / צילום: Shutterstock

כבל הטעינה יתחלף? השינוי הגדול שאפל בוחנת באייפון

על פי דיווח בבלומברג, יצרנית האייפונים בוחנת שינוי של שקע הטעינה במכשיריה לזה הקיים במכשירי אנדרואיד ● הסיבה העיקרית: לחץ של האיחוד האירופי במטרה לצמצם פסולת אלקטרונית

בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה / צילום: Associated Press, Frank Augstein

בוריס ג'ונסון מאיים לבטל חלקים מהסכם הברקזיט ומאשים את האינפלציה

ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, מתכוון לקדם חקיקה שתבטל למעשה חלקים מהסכם הברקזיט ● בתוכנית: מהלך חוקי שיאפשר לבריטניה להתעלם מפרוטוקול שקובע כיצד מתנהל הסחר מול צפון אירלנד לאחר התנתקות הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי

ליאור פייס, מנכ''ל רוסאריו / צילום: אלון רון

פרשת מידע הפנים שהסעירה את השוק: מנכ"ל רוסאריו ישלם מאות אלפי שקלים

שנתיים וחצי לאחר סיום החקירה, חתם ליאור פייס מנכ"ל ראסריו קפיטל על הסדר לסגירת ההליך הפלילי נגדו ● פייס וחברת הבת ראסריו חיתום הודו במסגרת ההסכם כי שילמו עמלות הפצה בניגוד לחוק לאיש שוק ההון מנחם ויינברג וישלמו 650 אלף שקל ● מדובר בתיק החקירה הרביעי שנסגר במסגרת הפרשה ● עניינו של ויינברג, החשוד המרכזי בשימוש במידע פנים, עוד לא הוכרע

בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock

גם אחרי הצלילה הגדולה בוול סטריט - המניות עדיין יקרות מאוד

אם אפשר להסתמך על ההיסטוריה, למדד S&P 500 יש עוד הרבה מקום לירידה ● למרות ירידה של 16% מתחילת השנה, המדד עדיין נסחר השבוע במכפיל גבוה מהמכפיל הממוצע על הרווחים העתידיים ב-20 השנים האחרונות

הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף

נעילה חיובית בת"א: אינטרקיור קפצה ב-14%, אל על ב-8.3%

מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 0.95% ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.15% ● עליות חדות רשמו אלקטריאון, דלתא, שופרסל, אינרום, קבוצת דלק, פריון ונופר אנרג'י ● בערב יפורסמו נתוני האינפלציה במשק

הראל ויזל / צילום: איל יצהר

הירידה בסחר האונליין פגעה גם בטרמינל X: שוויה נחתך במיליארד שקל בחצי שנה

אתר האונליין של קבוצת פוקס סיים את הרבעון הראשון ב־2022 עם הפסד של 2.7 מיליון שקל ועומד על נתונים שליליים רבעון שני ברציפות • ברקע, ירידה בהוצאה העולמית על מסחר מקוון מאז סיום סגרי הקורונה

לויד בלנקפיין / צילום: Reuters, בריאן סניידר

בכיר בגולדמן זאקס: "סיכון גבוה מאוד למיתון בארה"ב"

את הדברים אמר לויד בלנקפיין, מי שהיה בעבר מנכ"ל גולדמן זאקס וכיום משמש בכיר בדירקטוריון החברה, בראיון לתוכנית "Face the Nation" של חדשות CBS ● עם זאת, הוא אמר שיש לפרדל ריזרב "דרך צרה" שבה הוא יוכל להשתמש ב"כלים החזקים שלו" כדי למנוע מיתון

ממגורות דגון בנמל חיפה / צילום: Shutterstock

החיטה בישראל מתייקרת ב-20% וצפויה לחולל גל עליות מחירים

אוקראינה ורוסיה מספקות בשגרה יותר ממחצית מהתבואה הנצרכת בארץ ● על רקע המלחמה הואץ הייבוא ממדינות נוספות - שהעלו מחירים ● ההשלכות יורגשו בקרוב גם במחירי תעשיית המזון מן החי: ביצים, חלב ובשר

משפט נתניהו, 11.5 / צילום: יונתן זינדל/פלאש90

לאחר עדות פילבר: המדינה מבקשת לתקן את כתב האישום בתיקי האלפים

התביעה בתיקי האלפים מבקשת כעת לתקן את כתב האישום וטוענת כי המעשה נדרש בהמשך לעדותו של שלמה פילבר מיום משבוע שעבר על מנת להגיע לחקר האמת

מפעל חוליות בשדה נחמיה / צילום: אתר החברה

למרות הירידות בשווקים: קרן טנא תנסה להנפיק את חברת צינורות הפלסטיק חוליות

החברה הקיבוצית הגישה טיוטת תשקיף ראשונה הכוללת הצעת מכר על-ידי בעליה, לגיוס של 200-300 מיליון שקל ● כספי ההנפקה מיועדים מיועדים להמשך מסע הרכישות של חוליות

איתמר ג'ובאני ועודד זהבי / צילום: אור קפלן, הגר בדר

שתי חברות ישראליות מסייעות לחדי הקרן למנוע בזבוזים. מי מהן תשלוט בשוק?

עם פרוץ מגפת הקורונה ופיזור העובדים לבתיהם, גבר הצורך בבקרה ניהולית בחברות ● עבור הסטראט-אפים הישראלים, מאש פיימנטס ופאיים, זו הייתה הזדמנות לפרוץ ● הם מנפיקים כרטיסי אשראי, מפעילים מערכות ניהול ועוזרים לחברות להתייעל כלכלית ● המשבצת, מדור חדש

הנפילות במניות נדל”ן

הנפילות האחרונות במניות נדל"ן: תגובת יתר של השוק או תיקון מוצדק?

את הירידות בבורסה בשבועות האחרונים הובילו מניות הנדל"ן, גם של חברות הנדל"ן המניב וגם של חברות הייזום ● אבל אם מסתכלים שלוש שנים אחורה הן עדיין רשמו תשואות מרשימות, ויש בסיס חזק של ביקושים, גם במגורים וגם במשרדים

שוק הרכב והאינפלציה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

הסערה המושלמת מגיעה לשוק הרכב הישראלי: מה יקרה למחירים?

לשיבושי האספקה ומשבר השבבים מצטרפים כעת איומי מקרו חדשים: היחלשות ערך השקל מערערת את יציבות המחירים, והריבית המטפסת מאיימת על אופציית המימון • אולם, אם תתרחש התייקרות שמקורה בשערי המטבע, היא ככל הנראה תורגש בעיקר בשנה הבאה

חייל אוקראיני בשדה חקלאי סמוך לקייב / צילום: Shutterstock

מדד מחירי המזון בשיא כל הזמנים: במקינזי מזהירים ממשבר עולמי

דניאל עמינצח, שותף בכיר בענקית הייעוץ וראש תחום החקלאות והמזון בחברה, מסביר לגלובס כי ענף המזון העולמי נמתח לקצה יכולתו בקורונה, והמלחמה באוקראינה והאינפלציה יוצרות מחסור בעל "השלכות דרמטיות שלא ראינו הרבה מאוד שנים" ● עיקר הפגיעה צפויה במדינות חלשות אבל את ההשלכות נרגיש גם בישראל

מוסי רז, מרצ / צילום: שלומי יוסף

האם הגידול בהתנחלויות מגיע מתושבים שעזבו את הקו הירוק?

מספר התושבים בהתנחלויות גדל? בשנים האחרונות זה בעיקר בזכות ריבוי טבעי ● המשרוקית של גלובס