לידר שוקי הון: "בניגוד למדינות רבות בעולם - בישראל לא התפתחה בועת נדל"ן; בהנחה שהמלחמה תסתיים מהר, ההאטה הנוכחית תהיה פחות חמורה מב-2002"

בבית ההשקעות מעריכים כי המשק יצמח השנה ב-1.3% ; "לא צפויה ירידה חדה בהתחלות הבנייה" ; "עודף בחשבון השוטף יתמוך בשקל יציב לא צפוי שינוי בדירוג של מדינת ישראל" ; צופים ששיעור האבטלה יעלה השנה ל-8.3%

בלידר שוקי-הון נדרשים לסוגיית 2009 והאם או באיזו מידה יחול בה מיתון כלכלי בדומה לשנת 2002. אז, מציינים בבית ההשקעות, הביא השילוב של האטה כלכלית בעולם, התפוצצות בועת הטכנולוגיה ומצב בטחוני-מדיני קשה בישראל למיתון עמוק. ועם זאת, "ההאטה הנוכחית פחות חמורה מזו של שנת 2002", קובעים שם.

בלידר שוקי-הון מעריכים כי שיעור צמיחת התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) בישראל בשנה הנוכחית יעמוד על 1.3%. "ישראל, עם מרכיב יצוא של 44% מסך התוצר (30% יצוא סחורות, השאר יצוא שירותים) תרגיש את השפעת המיתון העולמי". בלידר מעריכים כי ההאטה בפעילות תשפיע על היצוא ועל ההשקעות אך בסופו של דבר גם על הצריכה הפרטית".

ליתר דיוק, בלידר שוקי-הון מעריכים כי המפעל החדש של אינטל צפוי להניב תוספת של כ-2.5 מיליארד דולר ליצוא, פגיעה בייצוא כתוצאה מירידה בהשקעות בענפי הטכנולוגיה בארה"ב ובאירופה, יעדי הייצוא העיקריים של ישראל - והתרחבותה הצפויה של טבע ב-2009.

ירידה בהשקעות צפויה גם בזירה המקומית, בקרב המגזר המקומי, אך יחול גידול מסוים בהשקעות בתשתיות, בשל הבשלת מיזמים כודגמת הרחבת כביש 6, מנהרת הכרמל, כבישים חדשים, וכדומה.

באשר לזירת הנדל"ן, בבית ההשקעות מעריכים את מספר התחלות הבנייה למגורים בכ-26-27 אלף, "קצב מעט נמוך מזה של שנת 2008. בישראל, בניגוד למדינות רבות בעולם, לא התפתחה בועת נדל"ן, ולכן לא צפויה ירידה חדה בהתחלות הבנייה", נכתב בסקירתם.

עוד מציינים בלידר שוקי-הון, כי האבטלה תעלה (לשיעור של כ-8.3% מ-6.4%) אך השכר הריאלי נטו יעלה: עלייה זו, בשיעור 1.5%, מנומקת בירידה חדה באינפלציה ומשלב נוסף של הורדת מס הכנסה. "לכן, בסיכומו של דבר צפוי גידול מתון בכוח הקנייה של משקי הבית אשר יתמוך בגידול מתון בצריכה הפרטית (2%)".

"אמנם הגירעון התקציבי יעלה ל-5% תוצר על רקע ירידה בהכנסות ממסים, אך הפעם מדובר בתופעה גלובלית (צפוי גירעון של 9% בארה"ב, 8% באנגליה)", כותבים שם. מכאן, שעודף בחשבון השוטף יתמוך בשקל יציב (וזאת בניגוד למיתון ב-2002) ו"לא צפוי שינוי בדירוג של מדינת ישראל".

לפיכך, "בשל יציבותה של כלכלת ישראל לאחר מספר שנים של שיפור והתרחבות מהירה, בחודשים האחרונים השקל נותר יציב יחסית למטבעות של משקים אחרים. יציבות זו תמכה בירידה חדה בריבית בנק ישראל (וירידה בתשואות הארוכות באג"ח הממשלתיות), בניגוד לשנת 2002, בה הריבית זינקה מ-3.8% בראשית השנה ל-9.1% כעבור חצי שנה".

"לסיכום", מציינים כלכלני לידר, "בהנחה שלא צפויה הידרדרות של ממש במצב הביטחוני (ומבצע עופרת יצוקה יסתיים בהקדם), הביצועים של המשק הישראלי בשנת 2009 יהיו טובים בהרבה מאלה שראינו בשנים הקשות 2001-2002".

צרו איתנו קשר *5988