גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הכסף חוזר אל התיקים: זינוק של 17% בכספים הנמצאים בניהול השקעות

לראשונה לאחר שנים רבות ניכרת צמיחה ממשית בתעשיית ניהול תיקי השקעות - שבעשור האחרון הציגה צמיחה פושרת ביותר שפיגרה אחרי מה שהתחייב מהתשואות ● מנתונים שפרסמה בימים אלה רשות ני"ע עולה, כי בסך הכול ניהלה התעשייה בסוף השנה שעברה כ-351 מיליארד שקל, עלייה יוצאת דופן לעומת סוף 2020 ● כתבה ראשונה מתוך שתיים

הכסף חוזר אל התיקים / צילום: Shutterstock
הכסף חוזר אל התיקים / צילום: Shutterstock

הכותב הוא מבעלי בית ההשקעות מיטב דש, שבו מנוהלות, בין השאר, גם קרנות נאמנות. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

מאז שנת 2014 נוהגת רשות ניירות ערך לפרסם אחת לשנה נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות. הפרסום הזה נדרש מכיוון שבניגוד לתעשיית קרנות הנאמנות, שהיא שקופה ונתוניה מתפרסמים מדי יום ו/או אחת לחודש (תלוי באופי הנתונים), הרי שתעשיית ניהול התיקים הרבה יותר רחוקה מהעין הציבורית.

הדוח האחרון של רשות ני"ע, שפורסם בימים האחרונים, ודן מטבע הדברים בנתונים מלפני המפולת האחרונה בשווקים, מלמד כמה דברים מעניינים על ההתפתחות של התעשייה הזו בשנה האחרונה, כולל השוואה לשנים קודמות. נצלול אל הנתונים ונסביר את משמעותם.

19 - הוא מספר החברות המוגדרות "גדולות", לפי קריטריונים של היקף נכסים מנוהל אך גם מספר לקוחות. חברות אלו מנהלות 269 מיליארד שקל, שהם כ-83% מהנכסים המנוהלים בתעשייה, עלייה של כ-10% לעומת 245 מיליארד שקל ב-2020.

לפי הדוח 11 מבין ה-19 מנהלות יותר מ-5 מיליארד שקל, כל אחת עבור יותר מ-1,000 לקוחות, שש מנהלות אומנם פחות מ-5 מיליארד שקל, אבל עבור יותר מ-1,000 לקוחות, ושתיים שעמדו בחלק מהקריטריונים האלה, ולא חלפו מאז שלוש שנים, אבל כיום מנהלות פחות מ-5 מיליארד שקל ועבור פחות מ-1,000 לקוחות כל אחת. מספרן של החברות המוגדרות כגדולות נותר יציב במשך כל השנים האחרונות.

סך הנכסים המנוהלים במסגרת ניהול תיקי השקעות, ב-123 חברות, עומד נכון לסוף 2021 על 351 מיליארד שקל, זינוק יוצא דופן של 17% לעומת שנה קודמת (300 מיליארד שקל). בשנים האחרונות היקף נכסי התעשייה היה סטטי - בתחום שבין 260 ל-300 מיליארד שקל. סטטיות במקרה זה פירושה נסיגה, שכן התשואות שהפיקו תיקי השקעות בשנים האחרונות עמדו על ממוצע של כ-4% עד 5% בשנה.

בסך הכול יצאו בשנים האחרונות כמה עשרות מיליארדי שקלים מתיקים מנוהלים לכמה כיוונים. הראשון הוא הנדל"ן כמובן, אבל חלק מכספי הלקוחות פנה גם למכשירי השקעה חלופיים: פוליסות פיננסיות, תיקון 190 (תיקון חקיקתי שנותן יתרונות מיסויים לחוסך לפנסיה), קופות גמל להשקעה, IRA (ניהול אישי של קרנות הפנסיה), קרנות נדל"ן, קרנות להלוואות, קרנות גידור וכו'.

