בעד תיקון 84 לגבי שמאי מכריע: מהירות ושקיפות

התיקון קובע נורמות חדשות וחיסול המאכערים, שנכנסו לוואקום שלא כפה מקצועיות על הוועדות

יישומו הצפוי של תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה בחודשים הקרובים מלווה בחששות רבים. רק טבעי הוא ששינוי סדרי בראשית הנהוגים עשרות בשנים בכל הקשור לבירור השבחה ופגיעה במקרקעין יתקל בחשדנות משני צידי המשוואה: ועדות התכנון והנישומים/תובעים. על רקע זה יש לבחון את תרחישי היישום בהיבטים המזוהים יותר ככאלו המאפיינים את חוסרי ההתנהלות הנוכחית, לשני הצדדים.

הולדת התוספת השלישית לפני כמעט שלושה עשורים היתה רצופה כוונות טובות. רעיון מרכזי שעמד בבסיס החקיקה היה יעילות ומקצועיות של בירור שומת ההשבחה בהליך רזה וענייני. הסדרה ממין זה אכן הוכחה כאפקטיבית שנים רבות, אך היעדר היכולת לצפות את מורכבות הסוגיות הכרוכות בהליכי השומה, לצד חוסר האיזון המובנה בעוצמתם של הצדדים להליכים, הובילו למציאות שמנצלת לרעה את הלאקונות שבתוספת השלישית.

אין הרי אינטרס של ועדות התכנון כאינטרס של נישומי ההשבחה, אך דומה כי המיוחד בפרקטיקה הרווחת הוא בכך שגם אותם אינטרסים משותפים של הצדדים מתקשים להתממש: בכל מה שקשור לציר הזמן, הן ועדת התכנון והן הנישום חפצים להיפרד בהקדם - זו רוצה להשביח את תקציבה בזריזות, וזה חפץ לסיים את העיסקה שקשר או לזכות בהיתר הבנייה המיוחל.

והנה, בהיעדרם של לוחות זמנים, אורך חיי המדף של מחלוקת טיפוסית הדורשת בירור אצל שמאי מכריע יכול להתחרות בזה של רבות מהמחלוקות המתבררות בבתי משפט. ימי ההידברות לגיבוש שומה מוסכמת היו לשבועות, שבועות של העברת רשימות מועמדים המוצעים ע"י הצדדים לכהן כשמאי מכריע הפכו לחודשים, וכתיבת החלטתו של זה הפכה במקרים רבים להיות עיסוק לזמנים בהם הוא אינו טרוד בענייני משרדו הבוערים יותר. כאן מציע המשטר החדש רשימה סגורה של שמאים מכריעים, שמהם ימונה שמאי לכל מחלוקת בתוך 15 יום, כאשר למתן החלטתו מוקצים עד 60 יום.

אינטרס נוסף אותו חולקים הצדדים הוא השקיפות והשוויוניות של ההליכים. מנקודת מבטה של הוועדה נגזר אינטרס זה ממעמדה כרשות ציבורית, כמו גם מרצונה המובן לתכנן את תקציבה באופן מושכל, הן מצד ההכנסות הצפויות מהיטלי השבחה, והן מצד חבותה האפשרית בתשלום פגיעות תכנוניות. אינטרס זה רלוונטי לא פחות לאזרח העומד לא אחת נדהם מול הפערים שבין מקרים דומים. סוגיה זו זוכה בתיקון 84 ובתקנות שיותקנו לפיו לרפורמה אמיתית: אם בכך שהשמאי המכריע יתמקצע ויעסוק אך ורק בשומות מכריעות, ואם בפרסום החלטות השמאים המכריעים לציבור.

תופעות לוואי נוספות וחשובות לא פחות באות לידי פתרון בדין החדש: קביעת ההליכים החדשים כנורמה בלעדית כנגד אותם המקרים בהם ועדה מתנה את ברכתה לתוכנית שבדרך באתנן השבחתי מופקע, נטרול פעילותם של מתווכים ומקורבים למיניהם שפרחו בוואקום שמאפשר לוועדה ולבעלים להגיע להסכמה שאינה בהכרח מקצועית, אי ההבנות שנוצרו בכל הקשור לסדרי הדין אצל השמאי המכריע ולשכרו, והפוטנציאל הממשי לשדרוג השיח השמאי.

בכל הנוגע למנגנון השגה והסכמה, הנהוג במערכות מיסוי אחרות, מציע תיקון 84 אבחנה ברורה בין אותם מצבים בהם הנישום משיג על הנתונים העובדתיים שבדרישת הוועדה, אז יכולים הצדדים להגיע להסכמה ולהביאה לידי ביטוי בתיקון שתערוך הוועדה בדרישתה, כאשר מחלוקת בעניין שווי נהנית מערכאה מקצועית, יעילה ומהירה, בשונה ממערכות אחרות בהן הבירור נעשה בפני גורם שיפוטי שאינו תמיד בעל יכולת ממשית להכריע בעניין שבפניו.

דרך ארוכה עבר עיצובו של תיקון 84 עד שקנה לו מקום בספר החוקים, ושנים רבות של ניסיון חיים הושקעו בניסוחו. ערב יישומו ופתיחת הליכי הבחירה של סגל השמאים המכריעים, הוא גם הזמן הראוי להודות לכל הגורמים שזיהו את הצורך, יזמו את השינוי, מאמינים בפתרונות ומתכוונים ללוות מקרוב את ההסדרים החדשים.

הכותב היה יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל.

צרו איתנו קשר *5988