דואר אדום

קיבלתם מידע חשוב, שעדיין לא פורסם?
אתם עובדים בחברה כלשהי ונודע לכם על מחדלים,
פיטורים, הנפקות, גיוסים, מינויים, סכסוכים, חוזים חדשים?
ספרו לנו - ונספר לקוראי "גלובס".
אני רוצה לגלות לכם ש...
 
הוספת לינק
אפשרות להוספת קובץ
מערכת גלובס Online תבדוק את המידע, ותפרסם לפי שיקול דעתה. כל שנותר לכם הוא למלא את הפרטים בטופס - ולשלוח אלינו. יש אפשרות לשליחת מידע אנונימי לחלוטין, אם כי פרטים להתקשרות יקלו עלינו להפוך את הטיפ ששלחתם לנו לידיעה חדשותית חשובה.
שם (לא חובה)
אימייל (לא חובה)
 
טלפון (לא חובה)
 
תנאי שימוש

עם לחיצה על לחצן "שלח" הריני לאשר בזאת כי מסרתי לגלובס ידיעה נכונה ואמיתית וכי השגתי את המידע הכלול בידיעה בדרך כשרה. הנני מתיר/ה בזאת לגלובס לבדוק את המידע הכלול בידיעה וכל דבר אחר הקשור לידיעה. הנני נותן/ת בזאת רשות לגלובס לפרסם את הידיעה כלשונה ו/או לערוך אותה ו/או לשנותה ו/או לשלבה במידע אחר שיתפרסם על ידי גלובס והנני מצהיר/ה כי אין ולא תהיה לי כל טענה או דרישה כלפי גלובס בקשר לזכויותי על הידיעה או על תוכנה וכי אין לי זכויות יוצרים בקשר לידיעה. הנני מאשר/ת בזאת שאיני זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף וכי גלובס אינה מתחייבת (אך רשאית, אם תרצה) לפרסם את שמי כמקור המידע או את הדרך בה הגיע לידיה המידע. כמו כן, הרשות שניתנת בזאת לעיל הנה גם לפרסום במהדורה המודפסת של עיתון גלובס וכן לכל אתר קשור לגלובס או גלובס טי.וי.