לעומת זאת, התשואה הממוצעת בשנת 2021 (של כל תיקי ההשקעות של פרטיים, תאגידים ומוסדיים בכל פרופילי ההשקעה) עמדה להערכתנו על כ-11%, כך שהקפיצה בנכסים (כ-17%) מייצגת, לראשונה זה שנים, כניסה מהותית של לקוחות ושל כספים לתעשייה.

9% היה שיעור הגידול הרב-שנתי של התעשייה הזו, כאשר בוחנים אותה בפרספקטיבה של 17 השנים האחרונות, 2004 עד 2020.

הגידול ארוך-הטווח של התעשייה במונחי הנכסים תאם הרבה שנים את מגמת הגידול בסך הנכסים הפיננסיים של הציבור, והוא נבע בראש ובראשונה מהתשואה החיובית שהפיקו תיקי ההשקעות בכל השנים מאז 2004, למעט, כמובן, 2008, ובמידת מה גם 2011 ו-2018. עם זאת, עיקר הצמיחה הושגה עד וכולל שנת 2010 גם הודות לכניסת קופות גמל מפעליות והוסטינגים למסגרת של ניהול תיקי השקעות, בעקבת רפורמת בכר.

ואולם, בשנים האחרונות הצמיחה נחלשה מאוד. בעשר השנים האחרונות שמסוף 2010 עד סוף 2020 עומדת הצמיחה על שיעור מצטבר של כ-29% בלבד, או כ-2.5% בממוצע שנתי, ולעובדה זו יש, כאמור, קשר הדוק ליציאת הכספים לנדל"ן ולהשקעות אלטרנטיביות.

שיעור ההצטרפות של הציבור לשירות הזה היה נמוך: מספר הלקוחות בשנת 2004 עמד, על פי האומדן שערכנו אז במיטב, על 40 אלף, וכיום מגיע מספרם, להערכתנו, קרוב ל-75 אלף.

חשוב להדגיש, שמספר הלקוחות שנכלל בדו"ח רשות ני"ע, ועומד על כ-88 אלף לקוחות, מתייחס לתיקי השקעות, ובפועל יש לא מעט לקוחות (פרטיים ותאגידיים) שמנהלים יותר מתיק השקעות אחד אצל אותו מנהל תיקי השקעות, או בכמה בתי השקעות ("תיקי תחרות"). בפועל, מספר הלקוחות כנראה ירד בשנים האחרונות עד 2020, ואילו בשנה החולפת הוא גדל. חלק מההצטרפות של לקוחות חדשים ניתן לייחס ללקוחות שהצטרפו לניהול בסגנון דיגיטלי.

 

המח"מ של לקוח בחברה לניהול תיקים

ממצאים מעניינים במיוחד בדוח מתייחסים לשיעור ההצטרפות והעזיבה של לקוחות בניהול תיקים. נתונים אלה יש בהם כדי ללמד על שיעור התחלופה של לקוחות החברות לניהול תיקים, אבל במגבלות שונות, שכן הצטרפות יכולה להיות של לקוח חדש, שעד כה לא ניהל תיק השקעות באמצעות חברה לניהול תיקי השקעות, או שהיא מייצגת פשוט מעבר - נטישה של חברה אחת לטובת חברה אחרת.

בתעשיית ניהול תיקי ההשקעות נהוג לומר שהמח"מ הממוצע של לקוח נע סביב 4-5 שנים. בכל מקרה, זו תקופה ארוכה הרבה יותר משיעור התחלופה בתעשיית קרנות הנאמנות, שם מקובל לומר שתקופת ההחזקה של לקוח בקרן נאמנות אקטיבית ספציפית נעה סביב כמה חודשים.

הסיבה העיקרית לפער הזה נובעת מכך שבניהול תיקי השקעות קיים קשר ישיר בין החברה, ובאופן אישי - בין מנהל השקעות ו/או מנהל הקשר עם הלקוח ובין הלקוח, בעוד שכאשר מדובר בקרן נאמנות, החברה המנהלת כלל לא מכירה את הלקוח, והשליטה על החלטותיו מצויה בידיו או בידי היועץ הבנקאי המלווה אותו.

