בקשה לייצוגית נגד מגדל: גובה פרמיית ביטוח חיים מופרזת

לטענת התובעת, החל בשנת 2007 החלה מגדל לחייבה בתוספת לפרמיה מעל 15%, מבלי שניתנה לה על כך הודעה בכתב

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח מגדל בסך של 30.5 מיליון שקל, בטענה לגבייה מופרזת ושלא כדין של פרמיות לביטוח חיים ממבוטחיה והתעשרות על חשבונם.

לדברי התובעת, אלינה קרויטרו, היא רכשה ממגדל פוליסת ביטוח חיים, בה נקבע כי בנסיבות מסוימות - שעיקרן הפסדים כתוצאה מהשקעות מגדל - על בעל הפוליסה יהיה לשלם תוספת לפרמיה. נקבע כי אם התוספת תעלה על 15% מהפרמיה, על מגדל לשלוח הודעה בכתב לבעל הפוליסה, ואז תחול עליו החובה בתשלום התוספת (עד 15% מהפרמיה) לפרמיה, ואילו התוספת העודפת (מעל ל-15%) תיזקף לחובת הפוליסה.

לטענת התובעת, החל בשנת 2007 החלה מגדל לחייבה בתוספת לפרמיה מעל 15%, מבלי שניתנה לה על כך הודעה בכתב.

באמצעות עו"ד רם גורודיסקי, טוענת התובעת כי עובדה זו לא הרתיעה את מגדל מלגבות את מלוא התוספת לפרמיה, על אף שהפוליסה אוסרת זאת עליה, ובכך הפרה את תנאי הפוליסה. טרם התקבלה תגובת מגדל. (ת.א. 2044/08).

צרו איתנו קשר *5988