בוטל פס"ד משמעתי של "דן" משום שלא יידעה את העובד על זכותו לייצוג משפטי

ב"דן" קיים "משפט חברים" - מנגנון משמעתי פנימי שכל המשתתפים בו - השופטים, התובע והטוען מטעם הנאשם - הם בעלי המניות בחברה, הבקיאים בנהליה ובצרכיה ואינם משפטנים

בית הדין האזורי לעבודה בת"א ביטל פסק דין שניתן בבית הדין המשמעתי של חברת האוטובוסים "דן", משום שהחברה לא יידעה את העובד שהואשם בעבירות חמורות על זכותו להיות מיוצג בידי עו"ד. זאת, למרות שתקנון "דן" אוסר ייצוג בידי עו"ד בהליכים כאלה.

ב"דן" קיים "משפט חברים" - מנגנון משמעתי פנימי שכל המשתתפים בו - השופטים, התובע והטוען מטעם הנאשם - הם בעלי המניות בחברה, הבקיאים בנהליה ובצרכיה ואינם משפטנים.

דוד יגר, שעבד כסדרן ב"דן", הועמד לדין בגין גניבה, מעילה, זיוף ומיחזור כרטיס, בעקבות תלונה לפיה מכר לנוסעת כרטיס "חופשי חודשי" משומש. נאמר לו שהוא רשאי למנות לעצמו טוען מקרב עובדי "דן" בלבד, ואף הוצעו לו מספר טוענים. הערכאה הראשונה הרשיעה אותו, קנסה אותו בשיעור שש משכורות והמליצה לפטרו.

יגר פנה לעו"ד ארנון שוטלנד, שבעקבות פנייתו לחברה הותר לו לייצגו בפני ערכאת הערעור, אולם זו דחתה את ערעורו הגם שביטלה את ההמלצה לפטרו. יגר ביקש מבית הדין לעבודה להצהיר על בטלות ההליך, בשל היעדר הייצוג בערכאה הראשונה.

השופט אילן איטח ציין שבשם חופש החוזים נמנעו בתי המשפט לאורך השנים מלהתערב בהסדרים פנימיים של איגודים וגופים וולונטריים, שהרי חברי הגופים הסכימו לתקנון כשהצטרפו לגוף מרצונם. ואולם, "מקום בו מואשם אחד החברים בפני בית דין פנימי בעבירות חמורות, העולות כדי אישומים פליליים, יש להתיר לו להיות מיוצג ע"י עו"ד, אף אם הדבר נאסר בתקנון".

במקרה זה, אין ספק שיגר הואשם בעבירות חמורות, ואין לקבל את טענת "דן" שאין מקום לביטול ההליך, משום שיגר לא ביקש ייצוג. "על דן מוטלת החובה ליידע את החבר הנתבע בהליך המשמעתי בדבר האפשרות להיות מיוצג ע"י עו"ד", פסק איטח. ייצוגו בערעור אינו מרפא את הפגם שבאי-ייצוגו בערכאה הראשונה ולכן ההליך כולו בטל, הוסיף. (עב' 8444/07).

צרו איתנו קשר *5988