על פי הדוח שפרסמה רשות ניירות ערך, מספר המצטרפים לשירות ניהול תיקים היה גדול בהרבה ממספר העוזבים את השירות. זאת, אחרי שנים רבות שבהן מספר המצטרפים ומספר העוזבים היה דומה. בשנת 2021, לעומת זאת, נרשמה הצטרפות נטו של כ-9,700 לקוחות חדשים. אנחנו מעריכים שכרבע מהם הם לקוחות שהצטרפו לניהול תיק דיגיטלי. הדבר ניכר בגידול העצום של כ-3,600 לקוחות "קטנים", בסכומים של עד 100 אלף שקל. מצד שני, נרשם גם גידול ניכר של יותר מ-5,200 לקוחות "מיליונרים" עם סכומים של יותר ממיליון שקל.

הקורונה כמעט לא הגדילה את נטישת הכספים

תובנות אלה עמדו למבחן כבר במשבר הקורונה. ואכן, תעשיית קרנות הנאמנות פדתה במרץ 2020 סכום עתק של כ-42 מיליארד שקל, שהיווה כ-12% מנכסי התעשייה באותה עת. לעומת זאת, שיעור הנטישה מהשירות של ניהול תיקי השקעות היה נמוך בהרבה, והוא מוערך בלא יותר מ-2%, רק מעט יותר משיעור הנטישה הרגיל בימים כתיקונם, עקב חוסר שביעות רצון או צורך בכסף.

יתרה מזו: יציאת הכספים מקרנות הנאמנות היא נטו, כלומר, יציאת כספים בקיזוז כניסות כספים, ואילו נתוני היציאה מניהול התיקים הם ברוטו. זה פועל גם, כמובן, בכיוון ההפוך, כאשר העליות חוזרות לשווקים.

גם מאז תחילת השנה הנוכחית ועד סוף מאי, תעשיית הקרנות המסורתית פדתה כ-9.3 מיליארד שקל, המהווים כ-2.3% מנכסיה בתחילת השנה, בעוד שבתעשיית ניהול התיקים נרשמה יציאת כספים זניחה.

עוד עולה מהנתונים, כי רוב הכסף, כ-60%, מנוהל עבור לקוחות פרטיים ותאגידים: חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, חברות עסקיות, מלכ"רים, קיבוצים וכו', ואילו כ-40% עבור קופות גמל (מפעליות), קרנות פנסיה, חברות ביטוח ובתי השקעות (פוליסות פיננסיות) וקרנות נאמנות (הוסטינגים), בדיוק כמו בסוף 2020.

ריכוזיות: עשר החברות הגדולות ביותר מנהלות יחד כ-148 מיליארד שקל, שהם כ-70% מהנכסים המנוהלים עבור לקוחות שאינם מוסדיים, וארבע חברות מנהלות תיקים עבור כ-37% ממספר הלקוחות הכולל של התעשייה. לכאורה, רמת ריכוזיות גבוהה, אבל בפועל התעשייה הזו מתאפיינת ברמת תחרות גבוהה ביותר, וכל לקוח יכול למצוא את מבוקשו על פי העדפותיו - ניהול תיק השקעות בחברה גדולה/בינונית/קטנה. לשם השוואה, בתעשיית קרנות הנאמנות מנוהלים 90% צמהכספים בידי עשר החברות הגדולות.

התחרות החריפה מתנהלת לא רק בתוך התעשייה, אלא, כאמור, גם מול מוצרים אלטרנטיביים, כלומר, גם מול מוצרים שמחוץ לתעשייה. תחרות זו התבטאה בעשור האחרון בירידה של ממש בדמי הניהול המקובלים בתעשייה.

חברות ניהול תיקים שאינן מוגדרות כגדולות צמחו השנה בשיעור ניכר, ומניהול של 55 מיליארד שקל ב-2020, הן הגיעו ל-82 מיליארד שקל בסוף 2021. זו תוספת של 27 מיליארד שקל לעומת תוספת של 24 מיליארד שקל לחברות המוגדרות כגדולות.

