בנקאים רוקדים

מנצלים ניצול ציני את הבהלה המתפשטת כדי להרוויח מהדם המוקז של בתי ההשקעות

פרופ' דן גלאי הוא מנכל סיגמא בית השקעות ומרצה בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. לסיגמא אין בעלות על קופות גמל ו/או קרנות השתלמות, עם זאת דן גלאי חבר בועדת השקעות של קופת התמלוגים של עובדי האוניברסיטה העברית

הסתיו השחור של שוק ההון

חודש ספטמבר יירשם בספרי ההיסטוריה כאחד החודשים הגרועים שידעו שוקי ההון בעולם. מדדי מניות ירדו באחוזים ניכרים ואגרות החוב בעיקר הקונצרניות ספגו מכה קשה, תשואות האגרות האמירו ב-40% באגרות בעלות דירוג השקעה של מעלות או מדרוג.

אתמול לדוגמא, נפלו איגרות חוב של קונצרנים גדולים ב-10%-20% במחזור מסחר של מיליון שקלים ופחות. השוק נשלט על ידי מוכרים ורוכשים פוטנציאלים הוברחו מהשוק.

הממונה על שוק ההון חייב לבחון התנהגות חברות ביטוח וקופות גמל והשתלמות ואת חוסנן, אך אין מקום "להפשיט" אותם גופים בפומבי דווקא בעת הזו. המטרה אולי טובה אך האמצעי לא מתאים. התוצאה היא שגם גופים בעלי יכולת פיננסית ויכולת ניתוח נמנעים מרכישת אג"ח מוכות פאניקה כדי לא למצוא עצמן במגננה.

אם בוחנים את השוק לפי הימים הראשונים, נראה כי גם חודש אוקטובר לא יהיה קל למשקיעים. התנהגות הציבור, שאינה בהכרח מונעת משיקולים כלכליים טהורים, הממשיך לפדות את קופות הגמל שלו, תעודות הסל וקרנות הנאמנות מאלץ את אותם גופים למכור מניות ואגרות על מנת שתוותר רמת נזילות נאותה. התנהגות זו מביאה לירידות החדות בשווקים אף כי מצב המשק בישראל טוב ובעיקר טוב מהמצב של השוק האמריקאי.

מפסידים את העתיד

אנו כמובן ממשיכים לטעון כי משיכת קופות גמל בעת הזו, בטח ללא ייעוץ אובייקטיבי, היא טעות. במכירת קופות אחרי הירידות החדות של השנה מקבעים המוכרים את ההפסד, מוותרים על הטבות מס הגלומות בקופות הגמל וכמובן לא ייהנו מהעליות שיהיו בעתיד.

המתקפה רבתי על קופות הגמל וההשתלמות אינה במקומה. המדיה וכן היועצים בסניפי בנקים לא מעטים, תוקפים את מנהלי הקופות והקרנות בטענה שמאז שעברו מניהול הבנקים הם העלו את חשיפתן לסיכונים, אך אין לכך סימוכין בנתונים שהחשיפה למניות עלתה עם המעבר.

הבנקים מתנהגים בחוסר הגינות

אין זה הוגן וראוי שהבנקים, לאחר שמכרו את הקופות והקרנות במחיר מלא, ינצלו הפאניקה של הציבור כדי להפנותו לאפיקים אחרים שלא בהכרח משרתים את המטרות ארוכות הטווח של המשקיעים. צריך לזכור שהקופות והקרנות עם חשיפה גבוהה למניות זכו לתשואות מאד גבוהות בשנים 2005 ועד ליולי 2007. המבחן האמיתי הוא באמת ובתמים מבחן הטווח הארוך.

ואת ציבור המשקיעים יש להרגיע, לא על ידי הסתרת העובדות, אלא, על ידי הבהרת העובדות ומדיניות ברורה : על בנק ישראל להבהיר שאם מוסד פיננסי ייקלע למצוקת נזילות, ואין זה המצב כיום, בנק ישראל יפעל לאספקת נזילות. על האוצר להבהיר שמסגרות פיסקליות לא יפרצו מעבר לתקציב עליו יוחלט.

הרשות לניירות ערך חייבת לבחון שהחברות הציבוריות מדווחות על חשיפתן לסיכוני שוק ואשראי, ומסבירות את מדיניותן לאור ההתפתחויות בשוק.

צרו איתנו קשר *5988