פסימיות ב-IBI: מעריכים כי המשק הישראלי ייכנס למיתון ב-2009

הכלכלנית הראשית: "בהסתברות גבוהה נחווה שני רבעוני רצופים של צמיחה שלילית לנפש - שזוהי ההגדרה הרשמית למיתון בפעילות הכלכלית" ; מעריכים כי קצב צמיחת התמ"ג ב-2009 יגדל ב-2.5% בלבד

בבית ההשקעות IBI פסימיים. בעוד שאומדן קצב צמיחת המשק השנה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (4.5%) תואמת את התחזית של בית ההשקעות ל-2008, ב-IBI מביטים לשנה הבאה, 2009, כשהמודל שלהם מעריך כי הצמיחה במשק תתמתן ותגדל רק ב-2.1% בשנה הבאה. יתרה מכך, "בהסתברות גבוהה נחווה שני רבעוני רצופים של צמיחה שלילית לנפש - שזוהי ההגדרה הרשמית למיתון בפעילות הכלכלית", כותבת איילת ניר, הכלכלנית הראשית.

התחזית הזו מבוססת על התמתנות בכל מרכיבי הצמיחה: צריכה פרטית, ציבורית, ייצוא והשקעות. כך למשל, ניתן לראות שמדד הפידיון הריאלי בענפי המסחר והשירותים (בעל מתאם עם הגידל בצריכה הפרטית במשק) הצביע על עלייה מתונה במשק במחצית השנה הראשונה לעומת המחצית הקודמת. דוגמאות נוספות כוללות את השימוש במדד המשולב כמנבא התמתנות משמעותית של הצמיחה ברבעון שזה עתה חלף. דוגמא נוספת מגולמת בירידה בהכנסות המדינה ממסים.

כיוון שקצב הצמיחה הצפוי בשנה הבאה של IBI נמוך מהנחות העבודה של משרד האוצר בהצעת התקציב (3.5%) הרי שהגירעון צפוי להיות גבוה מהתכנון. מימון הגירעון בעייתי, בשל הקושי לגייס כספים מעבר לים וסיכוי נמוך לקבל תקבולים משמעותיים מהפרטות. נוסף על כך, על הממשלה לגייס גם כספים כדי לפדות את אגרות החוב הממשלתיות - בהיקף גבוה מהפידיון ב-2008.

ואם זאת, מניתוח שערכו ב-IBI עולה כי היחידה לניהול החוב הממשלתי במשרד האוצר הגבירה את קצב הגיוסים בשנה האחרונה על אף שאין צרכים מיוחדים לכך - ולמעשה מדובר במימון עודף. ב-IBI נוקבים בפידיונות הגדולים במיוחד הצפויים ברבעון הראשון של 2009 כסיבה לכך; 32.6 מיליארד שקל צפויה הממשלה לשלם ברבעון זה עבור קרן (25.7 מיליארד שקל) וריבית, בעיקר בפברואר (20.2 מיליארד שקל בשחר 2671 , אג"ח ממשלתית-שקלית בריבית קבועה לא צמודה בשיעור 7% לשנה, ו-6.5 מיליארד שקל במארס בגילון 2301 , אג"ח ממשלתית-שקלית בריבית משתנה לא-צמודה, שהתשואה השנתית הנוכחית נטו שלה עומדת על 4.03%).

"ברור לכל כי סכום כה גבוה לא ניתן לגייס בתקופה כה קצרה" מציינת ניר, כשהיא מזכירה שעל הממשלה לממן גם את הגירעון השוטף, נוסף על הפידיונות. להערכתה, היצע האג"ח הממשלתי בשוק ההון המקומי ב-2009 יהיה נמוך מ-2008.

היקף הגיוסים בפועל טמון במספר גורמים: יעד הגירעון טרם הוחלט סופית, ממנו נגזר הדרכים למימונו. הצעת חוק התקציב צפויה להיות מוצגת עד סוף החודש הנוכחי. היקף הגיוס בשוק המקומי תלוי בגיוסים בחו"ל, וב-IBI סבורים כי משרד האוצר יבחר לנצל את האפשרות לגייס תחת ערבויות בארה"ב כמוצא אחרון, ויעדיף לגייס באמצעות ארגון הבונדס. משרד האוצר הגביל את הגיוס באמצעות הארגון למיליארד דולר, אך עשוי להכפיל את התקרה.

המכרזים ההפוכים, בהם פורעת המדינה אג"ח ממשלתיות קיימות בקיימה מכרז על המחיר בה היא רוכשת את האיגרות הקיימות, יכולים להשפיע אף הם על היקף הגיוסים ב-2009. המכרזים ההפוכים מקטינים את מצבת החוב, כך שהיקף הגיוסים בשנה הבאה תלוי בהצלחתם. שניים מהם יתקיימו החודש (ב-27 באוקטובר, א"ו): גילון 2315 (פידיון בדצמבר הקרוב, תשואה שנתית נוכחית נטו: 3.34%) ושחר 2671, שייפדה בפברואר. "ככל שייפדו יותר מאג"ח זו השנה, כן יקטן הצורך לגייס בשנה הבאה".

צרו איתנו קשר *5988