ועדת ערר: תשלום "דמי קליטה" לקיבוץ מהווה עסקת מקרקעין החייבת במס

חברים חדשים שמבקשים להצטרף לקיבוץ גזר צריכים לשלם 500 אלף שקל, אשר 300 אלף שקל מהם נועדו לרכישת "הון באגודה" - וכעת נקבע כי ישלמו עליהם מס

קיבוץ גזר / צילום: Gilabrand, ויקיפדיה
קיבוץ גזר / צילום: Gilabrand, ויקיפדיה

קיבוץ גזר מסווג כקיבוץ מתחדש, אשר מחזיק בזכויות חכירה במקרקעין המוקצות לו על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). כחלק מהמודל העסקי/חברתי החל הקיבוץ בהליך שיוך דירות ומגרשים לחברי קיבוץ קיימים וכן בקליטת חברים חדשים תוך התחייבות להקצות להם מגרשים לבנייה. כחלק מהליך זה משלמים החברים החדשים דמי קליטה בסך 500 אלף שקל, אשר חלקם עבור עבודות פיתוח וחלקם (300 אלף שקל) עבור רכישת "הון באגודה". אותם 300 אלף שקל הם הסכום השנוי במחלוקת. לגישת הקיבוץ, סכומים אלה אינם תמורת הזכות במקרקעין ומכאן המחלוקת, בין היתר בשל העובדה כי רמ"י יכולה לא לאשר את העברת המקרקעין כאמור ולכן מדובר במעין המלצה בלבד, עד המועד שבו רמ"י תחתים את החבר על הסכם החכירה הרשמי.

המחלוקת: השאלה המשפטית המרכזית קשורה למהות הזכות שעליה שילמו החברים החדשים וקיבלו בחינם החברים הישנים - כלומר האם מדובר בתמורה בקשר למכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין.

ההחלטה: במסגרת ההחלטה, בית המשפט קבע מפורשות כי הסכום המשולם הוא בגין העברת הזכות במקרקעין ולא עבור רכישת הון באגודה. בפסק הדין נקבע כי הקיבוץ מוותר על זכותו במקרקעין כדי להעבירה לחברים וכן מעביר את אליהם באותה עת את החובות וההיטלים הכרוחים בכך - דין זהה נקבע גם לחברים הקיימים אשר יידרשו לשלם מס אף שהקיבוץ פטר אותם מתשלום אותם סכומים.

יתרה מכך, לעניין שווי הזכות במקרקעין, קבע בית המשפט כי הקיבוץ לא הצליח להוכיח כי הסכומים המדוברים שולמו עבור נכסים רלוונטיים חוץ מעבור מהמקרקעין כאמור.

המשמעות: לפסק דין זה חשיבות ניכרת, שכן הוא מאשר את גישת רשות המסים שלפיה תשלום דמי הקליטה המשולמים על ידי חברים חדשים ו/או הזכות המתקבלת בחינם לחברים קיימים, מהווה עסקה במקרקעין החייבת במס רכישה (על ידי החבר) ומס שבח (על ידי הקיבוץ). כלומר ברמה הפרקטית נקבע כי הסכומים המדוברים שולמו על ידי החבר עבור קבלת הזכות לבנות את ביתו על הקרקע שהקיבוץ ויתר על זכותו בה עבור אותו חבר.

במקרה זה הסכום השנוי במחלוקת אינו גבוה אולם ברורה ההבנה כי הלכה זו תשמש את רשות המסים גם במקרים שבהם היישובים הכפריים מצויים באזורים יקרים יותר וחבויות המס הנגזרות יהיו בהתאם.

יתרה מכך, ברמה הכלכלית וכחלק מלקחי פסק דין זה ראוי כי במסגרת הסכם הקליטה, דמי הקליטה יחולקו מראש לסכומים המשולמים בגין קבלת הזכות במקרקעין ולתשלומים אחרים המשולמים בגין שירותים/נכסים/זכויות אשר מעניק הקיבוץ לחבריו.

חלוקה ראויה ושכלתנית זו, אשר ראוי ותבוצע באמצעות אנשי מקצוע מתאימים, תסייע לנישום הבא להתמודד טוב יותר עם טענות רשות המסים בסוגיות מסוג זה.

ו"ע 18-11-49180 קיבוץ גזר ואח’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין רחובות

הכותב מומחה במיסוי ישראלי ומיסוי מקרקעין

צרו איתנו קשר *5988