לשם השוואה, עשר החברות הגדולות בניהול קרנות נאמנות (אקטיביות מסורתיות) מנהלות כיום כ-153 מיליארד שקל, המהווים כ- 80% מנכסי הקרנות, ואם נתייחס לכלל התעשייה - שכוללת גם קרנות אקטיביות כספיות וגם קרנות פסיביות (מחקות וסל) - אזי נתח השוק של עשרת הגופים הגדולים מגיע ל-90%.

עוד כתבות

סקר הסקרים

העבודה מתחזקת, מרצ נמחקת. ומי המרוויח הגדול מהמבצע בעזה?

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם החמישית בתוך שלוש שנים ● גלובס מביא את הסקרים העדכניים ביותר מכל כלי התקשורת ובודק מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● יש עתיד מתחזקת על חשבון הליכוד, אך גוש נתניהו רחוק בשני מנדטים בלבד מהרכבת קואליציה, ומרצ נעלמת ● העמוד מתעדכן באופן שוטף

יורם נוה, מנכ''ל כלל ביטוח וירון בלוך, יו''ר מקס / צילום: כדיה לוי, הדר דולן

הדירקטוריון אישר: כלל רוכשת את מקס לפי שווי של 2.47 מיליארד שקל

כארבעה חודשים לאחר שהפתיעה את שוק ההון כשהודיעה על מזכר ההבנות עם הקרן הזרה ורבורג פינקוס השולטת במקס, דירקטורין כלל אישר את ההסכם והעסקה צפויה להיחתם בקרוב ● המנצח הגדול: מנכ"ל כלל יורם נוה שדחף לביצוע העסקה והצליח להתגבר על ההתנגדויות

בית הקפה גרציא / צילום: לילך גל

יום בילוי טעים, מעשיר ומלא צל בקיבוץ אחד בעמק חפר

קיבוץ העוגן שבעמק חפר מחביא בין משעוליו בית קפה יפה, שוקולטייר מוכשר שיוצר פרלינים עם חוואייג' וסיור אמנות מפתיע בין יצירותיו של בן המשק שרגא ווייל ● חגית אברון תופרת יום

מסעדה בניו יורק. החיים חזרו למסלולם הנורמלי ברוב המקומות שבהם אנשים מתקהלים / צילום: Associated Press, Ted Shaffrey

הערים הגדולות לא מצליחות להחזיר את העובדים למשרדים

​שיעור התפוסה במקומות העבודה נמוך במיוחד בערים כמו ניו יורק, שבהן העובדים הם המנוע של הכלכלה המקומית

עו''ד זאב פרל / צילום: דודו בכר

"אחרי 7 שנים אפשר להפוך לשותף": עו"ד זאב פרל מספר איך מנהלים משרד עורכי דין מרחוק

עו''ד זאב פרל, ראש משרד עורכי הדין פרל כהן, מסמן בראיון לגלובס את האתגר הבא של הפירמות בישראל ("גלובליות אמיתית, הלקוחות רוצים למכור לארה"ב") • וטוען: "בינתיים המשבר בהייטק הוא משברון. רואים יותר זהירות מצד החברות, ואולי זו זהירות טובה"

שליחי מזון בתל אביב / צילום: שלומי יוסף

תקדים וולט: איך יראו יחסי העבודה בכלכלה החדשה

בית המשפט אישר תביעה ייצוגית שעשויה לחייב את וולט להכיר בעובדיה כשכירים ● בוולט נערכים לערער, השליחים מתרעמים ומנסים עדיין להיכנס לרשימות ההמתנה של החברה ובינתיים הכלכלה החדשה מייצרת עוד ועוד מודלים של העסקה

פרופ' דיוויד אגוס / צילום: Lenka Ulrichova

לסטיב ג'ובס היה רעיון מהפכני לטיפול בסרטן, עכשיו הרופא שלו הופך אותו למציאות

הוא טיפל באשטון קוצ'ר, ניל יאנג ומייסד אפל המיתולוגי, יזם ריזורט בריאות לעשירים בהוואי, הוכתר ככוכב הרוק של המדע, ובאמצעות מכון מחקר עתידני שהקים הוא בטוח שמצא איך להפוך את הסרטן למחלה שפשוט חיים איתה ● ראיון עם הרופא והמדען פרופ' דיוויד אגוס, שעכשיו גם משקיע מיליונים בסטארט־אפ ישראלי

