סקר: פערים גדולים בהיקף הביקורת בחברות ציבוריות מאותו ענף עם מחזור דומה

כך עולה מסקר שערכה Grant Thornton פאהן קנה ניהול בקרה, המשווה את מצב הביקורת הפנימית בישראל בין השנים 2005 ו-2006 ל-2007 ; בסקר נבדקו 36% מחברות ציבוריות גדולות שאינן חברות ביטוח או בנקים

פערים ניכרים של מאות אחוזים בהיקף שעות הביקורת בקרב חברות ציבוריות באותו ענף בעלות מחזור מכירות דומה. כך עולה מסקר שערכה Grant Thornton פאהן קנה ניהול בקרה, המשווה את מצב הביקורת הפנימית בישראל בין השנים 2005 ו-2006 ל-2007. בסקר נבדקו 36% מחברות ציבוריות גדולות (מחזור מעל 100 מיליון שקל), שאינן חברות ביטוח או בנקים.

לטענת רו"ח יוסי גינוסר, מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה, אין כיום סטנדרט לגבי היקפי תקציבי ביקורת פנימית בחברות ציבוריות ובחברות רבות הביקורת הפנימית מתנהלת באופן לא תקין במשך שנים ללא התערבות הרגולטור. לדבריו, רשות ניירות ערך הישראלית נוקטת בשיטת הרגולציה הוולונטרית, שכשלה בארצות-הברית.

גינוסר מציין כי ב-2007 קבע הממונה על שוק ההון מינימום שעות הנדרשות לביקורת בחברות בשוק ההון (ביטוח, גמל, פנסיה), ואולם רשות ניירות ערך עדיין לא קבעה תקציבי מינימום לביקורת הפנימית בחברות ציבוריות.

מחברי הסקר קובעים כי יש מקום לקביעת היקף שעות ביקורת בהתאם להיקף הפעילות של החברה, בדומה לנהוג בחברות בשוק ההון. כמו כן, נקבע כי יש מקום למעקב של הרשות לני"ע אחר חברות בהן קיים היקף שעות ביקורת נמוך ביחס להיקף הפעילות, ולבדוק האם הביקורת הפנימית ממלאת את תפקידה כנדרש.

גידול בתקציבים

בסקר נמצא כי חל גידול משמעותי של 16.5% בהיקפי תקציבי הביקורת בחברות ציבוריות גדולות בשנת 2007 לעומת 2006, ונמצאה עלייה של 12% במספר החברות, המעסיקות מבקרים פנימיים שכירים. בחברות הגדולות מאוד (מעל 400 מיליון שקל מחזור) נצפה גידול של 16% בהיקפי תקציבי הביקורת.

הגידול בתקציבי הביקורת נצפה בעיקר במגזר התעשייה ובמגזר החזקה והשקעה. במגזרים נדל"ן, בנייה ויזמות ובמסחר ושירותים לא נצפה גידול או שנצפה גידול בלתי מובהק.

עם זאת, נמצא כי בקרב כ-12% מהחברות, הממונה על המבקר הפנימי בחברה הינו יו"ר ועדת ביקורת, מזכיר החברה או סמנכ"ל כספים, וזאת בניגוד לחוק הביקורת הפנימית; ב-14% מהחברות חלפו בין חודשיים וחצי לשנה מיום הגשת דו"ח הביקורת ועד המועד בו דנו בממצאים בוועדת הביקורת; ב-87% מהחברות אין כלל התייחסות לשאלה האם נבדקו כל העסקאות המהותיות; ורק ל-13% מהחברות שערכו סקר סיכונים קיימת תוכנית עבודה רב-שנתית.

ממצאים בחברות הציבוריות הגדולות:

* גידול של 16.5% בהיקפי תקציבי הביקורת

* גידול של 12% בחברות המעסיקות מבקר פנימי

* ב-12% - הממונה על המבקר הפנימי אינו לפי החוק

* ב-14% - חלף זמן רב עד הדיון בדו"ח הביקורת

צרו איתנו קשר *5988