לשכת רוה"ח מחמירה את נהלי ההסתמכות של רוה"ח בחברה האם על רוה"ח של הבנות

זאת בעקבות דרישת רשות ני"ע ; הלשכה תפרסם הבהרה המחמירה את נוהלי הביקורת והדיווח, המתייחסים להסתמכות רוה"ח של חברה-אם על עבודת ביקורת של רוה"ח של חברות-בנות, שדו"חותיהן הכספיים מאוחדים

בעקבות לחץ של רשות ניירות ערך, לשכת רואי החשבון תפרסם הבהרה המחמירה את נוהלי הביקורת והדיווח, המתייחסים להסתמכות רואי החשבון של חברה-אם על עבודת ביקורת של רואי החשבון של חברות-בנות, שדו"חותיהן הכספיים מאוחדים עם אלה של החברה האם. "גלובס" פירסם בשבוע שעבר את דרישת רשות ניירות ערך בעניין.

לפי ההבהרה, במקרים בהם 50% מהמאזן או ממחזור ההכנסות בנתונים המאוחדים מבוקרים בידי רואי חשבון אחרים, נדרש רואי החשבון של החברה האם להרחיב את בדיקותיו בבחינת עבודת הביקורת של דו"חות חברות הבת.

לדברי סגן נשיא הלשכה ויו"ר הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת, רו"ח יזהר קנה, הנושא נבחן על-ידי הלשכה במטרה לעדכן את הפרסום המקצועי למקובל בעולם; עם זאת, מאחר שהפרסום הבינלאומי בנושא טרם "נוסה" תקופה מספקת בעולם, לדעת הלשכה יש להמתין ולראות את תוצאות יישומו של הפרסום במדינות השונות.

קנה ציין כי כבר היום רואה החשבון של חברת האם עורך בקרה על עבודת הביקורת הנעשית בחברות הבנות; כמו כן, חלק מנהלים אלה מיושם כבר בפועל כיום ממילא בהתאם לדרישות של הפירמות הבינלאומיות של רואי החשבון. להערכתו, "ההבהרה לא תביא למבול של החלפת רואי חשבון בחברות בת ברואי חשבון של חברות האם. יש גם היגיון רב בכך שבעלי שליטה ירצו בהעסקת מספר משרדים נפרדים בקבוצות עסקיות ציבוריות משיקולי הגברת מערך הבקרה".

לדברי קנה, פרסום ההבהרה, הנמצאת בשלבים מתקדמים של ניסוח, מלווה בקבלת משוב מקצועי מרשות ניירות ערך.

צרו איתנו קשר *5988