שלישיית מה קשור בקמפיין אלקטרה / צילום: צילום מסך

מותג המזגנים ויתר על פרזנטור מוכר, לעג לפרזנטורים האחרים - ונשאר בחוץ

בקיץ הישראלי החם שלוש חברות המזגנים טורנדו, אלקטרה ותדיראן מגיעות לתודעת הצופים אבל הייסנס נותר בחוץ - כך עולה מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה ● הפרסומת המושקעת ביותר שייכת למותג הסלולר wecom שגייס את אנה זק, אולם היא נותרה מחוץ למדד

בניין בית הדין הארצי לעבודה / צילום: רפי קוץ

חוקי העבודה בישראל נשארו במאה הקודמת

חוקי העבודה משתרכים מאחורי מציאות ימינו וההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות. חוק שעות עבודה ומנוחה, למשל, כלל לא מתייחס למציאות בה האדם עובד מביתו ● המחוקקים לא שינו את הכללים, ונושאים כמו פרטיות מול המעסיק, התעמרות בעבודה ותביעות פיצויים בגין פגיעות מיניות חמורות לא מקבלים מענה

זירת תאונה בישראל / צילום: Shutterstock

אלה הצמתים הקטלניים במדינה. מה אפשר לעשות איתם?

ביומיים האחרונים נהרגו 13 בני אדם בתאונות דרכים, ומתחילת השנה מניין ההרוגים טיפס ל-221 ● כמעט רבע מהנפגעים בתאונות הדרכים הם בצמתים, בין היתר בשל תשתיות והסדרי תנועה לקויים ● מעקב גלובס בשיתוף "אור ירוק": מדוע לא חל שינוי מהותי לאורך השנים, ומה אפשר לעשות כדי להפוך את הכבישים לבטוחים

גלן פוגל, מנכ''ל ונשיא בוקינג / צילום: Booking.com

למה כל כך יקר לצאת לחופשה ואיפה המחירים עדיין לא טיפסו: מנכ"ל אימפריית התיירות בוקינג בראיון

בענקית הזמנות התיירות הבינלאומית בוקינג מצביעים על עלייה במחירי הלינות בעיקר באירופה ובארה"ב, ופחות מזה באסיה, שעדיין לא התאוששה מהקורונה ● בראיון מיוחד לגלובס מספר המנכ"ל והנשיא גלן פוגל על מגמת החזרה ליעדים בינלאומיים לצד הנטייה לא להזמין חופשות מראש, ומציג את המודל העכשווי של בוקינג: להגדיל הכנסות דרך כרטיסי טיסה, השכרת רכב ומסעדות

יואב גלנט בפריימריז של מפלגת הליכוד, ראשון לציון / צילום: שלומי יוסף

מקורבי נתניהו בפנים, חברי כנסת ותיקים בחוץ: כך נראית רשימת הליכוד לכנסת

איך כבשו יריב לוין, אמיר אוחנה, אלי כהן, יואב גלנט ודודי אמסלם את צמרת הליכוד והותירו אבק למי שהיו שם עד לפני רגע, כמו ישראל כ"ץ ● מיעוט הנשים במפלגה מתאר במדויק את המאבקים ואף את רשימות החיסול מאחורי הקלעים ● ולאיזה חברי ליכוד השתלמה העבודה הפרלמנטרית הקשה?

וול סטריט / צילום: Shutterstock, Lucky-photographer

נעילה ירוקה בוול סטריט; הנאסד"ק עלה בלמעלה מ-2%

נעילה מעורבת באסיה, נעילה חיובית באירופה  ● כלכלת בריטניה התכווצה ב-0.1% ברבעון השני ● מניית סופטבנק זינקה לאחר שבנק ההשקעות הפחית החזקות בחברת המסחר המקוון עליבאבא ● המסחר בוול סטריט אמש ננעל במגמה מעורבת, נאסד"ק מחק 0.6% מערכו

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין / צילום: Associated Press, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool

