מי יקבל את הכסף: סכסוך בהיקף של 140 מיליון שקל בין חלמיש למשרד האוצר עלול להביא לפירוק החברה

המחלוקת נוגעת לשאלה, בבעלות מי מצויות הדירות בדיור ציבורי של חלמיש, וכפועל יוצא מכך, מי אמור לקבל את התמורה בגין מכירת הדירות

מחלוקת בין האוצר לחברה הממשלתית-עירונית חלמיש - בבעלות משותפת של עיריית ת"א והמדינה - מונעת חתימה על הדו"חות הכספיים של החברה. כתוצאה מכך, רשויות המיסוי עשויות לפתוח בהליכים פליליים נגד בעלי משרה בחברה. כך נודע ל"גלובס". הדברים עולים מפנייה של בא-כוחה של חלמיש, עו"ד עדי הדר, למשנה לפרקליט המדינה, מרים רובינשטיין, במסגרת סכסוך בין חלמיש לאוצר בהיקף של כ-140 מיליון שקל.

חלמיש עוסקת בדיור ציבורי ובשיקום שכונות בתל-אביב. המחלוקת נוגעת לשאלה, בבעלות מי מצויות הדירות בדיור ציבורי של חלמיש, וכפועל יוצא מכך, מי אמור לקבל את התמורה בגין מכירת הדירות.

שלוש חלופות

באחרונה מינה מנהל רשות החברות הממשלתיות, אייל גבאי, את רו"ח יריב אלעד, כבודק מטעמו לנושא זה. אלעד מונה לבדוק את היקף חובותיה הכספיים של חלמיש למדינה. עוד נודע, שבמסגרת מגעים שהתנהלו בחודשים האחרונים הציעה המדינה לחלמיש פשרה, באמצעות שלוש חלופות.

לפי אחת ההצעות, חלמיש תפרע את החוב למדינה בגין מכירת הדירות, ובמקביל תחתום המדינה על הסכם ניהול עם חלמיש, ביחס לכל הדירות שבחזקתה.

לפי החלופה השנייה, חלמיש תפורק מרצון. היא תפרע את חובה למדינה, ולאחר מכן תפורק, בהסכמת בעלי מניותיה, ורכושה יימכר במסגרת הליך פירוק. יתרת נכסי החברה תחולק בין בעלי המניות, בהתאם לחלקם היחסי.

החלופה השלישית היא הפרטה: חלמיש תפרע את חובה למדינה בגין מכירת הדירות. לאחר מכן יימכר חלקה של המדינה בחלמיש לצד ג', והמדינה תפרסם מכרז, לניהול פעילות הדיור הציבורי המתבצעת כיום על ידי החברה.

כפי שעולה מפנייתו של הדר לרובינשטיין, החלופות שהציע האוצר נדחו על ידי חלמיש. בינתיים, מסר רוה"ח של חלמיש לחברה, רשות החברות, שיכולה למנות רו"ח בחברות ממשלתיות לצורך קידום ענייני המדינה כבעלת מניות, אסרה עליו לחתום על הדו"חות הכספיים ל-2004, אף שאושרו בדירקטוריון.

"ניצול סמכות לרעה"

לדעת חלמיש, מניעת החתימה של רו"ח מבקר הדו"חות הכספיים מהווה לכאורה ניצול לרעה של סמכות רשות החברות. כעת, משהדו"חות הכספיים לא נחתמו, שוקלות רשויות המיסוי לפתוח בהליכים פליליים נגד בעלי משרה בחברה. חלמיש מיוצגת בעניין זה בידי עו"ד יעקב ברנט, ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן.

מנכ"ל חלמיש, איתן פדן, מסר בתגובה: "הנושא טופל והועבר לטיפול היועמ"ש שיכריע בו, וכעת אין שום חשש".

רשות החברות מסרה בתגובה: "הגורם המעכב את הגשת הדו"חות הכספיים היא החברה. עיקרי השינוי בטיוטת הדו"חות הכספיים ל-2004 הם מחיקת יתרות המדינה בגובה 139 מיליון שקל ורישומם כרווחי החברה. ככל הידוע לנו, מנהלי החברה חוששים לחתום על הצהרת מנהלים בדבר נכונות הדוחות הכספיים ועל כן הדוחות הכספיים לא נחתמו עד היום".

צרו איתנו קשר *5988