יום לאחר הפיגוע בבאר שבע בחודש שעבר, שבוצע על ידי אזרח ישראלי, התייחסה חברת הכנסת אורית סטרוק לסוגיית התשלום למחבלים שנתפסים ויושבים בכלא בישראל. "במרחק אופניים מאיתנו נמצאת הרשות הפלסטינית, אשר יש לה חוק. לפי החוק שלה מחויב אבו מאזן לשלם משכורות למחבלים, על פי טיב הפיגוע ועל פי מספר הקורבנות שהם הצליחו לפגוע בהם…", היא אמרה במהלך דיון בוועדת החוקה של הכנסת, שבו פנתה ליו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב. "אם המחבל הוא ישראלי, כמו אתמול, הוא מקבל יותר, לא יודעת אם ידעת את זה… ואם הוא ירושלמי אז הוא מקבל עוד יותר". קריב השיב לה כי לא ידע על כך, וכי זה אכן מטריד מאוד. אבל האם זה גם נכון? בדקנו.

חוק האסירים והאסירים המשוחררים הפלסטיני עוסק באסירים שיושבים בכלא הישראלי ("כלא הכיבוש", כלשון החוק). סטרוק העבירה לנו נוסח מתורגם של הסעיפים הרלוונטיים, והציטוטים שיופיעו כאן מבוססים על התרגום הזה, אך במקביל בדקנו בעצמנו את החוק בנוסח המקורי שלו בערבית. סעיף 7 בחוק קובע כך: "הרשות תשלם לכל אסיר משכורת חודשית שתיקבע בתקנון ותהיה צמודה למדד יוקר המחיה". בנוסף נכתב בו כי הרשות תשלם חלק מהמשכורת למשפחתו של האסיר.

 

פירוט התוספות מופיע בסעיף 12 של החלטת הרשות הפלסטינית מ-2010, ובחלקן עסקנו כבר בבדיקה קודמת של המשרוקית. מהסעיף הזה ניתן ללמוד כי המשכורת גדלה בהתאם לאורך המאסר. כך, למשל, מי שנמצאים במאסר של עד שלוש שנים יקבלו 1,400 שקל מדי חודש; מי שמרצים בין שלוש לחמש שנים יקבלו 2,000 שקל בחודש; וברף המקסימלי, מי שעונשם עומד על 30 שנה ומעלה, יקבלו 12 אלף שקל בחודש.

כלומר, החוק לא קובע באופן מפורש, כפי שהציגה זאת סטרוק, כי התשלום הוא לפי "טיב הפיגוע" ו/או "מספר הקורבנות", אך מובן כי אורך המאסר שמטילה ישראל על מחבלים מושפע במידה רבה מחומרת המעשים שביצעו, או אלה שתיכננו לבצע.

ומה לגבי תשלום היתר למחבל בעל אזרחות ישראלית או למחבל שמתגורר בירושלים? גם כאן לסטרוק יש על מה להתבסס, אם כי נראה כי במהלך דבריה היא התבלבלה מעט. החוק אכן מגדיר תוספת תשלום שקשורה למקום המגורים של האסיר, כך שאסיר מירושלים זכאי לעוד 300 שקלים בחודש, ואזרח ישראלי זכאי לתוספת של 500 שקלים בחודש. כלומר, המחבלים הללו מקבלים תשלום עודף, אך התשלום הגבוה ביותר הוא לאזרח ישראלי, ולא לתושב ירושלים כפי שעלה מדבריה של הח"כית בוועדה.

בשורה התחתונה: דבריה של סטרוק נכונים ברובם. אמנם הגדרת התשלום בחוק הפלסטיני אינה נוגעת ישירות למספר הקורבנות, אך היא כוללת תשלום גבוה יותר ככל שתקופת המאסר ארוכה יותר, וזו אכן קשורה בדרך כלל לחומרת המעשים. החוק כולל גם תוספת תשלום לתושבי ירושלים ואזרחי ישראל, אך התעדוף ביניהם הוא הפוך מזה שהציגה סטרוק.

תחקיר: אוריה בר-מאיר, היבא מדלג' ורע'ד ברהום