פסגת הנדל"ן - יום רביעי 12 במרץ 2014
08:00 - 09:00 Networking
09:15- 11:00

משבר הדיור מבוי סתום ?!
במעמד שר הבינוי והשיכון מר אורי אריאל

11:00- 11:15 Networking
11:15 -13:00 משבר הדיור מבוי סתום ?!
במעמד שר הפנים
מר גדעון סער
תשתיות ותחבורה לפיתוח כלכלי זרעים של בנייה
זכויות החקלאים בקרקע
13:00 -14:00 Networking
14:00 -16:00 משבר הדיור מבוי סתום !?
שר האוצר מר יאיר לפיד (שיחה משודרת)
16:00 -16:15 Networking
16:15 -17:30 הרפורמה במיסוי - משאבת כספים או כלי לקביעת מדיניות מדוע ההתחדשות העירונית עדיין זוחלת השמאי בשוק הנדל"ן למי שייכת העיר? דילמות תכנוניות של בנייה עירונית
ההרשמה הסתימה