רווחי דיסקונט למשכנתאות גדלו ב-2008 ב-8.3% והסתכמו ב-28.4 מיליון שקל

הבנק מדווח על שנה של קיטון בהיקף החובות הבעייתיים וקיטון בהיקף ההפרשה לחובות מסופקים ב-77% ל-8 מיליון שקל ; היקף מתן אשראי חדש בהלוואות לדיור בשנת 2008 גדל בכ-46% והסתכם ב-3.8 מיליארד שקל

בנק דיסקונט , בניהולו של גיורא עופר, דיווח היום (ה') לבורסה על התוצאות הרבעוניות והשנתיות של בנק דיסקונט למשכנתאות, שנמצא בבעלות מלאה (100%) של דיסקונט, לאחר שנמחק מהמסחר בבורסה ב-2007.

מהתוצאות עולה, כי הרווח הנקי של דיסקונט למשכנתאות בשנת 2008 גדל בכ-8.3% והסתכם ב-28.4 מיליון שקל, לעומת 26.2 מיליון שקל בשנת 2007. הבנק מסביר כי עיקר הגידול נובע מהגדלת היקף הפעילות שהביא לעלייה של כ-6% בהכנסות מריבית בשנת 2008, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומעלייה של כ-1.6% בהכנסות התפעוליות. בבנק מציינים כי בנטרול השפעת תקן חשבונאות FAS, הרווח הנקי עלה ב-21% ב-2008 והסתכם ב-40.7 מיליון שקל.

הבנק מדווח על שנה של קיטון בהיקף החובות הבעייתיים וקיטון בהיקף ההפרשה לחובות מסופקים ב-77% ל-8 מיליון שקל בשנת 2008, מ-35.2 מיליון שקל ב-2007. היקף מתן אשראי חדש בהלוואות לדיור בשנת 2008 גדל בכ-46% והסתכם ב-3.8 מיליארד שקל.

הגידול בהיקף הפעילות הביא לגידול של כ-22.7% ביתרת האשראי לציבור שהסתכמה לכ-13.7 מיליארד שקל, נכון לסוף השנה. נתח השוק בהלוואות לדיור בשנת 2008 עמד על 12.6%, לעומת 10.6% בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת יצוין, כי ברבעון הרביעי של השנה ניכרו סימנים ראשונים של הרעה בפרמטרים של גידול בהפרשה לחובות מסופקים וגידול בפיגורי לווים, על רקע מצב השוק.

אתי לנגרמן, מנכ"ל בנק דיסקונט למשכנתאות מסרה: "התוצאות משקפות את הגידול ההדרגתי בהכנסות כתוצאה ממתווה דיסקונט, יחד עם הקיטון המתמשך בהיקף ההפרשות הנובע מהטיפול העמוק בתיק הבעייתי. בכוונתנו להמשיך ולבסס את מעמדנו וחלקנו בשוק המשכנתאות. במסגרת זו וכחלק מצעדי ההתייעלות וההיערכות לשנת 2009 הצפויה להיות שנה כלכלית קשה, הודיע לאחרונה הבנק על שינוי מבנה ארגוני הכולל צמצום מספר חברי ההנהלה.

בתוך כך, הבנק הודיע על מינויו של משה הלפרין, לסמנכ"ל פיננסי כלכלי בבנק. הלפרין יחליף בתפקידו את גב' אורית שמילוביץ, המסיימת את תפקידה לאחר 5 שנים בתפקיד.

צרו איתנו קשר *5988