יצוא לאסיה ומחירים מזנקים: כך מנצחת רוסיה במלחמת האנרגיה מול המערב

התלות האירופית המתמשכת ברוסיה כספקית אנרגיה, שווקים חדשים שאינם מהססים לסחור עמה והמחירים המטאוריים בשוק האנרגיה הביאו הכנסות-עתק למדינה, ומאפשרים לה לממן את המלחמה באוקראינה ואף לאיים על אירופה בחורף קר וחשוך ● לפי הבנק המרכזי הרוסי, עודף הסחר במדינה הגיע לשיא של 166 מיליארד דולר

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין / צילום: Associated Press, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool

חדשות טובות לאיחוד האירופי: מנוף הלחץ האנרגטי של פוטין נחלש

הממשל בנור-סולטן החליט להסיט חלק מיצוא הנפט לאזרבייג'ן כבר מחודש ספטמבר ● זאת לאחר שפוטין ניסה כמה פעמים להשתמש בצינור הנפט מקזחסטן כדי להגביר את מנוף הלחץ האנרגטי על האיחוד האירופי ● מול ההפסד של פוטין, מי ארבעת המרוויחות המיידיות?

רן עוז, מנכ''ל קבוצת ישראכרט / צילום: באדיבות ישראכרט

המכה שהנחית הפועלים על ישראכרט כבר מורגשת: מציגה רווח נמוך משל המתחרה הקטנה יותר כאל

חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל העבירה ברבעון השני 47 מיליון שקל נוספים לבנק הפועלים, כתוצאה מהסכם התפעול החדש, שכבר הפיל את מניית החברה ● הרווח הנקי של ישראכרט ברבעון צנח בכ-70%, אך המנכ"ל רן עוז משוכנע: "הבטחנו את בסיס הלקוחות שנים קדימה, נדע להפיק תוצאות יפות בשנים הבאות ובדרך כלל זה בא לידי ביטוי בשווי של החברה"

בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock

נעילה מעורבת בוול סטריט; אאוטבריין צנחה ב-23%, אופקו ב-7.7%

נעילה מעורבת באירופה ● מדד מחירי היצרן (PPI) בארה"ב רשם ביולי ירידה של 0.5% לעומת צפי לעלייה של 0.2% ● דיסני הכתה את התחזיות: מספר המנויים בסטרימינג עקף את של נטפליקס

יורם נוה, מנכ''ל כלל ביטוח וירון בלוך, יו''ר מקס / צילום: כדיה לוי, הדר דולן

העסקה נחתמה: כלל רכשה את חברת כרטיסי האשראי מקס

חברת הביטוח ובעלת השליטה בחברת כרטיסי האשראי, הקרן האמריקאית ורבורג פינקוס, השלימו את כל הפרטים וחתמו על הסכם משפטי מחייב • כעת תעבור העסקה לקבלת האישורים האחרונים מהרגולטורים • יורם נוה, מנכ"ל כלל: העסקה תאפשר למקס להיות גורם המעודד את התחרות באשראי החוץ בנקאי

בורסת הנאסד''ק בוול סטריט / צילום: Shutterstock

השוק הדובי מאחורינו והאינפלציה מתקררת? במורגן סטנלי ובג'פריס מזהירים משאננות

הנתונים האחרונים מציירים תמונה מעודדת של יציאה משוק דובי – אלא שיש מי שמבקש לשאול האם פירושה של ההתאוששות היא כניסה לשוק שורי – או שזה עוד לא הזמן לאנחת רווחה?

הפקולטה לניהול.  עובדים קשה כל היום ומתעמלים פעם או פעמיים בשבוע? / צילום: Shutterstock

עובדים קשה כל היום ומתעמלים פעמיים בשבוע? מחקר חדש מגלה שזה לא מספיק

ידוע ששעות עבודה ארוכות תורמות לריבוי של מקרי מוות ממחלות לב ושבץ ● מחקר חדש מצא כי בניגוד למה שחשבנו עד כה, פעילות גופנית מתונה אינה מגינה עלינו מנזקי עומס העבודה, ובמובן מסוים אפילו להפך ● הפקולטה, מאמרים של חוקרי הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב