בועז צ'צ'יק: "אם ב-2009 נצמח ברווח זו תהיה הצלחה גדולה"

ויזה כאל, בניהולו של צ'צ'יק, מסיימת גם את 2008 ברווח שיא של 215 מיליון שקל, ועם הכנסות של מיליארד שקל ; עלות שכרו של צ'צ'יק בשנת הדו"ח הסתכמה ב-3.8 מיליון שקל ; לחברה 1.24 מיליון כרטיסים פעילים

ויזה כאל סוגרת שנת שיא נוספת. לאחר שבשנת 2006 עמד הרווח הנקי של כאל על 126 מיליון שקל, ובשנת 2007 הוא עלה ל-184 מיליון שקל, את 2008 סיימה כאל עם הרווח של 215 מיליון שקל.

רווח השיא הזה משקף לחברה תשואה של 44% על ההון - עלייה של 16.8% בהשוואה לשנה קודמת, וקפיצה של 70% בשנתיים. הרווח הנקי, כולל רווח חד פעמי מהנפקת ויזה הבינלאומית, עמד על 279 מיליון שקל. שווי החברה מוערך כעת בלפחות 2.5 מיליארד שקל, כנגזר מההסכם עם מזרחי טפחות להקצאת מניות, שנחתם בנובמבר הקודם.

כאל, המנוהלת על ידי בועז צ'צ'יק, נמצאת בבעלות בנק דיסקונט (71.2%) והבנק הבינלאומי (28.8%). עלות שכרו של צ'צ'יק המשיכה לצמוח במקביל לרווחי החברה, והגיעה בשנה החולפת ל-3.8 מיליון שקל בהשוואה ל-3.1 מיליון שקל בשנת 2007. בסך הכל מסתכמת עלות שכרו של צ'צ'יק בשלוש שנים האחרונות בכ-10 מיליון שקל.

ברבעון הרביעי רשמה כאל רווח הון של 64 מיליון שקל מהנפקת ויזה הבינלאומית. כאל קיבלה 16 מיליון דולר, ועוד 201 אלף מניות בויזה הבינלאומית, ששוויין עומד כעת על 11 מיליון דולר. המניות חסומות לשלוש שנים ולא ניתן לממש אותן לפני 2011.

הכנסות כאל קפצו בשנת 2008 ב-9.8% והגיעו ל-1.03 מיליארד שקל (בנטרול הכנסות ממניות ויזה הבינלאומית). העלייה נובעת מקפיצה של 7% בהכנסות מבתי עסק נטו לאור גידול במחזורי הסליקה, ועלייה של 10.3% בהכנסות ממחזיקי כרטיס אשראי כתוצאה מגידול במחזורי ההנפקה.

מנוע צמיחה חשוב בחברה היא כאל נכסים, המרכזת את פעילות כאל בחו"ל בתחום הסחר האלקטרוני (כולל סליקת אתרי הימורים ופורנו רך). ב-2008 רשמה כאל נכסים הכנסות של 126 מיליון שקל המהוות 12% מהכנסות כאל, ורווח של 52 מיליון שקל המהווה 24% מהרווח הנקי של כאל.

ההון העצמי של ויזה כאל עמד על 802 מיליון שקל, והלימות ההון של החברה הגיעה ל-19.3%, כאשר היעד המינימלי שלה הוא 15.5%. כאל לא חילקה דיבידנד בשנתיים האחרונות, וגם כעת היא אינה צפויה לחלק כזה. "נשמור את ההון לחיזוק הצמיחה של החברה, ולא נחלק דיבידנד בגין 2008" אומר צ'צ'יק.

סך כרטיסי האשראי של ויזה כאל עמד על 1.5 מיליון כרטיסים, מתוכם 83% "כרטיסים פעילים", כלומר כאלה שביצעו לפחות פעולה אחת ברבעון האחרון. כמות הכרטיסים הפעילים עמדה על 1.24 מיליון, ומדובר בעלייה של 4.5% בהשוואה לתום 2007. מחזור העסקאות של החברה עמד בשנת הדו"ח על 41.2 מיליארד שקל, נתון המשקף עלייה של 6.9%.

מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים הפעילים של החברה, רובם כרטיסי רבולבינג (אשראי מתגלגל), הגיע ל-401 אלף, עלייה של 11.4% בתקופת הדו"ח. כרטיסים אלה כוללים 230 אלף כרטיסי אקטיב וכרטיסי YOU. מחזור העסקאות בכרטיסים החוץ בנקאיים עמד על 8.3 מיליארד שקל.

היקף האשראי שמעמידה ויזה כאל (אשראי בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי ישיר והלוואות אחרות) עומד על 1.78 מיליארד שקל, קפיצה של 42% בהשוואה להיקף אשראי של 1.25 מיליארד שקל בסוף 2007. הריבית הממוצעת שגובה ויזה כאל על האשראי היא הגבוהה ביותר מבין חברות כרטיסי האשראי ועומדת על 12.2%. העלייה באשראי צרכני הביאה לעלייה של 17% ברווח מפעילות מימו, שהסתכם ב-156 מיליון שקל. במקביל, גדלו ההפרשות לחובות מסופקים מ-41 מיליון שקל ל-51 מיליון שקל. מחציתן בגין הפרשה קבוצתית. שיעור חדלות הפירעון הנוכחי עומד על 2.1%.

בועז צצ'יק איך משפיע עליכם המיתון?

"אנחנו מרגישים את המיתון. יש ירידה קטנה במחזורי הפעילות שגוזרת ירידה ברמת ההכנסות. האם קו המגמה השתנה ובהמשך השנה יהיה יותר קשה? עוד אין לדעת. בשנת 2009 אני מצפה לעלייה באשראי חוץ בנקאי וכך גם בפעילות הבינלאומית, אך בפעילות מסורתית תהיה ירידה. להערכתי, לא תהיה פגיעה קשה ברווח, אבל בראייה מפוקחת, אם תהיה ב-2009 צמיחה ברווח, זו תהיה הצלחה גדולה".

רכשתם חברת פקטורינג, איך זה מסתדר עם המדיניות המוצהרת שלא להתרחב באשראי עסקי?

"רכשנו את פסגות פקטורינג וכעת אנחנו מחכים לאישור בנק ישראל לרכישה לאחר שכבר קיבלנו אישור מהממונה על הההגבלים. פקטורינג, מבחינתי, מהווה חלק ממכלול מוצרי החברה ופעילותה באשראי חוץ בנקאי. מצד שני, אני מאוד מוטרד מאשראי עסקי, ולכן נעבוד בזהירות, בכפוף לניהול סיכונים. נחפש הזדמנויות אבל לא ניתן אשראי לכל מי שהתפנה מהבנקים".

צרו איתנו קשר *5988