בחודשים האחרונים, תחת ממשלתו של בנט, נרשמת הרעה במצב הביטחוני שבאה לידי ביטוי בגל פיגועים קשה, שגבה עד כה קרוב ל-20 הרוגים. אבל בזירה אחרת שהשפיעה מאוד על המצב הביטחוני במדינה בשנים האחרונות נדמה שנרשמת הקלה. "צריך לזכור שאנחנו בשנה הכי שקטה מעזה בעשר השנים האחרונות", אמר סגן השר האביר קארה, בראיון לרדיו ירושלים, כדוגמה למה שהוא בעיניו אחת מהצלחותיה. האם זה אכן נכון? בדקנו.

הממשלה הנוכחית, שהושבעה ב-13 ביוני 2021, טרם כיהנה שנה מלאה. לכן, בדקנו את הממוצע החודשי של ירי רקטות מעזה תחת כהונתה והשוונו אותו לממוצעים החודשיים של ממשלות קודמות בעשור האחרון. את המידע ליקטנו מהדוחות של מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית. התחלנו בממשלה הנוכחית. באפריל האחרון נורו לעבר ישראל ארבע רקטות מרצועת עזה, וזה החודש הרע ביותר מבחינתה. בסך הכול, בעשרת חודשי כהונתה נורו לעבר ישראל עשר רקטות - כלומר, ממוצע של רקטה לחודש. ומה קרה תחת ממשלות קודמות? ניכינו מהחישוב ירי במסגרת מבצעים גדולים כמו "שומר החומות" או "צוק איתן", מתוך הנחה שמבצעים כאלה מעוותים את השוואה לתקופה הקצרה של ממשלת בנט, שלא כללה עד כה מבצע מן הסוג הזה. אבל גם ללא מבצעים כאלה, קל להתרשם שנכון לעכשיו הממוצע החודשי של הממשלה הנוכחית הוא אכן נמוך ביחס לעבר.

כך, למשל, בשנה הקודמת, בין יוני 2020 למאי 2021 נורו לעבר ישראל 364 רקטות, שמייצרות ממוצע חודשי גבוה בהרבה: כ-30 רקטות בחודש. וגם הנתון הזה הוא נמוך לעומת השנים שקדמו לו. בין יוני 2019 למאי 2020 הממוצע עמד על כ-63 רקטות בחודש, ובין יוני 2018 למאי 2019 הנתון כבר קופץ לכ-146 רקטות בחודש. הרחקנו עוד במורד העשור כדי לחפש שנים שקטות יותר, ומצאנו את השנים שלאחר מבצע צוק איתן: בין יוני 2015 למאי 2016 עמד הממוצע על 2.75 רקטות לחודש, ובין יוני 2016 למאי 2017 הוא ירד ל-1.4 רקטות בחודש - מעט יותר מהממוצע של הממשלה הנוכחית.

גם בדיקה של השנים באופן קלנדרי (ינואר עד דצמבר), והשוואתן לממוצע של הממשלה הנוכחית בעשרת חודשי פעילותה, לא משנה משמעותית את המצב (2016 שוב קרובה עם נתון של 1.3 רקטות בחודש).

 

ועדיין, מעבר לסייג שמדובר בתקופת כהונה קצרה למדי, חשוב להוסיף לדבריו של קארה סייג נוסף. הממשלה הנוכחית קמה מיד לאחר מבצע "שומר החומות", ובמידה רבה נהנית מפירותיו. כפי שהראינו, גם לאחר מבצע צוק איתן נרשמה ירידה משמעותית בכמות הירי, וזו הלכה והתפוגגה במהלך הזמן. למעשה, אם היינו בוחנים רק את עשרת החודשים שלאחר צוק איתן, היינו מגלים כי במהלכם נורו לעבר ישראל רק תשע רקטות - כלומר, אחת פחות מהנתון שמציגה ממשלת בנט כעת.

בשורה התחתונה: דבריו של קארה נכונים ברובם. בחישוב של ממוצע חודשי על פני 12 חודשים רצופים של ממשלות קודמות (גם בין יוני למאי, וגם במהלך שנה קלנדרית), אין נתון נמוך יותר מכפי שמציגה כעת הממשלה הנוכחית. יחד עם זאת, מדובר בממשלה שמכהנת זמן קצר והחלה לכהן מיד בתום מבצע גדול. בחישוב ממוצע הירי בעשרת החודשים שלאחר צוק איתן, מתקבל נתון מעט נמוך יותר מזה הנוכחי.

תחקיר: אוריה בר-מאיר