הכנסת אישרה את הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל והפרדתה ממערכת בתי המשפט

הרפורמה נועדה להעלות את שיעורי הגבייה הנמוכים במערך ההוצאה לפועל וכן להגן על בעלי החוב מפני מאסר ופינוי מהדירה ; הבנקים יחויבו לספק דיור חלופי לבעלי חוב שמפגרים בתשלומי המשכנתא ומפונים מדירתם

מליאת הכנסת אישרה אתמול (ג') בקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל. הרפורמה נועדה להעלות את שיעורי הגבייה הנמוכים במערך ההוצאה לפועל, והיא כוללת גם סעיפים שמטרתם להגן על בעל החוב מפני סנקציות שחוקתיותן מוטלת בספק, כגון מאסר והשלכה לרחוב מדירתו.

בנוסף, במסגרת הרפורמה יכונן מסלול מקוצר להגשת בקשות לביצוע פסקי דין. במסלול זה יוכלו נושים להגיש בהליך מהיר בקשות לביצוע פסקי דין ושטרות עד גובה של 10,000 שקל. במקרים אלה יפעל מערך הגבייה בלשכות ההוצאה לפועל באופן עצמאי ויטיל עיקול על כלי הרכב של בעל החוב ועל כספים השייכים לו ונמצאים ברשות צד שלישי. מאחר שההליך לגביית חובות אלה יבוצע באופן אוטומטי, יימנע הנושה משכירת עורך דין לצורך מימוש החוב, מה שיקטין את הוצאותיו ואת הוצאות החייב, שלא יחוייב בתשלום שכר-טרחה.

על-פי החוק החדש, יהיה רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות לגופים שונים למסור לידיו מידע אודות נכסיו של בעל החוב, ללא צורך בחתימה על כתב ויתור סודיות מצדו. בין היתר יוכל רשם ההוצאה להורות לחברות הסלולר ולבזק להעביר לו מידע אודות הוצאות החייב בגין שיחות טלפון.

בנוסף, יוכל הרשם לקבל מהבנקים ומחברות האשראי את פירוט התנועות בחשבון. גופים נוספים מהם יוכל הרשם לקבל מידע: כונס הנכסים הרשמי, מרשם המקרקעין, רשם כלי שיט, רשם כלי טיס, חברות ביטוח ועוד.

החוק החדש מסמיך את הרשם להטיל סנקציות מגוונות על בעל החוב המשתמט מתשלום חובותיו העולים על 500 שקל. בין היתר מדובר באיסור על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה, הגבלה על קבלת דרכון ואיסור על החזקתו, וכן איסור על שימוש בכרטיס אשראי.

עוד קובע החוק, כי פקודות המאסר המשמשות כאמצעי לחץ לגביית החוב יצומצמו בשנתיים הראשונות, וניתן יהיה להפיקן רק כאשר מדובר בחוב מעל 2,000 שקל. כעבור שנתיים תבוטלנה כליל פקודות המאסר למשך תקופה של שנתיים נוספות. בתום 4 השנים תפקע הוראת השעה והצורך בפקודות המאסר ייבחן מחדש.

הבנקים ידאגו לחייבים

בעניין אחר קבעה הוועדה, כי הבנקים יחויבו לספק דיור חלופי לבעלי חוב שמפגרים בתשלומי המשכנתה ומפונים מדירת מגוריהם לצורך מכירתה וכיסוי חובם. רשם ההוצאה לפועל יקבע מהו משך הזמן בו יהיה זכאי בעל החוב לדיור חלופי ובלבד שלא יעלה על תקופה של שנה וחצי. בנסיבות מיוחדות יהיה הרשם רשאי לקבוע כי משך הזמן יהיה ארוך מכך. במקרה שבו יתברר כי הבנק לא הסביר לבעל החוב את משמעות הוויתור על זכאותו לדיור חלופי, במסגרת ההסכם שנחתם ביניהם לפני כניסת הרפורמה לתוקף, יוכל הרשם להחיל את החובה לספק דיור חלופי רטרואקטיבית.

שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, אמר אתמול כי "זוהי הרפורמה הגדולה והמשמעותית ביותר שנעשתה בשנים האחרונות במערכת אכיפת החוק". הוא הביע תקווה שהרפורמה תוביל לשיפור במערכת. "שיפור ההוצאה לפועל יתרום תרומה משמעותית למערכת הכלכלית בישראל ויהווה גורם מחולל צמיחה", הוסיף.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ פרופ' מנחם בן-ששון, אמר עם אישורה: "זהו הישג עצום שהתאפשר בזכות שיתוף פעולה פורה בין כל הנוגעים בדבר. כעת מוטלת על מערכת ההוצאה לפועל החובה למצות את המרב מההזדמנות שהחוק החדש מעניק לה. אני משוכנע כי הרפורמה תשפר באופן משמעותי את שיעורי הגבייה ותקרב אותנו למודל של המרכז לגביית קנסות. במקביל, דאגנו שהרפורמה על סעיפיה השונים תקפיד בכבודם של בני אדם כאשר נותרו חסרי כל וכשאינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלקחו על עצמום".

ההוצאה לפועל

* מלאי התיקים בהוצאה לפועל בשנת 2006 - 2,382,759

* סך-הכל נסגרו בשנת 2006 8.3% ממלאי התיקים בהוצאה לפועל

* על-פי נתוני הבנקים מעל 700 משפחות מפונות מביתן בכל שנה בשל פיגור בתשלום המשכנתא

* בשנת 2007 הוגשו 367,576 בקשות לצווי מאסר, מהן 195,626 הגיעו למשטרה

* 650 בעלי חוב הועברו בפועל לידי השב"ס לצורך מאסר

צרו איתנו קשר *5988