עסקים קטנים בצל משבר גדול

3 מהלכים להצלת סוג העסקים אשר עומד לפטר את מספר העובדים הרב ביותר

המשבר הכלכלי העולמי נותן את אותותיו בכל חלקה טובה בכלכלה העולמית והישראלית. לא מעט מהשיקולים הכלכליים בתקופה זו נובעים מאי הוודאות שהיא מהמאפיינים העיקריים של המשבר.

אי ודאות זו גדולה יותר בקרב עסקים קטנים ובינוניים מאשר בעסקים גדולים. סקר שנערך לאחרונה בקרב עסקים אלו, עבור הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, מציג תמונת מצב מדאיגה. 43% מן הנשאלים טענו כי הם חוששים או חוששים מאוד ממיתון כלכלי, כשקיים קשר מובהק בין גודל העסק לבין מידת החשש. מהסקר עולה עוד כי עסקים קטנים חוששים יותר מהמיתון מאשר עסקים בינוניים וגדולים.

כמו כן, קיים קשר בין גודל העסק לבין פיטורי עובדים. שיעור העסקים הבינוניים שפיטרו עובדים גבוה יותר מזה של העסקים הקטנים. מכאן שאנו למדים כי עסקים גדולים נוהגים לפטר עובדים ביתר קלות בשעת משבר לעומת עסקים קטנים. לפי נתוני הרשות לעסקים קטנים ובינוניים יש כיום בישראל כ-400 אלף עסקים קטנים ובינוניים בהם מועסקים כ-1.2 מיליון עובדים, המהווים 60% מכלל המועסקים במגזר העסקי.

העסקים הקטנים והבינוניים נחשבים, על פי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות ומתפתחות, כגורם מרכזי בצמיחת המשק וביצירת מקומות תעסוקה.

לעסקים הקטנים והבינוניים יתרונות רבים אשר לא ניתן למצוא בקרב חברות, יתרונות אשר בעיקר בשעת משבר יכולים להוות "חבל הצלה" כמו: גמישות, יכולת שינוי ארגוני מהיר, עלות הקמה נמוכה ויכולת פיזור הסיכונים בצורה קלה יותר. אולם מנגד, בכל הקשור למימון ומתן אשראי, שהתנאים לקבלתם הוחמרו בעת האחרונה, סובלים העסקים הקטנים והבינוניים מנחיתות מובהקת.

לאור זאת, קיים אינטרס כלכלי מובהק למדינה לבצע פעולות מערכתיות לחיזוקם של העסקים הקטנים והבינוניים והענקת "רשתות ביטחון" ספציפיות למגזר זה, אשר יבטיחו יציבות לאורך זמן, במיוחד לאור הטלטלות העולמיות בכלכלה.

קיימות לתפיסתי, שלוש דרכים עיקריות לביצוע מהלך כזה:

  1. א. זה הזמן להתיר פחת מואץ על השקעה ראשונית בעסק. אנו מוצאים כי ההשקעה הראשונית מהווה מחסום אמיתי בפני עסקים חדשים, מאחר ושיעורי הפחת הנמוכים הקיימים כיום עפ"י פקודת מס הכנסה יוצרים מצב בו העסקים אמורים לשלם סכומים גבוהים של מס הכנסה, ובמקביל נאנקים תחת עול של החזר הלוואות.

  1. ב. מאחר והרבה בעלי עסקים קטנים עלולים לסגור את עסקיהם, מן הראוי לאפשר לעצמאים לקבל דמי אבטלה. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות "ביטוח אבטלה". כלומר, כל בעל עסק יפריש אחוז קבוע מהכנסתו בצורה וולונטרית לטובת ביטוח אבטלה שישולם לו אם וכאשר יסגור את העסק, או לחילופין יוכל לממש את הסכום בשעת מצוקה כלכלית לפי פרמטרים ידועים מראש.

  1. ג. עידוד העסקת עובדים באמצעות הטבות מס ומענקים. עקב פריסתם הגיאוגרפית ומגוון תחומי הפעילות יש לעסקים הקטנים יכולת להעסיק מאות אלפי עובדים בהינתן ההטבות המתאימות. לדוגמה, עסק המעסיק כיום 5 עובדים ויקלוט עובד נוסף, יקבל "מענק מעסיקים" מיוחד שחלקו ימומן ע"י דמי האבטלה שייחסכו מהמוסד לביטוח לאומי, חלקו ימומן באמצעות הטבות מס וחלקו האחר ע"י המעסיק.

העובדות מדברות בפני עצמן. ההשפעה של המדיניות המקרו-כלכלית על עסקים קטנים ובינוניים מובהקת: בתקופת המיתון ב-2002 מספר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ירד בשיעור של 1.8%, ואילו בשנת הצמיחה ב-2005 גדל מספרם ב-3.1%.

לפיכך, על ממשלת ישראל להצטרף למדינות הנוקטות אמצעים פשוטים ומיידיים המסייעים להגנה על העסקים הקטנים והבינוניים מפני משברים כלכליים. זאת, מתוך ההכרה בחשיבותם הכלכלית למדינה ולחברה. *

הכותב הוא נשיא לשכת רואי החשבון

צרו איתנו קשר *5988