במקום מניות - חשיפה לקרנות אג"ח קונצרניות עם ETF

השבוע אסקור שלוש קרנות ETF של iShares, מותג של Barclays Global Investors, העוקבות אחרי מדדי איגרות החוב הקונצרניות Markit iBoxx. Markit היא חברה לשירותי מידע פיננסי, שבין היתר מייצרת מדדי אג"ח פופלריים. על בסיס המדדים הללו נבנו מכשירים עוקבי מדד, כמו ה-ETFs של iShares.

זה המקום להדגיש שוב כי ETFs הן קרנות הנסחרות בבורסה ועוקבות בדרך כלל אחרי מדדי מניות או אג"ח, בדומה לתעודות סל, אך המבנה המשפטי שלהן אחר. לא ניכנס לעומק ההבדלים, אך נבחין בין שני סוגים עיקריים: הנפוץ בארץ הוא תעודות סל (ETN - Exchange Traded Notes), ואילו הסוג הנפוץ בחו"ל הוא ה-ETF.

שלוש הקרנות הנסקרות בהן נתמקד הן iShares Dollar Corporate Bond, iShares Euro Corporate Bond ו-iShares Sterling Corporate Bond. דמי הניהול בשלושתן זהים: 0.2% לשנה. חשוב לציין כי קיימים הבדלים בין מטבע למטבע ולא מדובר בגרסה רב-מטבעית לאותו המוצר.

קיים דמיון בין הקרנות מאחר וכולן מתמקדות באג"ח קונצרניות בדירוג השקעה, אך הן לא זהות: לא במספר האיגרות הנכללות בכל קרן, בזהות המנפיקים, במח"מ ובפיזור הסקטוריאלי. בטבלה המצורפת ריכזתי את ההבדלים העיקריים.

iShares Euro Corporate

הקרן עוקבת אחר מדד Markit iBoxx Euro Liquid Corporate. מדד זה כולל איגרות חוב אשר עונות על הקריטריונים הבאים: לפחות שנה וחצי עד לפדיון, גיל האג"ח הוא לכל היותר שנתיים, דירוג אשראי מינימלי של Baa3 וגודל הנפקה מינימלי של 750 מיליון אירו.

המשקל של כל איגרת במדד נקבע בין היתר על פי גודל ההנפקה, הסחירות, דירוג האיגרת, תאריך הפדיון והקופון. בסופו של דבר, נכללות במדד בין 30 ל-50 האג"ח הסחירות ביותר המונפקות בגוש האירו.

הקרן אינה עוקבת באופן מדויק אחרי המדד אך היא מספקת קירוב טוב. מאחר ובדרך כלל הנפקות האג"ח הגדולות ביותר בשנים האחרונות (וכנראה גם בשנים הקרובות) מבוצעות על ידי בנקים, משקלן של האג"ח האלו בקרן יחסית גבוה.

האחזקה הגדולה ביותר של הקרן היא באג"ח של הבנק Royal Bank of Canada, המגיעה לפדיון ביולי 2011. משקלה כ-4% מהקרן. כמו כן, הקרן מושקעת בבנקים נוספים, כמו BNP, RBS ו-UBS. קיימת, כאמור, גם חשיפה לסקטורים אחרים, למשל מזון (קראפט) ותקשורת (פרנס טלקום).

מבין שלוש הקרנות, זו הקרן המפוזרת יותר, כפי שגם ניתן להסיק מהתשואה הנוכחית שלה, וממשקל הסקטור הפיננסי בקרן בהשוואה למשקלו בקרנות האחרות.

iShares Dollar Corporate

הקרן עוקבת אחר מדד Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade Top 30. הקריטריונים להכללה במדד זה דומים לזה של מדד האירו (גודל הנפקה מינמלי של מיליארד דולר, כ-750 מיליון אירו).

בקרן הדולרית משקל סקטור הפיננסים גבוה מאוד, והקרן כוללת אג"ח של כל השמות המוכרים: מריל לינץ' (בנק אוף אמריקה), סיטיגרופ, גיי.פי מורגן, גולדמן זאקס וכו'. נציגות הסקטורים האחרים הן IBM, קונוקו-פיליפס, וול מארט, טיים וורנר, וריזון ואחרות.

iShares Sterling Corporate

הקרן עוקבת אחר מדד iBoxx Sterling Liquid Corporates Long Dated. מדד זה דומה לשניים האחרים בקריטריונים, אם כי גודל הההנפקה המינימלי נמוך יותר ועומד על 250 מיליון ליש"ט.

גם בקרן זו המשקל של הסקטור הפיננסי הוא משמעותי, אם כי כאן, באופן טבעי, ישנה נציגות בולטת יותר לבנקים האירופאיים (ובפרט הבריטיים) על חשבון הבנקים האמריקניים. עם זאת, האחזקה הגדולה ביותר בקרן היא דווקא אג"ח של וול מארט הנקובות בליש"ט, עם מועד פדיון רחוק במיוחד - ב-2039.

פרופיל סיכון/סיכוי

אין חוכמות, התשובות טמונות בפיזור, במח"מ ובתשואות לפדיון. אג"ח ממשלתיות אמריקניות ל-10 שנים נסחרות בתשואה לפדיון של כ-2.89%. האג"ח המרכיבות את התעודה הדולרית (בה הזמן הממוצע לפדיון הוא מעט יותר מ-10 שנים) נסחרות בתשואה לפדיון ממוצעת שגבוהה כמעט פי 2.5.

כתבתי בשבוע שעבר על כך שייתכן שאנו נמצאים בתקופה בה המאפיינים ארוכי הטווח של אפיקי השקעה שונים משתנים. מכשיר כמו iShares Corporate Bond יכול לשמש כחלק ממרכיב גידול ההון בתיק ההשקעות. כאשר זו רמת התשואות, כנראה שאין מה למהר ולהשקיע במניות. הסיכון בהתאם.

דוד טמיר הוא מתכנן פיננסי בפיוניר קרנות תבל. אין לראות בכתבה המלצה לרכישת ני"ע או תחליף לייעוץ השקעות אישי

צרו איתנו קשר *5988