אשראי למשקי בית - המהפכה בדרך!

שחקנים חדשים בתחום האשראי הקמעונאי

תמר יסעור, ראש החטיבה הבנקאית, בנק לאומי בשיחה 1:1 עם עירית אבישר, כתבת בנקים, גלובס

אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים
אילן רביב, מנכ"ל בית השקעות מיטב-דש
עמית לוינשטיין, מנכ"ל מיזם השקעות חברתיות e-Loan 
תומר גוריאל, מנכ"ל EZBOB

מנחה: עירית אבישר, כתבת בנקים, גלובס

 
ההרשמה הסתימה