הפועלים ולאומי צפויים למחוק ברבעון השלישי 130 מיליון דולר בגין חשיפתם לליהמן

לאומי פדה ביום שישי נייר ערך של ליהמן בשווי כ-100 מיליון דולר אולם תמורת הכסף טרם הגיעה

בנק הפועלים ובנק לאומי צפויים להכיר בדו"חות הרבעון השלישי בירידת ערך בגין חשיפתם לאגרות חוב, נגזרות אשראי ועסקאות החלף אשראי (CDS - credit default swap) של בנק ההשקעות פושט הרגל ליהמן ברדרס.

ההערכות הן כי שערוך נכסי ליהמן ברדרס לשווי הוגן (Mark to Market) יחייב מחיקה פרמננטית בשיעור של 60%-70% מההשקעה של הבנקים, סכום הנאמד בכ-130 מיליון דולר (כ-450 מיליון שקל).

חשיפת בנק הפועלים לליהמן ברדרס עומדת על 109 מיליון דולר וחשיפת בנק לאומי 88 מיליון דולר. הבנקים יכירו בהפסד דרך ירידה ברווח המימוני או דרך מחיקה בתיק הנוסטרו, תלוי במוצר הספציפי. במערכת הבנקאית מעריכים כי השערוך יגרום לבנקים להכיר בהפסד (לאחר מס) של כ-80 מיליון דולר (כ-280 מיליון שקל) שיירשם ברבעון השלישי.

עם זאת בנקאי בכיר מדגיש כי עדיין מוקדם לדעת ורק לאחר התייצבות המערכת הפיננסית האמריקנית אפשר יהיה לקבל מושג סביר לגבי היקף המחיקות. בכל מקרה אומר הבכיר כי "החלטה סופית לגבי המחיקות תתקבל רק בתחילת נובמבר, לקראת פרסום הדו"חות".

30 סנט לדולר

פועלים ולאומי מחזיקים באג"ח של ליהמן ברדרס בהיקף של 100 מיליון דולר. אג"ח זה נסחר בשווקים לפני בקשת פשיטת הרגל של ליהמן ברדרס לפי 30-35 סנט לדולר. כעת, עם כניסת ליהמן ברדרס להליך של פשיטת רגל ייבדקו נכסי החברה מול התחייבויותיה והנושים יקבלו שיעור מסוים מנכסיהם, כנראה 30 סנט לדולר. מאחר והוגשה בקשה לפשיטת רגל ייאלצו הפועלים ולאומי להכיר בהפסד כבר בדו"חות הקרובים.

לגבי CDS המצב דומה. שני הבנקים מחזיקים ב-CDS בהיקף של 35 מיליון דולר. כרגע עדיין מתקיים מסחר ב-CDS של ליהמן ברדרס. המסחר מתבצע בטווח של 30-40 סנט לדולר ובנקאים מציינים כי השוק נזיל ולכן השערוך יתבצע לפי ציטוטים בשוק ההון.

נגזרות אשראי

מעבר לכך מחזיקים לאומי והפועלים בנגזרות אשראי בסך 62 מיליון דולר. לאומי מחזיק בנגזרות אשראי בהיקף של 12 מיליון דולר, שהיו כיסוי לעסקאות מול לקוחות שביצע הבנק. סכום זה יוגדר כחוב רגיל ויטופל בתוך תיק האשראי. להפועלים יש נגזרות אשראי הידועות בשם First to Default Basket, של ליהמן ברדרס בסכום של כ-50 מיליון דולר. תוקפן של הנגזרות יפקע בשנת 2009 ובשנת 2011 ולא ברור כעת מה שוויין הנוכחי.

בנוסף השתתף בנק הפועלים בסינדיקציה בינלאומית של בנקים ומוסדות פיננסיים שהעמידו מסגרת אשראי לליהמן. חלקו של הפועלים הנו בסכום של 20 מיליון דולר. אך להערכת הבנק אין סיכון כיוון ש"מסגרת זו לא נוצלה וסביר כי לא תהיה ניתנת לניצול, נוכח ההרעה במצבו של ליהמן".

לאומי בהליכי סגירה של חשיפה נוספת לליהמן. ביום שישי פדה הבנק נייר ערך (certificate) שהונפק על ידי חברה בת של ליהמן ברדרס בשווי של כ-100 מיליון דולר. לאומי אמנם קיבל אישור לביצוע הפעולה ותמורת נייר הערך אמורה להתקבל בימים הקרובים, אולם בגלל ההליכים בהם נמצא ליהמן יש סיכוי מסוים שהכסף לא יגיע.

צרו איתנו קשר *5988